Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

…ÇOKLU REGRESYON MODELİ… Y=  1 + 2 2 X2 X2 + 3 3 X3 X3 + u + 2 2 X2 X2 + 3 3 X3 X3 +...+ k k X k + u Bir bağımlı değişkene etki eden çok sayıda.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "…ÇOKLU REGRESYON MODELİ… Y=  1 + 2 2 X2 X2 + 3 3 X3 X3 + u + 2 2 X2 X2 + 3 3 X3 X3 +...+ k k X k + u Bir bağımlı değişkene etki eden çok sayıda."— Sunum transkripti:

1

2 …ÇOKLU REGRESYON MODELİ… Y=  1 + 2 2 X2 X2 + 3 3 X3 X3 + u + 2 2 X2 X2 + 3 3 X3 X3 +...+ k k X k + u Bir bağımlı değişkene etki eden çok sayıda bağımsız değişkeni analize dahil ederek çoklu regresyon modeli uygulanabilir. EKKY varsayımları çoklu regresyon analizinde de geçerlidir.

3 Tütün Miktarı 59.20 65.40 62.30 64.70 67.40 64.40 68.00 73.40 75.70 70.70 Gelir 76.2 91.7 106.7 111.6 119.0 129.2 143.4 159.6 180.00 193.0 Fiyat 23.50 24.40 32.10 32.40 31.10 34.10 35.30 38.70 39.60 46.70 …ÇOKLU REGRESYON MODELİ…

4 …ÖRNEK REGRESYON DENKLEMİ… Katsayıların Tahmini Normal Denklemler ile, Ortalamadan Farklar ile,

5 …NORMAL DENKLEMLER…  Y=?, n,  X 2 =?,  X 3 =?,  YX 2 = ?,  YX 3 = ?,  X 2 X 3 = ?,  X 2 2 =?,  X 3 2 =?

6 Tütün Miktarı Y 59.20 65.40 62.30 64.70 67.40 64.40 68.00 73.40 75.70 70.70 Gelir X 2 76.2 91.7 106.7 111.6 119.0 129.2 143.4 159.6 180.0 193.0 Fiyat X 3 23.50 24.40 32.10 32.40 31.10 34.10 35.30 38.70 39.60 46.70  Y=671.20  X 2 =1310.40  X 3 =337.90 YX 2 YX 3 4511.04 5997.18 6647.41 7220.52 8020.60 8320.48 9751.20 11714.6 13626.0 13645.1 1391.20 1595.76 1999.83 2096.28 2096.14 2196.04 2400.40 2840.58 2997.72 3301.69  YX 2 =89454.17  YX 2 =22915.64

7 X2X3X2X3 X32X32 1790.70 2237.48 3425.07 3615.84 3700.90 4405.72 5062.02 6176.52 7128.00 9013.10 552.2 595.3 1030.41 1049.76 967.2 1162.81 1246.09 1497.69 1568.16 2180.89  X 2 X 3 =46555.35  X 3 2 =22915.64 X22X22 5806.44 8408.89 11384.89 12454.56 14161.00 16692.64 20563.56 25472.16 32400.00 37249.00  X 2 2 =184593.14

8 …NORMAL DENKLEMLER…

9 -131.04/

10 …NORMAL DENKLEMLER… -33.79/

11 …NORMAL DENKLEMLER… -5.26 /

12 …NORMAL DENKLEMLER…

13

14 …ÖRNEK REGRESYON DENKLEMİ…

15 …ORTALAMADAN FARKLAR YOLUYLA… y=?, x 2 =?, x 3 =?  yx 2 =?,  yx 3 =?,  x 2 x 3 =?,  x 2 2 =?,  x 3 2 =?

16 …ORTALAMADAN FARKLAR… Tütün Miktarı Y 59.20 65.40 62.30 64.70 67.40 64.40 68.00 73.40 75.70 70.70 Gelir X 2 76.2 91.7 106.7 111.6 119.0 129.20 143.4 159.6 180.0 193.0 Fiyat X 3 23.50 24.40 32.10 32.40 31.10 34.10 35.30 38.70 39.60 46.70  Y=671.20  X 2 =1310.40  X 3 =337.90 y -7.92 -1.72 -4.82 -2.42 0.28 -2.72 0.88 6.28 8.58 3.58 -54.84 -39.34 -24.34 -19.44 -12.04 -1.84 12.36 28.56 48.96 61.96 -10.29 -9.39 -1.69 -1.39 -2.69 0.31 1.51 4.91 5.81 12.91 x3x3 x2x2

17 …ORTALAMADAN FARKLAR… yx 2 yx 3 x2x3x2x3 x22x22 x32x32  yx 3 =235.79 434.3 67.66 117.3 47.04 -3.37 5.00 10.88 179.3 420.0 221.8 81.50 16.15 8.15 3.36 -0.75 -0.84 1.33 30.83 49.85 46.22 564.3 369.4 41.13 27.02 32.39 -0.57 18.66 140.2 284.4 799.9  yx 2 =1500.12  x 2 x 3 =2276.93 3007.43 1547.64 592.4 377.9 144.9 3.39 152.7 815.6 2397.08 3839.04  x 2 2 =12878.32  x 3 2 =432.99 105.8 88.17 2.86 1.93 7.24 0.10 2.28 24.11 33.76 166.67

18 …ORTALAMADAN FARKLAR… -5.26 /

19 …ORTALAMADAN FARKLAR…

20

21 …ÖRNEK REGRESYON DENKLEMİ… Gelir Fiyat Tütün miktarı

22 …ELASTİKİYETLERİN HESAPLANMASI… Nokta Elastikiyet Ortalama Elastikiyet

23 …NOKTA ELASTİKİYET… X 20 = 140 X 30 = 38

24 0.62 …NOKTA ELASTİKİYET… Tütünün gelir elastikiyeti

25 -0.57 …NOKTA ELASTİKİYET… Tütünün fiyat elastikiyeti

26 …ORTALAMA ELASTİKİYET… = 0.57 = -0.49

27 …ÖRNEK REGRESYON DENKLEMİ…

28 …ÇOKLU REGRESYON MODELİNDE TAHMİNİN STANDART HATASI…

29 … VARYANS FORMÜLLERİNİN GENELLEŞTİRİLMESİ… 1) Tek açıklayıcı değişkenli model 2) İki açıklayıcı değişkenli model Bu ifadeler determinantla şöyle yazılabilir.

30 …VARYANS FORMÜLLERİNİN GENELLEŞTİRİLMESİ… Sapmalar biçiminde yazılmış iki açıklayıcı değişkenli modelin normal denklemleri şöyledir. (2) Parantez içindeki terimler, örnek gözlemlerinden hesaplanmış determinantlardır ise bilinmeyenlerdir. (1)

31 …VARYANS FORMÜLLERİNİN GENELLEŞTİRİLMESİ… (1) ve (2) nolu denklemin sağ tarafında yer alan bilinenler, determinant kalıbında yazılabilir. Her bir parametrenin varyansı, bu parametreye ilişkin minör determinantının (bütün) determinanta bölümünün İle çarpımıdır. Yani…

32 …VARYANS FORMÜLLERİNİN GENELLEŞTİRİLMESİ… Ve.. için (2) (1)

33 …VARYANS FORMÜLLERİNİN GENELLEŞTİRİLMESİ… için

34 … VARYANS FORMÜLLERİNİN GENELLEŞTİRİLMESİ… 3) Üç açıklayıcı değişkenli model Normal denklemin sağ tarafında görülen bilinen terimlerin determinantı şöyledir:

35 … VARYANS FORMÜLLERİNİN GENELLEŞTİRİLMESİ… Daha önce iki açıklayıcı değişkenli model için açıklanan işlemleri burada da yenilersek varyansları determinant cinsinden şöyle yazabiliriz. için:

36 …VARYANS FORMÜLLERİNİN GENELLEŞTİRİLMESİ…

37

38 Katsayı tahminlerinin varyanslarını gösteren daha önceki ifadeler incelenecek olursa, şu genelleme yapılabilir. k sayıda açıklayıcı değişken içeren bir modelin tahminlerinin varyansı iki determinantın birbirine oranından hesaplanabilir.

39 …VARYANS FORMÜLLERİNİN GENELLEŞTİRİLMESİ… Örneğin nın varyansı aşağıdaki ifadedir.

40 …Çoklu Regresyon Modelinde Tahminin Standart Hatası… Tütün Y 59.20 65.40 62.30 64.70 67.40 64.40 68.00 73.40 75.70 70.70 Gelir X 2 76.2 91.7 106.7 111.6 119.0 129.2 143.4 159.6 180.0 193.0 Fiyat X 3 23.50 24.40 32.10 32.40 31.10 34.10 35.30 38.70 39.60 46.70  Y=671.20 61.30455 64.91151 61.72264 62.84776 66.26159 66.28019 69.21737 70.58173 75.60724 72.42623 -2.10 0.49 0.58 1.85 1.14 -1.88 -1.22 2.82 0.09 -1.73 4.429131 0.238622 0.333345 3.430793 1.295977 3.535114 1.48199 7.942646 0.008604 2.97987 ee2e2  e = 0.04  0  e 2 = 25.68

41 …Çoklu Regresyon Modelinde Tahmincilerin Standart Hataları… =1.9154 =0.0637

42 …Çoklu Regresyon Modelinde Tahmincilerin Standart Hataları… =0.3473

43 …Çoklu Belirlilik Katsayısı… = 0.8879  0.89 = 0.11 = 0.8879  0.89

44 …Düzeltilmiş Belirlilik Katsayısı… = 0.86 R 2 değeri yeni bağımsız değişken eklendiğinde daima artar, R 2 de payın değeri artarken payda aynı kalır. Bu sakıncayı ortadan kaldırabilmek için aşağıdaki düzeltilmiş belirlilik katsayısı hesaplanabilir : Çoklu korelasyon katsayısı (R) : Y bağımlı değişkeni ile X bağımsız değişkenleri arasındaki ilişkinin derecesini göstermektedir.

45 …Basit Korelasyon Katsayıları… = 0.8737 = 0.7490 = 0.9642

46 …Kısmi Korelasyon Katsayıları… İfadenin her iki yanıbölünürse

47 …Kısmi Korelasyon Katsayıları… X 2 ’nin Y’ye Toplam Etkisi X 2 ’nin Y’ye Doğrudan Etkisi X 2 ’nin Y’ye Dolaylı Etkisi =-

48 …Kısmi Korelasyon Katsayıları… = 0.8623 = -0.7242 =0.9612

49 …Kısmi Regresyon Parametrelerinin Ayrı Ayrı Testi… 1.Aşama H 0 :  2 = 0 H 1 :  2  0 2.Aşama  = ? = 0.05 ;= n-k 3.Aşama t ,sd =?t 0.05,7 =?=2.365 =4.5447 4.Aşama|t hes = 4.5447 | > |t tab = 2.365 | H 0 hipotezi reddedilebilir S.d.=? =10-3= 7

50 …Kısmi Regresyon Parametrelerinin Ayrı Ayrı Testi… 1.Aşama H 0 :  3 = 0 H 1 :  3  0 2.Aşama  = ? = 0.05 ;S.d.=?= n-k 3.Aşama t ,sd =?t 0.05,7 =?=2.365 =-2.8163 4.Aşama|t hes =- 2.8163 | > |t tab = 2.365| H 0 hipotezi reddedilebilir =10-3= 7

51 …Regresyon Parametrelerinin Topluca Testi… 1.Aşama H 0 :  2 =  3 = 0 H 1 :  i  0 2.Aşama  = ? = 0.05 ;f 1 =?= k-1= 3-1=2 F ,f 1,f 2 =?F 0.05,2,7 =? = n-kf 2 =? =4.74 Y=  1 + 2 2 X2 X2 + 3 3 X3 X3 + u + u (Sınırlandırılmamış Model)(SM) (SR) =10-3=7 (Sınırlandırılmış Model)(SR)

52 …Regresyon Parametrelerinin Topluca Testi… 3.Aşama =27.7221 4.AşamaF hes = 27.7221 > F tab = 4.74 H 0 hipotezi reddedilebilir

53 …Varyans Analiz Tablosu… DeğişkenlikSKTsdSKTOFhesF-Anlamlılık RBD HBD TD 203.2235101.61173-127.7060[0.0005] 25.6725 228.8960 10-33.6675 10-1

54 …Güven Aralıkları… = 0.2895  2.365 (0.0637) 0.1370 <  2 < 0.4381 = -0.9781  2.365 (0.3473) -1.7887 <  3 < -0.1466

55 Sabit Terimsiz Bağlanım(Regresyon) Modeli Sabit Terimsiz Bağlanım Modeli 0<  2 <1

56 Sabit Terimsiz Bağlanım Modeli Sabit Terimsiz Bağlanım Modelinin Özellikleri 1) Sabit terimsiz regresyonda Σei lerin sıfıra eşit olması şart değildir. 2) Sabit terimsiz regresyonda r 2 belirlilik katsayısı uygun bir ölçü değildir. Çünkü bu katsayının sabit terimsiz regresyonda negatif değer alması söz konusu olabilmektedir.

57 Sabit Terimsiz Bağlanım Model Örnekleri İmalat Sanayi Mamülleri Üretim Fonksiyonları Üretim faktörleri girdileri sıfırken çıktı yani üretim de sıfır olmalıdır. Orijinden Geçen Uzun Dönem Tüketim Fonksiyonu b 1 sabitinin pozitif değeri bize ekonomik birimlerin gelir seviyeleri sıfırken daha önce yaptıkları tasarrufları tükettiklerini ve daha önceki dönemlerde üretilmiş mallardan faydalandıklarını ifade etmektedir. Kapalı bir ekonominin daha önce ürettiği tüketim malları stoku yoksa, b 1 değeri sıfırdan büyük olamaz. Bu halde gelir seviyesi sıfıra indiğinde tüketim geliri aşacak, bu da negatif bir tasarrufa karşılık gelecektir.

58 Sabit Terimsiz Bağlanım Model Örnekleri Gelirden bağımsız ve kısıtlanması mümkün olmayan tüketim seviyesi b 1 'e bağımsız tüketim harcamaları denir. Bu durum kısa dönemde söz konusu olur. Buna karşılık, daha önceki birikmiş tasarruflara bağlı olarak belli bir tüketim seviyesi b 1 in varlığının kabulünün uzun dönemde hiç bir anlamı olmaz.

59 Sabit Terimsiz Bağlanım Model Örnekleri Portföy Teorisi Bir yatırım projesinin toplam riski, iki riskten oluşur: Sistematik risk veya piyasa riski ve sistematik olmayan risk. Sistematik olmayan risk firmanın yönetim şartları, firmalar arası rekabet, grevler ve tüketici davranışlarındaki değişmeler gibi faktörlere bağlıdır. Sistematik risk, Piyasa faiz oranlarının değişmesi, enflasyon riski, finansal piyasalardaki değişmeler gibi faktörlere bağlıdır

60 Sabit Terimsiz Bağlanım Model Örnekleri Finansal Varlıkları Fiyatlama Modelinin Beta Katsayısı, projelerin sistematik riskini ölçmeye yarar. Finansal Varlıklar Fiyatlama Modeli : R i - r f = ß i (R m - r f ) + u i R i = i finansal varlığı verim oranı R m = Piyasa portföyü verim oranı (riskli varlıklardan oluşan) r f = Risksiz piyasa verim oranı (hazine bonosunun 90 günlük verim oranı gibi) ß i = Finansal varlığın sistematik riski (Beta katsayısı) u i = hata terimi

61 Sabit Terimsiz Bağlanım Model Örnekleri Y i =  i + ß i X i + u i Y i = Şirketin yıllık verimlilik oranı (%) X i = Piyasa portföyü yıllık verimlilik oranı (%) ß i = Eğim katsayısı, portföy teorisinde Beta katsayısı (Sistematik Risk) Y i = 1.0899 X i s (b i ): (0.1916),  e 2 = 3425.285 t (5.6884) Y i = 1.2797 + 1.0691 X i s (bi) (7.6886) (0.2383) t = (0.1664) (4.4860)

62 …DOĞRUSAL OLMAYAN REGRESYON MODELLERİ… Tam Logaritmik Modeller Yarı-Logaritmik Model *Log-Doğ Model(Üstel Model) *Yarı-Logaritmik Model Doğ - Log Model Polinomial Model

63 …Tam Logaritmik Model… X3X3 X2X2 Y1Y1 Y2Y2 0<  2 <1  2 <0 Y X2X2  2 >1 (X 3 sabit tutulduğunda)

64 …Tam Logaritmik Model(Üslü model-log-log Modeller-Sabit Elastikiyetli Modeller)… veya

65 Y’nin eşiti üstteki denklemde yerine konursa

66 lnY =lnb 1 + b 2 lnX 2 + b 3 lnX 3 +... + b k lnX k + u lne Y * =b 1 * + b 2 X 2 * + b 3 X 3 * +... + b k X k * + u …Tam Logaritmik Model… Birden fazla bağımsız değişken olduğunda

67 Y

68 Uygulama 4.3 (207-210)

69

70

71 = 4.0458 = 4.9615  x *2 =7.3986 y*x*y*x* =2.6911 Uygulama 4.3 (207-210)

72 = 2.2413= 4.0458 - (0.3637) 4.9615 [ln(9.4046) = 2.2413] = 0.3637 Uygulama 4.3 (207-210)

73 …Üretim Fonksiyonu… Y= Üretim X 2 =Emek ; X 3 =Sermaye = Emeğin Marjinal Verimliliği = Sermayenin Marjinal Verimliliği lnY = -3.4485 + 1.5255 lnX 2 + 0.4858 lnX 3 (t)(-1.43)(2.87)(4.82) n=15Düz-R 2 = 0.8738

74 …Yarı-Logaritmik Model… Log-Doğ Model(Üstel Model)

75 …Yarı-Logaritmik Fonksiyon… Log-Doğ Model(Üstel Model) lnY = b 1 +b 2 X+ u = ( b 2 Y ) = b 2 X

76 Artış Hızı Modeli Log-Doğ Model(Üstel Model) lnY = b 1 +b 2 t + u r = (Antilog b 2 - 1). 100 Y= İş hacmi(1983-1988) r = (Antilog 0.131 - 1). 100 = (1.13997 - 1). 100 = (0.139971). 100 = % 14

77 YtlogYlogY*tt2Ytahmine obsGSMHYILLOGGSMHLOGGSMH_YILYILKAREYTAHMINHATA 19691088.0001.0000006.992096 1.0000006.9904140.001682 19701086.0002.0000006.99025713.980514.0000007.017268-0.027012 19711122.0003.0000007.02286821.068609.0000007.044122-0.021254 19721186.0004.0000007.07834228.3133716.000007.0709760.007365 19731254.0005.0000007.13409435.6704725.000007.0978300.036263 19741246.0006.0000007.12769442.7661636.000007.1246850.003009 19751231.0007.0000007.11558249.8090749.000007.151539-0.035957 19761298.0008.0000007.16858057.3486464.000007.178393-0.009813 19771370.0009.0000007.22256665.0030981.000007.2052470.017319 19781438.00010.000007.27100972.71009100.00007.2321010.038907 19791479.00011.000007.29912180.29034121.00007.2589550.040166 19801475.00012.000007.29641387.55696144.00007.2858090.010604 19811512.00013.000007.32118995.17545169.00007.3126630.008525 19821480.00014.000007.299797102.1972196.00007.339518-0.039720 19831535.00015.000007.336286110.0443225.00007.366372-0.030086 Örnek 1969-1983 yıllarına ait GSMH verileri aşağıdadır. Buna göre büyüme hızını bulunuz.

78 lnY = b 1 +b 2 t + u LOG(GSMH)= 6.963560+ 0.026854YIL t (461.0034) (16.16401) Prob (0.0000) (0.0000) = (Antilog b 2 - 1). 100 r = (Antilog 0.02685- 1). 100

79 Ücret Modeli Log-Doğ Model(Üstel Model) lnY = 1.19 + 0.033 X 2 + 0.074 X 3 Aşağıdaki ücret modeli Uygulama 9.3’den alınmıştır.(s.427) Modelde: Y:Haftalık Kazanç ($) ; X 2 : Tecrübe ; X 3 : Eğitim Kategorisi

80 …Yarı-Logaritmik Fonksiyon… Doğ - Log Model Y = b 1 +b 2 lnX+ u

81 …Yarı-Logaritmik Fonksiyon… Doğ - Log Model Y = b 1 +b 2 lnX+ u

82 Hedonik Model Doğ - Log Model Y = b 1 +b 2 lnX 2 + b 3 lnX 3 + u Fiyat = -1.749.97 + 299.97 ln(m 2 ) - 145.09 ln(YatakOda) (t)(-6.8)(7.5)(-1.7) Prob.[0.1148] Düz-R 2 = 0.826sd=11

83 Polinomial Fonksiyonlar Y =  1 +  2 X +  3 X 2 +  4 X 3 +... +  k+1 X k + u Kuadratik Model: Y =  1 +  2 X +  3 X 2 + u =  2 + 2  3 X=  X 0 = -  2 / 2  3 = 2  3 Eğer  3 <0 ise X 0 noktası maksimumdur Eğer  3 >0 ise X 0 noktası minimumdur

84 Polinomial Fonksiyonlar Kuadratik Model OM = 10.52 - 0.175 Çıktı + 0.0009 (Çıktı) 2 + 0.02 GMİ (t)(14.3)(-9.7)(7.8)(14.45) Düz-R 2 =0.978sd=16 OM= Ortalama Maliyet ; Çıktı =Üretimİndeksi GMİ= Girdi Maliyetleri İndeksi

85 Polinomial Fonksiyonlar Kübik Model TM= Toplam Maliyet ;Q =Üretim Miktarı

86 Polinomial Fonksiyonlar Kübik Model Y =  1 +  2 X +  3 X 2 +  4 X 3 + u TM = 141.76 + 63.47 Q - 12.96 Q 2 + 0.94 Q 3 s(b i )(6.37)(4.78)(0.98)(0.059) R 2 =0.998sd=6

87 En Yüksek Olabilirlik Yöntemi İstatistikte, tüm anakütleler kendilerine karşılık gelen bir olasılık dağılımı ile tanımlanırlar. Basit(sıradan) en küçük kareler yöntemi, özünde olasılık dağılımları ile ilgili herhangi bir varsayım içermez. Bu yüzden, çıkarsama yapmada BEK tek başına bir işe yaramaz. BEK, genel bir tahmin yaklaşımından çok regresyon doğrularını bulmada kullanılabilecek bir hesaplama yöntemi olarak görülmelidir. 86

88 BEK yönteminden daha güçlü kuramsal özellikler gösteren bir başka nokta tahmincisi EYO, yani “en yüksek olabilirlik” (maximum likelihood) yöntemidir. En yüksek olabilirlik yönteminin ardında yatan temel ilke şu beklentidir: “Rassal bir olayın gerçekleşmesi, o olayın, gerçekleşme olasılığının en yüksek olay olmasındandır.” Bu yöntem, 1920’li yıllarda˙Ingiliz istatistikçi Sir Ronald A. Fisher (1890-1962) tarafından bulunmuştur. Ki-kare testi, bayesgil yöntemler ve çeşitli ölçüt modelleri gibi birçok istatistiksel çıkarım yöntemi, temelde EYO yaklaşımına dayanmaktadır. 87

89 EYO yöntemini anlayabilmek için, elimizde dağılım katsayıları bilinen farklı anakütleler ve rassal olarak belirlenmiş bir örneklem olduğunu varsayalım: Bu örneklemin farklı anakütlelerden gelme olasılığı farklı ve bazı ana kütlelerden gelme olasılığı diğerlerine göre daha yüksektir. Elimizdeki örneklem, eğer bu anakütlelerden birinden alınmışsa, “alınma olasılığı en yüksek anakütleden alınmış olmalıdır” diye düşünülebilir. 88

90 Kısaca: 1. Anakütlenin olasılık dağılımı belirlenir veya bu yönde bir varsayımda bulunulur. 2. Eldeki örneklem verilerinin, hangi katsayılara sahip anakütleden gelmiş olma olasılığının en yüksek olduğu bulunur. YALTA (2007 – 2008 Ders Notları) 89

91 X Y XiXi b1b1 b 1 + b 2 X i Y = b 1 + b 2 X Y = b 1 + b 2 X + u modelinde katsayıların en yüksek olabilirlik tahminleri yapılmadan önce modelde hata terimi olmadığını ifade edelim. Nokta ile gösterilen yerde Y değerine karşılık gelen X değerinin X i değerine eşit olduğu görülmektedir. Regresyon Katsayılarının En Yüksek Olabilirlik Tahminleri 90

92 Eğer modele hata terimini eklersek hataların belli bir ortalama ve varyansa bağlı olarak normal dağıldığını varsayabiliriz. X Y XiXi b1b1 b 1 + b 2 X i Y = b 1 + b 2 X 91

93 Şekilde gösterilen dağılış hata teriminin önceden tahmin edilen dağılışıdır. Gerçekte hata teriminin dağılışının belli bir değere bağlı olarak modelde normal dağıldığını varsayabiliriz. X Y XiXi b1b1 b 1 + b 2 X i Y = b 1 + b 2 X 92

94 X Y XiXi b1b1 b 1 + b 2 X i Y = b 1 + b 2 X Ayrıca yatay eksene göre bakıldığında; şekilde gösterilen dağılış X=X i durumunda Y’nin tahmini dağılımını da ifade etmektedir. 93

95 Y değeri b 1 + b 2 X i e yaklaştıkça göreceli olarak daha yüksek yoğunluğa sahip olmaktadır. X Y XiXi b1b1 b 1 + b 2 X i Y = b 1 + b 2 X 94

96 X Y XiXi b1b1 b 1 + b 2 X i Y = b 1 + b 2 X Bununla birlikte b 1 + b 2 X i den uzaklaştıkça yoğunluk azalmaktadır. 95

97 Y i ‘nin ortalama değeri b 1 + b 2 X i ve hata terimlerinin standart sapması da s, olduğunu varsayarsak. X Y XiXi b1b1 b 1 + b 2 X i Y = b 1 + b 2 X 96

98 Y i ’lerin olasılık yoğunluk fonksiyonları f(Y i ) fonksiyonu ile ifade edilebilir. X Y XiXi b1b1 b 1 + b 2 X i Y = b 1 + b 2 X 97

99 Tek denklemli ekonometrik modellerin tahmininde EKKY dışında kullanılan alternatif yöntem En Yüksek Olabilirlik Yöntemidir. Büyük örneklerde her iki yöntemde yakın sonuçlar vermektedir. Küçük örneklerde ise EYOBY’de olup sapmalıdır. sapmasızdır. EKKY’de ise İki Değişkenli Basit Regresyon Modelinin En Yüksek Olabilirlik Yöntemi İle Tahmini 98

100 EYOBY’’nin regresyon modeline uygulanışı şöyledir: Y bağımlı değişkeninin ortalamalı varyanslı normal ve Y i değerlerinin bağımsız dağıldığı varsayılmaktadır. Yani (1) 99

101 Bu ortalama ve varyansla Y i nin Y 1, Y 2,…,Y n değerlerinin bileşik olasılık yoğunluk fonksiyonu şöyledir: Y’ler birbirinden bağımsız olduğundan, bu bileşik olasılık yoğunluk fonksiyonu, n tane bireysel yoğunluk fonksiyonunun çarpımı olarak yazılabilecektir. (2) (2) deki f(Y i ), (1) deki ortalama ve varyanslı normal dağılımlı yoğunluk fonksiyonu olup şöyle ifade edilir: 100

102 (3) (3)’ü (1) deki her Y i yerine koyarak aşağıdaki ifadeyi elde ederiz: (4) (4) de Y i ler bilindiğinde ve b 1,b 2 ve s2 ler bilinmediğinde (4) ifadesine en yüksek olabilirlik fonksiyonu adı verilir ve L(b 1,b 2,s2) şeklinde gösterilir. Ortak yoğunluk fonksiyonları her bir yoğunluk fonksiyonunun çarpımına eşittir. 101

103 En yüksek olabilirlik yöntemi bilinmeyen b i parametrelerinin, verilen Y’nin gözlenme olasılığının ençok(maksimum) olacak tarzda tahmini esasına dayanır. Bu sebepten b’lerin EYOBY’ ile tahmin için (5) fonksiyonunun maksimumunun araştırılması gerekir. Bu türevdir, türev için en kısa yol (5) in log. nın alınmasıdır. (5) 102

104 103

105 104


"…ÇOKLU REGRESYON MODELİ… Y=  1 + 2 2 X2 X2 + 3 3 X3 X3 + u + 2 2 X2 X2 + 3 3 X3 X3 +...+ k k X k + u Bir bağımlı değişkene etki eden çok sayıda." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları