Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PEYGAMBERLERE ve İLAHİ KİTAPLARA İNANÇ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PEYGAMBERLERE ve İLAHİ KİTAPLARA İNANÇ"— Sunum transkripti:

1 PEYGAMBERLERE ve İLAHİ KİTAPLARA İNANÇ
BİSMİLLAHİRRAHMANİRAHİM

2 Allah tarafından haber getirip insanlara yapacakları ve yapmayacakları şeyler hakkında Tanrı’nın buyruklarını bildiren kimse; Tanrının elçisi, resul, nebi. Çeşitli etkiler ve düşünceler sonucu kutsal bilinen şeylere tapmadan sonra, toplumsal bir verim olarak, tanrılı dinler meydana gelmiş; toplumsal hayatın gittikçe evrim kazanması sonucu da Tanrı fikrinin doğması ile, Tanrı tarafından haber getirip, insanlara doğruyu söyleyen, Tanrı`nın buyruklarını ileten bir takım insanlar belirmeğe başlamıştır. PEYGAMPER NEDİR ?

3 PEYGAMBERLERİMİZİN İSİMLERİ
1-HZ.ADEM HZ.İBRAHİM 2-HZ.İDRİS HZ.İSHAK 3-HZ.NUH HZ.İSMAİL 4-HZ.HUD HZ.ŞUAYP 5-HZ.SALİH HZ.LUT 11-HZ.YAKUP HZ.SÜLEYMAN 12-HZ.YUSUF HZ.EYÜP 13-HZ.MUSA HZ.YUNUS 14-HZ.HARUN HZ.İLYAS 15-HZ.DAVUT HZ.ELYESA 21-HZ.ZÜLKİFL 22-HZ.ZEKERİYA 23-HZ.YAHYA 24-HZ.İSA 25-HZ.MUHAMMED

4 PEYGAMBERLERİN NİTELİKLERİ

5 PEYGAMBERLERE GELEN MESAJIN ORTAK AMACI
İlk peygamber Hz. Adem'den son peygamber Hz Muhammed'e kadar her peygamberin insanlara getirdiği mesajın amacı; "İnsanlığın yükselmesini, gelişmesini ve uygar bir toplum olmasını sağlayan yolları göstermek, "Kişiyi kendisi ve çevresiyle uyumlu olmasını sağlayan bir hayata hazırlamak, "Toplumda dayanışmayı ve adaleti gerçekleştirmek, hak hukuka yürekten bağlı, özgür ve erdemli bir toplum meydana getirmektir

6 İLAHİ KİTAPLARA İMAN İlahi kitaplara iman demek Allah’ın bazı peygamberlere kitaplar indirdiğine bunların hepsinin doğru ve gerçek olduğuna inanmak demektir. Kutsal kitaplar Allah’ın peygamberler aracılığı ile insanlara gönderdiği kitaplardır bunlara semavi denir. Kuran-ı Kerim’de söylendiğine göreşu anda bildiğimiz ilahi kitaplar ikiye ayrılır; -suhuf(sahifenin çoğulu) -dört büyük ilahi kitap

7 SUHUFLAR

8 DÖRT BÜYÜK İLAHİ KİTAP TEVRAT ZEBUR İNCİL KURAN-I KERİM

9 Allah'tan gelen dört büyük kitaptan ilki
Allah'tan gelen dört büyük kitaptan ilki. İbranice Tura kelimesinin Arapçalaşmış biçimi olan Tevrat kanun, ittifak, birlik, anlaşma, sözleşme, adlaşma gibi anlamları dile getirir. İslâm geleneğinde Hz. Musa'ya nazil olan kitabı belirtir. Yahudi geleneğinde ise, bugün Ahd-i Atik (Eski Ahit) denilen kitaplar toplamının adıdır TEVRAT

10 ZEBUR Zebur, (İbranice: Mizmor מזמור, Çoğulu: Mizmorim מזמורים, Yunanca: Psalmoi [harp eşliğinde söylenen şarkı]) Tanah'ın Ketuvim kısmında bulunan Teilim (תהלים) bölümüne Türkçe'de verilen isim. Hıristiyanlık'ta Davut'un Mezmurları veya sadece Mezmurlar olarak anılır ve Eski Ahit'te bulunur.

11 İNCİL Allah tarafından Hz. İsa'ya gönderilen; Tevrat'ın aslını doğrulayan Kur'an-ı Kerîm tarafından tasdik edilen ve bir anlamı da "yol gösterici, aydınlatıcı" olan, dört büyük kitaptan birisi. Yunanca "Evangelion"; iyi haber, müjde demektir. Esas itibariyle Hz. İsa'nın hayatını, mucize ve faaliyetlerini, söylediği hikmetli sözleri, tebliğ etmiş olduğu şeriat hakkındaki peygamberane hakikatları anlatmak için kullanılmıştır.

12 KURAN-I KERİM Arapça bir sözcük olan “kuran”, okumak, ezbere okumak, bir araya getirmek anlamına gelir. Arapça olan ve 114 surede toplanmış 6200’ün üstünde ayetten oluşan Kuran,  Hz. Muhammed’e peygamberliğin verildiği 610’dan 632’deki ölümüne kadar parça parça indirilmiştir. Vahiy denen bu olayda Kuran ayetleri Cebrail adlı melek tarafından Hz. Muhammed’e iletilmiş, bazı ayetler de doğrudan Tanrı tarafından bildirilmiştir. Hz. Muhammed de gelen vahyi ezberlemiş, sonra da hangi sureye ait olduğunu belirterek vahiy katiplerine yazdırmıştır. Ayrıca bu ayetler birçok sahabi (Hz. Muhammed’in yakın çevresinde bulunanlar) tarafından da ezberlenmişti. Kuran’ın inmesi Hz. Muhammed’in yaşamı boyunca sürdüğünden kitap haline getirilmesi düşünülmemiştir. Ama Hz. Muhammed’in ölümünden sonra elindeki ayetlerin dağılıp kaybolmasını önlemek amacıyla ilk halife Hz. Ebu Bekir, vahiy katiplerinden Zeyd bin Sabit başkanlığında bir kurul oluşturdu. Bu kurulun kitaplaştırdığı ve Müslümanlar’ca da onaylanan Kuran nüshasına Mushaf (bir araya getirilmiş sayfalar) adı verildi. 

13 HAZIRLAYAN:MUSTAFA UZUN
SUNAN:MUSTAFA UZUN

14 KENDİNİZE GÜVENİN ! BENİ DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM .


"PEYGAMBERLERE ve İLAHİ KİTAPLARA İNANÇ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları