Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Reklam Ortamları Yayın yapan reklam ortamları Basılı reklam ortamları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Reklam Ortamları Yayın yapan reklam ortamları Basılı reklam ortamları"— Sunum transkripti:

1 Reklam Ortamları Yayın yapan reklam ortamları Basılı reklam ortamları
Radyo Televizyon Basılı reklam ortamları Gazete Dergi Doğrudan Postalama Diğer Basılı Reklam Materyalleri

2 Reklam Ortamları Açıkhava reklam ortamları Transit reklam ortamları
İnternet Satış Yeri Reklam Uygulamaları (P.O.P.) Sinema

3 Reklam Ortamları Yayın Yapan Reklam Ortamları
Reklam dünyasının ilk ortaya çıktıkları zamandan günümüze değin oldukça büyük bir önem verdiği radyo ve televizyon gibi geniş kitlelere seslenen reklam ortamlarını kapsamaktadır. Belli frekanslar üzerinden gönderilen sinyallerin çeşitli alıcılar aracılığıyla izleyicilere/dinleyicilere iletilmesi temelinde işleyen yayın yapan reklam ortamları, gerek görsel ve işitsel iletişime olanak sağlayan teknik özellikleri gerekse de sundukları ilgi çekici içerikleri ve toplum üzerindeki etkileriyle kitle iletişim alanının ve reklam dünyasının en gözde araçları arasındadırlar. Bu bağlamda reklam ortamlarının anlatılacağı bu bölüme, yayın yapan reklam ortamları olan radyo ve televizyondan başlamak yararlı olacaktır.

4 Televizyon

5 Televizyon Televizyon, sesin ve görüntünün elektromanyetik dalgalara dönüştürülerek uzaklara iletilmesiyle işleyen bir kitle iletişim aracıdır. İlk televizyon yayını 1936’da BBC tarafından yapılmıştır. Türkiye’de ise 1958 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından deneme amaçlı başlatılan İstanbul’a yönelik televizyon yayınları düzenli olarak ilk kez 1968 yılında Ankara’da TRT tarafından gerçekleştirilmiştir

6 Televizyon Televizyonun gerek bir kitle iletişim aracı olarak gördüğü yoğun ilgi gerekse de bireylerin üzerinde sahip olduğu etki gücü, bir reklam ortamı olarak kullanılması sonucunu da beraberinde getirmiştir. İlk kez 1940’lı yıllarda bir reklam aracı olarak kullanılmaya başlayan televizyon, gerek ses ve görüntüyü aynı anda iletebilmesini sağlayan teknik özellikleri gerekse de milyonlarca kişiyi kendine bağlayan içeriksel nitelikleriyle reklamcılar açısından oldukça cazip bir ortam olarak görülmüştür.

7 Televizyon “Televizyon reklamcılığı 2. Dünya Savaşı’ndan sonra gelişmeye başlamıştır. Reklam ajansları ilk dönemlerde televizyonun olanaklarından yeterince yararlanamamış, görüntü eklenmiş radyo reklamları uzun süre televizyon reklamı niyetine kullanılmıştır. Televizyon medyasının görüntünün yanı sıra, tasarıma bir hareket boyutu getirdiği çok sonraları fark edilmiştir. Renkli televizyon teknolojisinin gelişmesiyle bu medyanın olanakları daha da artmıştır”

8 Televizyon Hareketsiz Reklamlar Hareketli Reklamlar
Günümüz itibariyle baktığımızda, televizyonda uygulanan reklam türleri aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir: Hareketsiz Reklamlar Hareketli Reklamlar Özel Tanıtıcı Reklamlar Program Görüntüleri Üzerinde Yer Alan Bant Reklamlar Advertorial Program İçi Tanıtıcı Reklamlar Televizyon Dizileri ve Programlarında Ürün Yerleştirme Uygulamaları

9 Televizyon Hareketsiz Reklamlar:
İçinde hareket unsuru bulunmayan, sadece tek bir görüntü üzerine seslendirme yapılarak gerçekleştirilen reklamlardır. Genellikle 10 sn.lik sürelerde olup, net ve kısa ifadelerle verilmek istenen mesajın aktarımına yardımcı olmaktadırlar.

10 Televizyon Hareketli Reklamlar:
Müzik ve söz ya da yalnızca biri eşliğinde çeşitli görüntülerle düzenlenen, içinde dramatik unsurları barındırabilen, sahneler oluşturabilen ve son aşamada kurgu ve miksi gerçekleştirilen reklamlardır. 15, 20, 30, 45, 60 ve 90 sn.’ler gibi sürelerde hazırlanabilmektedirler.

11 Televizyon Özel Tanıtıcı Reklamlar:
Kültür, sanat, eğitim ve turizm gibi çeşitli alanlarda bilgilendirici, eğitici, eğlendirici yapıda hazırlanan ve reklam mesajlarının programın sadece başında ve sonunda yer aldığı reklamlardır. 10 ile 40 dakika arasında hazırlanabilmektedirler.

12 Program Görüntüleri Üzerinde Yer Alan Bant Reklamlar
Televizyon Program Görüntüleri Üzerinde Yer Alan Bant Reklamlar Bilgisayar teknolojisinden yararlanılarak hazırlanan animasyonlar ve çeşitli görsellerin televizyonda yayınlanmakta olan programlar üzerine bant şeklinde yapılan reklam türüdür. Dikey ve yatay bantlar şeklinde ya da ekranın herhangi bir yerinden ürün ya da markanın logosunun görüntü üzerine yerleştirilmesiyle gerçekleştirilmektedir.

13 Televizyon Advertorial:
Literatürde basılı reklam ortamlarında bir tür haber yazısı gibi görünen ve okuyucuya bir takım bilgiler verirken bir ürün/hizmetin reklamının da yapıldığı ve yasal olarak “bu bir reklamdır” gibi bir ibareyle yayınlanması gereken reklamlardır.

14 Advertorial reklam televizyonda yayınlanan ve 2–3 dakikalık tanıtıcı içerikli ve “bir reklamdır”
ibaresi ile reklam kuşakları haricinde yayınlanan reklamlar için de kullanılmaktadır. Televizyonda yayınlanan advertorial reklam uygulamalarında, ürünün kullanım biçimi, sağladığı bir yararın aktarılması, kurumun güçlü sermaye yapısı ya da üretim tesislerinin modernliği, hijyenik şartlarda üretim gibi unsurlar üzerinde ayrıntılı olarak durulmaktadır.

15 Televizyon Program İçi Tanıtıcı Reklamlar
Sabah ve gündüz kuşağında yayınlanan aktüel nitelikli kuşak programlarında (sabah kuşak programları ve kadın programları gibi) programın içinde ayrılan bir bölümde 3–5 dakika süreyle bir markanın özel tanıtımlarının yapılmasıdır. Stüdyoda marka için kurulan özel bir stantta marka sorumlusu ve program sunucusunun birlikte bir sohbet havasında ürün/hizmetlerin ayrıntılı tanıtımlarını gerçekleştirmelerini içermektedir.

16 Televizyon Televizyon Dizileri ve Programlarında Ürün Yerleştirme Uygulamaları Bir televizyon dizisinde veya programında bir markanın isminin geçmesi ya da markanın görülmesi, markanın karakterler tarafından kullanılması gibi yapıtın kurgusuna uygun olarak reklam havası yaratılmadan ürün yerleştirme uygulamalarının yapılması da söz konusu olabilmektedir.

17 Ürün Yerleştirme

18 Gizli Reklam… Konulu filmlerde markalı bir ürünün ya da ürüne ilişkin bir reklamın yer alması, Tv programlarında sunucunun markalı bir ürün taşıması gibi yollarla reklam olduğu belirtilmeden yapılan reklam.

19 Günümüzde sıklıkla kullanılan gizli reklam, sinema ve TV filmlerine kimi zaman herhangi bir getirisi olmadan, sadece oyuna ve oyuncuya gerçek birer kimlik kazandırma işlevi görürken, kimi zaman da oyunun içine bilinçli olarak yerleştirilen bir çeşit reklam yöntemidir.

20 Filmler ürün yerleştirme ve pazarlama çalışmaları için oldukça popüler alanlardır. Çünkü hedef kitle kolaylıkla belirlenebilir. En önemli avantajı, aktör ya da aktrisler yoluyla pazarlamacılar tüketiciler üzerinde etki oluşturabilmektedir.

21 Ürün yerleştirme filme realizm de katabilmektedir
Ürün yerleştirme filme realizm de katabilmektedir. Önceleri markası olmayan şişeler filme ya da programlarda yer alırken günümüzde markalarla donatılmış ürünler göze çarpmaktadır.

22 Markalı ürünler sinema filmleri başta olmak üzere, diziler, müzik klipleri, video ve bilgisayar oyunları, kitap gibi iletişim ortamlarında karşımıza çıkmaktadır. *önemli olan markanın hikaye içinde yedirilmesidir.

23 Örnek: Dizi mutfakta geçiyorsa rafta belirli ürünlerin bulunması gerekiyor. Dizinin yapımcısı gidip belirli markalarla para karşılığı anlaşılıyor, siz diziyi izlerken rafta Lipton çay, Tat ketçap, Knorr çorba görüyorsunuz. Sanılıyor ki dizi oyuncuları özgür iradeleri ile evlerinde bu markaları kullanıyorlar.

24 Diziyi izlerken bir süre raftaki markalara maruz kalıyoruz ve beynimizin doğal işleme sürecinde bu markalar beynimizde bir yerlere kazınıyor.

25 Ürün yerleştirme, aslında bir ürünün olduğu gibi ekranda verilmesi yerine bir marka imajı ile yansıtılmasıdır. Bu bağlamda “marka yerleştirme” kavramı da kullanılabilmektedir.

26 Tarihçe… 1982’de Steven Spielberg’in E.T. Filmi, sinema dünyasının efsaneleri arasında sayılmakta ve ürün yerleştirme tekniğinin başlangıcı kabul edilmektedir. Filmde ürün yerleştirme tekniği yoluyla kullanılan “Reeses Pieces” adlı şekerin satışlarının %65 oranında artması tekniğin, reklamcılık açıdan değerlendirilen bir alan olarak görülmeye başlanmıştır.

27 Uzmanlara göre izleyiciler sinema filmlerinde çeşitli sahnelerde görülen ürünleri karakterlerle özdeşleştiriyor ve bir daha unutmuyorlar. Matrix’de “Nokia” markasının ön planda olması, James Bond serisinin Golden Eye filminde, BMW Z3 modelinin vurgulanması, Million Dolar Baby filminde “Clorox” markalı çamaşır suyunun kullanımı

28 Türkiye’de sinema filmlerine son yıllarda girmiş olan gizli reklam; Gora filminde “avea” Neredesin Firuze’de “Vakko” markası göze çarpmaktadır

29 Ürün Yerleştirme 3 şekilde karşımıza çıkmaktadır:
Görsel İşitsel Ürün Yerleştirme Görsel Ürün Yerleştirme İşitsel Ürün Yerleştirme

30 Görsel Ürün Yerleştirme
Dikkati doğrudan markaya yada ürüne yöneltecek herhangi bir sözlü mesaj olmaksızın ürünün kendisini ya da marka kimliğine ilişkin görsel belirleyicileri içermektedir. *Görsel yöntemlerle marka imajı tüketici zihnine kazınır.

31 İşitsel Ürün Yerleştirme
Ürün ya da markanın ekranda gözükmeksizin sözlü olarak tüketiciye sunulması ve iletişim içeriğinde yer alan karakterlerin markaya ilişkin mesajları tüketicilere sözel bir şekilde iletmesi anlamına gelmektedir. Görsele nazaran daha nadir kullanılan bir yöntemdir.

32 Görsel İşitsel Ürün Yerleştirme
Hem ürün ya da markanın gösterilmesi hem de telaffuz edilmesi şeklinde görülmektedir. Son derece etkili bir yöntemdir, marka mesajının diğer iki türe oranla daha kolay ve başarılı bir şekilde tüketiciye ulaşmasını sağlamaktadır.

33 Ürün Yerleştirme Teknikleri
1- TV Programlarında Ürün Yerleştirme 2- Sinema Filmlerinde Ürün Yerleştirme 3- Kitap ve dergilerde Ürün Yerleştirme 4- Şarkılarda Ürün Yerleştirme 5- Video Oyunlarında Ürün Yerleştirme

34 TV Programlarında Ürün Yerleştirme
Ürün mesajlarının Tvdeki senaryolu (sit com, pembe diziler), senaryosuz (reality show, talk show, yarışmalar) programlara entegrasyonu olarak ifade edilebilir.

35

36

37

38

39

40 Sinema Filmlerinde Ürün Yerleştirme
Özellikle Hollywod filmleri izleyici sayısı açısından büyük kitlelere ulaştığından, bu filmler tüketici üstünde çok güçlü bir iletişim aracı olarak görülmektedir. Dünyadaki filmler düşünüldüğünde en çok ürün yerleştirme yapılan markalar:

41 Coca Cola, Starbucks Kahve, McDonalds, Reebok ayakkabı, Apple Macintosh, Sprite, BMW, Mercedes, Nikon Kamera, Lufthansa, Marlboro, Rolex Saat vb..

42

43 Kitap ve Dergilerde Ürün Yerleştirme
Özellikle moda dergilerinde okurlarına son moda giysileri, makyaj ürünlerini, takıları göstermekle kalmayan, aynı zamanda sayfalarındaki her şeyi anında sipariş verilebilsin diye fiyatlar ve telefon numaraları vermek bu yönteme dahil edilebilir.

44 Video Oyunlarında Ürün Yerleştirme
Belli oyunların bireylerin hayatlarında çok önemli yer işgal etmesinden dolayı, yeni pazarlama tekniği olarak oyunlar mecra olarak kullanılmaktadır.

45

46

47 Şarkılarda Ürün Yerleştirme
Müzik yapımcıları giderek artan ölçüde yeni yayınlanan albümlerine tanıtım ve dağıtım sağlamada reklam verenleri bir ortak olarak görmektedir. Kimi sanatçılar reklamlar için müziklerini vermekte, kimiyse reklam için özgün müzik yapmaktadır.

48 Ürün Yerleştirmenin Avantajları
Markaya ilişkin tüketici farkındalığının artması Geleneksel reklama göre maliyetin düşük olması Dolaylı ünlü onayı Global Erişim ve Uzun Raf Ömrü Pazara yeni girecek ürünlerin tanıtım olanağı Seçilmiş Hedef Kitle Belirli Ürünler üzerinde Reklam Yasağını Aşma Geleneksel Reklam uygulamalarından sıkılmış Tüketiciye Ulaşma

49 Ürün Yerleştirmenin Dezavantajları
Kültürel Farklılıklar ve Uyarlama Zorlukları Etkinlik Ölçme Zorluğu

50 Televizyon Televizyonun bir reklam ortamı olarak çeşitli avantajları ve dezavantajları bulunmaktadır. Televizyonun en büyük avantajı sesi ve görüntüyü aynı anda çok sayıda kişiye iletebilmesidir. Televizyon sahip olduğu teknik üstünlükler nedeniyle reklam mesajlarını son derece çarpıcı bir şekilde hedef kitlelere aktarabilmekte, her yaştan, her eğitim ve gelir grubundan kişiye ulaşabilmektedir.

51 Televizyonun bir reklam ortamı olarak sosyal üstünlüğü bulunmaktadır
Televizyonun bir reklam ortamı olarak sosyal üstünlüğü bulunmaktadır. Birçok insan için televizyon, kişilerin sosyal çevrelerine açılan bir penceredir ve yaşamın ayrılmaz bir parçasıdır. Çağımızda savaşlardan olimpiyatlara, uzay yolculuklarından politik skandallara değin birçok olay televizyondan takip edilmektedir.

52 Diğer kitle iletişim araçlarına göre yeni sayılabilecek olan televizyon yapısal özellikleri itibariyle göz ve kulağa aynı anda hitap edebilmesi sebebiyle her ülkede ilgi ile karşılanmakta, her eğitim ve her yaş grubundan, her sosyo-kültürel ve ekonomik yapıdan insanları kendisine çekerek büyük kitleler tarafından kabul görmektedir. Yeni ve pahalı bir araç olan televizyonda reklamveren işletmelerin de tüketici gözünde itibarları ve ikna etme güçleri artmaktadır. Televizyonun mal ve hizmet hakkındaki bilgileri çeşitli görüntüler eşliğinde vermesinin yanı sıra başka çarpıcı görüntüler ile ürün ya da hizmet hakkında istenilen imajı rahatlıkla yaratabilmesi de onu aynı zamanda tüketici gözünde inandırıcı kılmaktadır.

53 Televizyon Televizyon reklamlarının bir diğer avantajı da izleyicilerde reklamı yayınlanan kuruma ya da markaya yönelik yarattığı saygınlıktır. Televizyon pahalı bir reklam mecrasıdır. Bu nedenle her marka ya da firma televizyonda reklamını yayınlatamamakta, ancak finansal açıdan güçlü durumda olan firmalar televizyondan bir reklam ortamı olarak yararlanabilmektedirler. Bu durumun farkında olan izleyiciler, televizyonda reklamı yayınlanan firmaları daha prestijli firmalar olarak görebilmektedirler.

54 Televizyon bir reklam ortamı olarak reklamverenlere televizyon kanallarına, programlara ve yayın saatlerine göre seçim yapma şansı sunmakta, böylelikle de reklamverenler açısından farklı hedef kitlelere ulaşma şansı doğmaktadır. Her bir televizyon kanalının veya programının kendine özgü hedef kitlesi bulunmaktadır. Sözgelimi bir müzik kanalı ile haber kanalının, bir yerel televizyonla ulusal televizyonun ya da bir çizgi film ile tartışma programının seslendiği izleyici kitleleri farklıdır. Bu anlamda söz konusu izleyicilere ulaşmak isteyen reklamverenler, yayınlatacakları reklamlar için televizyon kanallarına, programlarına ya da yayın saatlerine göre seçim yapabilmektedirler.

55 Televizyon Televizyonun, bir reklam ortamı olarak çeşitli dezavantajları da bulunmaktadır. Televizyon her şeyden önce pahalı bir reklam ortamıdır. Gerek reklam kampanyalarının toplam maliyeti gerekse televizyon kanallarında yayınlanma maliyeti yüksektir. Özellikle reklam film ya da filmlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli mekân, stüdyo, personel, sanatçılar, ajans maliyetleri, post prodüksiyon giderleri ve televizyon kanallarına ödenecek gösterim bedelleri oldukça yüksek bütçelerin ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Ayrıca televizyon izleyicisi ekranda sürekli olarak aynı şeyleri görmekten çabuk bıkmaktadır. Bu nedenle aynı televizyon reklamı çok uzun süreler yayında kalamamakta, reklamın zamanla değiştirilmesi, yenilenmesi gerekebilmektedir ki, bu da maliyetleri yükselten diğer bir nedendir.

56 Televizyon Televizyonun bir reklam ortamı olarak diğer bir dezavantajı, izleyicilerin reklamlar başladığında kanal değiştirmesi (zaping) ya da başka bir şeyle meşgul olmaya başlamasıdır. Kuşkusuz bu durum da son derece yüksek maliyetlere katlanıp televizyonda reklam yayınlatan firmalar açısından önemli mali kayıpların ortaya çıkmasına, reklamların iletişim ve satış hedeflerine ulaşamamasına neden olmaktadır.

57 Televizyon Televizyon reklamlarının bellekte kalıcılık süresi basılı reklamlara oranla daha kısadır. Ancak bu dezavantaj kısa aralıklarla izleyiciye ulaştırılan mesajlar sayesinde ortadan kaldırılabilmektedir. Hatırlanma ve bellekte yer etme niteliği reklamın çarpıcılığı, iyi ve doğru hazırlanması, sık sık yayınlanması ile artırılabilmektedir. Televizyon reklamlarının bir başka dezavantajı da; reklam programı içerisinde ilk sıralarda yer alan reklamların daha ilgiyle izlenmesine karşın, süre uzadıkça ilginin azalmasıdır. Ayrıca televizyonlarda çeşitli reklam kuşaklarında büyük bir reklam yoğunluğu yaşanmaktadır. Kuşkusuz bu durum da hedef kitlelerin hem reklamlara tepki göstermesine hem de yayınlanan reklamın onca reklam arasından fark edilmememsine neden olmaktadır.

58 Basılı Reklam Ortamları

59 Basılı Reklam Ortamları
Basılı reklam ortamları, hedef kitlelere reklam mesajlarının yazı, fotoğraf, resim, çizim vb. unsurlar aracılığıyla taşındığı reklam ortamlarıdır. Tarihsel süreçte baskı teknolojilerinin gelişimine paralel olarak reklam dünyasındaki önemini gittikçe arttıran bu ortamlar; gazete dergi doğrudan postalama diğer basılı reklam materyallerini kapsamaktadır.

60 Gazete

61 Gazete Politika, ekonomi, kültür ve daha başka konularda haber ve bilgi vermek için yorumlu veya yorumsuz, her gün veya belirli zaman aralıklarıyla çıkarılan yayın olarak tanımlanan gazeteler, matbaanın bulunmasından sonra toplumsal yaşama hızla girmiş, çok önemli bir kitle iletişim aracı olarak büyük bir önem kazanmıştır.

62 Gazete Gazetelerin toplumsal hayattaki yeri bir reklam ortamı olarak kullanılması fikrini de beraberinde getirmiştir. Reklam çalışması olarak tespit edilebildiği kadarıyla ilk gazete ilanı, 1525’de Almanya’da yayınlanan bir ilaç reklamıdır. 16. yüzyılda Almanya’da, ardından 17. yüzyılda İngiltere’de başlayan basın reklamlarının ülkemizde görünüşü ise, 19. yüzyılın ortalarına rastlamaktadır. Gazetelerde rastlanan reklamlar, satılık ev, arsa, ender olarak kitap, bir iki de resmi ilandır.

63 Gazete Gazeteler içeriklerine, dağıtım alanlarına, yayın sıklıklarına ve boyutlarına göre çeşitli şekillerde sınıflandırılabilmektedir. *İçeriklerine göre gazeteler; siyaset, ekonomi, spor vb. şekilde türlere ayrılmaktadır.

64 Günümüzde gazeteler, genellikle her türlü bilgiyi, haberi bir arada işlemekte, içeriklerinde ekonomi, kültür-sanat, siyaset, eğlence, dış haberler vb. konulara yer vermektedirler. Bu nedenle reklamcılar, bir reklamın yayınlanacağı gazeteyi seçerken söz konusu gazetenin hangi sayfasında reklamın yayınlanması gerektiği konusu üzerinde önemle durmaktadırlar

65 Gazete Gazeteler, dağıtım alanları açısından da sınıflandırılabilmektedir. Buna göre gazeteleri dağıtım alanları açısından; Yerel gazeteler, kasaba, kent ya da coğrafik bir bölge gibi sadece belirli bir alana yönelik yayın yapan ve dağıtımı sadece bu alanda gerçekleştirilen gazetelerdir. Bu tarz gazetelerle, belli bir bölgede yaşayan kişiler, yaşadıkları yakın çevreye ilişkin haberlere, yorumlara ulaşabilmektedir. Ulusal gazeteler, bir ülkenin tüm bölgelerine yönelik olarak yayın yapan, bir ülkenin genelini ilgilendiren konuları içeren ya da çeşitli bölgelere ilişkin haberleri aynı anda okuyucularına aktaran gazetelerdir. Uluslararası gazeteler ise birden fazla ülkeye hitabeden gazetelerdir.

66 Gazete Reklam veren açısından bakıldığında genellikle yerel gazetelerin küçük ve bölgesel işletmeler tarafından, ulusal gazetelerin hedef kitle olarak bölgesel ayrım yapmaksızın tüm ülkeye seslenen işletmeler tarafından ve uluslararası gazetelerin de birden fazla ülkede faaliyet gösteren işletmeler tarafından tercih edildiğini söylemek mümkündür.

67 Gazete Gazeteler, yayın sıklıklarına göre de günlük ve haftalık gazeteler şeklinde gruplara ayrılmaktadır. Günlük gazeteler, günübirlik olarak, sabah ya da akşam baskıları şeklinde okuyucularına ulaşan gazetelerdir. Haftalık gazeteler ise haftanın belli bir gününde basılan ve bir hafta boyunca satışına devam edilen gazetelerdir.

68 Gazete Son olarak gazeteleri fiziksel boyutlarına göre de sınıflandırılabilmek mümkündür. Fiziksel boyutlarına göre gazeteler tabloid ve klasik boyut olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Tabloid boyut, beş ya da altı sütun genişliğinde, klasik boydan daha kısa, okunması daha kolay olan ve genellikle magazin basını tarafından seçilen gazete boyutudur. Klasik boyut ise, uluslararası anlamda sekiz sütün olarak kullanılan, 52 cm. yüksekliğinde olan, ülkemizde ise genellikle 59x41 cm. olan gazete boyutudur

69 Gazete teşhir (display) reklamlar, seri ilanlar, kamu duyuruları ve
Gazeteler de yer alan reklamlar da yine aynı şekilde çeşitli gruplar halinde incelenebilmektedir. Buna göre gazetelerde genel olarak dört tür reklamın bulunduğunu söylemek mümkündür: teşhir (display) reklamlar, seri ilanlar, kamu duyuruları ve ilavelerdir

70 Gazete Teşhir (display) reklamlar:
Teşhir reklamlar, belli bir metne, başlığa, alt başlığa, fotoğrafa, illüstrasyona vb. basın reklamlarına ait unsurları bünyesinde taşıyan reklamlardır.

71 Bu tarz reklamlarda amaç bir ürünü ya da kurumu tanıtmak, ürünün ya da firmanın imajını güçlendirmek, bir kampanyayı duyurmak, tüketicilere bilgi vermek, tüketicilerde satın alma davranışı oluşturmak vb. olabilmektedir. Çarpıcı reklam başlıkları ya da görsel unsurlar, etkileyici reklam metinleri ve sayfa düzenleri bu tarz reklamlarda başarıya ulaşmanın vazgeçilmez anahtarlarıdır.

72 Gazete Seri ilanlar: Gazetelerin seri ilan sayfalarına “pazaryeri” denmektedir. Bu sayfalar tipografi, taslak ya da resimleme bilgisi gerektirmemektedir. Bir takım basit yazma kurallarının bilinmesi, bunların izlenmesi yeterli olmaktadır. Seri ilanların okuyucuları eğlendirme yükümlülüğü yoktur. İşlevleri bilgi vermektir. Üstelik bu bilgiler yalın ve açık yoldan iletilmelidir. Ayrıca seri ilanların kısa ve öz olması gerekmektedir .

73 Gazete Kamu duyuruları:
Kamu duyuruları tüm toplumu ya da belirli bir grubu ilgilendiren konularda, kamu kurumları tarafından gazetelere verilen ilanlardır. Bu tarz ilanlarda, ilanı veren kamu kurumunun logosu dışında görsel unsur kullanılmamaktadır. Amaç verilmesi zorunlu olan bilgileri ilan aracılığıyla topluma aktarmaktır. Bu tarz ilanların verilmesi genellikle belirli kanun maddelerinde düzenlenmiş yasal bir zorunluluğa dayanmaktadır. Ülkemizde resmi ilanlarla, kamu kurum ve kuruluşlarına ait reklamların yayınlanmasına yasalar gereği Basın İlan Kurumu aracı olmaktadır.

74 Gazete İlaveler İlaveler (insertler) gazetenin sayfalarından bağımsız olarak, gazetenin arasına eklenmek suretiyle hedef kitleye ulaştırılmaya çalışılan reklamlardır. Reklam verenler tarafından, gazeteden bağımsız olarak bastırılırlar ve yapılan anlaşmayla gazetelerle beraber hedef kitleye ulaştırılırlar.

75 Gazete Gazeteler okuyuculara sundukları içerikleriyle de reklamcılara avantajlar sağlamaktadırlar. Belli haberlere yoğunlaşan gazete sayfaları, o sayfaların içeriğiyle bağlantılı olan mal ya da hizmetlerin reklamları için hedef kitlelere ulaşma olanağı sağlamaktadır. Örneğin; ekonomi sayfalarına genellikle bankalar gibi çeşitli finans kuruluşları reklam vermekte, böylelikle de konuyla ilgili kişilere ulaşılmaya çalışılmaktadır.

76 Gazetelerin bir diğer avantajı esnekliktir
Gazetelerin bir diğer avantajı esnekliktir. Gazeteler birkaç yolla esnekliği sağlamaktadır. İlk olarak üretim ve yayın tarihi arasında esneklik vardır. Reklamın kısa üretim süresi ve teslim tarihi, gazetelerin mükemmel bir reklam ortamı olmasını sağlamaktadır. Gazetelerin esnekliğiyle ilgili ikinci durum ise, sunduğu yaratıcı özelliklerdir. Gazete reklamları, okurların dikkatini çekme ve ilgi duymalarını sağlamak için çeşitli boy, form ve formatta hazırlanabilmekte, renk kullanılabilmekte ya da özel ilanlar yapılabilmektedir.

77 Gazete Gazetelerin yayın frekansları yüksektir. Her gün yayınlanmaları nedeniyle gazeteler hedef kitleye sürekli ulaşma olanağı sağlamakta ve reklam teslim tarihi kısa olduğundan reklamcıların istenilen değişiklikleri reklamlarda hemen yapılabilmesine olanak tanımaktadır. Gazete reklamlarında yer alan ürün tercih ve indirimleriyle ilgili kuponlar, telefon-faks numaraları veya adresleri sayesinde hedef kitleden hemen yanıt alınması sağlanabilmektedir. Gazetelerin reklamlarının saklanması ve arşivlenmesi nedeniyle reklam sürekli olarak hedef kitleye ulaşabilmekte, ayrıca taşınabilmesi ve başka yerlere götürülmesiyle de gün içinde başka kişiler tarafından reklamın görülmesi sağlanabilmektedir.

78 Gazetelerin reklamcılar açısından avantajlı yanlarından birisi de hedef kitleler tarafından güvenilir olarak algılanmalarıdır. Yapılan araştırmalar gazete reklamlarının inandırıcılığının televizyon reklamlarından daha yüksek olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca gazetelerde basılan reklamlar, televizyonlardan çok daha uygun maliyetlerle üretilmekte ve yayınlattırılabilmektedir

79 Gazete Gazetelerin bir reklam ortamı olarak sahip oldukları tüm bu avantajların yanında reklamcılar açısından bir takım dezavantajları da bulunmaktadır. Öncelikle gazeteler basılı reklam ortamları içerisinde baskı kalitesi en düşük olan araçlardır. Bu nedenle üretilen reklamlar istenen görsel etkide hedef kitlelere ulaşamayabilmektedir. Ayrıca ses ve hareketli görüntü iletimi diğer basılı reklam ortamlarında olduğu gibi gazeteler için de olanaklı değildir. Bunun dışında okuyucuların gazete reklamlarını ve kuponlarını sakladıkları durumlar dışında reklamların ömürleri çok kısadır.

80 Gazete Gazetelerin birinci görevi enformasyon iletme olması nedeniyle, gazete okurları genellikle ilgi alanları doğrultusundaki yazıları okumak ve bilgi edinmek için gazete satın almaktadırlar. Reklamlar, sayfalardaki editoryal içerik ve diğer reklamlarla rekabet etmek durumunda kalabilmektedirler. Bundan dolayı gazetelerde yer alan reklamlar zaman zaman gözden kaçabilmektedir. Ayrıca kimi okuyucuların birden fazla gazete okuması nedeniyle aynı okuyucuya gereksiz yere birden fazla seslenilebilmekte, bu da maliyetleri artabilmektedir.

81 “Kitle medyalarından biri olarak gazeteler geniş okuyuculara ulaşırlar; fakat izole olmuş, spesifik pazar bölümlerine karşı çok etkili değildirler. Bu sınırlamadan dolayı bazı gazeteler, spesifik okuyuculara –örneğin; çocuklar, kadınlar, etnik gruplar- göre yayınlar yapmaktadır. Bu özel çalışmalar, reklamcıların okuyucu profili oluşturmalarını ve bunun sonucunda hedef okuyuculara daha etkili bir şekilde ulaşmalarını sağlamaktadır” .

82 Dergi

83 Dergi Basılı reklam ortamları içinde gazeteden sonra en büyük ikinci grup olan dergiler, özellikle spesifik hedef kitlelere ulaşabilme açısından çok önemlidir. Dergicilik alanında 1700’lerin başlarından itibaren periyodik bir kaç yayına rastlanılsa da 19. yüzyıla kadar literatür ve reklam alanında etkili çalışmalara rastlanamamıştır. Dergiler, ancak 1879 Posta Devrimi ile ikinci sınıf materyal olarak geniş bir kitleye düşük maliyette ulaşma imkânı bulmuşlardır. Etkili bir reklam aracı olmaları ise, 19. yüzyılın sonlarına rastlamaktadır

84 Dergi “Türkiye’de dergicilik 1840’lı yıllarda başlamıştır. Cumhuriyetin ilanı ile birlikte özgürlüğüne kavuşan dergicilik sektörü, 1928 yılında ilan edilen Harf Devrimi ile birlikte bir sarsıntı içine girmiştir. Daha sonraki yıllarla birlikte her geçen gün gelişme kaydeden dergicilik, bugün geniş kitlelere, çok değişik ilgi alanlarına seslenen pek çok dergiyi içinde bulunduran dergi gruplarının oluşması sürecine kadar ilerlemiştir”

85 Dergi “Hedef kitle açısından” dergilere bakıldığında,
Dergiler çeşitli şekillerde sınıflandırılabilmektedir. “Hedef kitle açısından” dergilere bakıldığında, İlk olarak genel konuları ele alan ve okuyucu kitlesi diğerlerine göre geniş olan dergiler yer almaktadır. Tempo, Aktüel gibi haber ağırlıklı dergiler buna örnek olarak verilebilir.

86 İkinci olarak, “daha dar ve spesifik bir kitleye“ seslenen ve bu kitlenin ilgileri doğrultusundaki konuları işleyen dergiler yer almaktadır. Örneğin; Kadınca, Mutfak Rehberi gibi.

87 “Meslek dergileri” üçüncü grubu oluşturur
“Meslek dergileri” üçüncü grubu oluşturur. Özellikle bir mesleğin mensuplarına yönelik olan bu dergilere örnek olarak Otomasyon, MediaCat verilebilir.

88 Dördüncü grupta ise İlk Hedef, Aşama gibi “özel yayınlar ve okul dergileri” yer almaktadır.

89 Dergi Dergileri ele aldığı temalara göre sınıflandırdığımızda çok uzun bir liste elde edilmektedir. Araştırmalara göre dergiler 20 temel ilgi alanına göre sınıflandırılmaktadır. Otomobil (alım-satım, sürüş, bakım-onarım) Güzellik ve bakım Kariyer (seçim, hazırlanma, gelişme) Giyim ve moda Tüketici eğitimi Kültürel ilgi (sanat, edebiyat, din, bilim) Eğlendirici Ziraat, bahçe bakım ve düzenlemesi Yemek (planlama, pişirme, hazırlama, servis) Sağlık (fiziksel ve ruhsal) Hobiler Ev (alma, yapma, projeleme) Ev (dekorasyon, mobilya) Parasal konular (kişisel ve ailesel) Çocuk yetiştirme Hayvan büyütme ve bakım Kişisel gelişim Spor (kişisel katılım, kendini geliştirme) Gezi Haber içerikli

90 Dergi Dergilerin reklamcılara sunduğu en büyük avantaj, hedef kitle seçiminde sağladıkları kolaylıktır. Belli bir hedef kitle grubuna seslenen dergilerin bu özelliği söz konusu hedef kitleye ulaşmak isteyen reklamcılar açısından oldukça önemlidir.

91 Dergi Dergiler baskı kaliteleri ile gazetelerden ayrılmaktadır. Genellikle yüksek kalitede kâğıt ve renk baskıları kullanan dergiler, reklamların estetik anlamda güzel görünmesini sağlamanın yanı sıra dikkat çekiciliğinin de daha fazla olmasına, reklamı yapılan ürünün ya da markanın prestij kazanmasına yardım etmektedir. Ayrıca dergi reklamları, yaratıcılığın kullanımı açısından da artılar sağlamaktadır. Reklamcılar çok farklı reklam tasarımlarını, sayfa kullanımlarını dergi reklamları aracılığıyla gerçekleştirebilmektedirler.

92 Dergi Dergiler doğrudan yanıt reklamcılığı için mükemmel bir reklam ortamıdır. Kuponlar ve istek formları kullanılarak aynı gazetelerdeki gibi tüketiciden cevap alınması çabuklaştırılabilir. Dergi reklamları hedef kitle tarafından diğer basılı reklamlara göre daha farklı algılanmaktadırlar. Genellikle reklamı yapılan ürün tek ve büyük bir resimle gösterilmektedir. Burada genellikle fotoğraf kullanılır ve renkli fotoğraf tercih edilmektedir. Reklam metni bazı reklamlarda hiç olmayabilmekte bazense çok uzun metinlere rastlanmaktadır. Dergi reklamları daha gerçekçi ve doğrudan reklam mesajını sunan gazete ve iş dünyası yayınlarına oranla “duygusal çekiciliği” kullanmaya daha yakın reklam araçlarıdır.

93 Dergi Dergi reklamlarının bir diğer avantajı da “kalıcılığının yüksek olmasıdır”. Okuyucular, satın aldıkları dergileri bir ay boyunca tekrar tekrar okuyabilmekte hatta ellerindeki dergileri arşivleyip daha sonraki zamanlarda tekrar gözden geçirebilmektedirler. Dergiler taşınabilmesi ve her yerde (bankalar, kuaförler, bekleme salonları vb.) bulunabilmesi nedeniyle sadece satın alan kişi tarafından değil, “ikincil hedef kitle diyebileceğimiz kişiler” tarafından da okunmaktadır. Ayrıca dergi okurken kişilerin ayırdıkları zamanın fazla olması, reklamcıların dergi reklamlarında uzun metinleri kullanabilmelerini, detaylı bilgi verebilmelerini de sağlamaktadır.

94 Dergi Dergiler verimli reklam ortamlarıdır. Boşa giden dergi sayısı en aza indirgenmiştir. Başka bir ifadeyle basılan dergilerin büyük bir çoğunluğu hedef kitleye ulaşmaktadır. Ayrıca aynı gruba bağlı dergilere reklam verildiğinde çeşitli indirimler sağlanılabilmektedir. Dergilerin satışa katkı yapma gücü yüksektir ve bu katkı çoğunlukla ölçülebilmektedir

95 Dergi Yukarıda sayılan tüm bu avantajların yanında dergilerin bir reklam ortamı olarak çeşitli dezavantajları da bulunmaktadır. Radyoda kullanılan ses, ya da televizyondaki hareket gibi hedef kitlenin ilgisini reklama çeken öğeler dergilerde yoktur. Bununla beraber bazı reklamcılar reklamlarında küçük ses çipleri kullanmaktadır. Yine bazı tekniklerle örneğin hologramlarla dergi reklamında bir hareket illüzyonu yaratmaktadırlar.

96 Dergi Basılı reklam ortamları içinde en pahalı reklam ortamı dergilerdir. Dergilerin pahalı bir reklam ortamı olması hem dergiye ödenen ücret açısından hem de kişi başına düşen maliyetten kaynaklanmaktadır. Gazetelerin aksine spesifik bir hedef kitleye seslenen dergiler geniş bir kitleye ulaşmada etkili bir ortam değildir. Geniş bir hedef kitleye ulaşmak için birkaç dergi seçilmesi gerekir ki, bu da reklam bütçesinin kabarmasına neden olmaktadır.

97 Dergi Dergiler genellikle iki haftalık, bir ya da üç aylık gibi zaman aralıklarında yayınlanmaktadır. Kuşkusuz bu durum da dergi reklamlarında güncel bilgilerin verilmesini zorlaştırmaktadır. Özellikle indirimler, promosyonlar ya da firmayla, sektörle ile ilgili ortaya çıkan yenilikler ve/veya değişimler hakkında hedef kitleye anında bilgi verilmesi dergi reklamları aracılığıyla pek mümkün olmamaktadır. Bunun yerine dergi reklamlarında daha çok “kurumsal imaja, marka imajına yönelik ya da bir ürünle/kurumla ilgili detaylı bilgiler veren” reklamların yayınlandığı görülmektedir.

98 Dergi Dergiler dağıtım açısından da dezavantaja sahiptir. Bazı dergiler (örneğin; Aktüel, Tempo, Sinema) gazete bayilerinde satılmaktayken birçok dergi abonelik sistemiyle okuyucularına ulaşmaktadır. Bu da daha sınırlı bir hedef kitlenin hazırlanan reklamı görmesi anlamına gelmektedir.

99 Dergi “Reklam yığılması” da dergilerin reklam ortamı olarak dezavantajlarından biridir. Özellikle dergilerin ilk sayfalarında üst üste yığılmış reklamlar hedef kitlenin dikkatini çekmeyecek hatta dergi okurları tarafından okunmadan geçilecektir. Üstelik bu durum zaman zaman okuyucularda reklamlara karşı negatif eğilimler oluşturabilmektedir.


"Reklam Ortamları Yayın yapan reklam ortamları Basılı reklam ortamları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları