Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Özel Beykent Doğa Anadolu Lisesi Mathep

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Özel Beykent Doğa Anadolu Lisesi Mathep"— Sunum transkripti:

1 Özel Beykent Doğa Anadolu Lisesi Mathep
PISA 2012 Sıralamasında En Başarılı 5 Ülkedeki Matematik Öğretim Tekniklerinin Uygulanması Ocak-Haziran 2015 © Bu çalışmanın telif hakkı yalnızca Hayal Köksal’a aittir. Kaynak göstermeden KESİNLİKLE KULLANILAMAZ.

2

3 PROBLEMİN TANIMI Son yıllarda yapılan araştırmalarda sık sık kullanılan matematik okur yazarlığı kavramına (matematik dersindeki kavramları günlük hayata uygulayabilme) teknolojik ve bilimsel gelişmeler ile birlikte günümüzde okullarda ve sınıflarda daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Ülkemizde matematik eğitiminde uygulanan müfredat, merkezi sınavlara yönelik hazırlamakta matematik derslerinde öğrencilerin matematik okur yazarlıklarını geliştirecek öğretim tekniklerine çok az yer verilmektedir. Matematik dersleri büyük oranda teorik olarak işlenmekte öğrencilerin öğrendiklerini pekiştirecekleri uygulamalar sınırlı kalmaktadır.

4 PROBLEMİN SAPTANMASI Ülkemizde üniversiteye girişte uygulanan merkezi sınavların istatistiklerine göre matematik dersinin genel sınav ortalamasının çok düşük olduğu görülmektedir yılında yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı’nda (YGS) 40 matematik sorusunda Türkiye ortalaması 6,1 net, Lisans Yerleştirme Sınavı’nda (LYS) ise 50 soruda 9,72 nettir. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından yürütülen Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) araştırmasının en son 2012 yılında yayınlanan raporunda Türkiye, matematik sıralamasında 65 ülke içerisinde 44. olmuştur.

5 ALAN TARAMASI Projemiz kapsamında yaptığımız alan taramasında öncelikle matematik okur yazarlığı konusundaki bilimsel çalışmalardan yararlanılmıştır. Prof.Dr.Yaşar Ersoy’un «Okullarda Matematik Eğitimi: Matematikte Okur Yazarlık» ve «Matematik Okur Yazarlığı-2: Geliştirilecek Yetiler ve Beceriler» adlı makaleleri okunarak matematik okur yazarlığı konusunda detaylı bilgiye ulaşılmıştır. Alan taraması kapsamında «PISA 2012 Ulusal Ön Raporu» ve PISA (Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı) detaylı raporları incelenmiştir. Her ülke için yaptığımız uygulama öncesi, o ülkenin (Çin, Singapur, Tayvan, Güney Kore, Japonya) eğitim sistemi ve matematik eğitimi için Milli Eğitim Bakanlığı web siteleri, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan ülke eğitim raporları, genel bilgiler için Türk Büyükelçiliklerinden telefon, mail yoluyla ve web sitelerinden alınan bilgilerle araştırma tamamlanmıştır.

6

7 MATRİS DİYAGRAMI Furkan 5 7 6 4 Rümeysa Merve Ceren Doruk Metin Özcan
Matematik dersinde başarısız olmanın öncelikli sebepleri nelerdir? Öğretmenden Kaynaklanan Eksiklikler Eğitim Sisteminden Kaynaklanan Eksiklikler Öğrenciden Aileden Kaynaklanan Eksiklikler Furkan 5 7 6 4 Rümeysa Merve Ceren Doruk Metin Özcan Mehmetcan Hakan Sercan Mustafa TOPLAM PUAN 65 73 57 47 YÜZDE % 27 30 24 19

8

9 -Ülkelerin kendilerine özgü matematik öğretim teknikleri var mıdır?
Araştırmamızın hipotez cümleleri aşağıda yer almaktadır: -PISA 2012 matematik sıralamalarında en başarılı beş ülkede diğer ülkelere göre farklı matematik öğretim teknikleri mi uygulanmaktadır? -Ülkelerin kendilerine özgü matematik öğretim teknikleri var mıdır? -PISA matematik sınavlarında ülkelerin başarısı, eğitim sistemlerinin başarılı uygulanması ile ilgilidir. -Matematik öğretiminde başarı, o ülkedeki topluma özgü bir eğitim modeli geliştirilmesiyle mümkündür. -Nitelikli matematik eğitimindeki başarı, eğitim sisteminin başarısı ile doğru orantılıdır.

10 BEYİN FIRTINASI 12.Uluslararası Bilişimci Martılar Projeleri’ne başvurumuzun onaylanması sonrasında Yetenek Matematik Kulübü haftalık toplantımızda beyin fırtınası yaptık. Proje ekibindeki öğrenciler, her bir proje adımı için ürettiği fikirleri dile getirdi. Proje süreci ve ayrıntıları bu toplantılarda detaylı bir şekilde ele alındı.

11

12 STRATEJİLER -PISA 2012 matematik sıralamalarının en başarılı beş ülkesinde derslerde kullanılan eğitim yöntemlerine dikkat çekmek -PISA 2012 matematik sıralamalarında ülkemizden daha başarılı olan ülkelerdeki matematik eğitimlerini karşılaştırmak. -Uzakdoğuda yer alan ülkelerin eğitim sistemlerini incelemek. -Nitelikli matematik eğitiminde başarılı olmanın sebeplerini belirlemek. -Matematik derslerinde kullanılan farklı eğitim yöntemleri ile alternatif eğitim metotları oluşturmak

13 YOL HARİTAMIZ -Proje amacımıza ve hedefimize uygun logo ve afiş tasarlamak. -Uygulama ülkelerinde bulunan Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliklerinden bilgi almak, ülkelerin Milli Eğitim Bakanlığı internet sitelerini inceleyerek resmi bilgilere ulaşmak. -Uygulama ülkesine seyahat tecrübesi olan bir kişiyle iletişime geçerek, o ülke hakkındaki izlenimlerini, çektiği fotoğrafları paylaşmak. -Proje sınıfımızı, her ay incelenen ülkedeki lise sınıfları gibi tasarlamak. -Proje grubuna uygulama yapmak ve anket uygulamak -Okulumuzdaki diğer öğrencilere uygulamamızı kısa sunumlarını yapmak. -Tanıtım videomuzu ve görselleri, okul panolarında, internet sitesinde ve sosyal medyada paylaşmak.

14 FAALİYET RAPORU -Yaptığımız faaliyetlerde her ay bir ülkenin uygulamasını tamamladık. (Ocak, şubat, mart, nisan, mayıs aylarında sırasıyla Çin, Singapur, Tayvan, Güney Kore, Japonya uygulamaları) -Mart ayındaki Türkiye Cumhuriyeti Tayvan Büyükelçiliği ile iletişim kurulması, mayıs ayındaki Japonya’ya seyahat tecrübesi olan bir kişi ile iletişim faaliyetlerinin dışında herhangi bir eksik bulunmamaktadır. Hedeflenen faaliyetlerin yapılma oranı %94’tür. -Faaliyetlerin ocak, şubat, nisan aylarında 3 hafta, mart ve mayıs aylarında 4 hafta sürmüştür. -Faaliyetler proje ekibindeki görev dağılımına göre yapılmıştır.

15 ÇİN ARAŞTIRMA RAPORU -Çin Halk Cumhuriyeti bir Uzakdoğu ülkesidir ve başkenti Pekin'dir. -Dünyanın alan olarak en büyük dördüncü ülkesi olan Çin Halk Cumhuriyeti, yaklaşık 1.35 milyar nüfusuyla dünyanın en kalabalık ülkesidir. Dünya nüfusunun yaklaşık altıda biri Çin Halk Cumhuriyeti'nde yaşamaktadır. -Çin toprakları Taocu, Budist ve Çin folklorik dinlerine ait tapınaklarla doludur. -Çin’de tek çocuk politikası yürütülüyor. İkinci çocuk için çeşitli yaptırımlar uygulanıyor. Para birimi Yuan’dır. -Çin’de eğitim sistemi ve matematik araştırmamızda Shanghai Community International School’da biyoloji öğretmeni olarak görev yapan Selime Çimen’den «Çinde üniversiteye girmek bizim üniversiteye giriş sınavından daha acımasız bir yarış. Şangaydaki çoğu  aile, tek çocuklarını bir proje haline getirip özel ders yükleme yapıyorlar ve buda pahalıya mal oluyor onlara. Matematik dersi öğretiminde tamamen geleneksel metodlar kullanılıyor ve tek yönlü, konular erken yaşlarda ağırlaştırılmış oluyor.  Ayrıca okullarda katı disiplin kuralları var. Okulların büyük bölümünde sınıflar halılarla kaplı.» bilgilerini aldık. -Çin’de öğretilen çarpma metoduna da uygulamamızda yer verdik. -Çin’de lisede okuyan yaklaşık 30 milyon öğrenci dünyanın en zor sınavı olarak bilinen üniversite sınavında başarılı olmak için yarışıyorlar. -Sınıf tasarımımızda kullanmak için Gezgin Dergisi yazarı Fatih Sınar, Çin seyahati görsellerini bizlerle paylaştı.

16 SİNGAPUR ARAŞTIRMA RAPORU
-Başkenti yine Singapur olan ülkede resmî dil İngilizce ve Malezce’dir. -Yüzölçümü 710 km² (İstanbul’da Beylikdüzü ilçesinin yaklaşık iki katı) ve nüfusu ‘dür. -Para birimi Singapur Doları’dır. -Nüfusun % 74'ünü Çin asıllılar, % 13'ünü Malaylar ve % 9’unu Hintler, gerisini de diğer azınlıklar oluşturur. -Singapur, Endonezya ve Malezya toprakları arasına sıkışmış küçücük bir ada devletidir. -Singapur eğitim sisteminin temelinde yaşayarak öğrenme, görsel ve şekilli konu anlatımları yer alıyor. Matematik derslerinde konular kolaydan zora doğru sıralanmıştır. Müfredat fasiküllerden takip edilmekte başarılı olan öğrencilere liseyi erken bitirme fırsatı verilmektedir. -Lise sınıfları son teknoloji donanımına sahiptir. -Sınıf tasarımında, geçtiğimiz şubat tatilinde Singapur’a giden okulumuz öğrencilerinden Yener Burak Ünal çektiği fotoğraflar ile izlenimlerini paylaştı. Özellikle, ülkedeki metro ağından, doğaya olan bağlılığından ve toplumdaki insanların birbirlerine saygısından bahsetti.

17 TAYVAN ARAŞTIRMA RAPORU
-Tayvan Doğu Asya'da Çin'in ve Japonya'nın güneyinde, Filipinler’in kuzeyinde bir adadır. -Başkent ve en büyük kenti Taipei’dir Yüzölçümü km²’dir. -Tayvan'ın bugün 23 milyonu bulan nüfusunun %98'lik bölümü Çinlilerden oluşmaktadır. Nüfusu ve para birimi Yeni Tayvan Dolarıdır -Okur yazarlık oranı % 94’tür. Günümüz itibariyle aşağıdaki 23 ülke tanımaktadır ve resmî diplomatik ilişkilerde bulunmaktadır. -Tayvan’da matematik eğitiminde okur yazar becerisinin gelişmesine önem verilmektedir. -Matematik ders kitapları müfredata göre büyük oranda derse giren öğretmenler tarafından hazırlanmaktadır. -Lise sınıflarında matematik derslerinde klasik eğitim yapılmaktadır. -Tayvan’da öğretmen merkezli bir eğitim yapılmaktadır. -Ülkedeki nüfusa göre üniversite sayısı çok fazladır. Eğitimle kalkınmayı başarmış ve bunu geliştiren hedefleyen bir ülkedir. -Ülkede doktorasını tamamlamış insan sayısı çok fazladır. -Sınıf tasarımında, geçtiğimiz yıllarda Tayvan’a giden okulumuz öğrencilerinden Efe Alphan İbiş, izlenimlerini paylaştı. Özellikle toplumun doğa sevgisinden bahsetti.

18 GÜNEY KORE ARAŞTIRMA RAPORU
-Güney Kore, resmî adıyla Kore Cumhuriyeti bazen sırf Kore, Doğu Asya'da Kore Yarımadası'nın güneyinde kalan bir devlettir. Ülkenin başkenti Seul'dur. -Güney Kore sınırları 100,210 km²'lik bir alanı kaplar ve ortalama 50 milyon gibi bir nüfusa sahiptir. -Ayrıca ülke Doğu Asya'da bölgesel güç konumundadır. -Dünyada etnik ve dil açısından en fazla homojen bir yapıya sahip ülke Güney Kore'dir. Azınlık olarak sadece küçük bir Çin topluluğu vardır. -Para birimi wonu’dur.(1 Türk Lirası =415 Güney Kore Wonu) -Ülkedeki üniversite sayısı çok fazladır. Lise zorunlu olmamasına rağmen mezun sayısı çok fazladır. -Dünyada interneti en hızlı olan ülkedir. -Lisede matematik derslerinde kara tahtada klasik eğitim yapılmaktadır. Ev ödevleri internet üzerinden verilmektedir. -Lisede dersler 50 dakikadır. -Sınıf tasarımında, önceki yıllarda Güney Kore’de iki yıl geçirmiş, okulumuz öğrencilerinden Bengisu Acıoğlu izlenimlerini paylaştı. Özellikle toplumun birbirine olan saygısından, internet hızından ve okullardaki klasik eğitimden bahsetti.

19 JAPONYA ARAŞTIRMA RAPORU
-Japonya Doğu Asya'da bir ada ülkesidir. -Japonca adını oluşturan kanji karakterler "güneş" ve "köken" anlamına gelir. -Japonya coğrafî yapısı bakımından adadan oluşan bir takımadadır. ---Japonya 127 milyonluk nüfusuyla dünyanın nüfus açısından onuncu en kalabalık ülkesidir. -Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya göre Japonya Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra dünyada ikinci sıradadır. -Dünyanın en büyük dördüncü ihracatçısı ve en büyük dördüncü ithalatçısıdır. -Japonya’da bir yılda 1,500 deprem yaşanır. -Japonya’da 100 yaşını geçmiş 50 binden fazla kişi vardır. -Japonya’da okuma oranı %100’dür. -Lise eğitimi tam zamanlı, yarı zamanlı ve mektuplu (okula gidemeyenler için) şeklinde üçe ayrılmaktadır. -Okul öncesi eğitime büyük önem verilmektedir. -Lise her yıl üç dönem halinde okutulmaktadır. -Lise eğitiminde Japonca, teknoloji ve matematik dersine çok büyük önem verilmektedir. Sınıflarda kara tahtada klasik eğitim verilmektedir. -Lisede matematik eğitimi öğrenci merkezlidir. -Japonya toplumu zaman kavramına çok dikkat ettiği için, lise sınıflarında saatler tahtanın hemen üzerinde yer almaktadır.

20 Başarı, aslında her basamağında başarıya ulaşılan bir merdivendir. Dr
Başarı, aslında her basamağında başarıya ulaşılan bir merdivendir. Dr. Hayal Köksal’ın öğretici ve pozitif yönlendirmeleri ile tamamladığımız bu projenin her adımında farklı başarılara ulaştık. Bazen bu başarının ismi «imece» oldu bazen de «yenilikçi». Öncelikli hedefimiz olan projeyi «zamanında tamamlamak ve teslim etmek» hedefimize ulaştık. Bu bizim için büyük bir başarı. Artık yeni hedefimiz değerlendirme sürecine dahil olmak ve sonundaki büyük başarılara ulaşmak.

21 UYGULADIĞIMIZ ANKET

22 ÇİN ANKETİ RAPORU Proje grubumuzdaki 22 öğrenciye uyguladığımız Çin anketini analiz sonuçlarımız şu şekildedir: -Çin ile ilgili en çok öğrencileri etkileyen bilgi, üniversite sınavı günü yaşananlardır. -Ülkemizde uygulanması en çok istenen matematik yöntemi öğrenci-öğretmen iletişimidir. -En çok dikkat çeken matematik uygulaması çarpma yöntemidir. -Ülkemizde uygulanması istenmeyen yöntem ezberci eğitimdir. -Çin’e matematik gözlemi yapmayı isteyen öğrenci oranı yüzde 45’tir.

23 SİNGAPUR ANKETİ RAPORU
Proje grubumuzdaki 22 öğrenciye uyguladığımız Singapur anketini analiz sonuçlarımız şu şekildedir: -En çok öğrencileri etkileyen bilgi, Singapur’un yüzölçümünün Beylikdüzü ilçesi kadar olması ve eğitim sistemidir. -Ülkemizde uygulanması en çok istenen matematik yöntemi yaşayarak öğrenmedir. -En çok dikkat çeken matematik uygulaması görsel ve şekilli anlatımdır. -Ülkemizde uygulanması istenmeyen yöntem yoktur. -Singapur’da matematik gözlemi yapmayı isteyen öğrenci oranı yüzde 91’tir.

24 TAYVAN ANKETİ RAPORU Proje grubumuzdaki 22 öğrenciye uyguladığımız Tayvan anketini analiz sonuçlarımız şu şekildedir: -En çok öğrencileri etkileyen bilgi, doğaya duyarlılıktır. -Ülkemizde uygulanması en çok istenen matematik uygulaması matematik okur yazar eğitimidir. -En çok dikkat çeken matematik uygulaması öğretmen odaklı eğitimdir. -Ülkemizde uygulanması istenmeyen matematik yöntemi öğretmen merkezli eğitim ve ders kitaplarıdır. -Tayvan’da matematik gözlemi yapmayı isteyen öğrenci oranı yüzde 64’tir.

25 GÜNEY KORE ANKETİ RAPORU
Proje grubumuzdaki 22 öğrenciye uyguladığımız Güney Kore anketini analiz sonuçlarımız şu şekildedir: -En çok öğrencileri etkileyen bilgi, lisenin zorunlu olmaması rağmen mezun sayısının fazlalığıdır. -Ülkemizde uygulanması en çok istenen matematik uygulaması uygulamalı matematiktir. -En çok dikkat çeken matematik uygulaması kara tahta kullanımıdır. -Ülkemizde uygulanması istenmeyen matematik yöntemi derslerin 50 dakika olmasıdır. -Güney Kore’de matematik gözlemi yapmayı isteyen öğrenci oranı yüzde 82’tir.

26 JAPONYA ANKETİ RAPORU Proje grubumuzdaki 22 öğrenciye uyguladığımız Japonya anketini analiz sonuçlarımız şu şekildedir: -En çok öğrencileri etkileyen bilgi okuma oranının çok yüksek olmasıdır. -Ülkemizde uygulanması en çok istenen matematik uygulaması ders kitaplarının derse giren öğretmenler tarafından hazırlanmasıdır. -En çok dikkat çeken matematik uygulaması teknolojidir. -Ülkemizde uygulanması istenmeyen matematik yöntemi yoktur. -Japonya’da matematik gözlemi yapmayı isteyen öğrenci oranı yüzde 90’tir.

27 GENEL ANKET RAPORU Proje grubumuzdaki 22 öğrenciye uyguladığımız anketlerin genel analiz sonuçları şu şekildedir: -En çok öğrencileri etkileyen bilgi %55 oranıyla Japonya’ya aittir -Ülkemizde uygulanması en çok istenen matematik uygulaması %68 oranıyla Güney Kore’dedir. -En çok dikkat çeken matematik uygulaması %64 oranıyla Çin’dedir. -Ülkemizde uygulanması istenmeyen matematik yöntemi %100 oranıyla Japonya’dadır. -Öğrencilerin matematik gözlemi yapmak için en çok gitmek istedikleri ülke %91 ile Singapur’dur.

28 UYGULAMALARIMIZ -Sadece projemiz için tahsis edilen sınıfta proje grubumuz olan 10/A sınıfındaki 22 öğrenciye her ay bir ülkenin uygulamasını yaptık ve her uygulama sonunda anket uyguladık. -Projemizin uygulamasının kısa sunumunu okulumuzdaki ’si ortaokul ve 213’ü lise öğrencisi olan toplam 325 öğrenciye yaptık. -Projemizin tanıtımı için beş ay boyunca lise katında yer alan 2, okul girişindeki 1 pano olmak üzere toplam 3 panoda görsellerimize yer verdik. -Projemizin ilk uygulamasının ardından hazırladığımız tanıtım videosunu okulumuzun internet sitesinde*, facebook, twitter ve linkedin hesaplarında paylaştık.

29 UYGULAMALARIMIZ -Proje tanıtım videomuz Doğa TV’de** yayınlandı ve 2035 izlenme ile nisan, mayıs ve haziran aylarında en çok izlenen video oldu. -Okulumuzda 14 Mayıs 2015 tarihinde düzenlenen Bahar Şenliği programındaki, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da katıldığı etkinliğimizde lise katındaki beş sınıfı projemizde yer alan beş ülkedeki lise sınıfları gibi tasarladık. *http://www.dogakoleji.com/kampusetkinlikleri/beykent-doga-koleji/nitelikli-matematik-egitimi-projesi/120518 **http://www.dogatv.com/?multimedia=beykent-doga-koleji-yetenek-matematik-kulubu-ogrencilerinden-buyuk-bir-proje

30

31

32

33 UYGULAMA SONUÇLARI Uygulamalar sonucunda aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır: -PISA matematik sıralamasında başarılı olan ülkelerin eğitim sistemleri incelendiğinde topluma ve gelişmişlik düzeylerine göre şekillendiği ve uzun yıllar aynı sistem üzerinde yenilemeler yapıldığı tespit edilmiştir. -Matematik dersinde başarıyı etkileyen faktörlerden biri olan eğitim sistemi ülkeden ülkeye farklılık gösterse de yakın coğrafyalarda büyük oranda benzerlik gösterdiği görülmüştür. -PISA matematik sıralamalarında Türkiye’ye göre daha başarılı olan ülkelerde uygulanan matematik öğretim yöntemlerinin büyük oranda öğrenci merkezlidir. -Matematik okur yazarlığı becerisini ölçen PISA sınavlarına yönelik çalışmalara uyumlu müfredatı olan ülkelerin matematik dersinde daha başarılı olduğu görülmektedir. -Ülkemizde üniversiteye girişte sorulan genel ortalamaları düşük olan matematik dersinde kullanılan yöntemlere alternatif teknikler geliştirebilir.

34 KONTROL ÇİZELGELERİ

35

36 ÖNERİLER -Okulumuz Beykent Doğa Koleji lise yönetimi, mathep proje sınıfı olarak kullandığımız sınıfta, eğitim-öğretim yılında 12.Uluslararası Bilişimci Martılar Projeleri kapsamında hazırladığımız çalışmaların sergilenmesine imkan vererek proje ile birlikte PISA, Nitelikli Matematik Eğitimi, Uzakdoğu’da Matematik alanlarında oluşan farkındalığı devam ettirmeyi hedeflemektedir.

37 BLOG ADRESİ

38 KAYNAKÇA «İmece Halkaları Eğitimi» by Hayal Köksal (2003)
«PISA Raporları» (2013) «PISA 2012 Türkiye Ulusal Ön Raporu» (2013) «Okullarda Matematik Eğitimi: Matematikte Okur Yazarlık» by Yaşar Ersoy (1997) «Matematik Okur Yazarlığı-2: Geliştirilecek Yetiler ve Beceriler» by Yaşar Ersoy (2003) «Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) YGS-LYS İstatistikleri» (2014)

39 «Türkiye Cumhuriyeti Pekin Büyükelçiliği İnternet Adresi» (2015) http://pekin.be.mfa.gov.tr/
«Türkiye Cumhuriyeti Singapur Büyükelçiliği İnternet Adresi» (2015) «Türkiye Cumhuriyeti Seul Büyükelçiliği İnternet Adresi» (2015) «Türkiye Cumhuriyeti Tokyo Büyükelçiliği İnternet Adresi» (2015) «Çin Milli Eğitim Bakanlığı İnternet Sitesi» (2015) «Singapur Milli Eğitim Bakanlığı İnternet Sitesi» (2015) «Tayvan Milli Eğitim Bakanlığı İnternet Sitesi» (2015) «Güney Kore Milli Eğitim Bakanlığı İnternet Sitesi» (2015) «Japonya Milli Eğitim Bakanlığı İnternet Sitesi» (2015)

40 «Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı Çin Eğitim Sistemi Raporu»
«Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı Singapur Eğitim Sistemi Raporu» «Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı Japonya Eğitim Sistemi Raporu» «Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı Güney Kore Eğitim Sistemi Raporu» «Ülkelerin Coğrafi Bilgileri» https://tr.wikipedia.org

41 Projemizi bilimsel ve profesyonel bir şekilde hayata geçirmemize imkan veren, öğretici ve pozitif yaklaşımları için 12.Uluslararası Bilişimci Martılar Tasarım ve Genel Koordinatörü Dr.Hayal Köksal’a, projemizin tanıtımına olan desteklerinden dolayı Doğa Koleji Lise Koordinatörü Ömer Suat Gündoğdu ve Lise Bölüm Başkanı Sadullah Kurum’a, projemize bütün aşamalarında destek veren Beykent Doğa Koleji Lise okul müdürü Ebru Erdoğan’a, müdür yardımcıları, öğretmenleri, öğrencileri ve velilerine, bahar şenliği programındaki etkinliğimize katılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na, ülke araştırmalarında bizi bilgilendiren Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik yetkililerine, Çin araştırmamıza desteği için Shanghai Community International School’da biyoloji öğretmeni olarak görev yapan Selime Çimen’e, Çin seyahati görsellerini bizle paylaşan Gezgin Dergisi yazarı Fatih Sınar’a, Singapur, Güney Kore ve Tayvan seyahati izlenimlerini bizle paylaşan okulumuz öğrencilerinden Yener Burak Ünal, Bengisu Acıoğlu ve Efe Alphan İbiş’e teşekkür ederiz. Mathep Proje Ekibi


"Özel Beykent Doğa Anadolu Lisesi Mathep" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları