Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Murat Kaya / Rehber Öğretmen

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Murat Kaya / Rehber Öğretmen"— Sunum transkripti:

1 Murat Kaya / Rehber Öğretmen
ÖSS nin DÜNÜ - BUGÜNÜ 2010’u ... Murat Kaya / Rehber Öğretmen

2 Murat Kaya / Rehber Öğretmen
ÖSS ELEME, SEÇME, SIRALAMA … Murat Kaya / Rehber Öğretmen

3 Murat Kaya / Rehber Öğretmen
ÖSS’nin DÜNÜ Ülkemizde 1974 yılına kadar üniversiteler kendi öğrencilerini kendileri almaktaydılar. 1974 yılında bu karışıklığın önlenmesi amacıyla sınavların tek merkezden yapılması kararı alınmıştır. O günden bu güne sınavlar merkezi olarak yapılmaktadır. Murat Kaya / Rehber Öğretmen

4 Murat Kaya / Rehber Öğretmen
ÖSS’nin DÜNÜ Bu tarihte Üniversitelerarası Öğrenci seçme ve Yerleştirme Merkezi kurulmuş ve işlevini yerine getirmeye başlamıştır. Bu merkez 1981 yılına kadar işlevini sürdürmüştür. 1974 ve 1975 tarihlerinde üniversite sınavlar sabah ve öğlen olmak üzere iki oturumda, yılları arasında aynı günde tek oturumda uygulanmış, 1981 yılında itibaren ise iki basamaklı sınav haline getirilmiştir. İki basamaklı sınavın ilk ayağı Nisan ayında ÖSS ikinci ayağı ise Haziran ayında ÖYS olarak uygulanmıştır. 1987 yılında ise adaylara ÖYS’de testlerin hepsini değil girmek istediği bölüme göre gereken testleri çözme hakkı verilmiştir. Murat Kaya / Rehber Öğretmen

5 Murat Kaya / Rehber Öğretmen
ÖSS’nin DÜNÜ 1999 yılında ÖYS kaldırılmış sadece ÖSS adıyla tek sınava düşürülmüş ve haziran ayında uygulanmaya başlanmıştır. Aynı yıl AOBP uygulamasıyla öğrencilerin lise alanlarına göre yükseköğretime geçmesi sağlanmıştır. Bu sınav eski ÖSS gibi temel konulardan sorulan sorularla yapılmaya devam etmiştir. Murat Kaya / Rehber Öğretmen

6 Murat Kaya / Rehber Öğretmen
ÖSS’nin DÜNÜ Arada birçok küçük düzeltme yapılmıştır. Ancak en son ve en önemli değişiklik 2006 yılında tek sınav ancak iki bölümlü bir sınav uygulaması olmuştur. Bu değişiklik sonucunda adaylar ortak alan ve alan testleri olarak iki bölümden oluşan testlere yanıt vermeye başlamışlardır. Murat Kaya / Rehber Öğretmen

7 Murat Kaya / Rehber Öğretmen
DÜNYANIN DİĞER BAZI ÜLKELERİNDEKİ ÜNİVERSİTE GİRİŞ SİSTEMLERİ Murat Kaya / Rehber Öğretmen

8 Murat Kaya / Rehber Öğretmen
G.Kore Üniversiteye girmenin üç koşulu vardır. Birincisi bizde olduğu gibi lise başarısı, ikincisi “Soonoong” sınavı ki bu sınav merkezi bir sınavdır ve üniversiteye gitmek isteyen her öğrencinin girmesi şarttır. Bu aşamayı geçen öğrenciler üniversitelere başvurarak üniversitelerin belirlediği kategorilere göre sınava girerler. Burada beş bölüm vardır. — Anadil sınavı — Fen sınavı — Matematik sınavı — Sosyal bilimler sınavı, — yabancı dil sınavı Öğrenciler girmek istedikleri bölüme göre test seçerek puan elde ederler. Her üniversite kendi testini üretir ve uygular. Murat Kaya / Rehber Öğretmen

9 Murat Kaya / Rehber Öğretmen
JAPONYA Japonya’da da sistem buna benzerdir. Japonya’da da sistem sınavlar üzerine kurulmuştur. Öğrenciler G.Kore’de ki sistem gibi önce merkezi sınava girerler oradan aldıkları skorlara göre üniversitelerin yaptıkları sınavlara katılırlar. Bu sınavlar günlerce sürebilir. Öğrenci kazanmak istediği bölüme göre sınavlara katılır. Murat Kaya / Rehber Öğretmen

10 Murat Kaya / Rehber Öğretmen
2010 ÖSS SİSTEMİ Murat Kaya / Rehber Öğretmen

11 Murat Kaya / Rehber Öğretmen
SİSTEMİN ANA HATLARI Yeni sistemin 2010 yılından itibaren uygulanacaktır, Sistem şuanda lise–3 sınıfta öğrenim görecek öğrencileri kapsamaktadır. 2 aşamalı bir sistem olacaktır, 1. aşama mart sonu gibi, 2. aşama Haziran sonu yapılacaktır, Murat Kaya / Rehber Öğretmen

12 Murat Kaya / Rehber Öğretmen
2010 ÖSS YÜKSEK ÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI ( YGS ) LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI ( LYS ) Murat Kaya / Rehber Öğretmen

13 1.YÜKSEK ÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI ( YGS )
Türkçe ( Dil ve Anlatım ) 45 soru Temel Matematik 45 soru Sosyal Bilimler 45 soru Fen Bilimler 45 soru Murat Kaya / Rehber Öğretmen

14 1.YÜKSEK ÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI ( YGS )
Açık Öğretim, Meslek Yüksek Okulları ve özel yetenekle öğrenci alan bölümlere buradan alınacak puanla girilecek.. Bu sınavda belirlenecek baraj puanını geçenler, Lisans Yerleştirme Sınavlarına girmeye hak kazanacak.. Bu bölümde muhakeme gücü yüksek, yorum becerisini ölçmeye dayalı ortak müfredattan oluşan sorular sorulacaktır.. Sınav süresi tahminen 180 dk. olacak.. Öğrenciler bu bölümde aldıkları puanın bir kısmını ( Temel Matematik – Türkçe ) ikinci bölümde kullanacaklardır.. Murat Kaya / Rehber Öğretmen

15 2. LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI ( LYS )
Matematik, Geometri Sınavı (LYS 1) Fen Bilimleri (Fizik, Kimya, Biyoloji) Sınavı (LYS 2) Türk Dili ve Edebiyatı, Coğrafya 1 Sınavı (LYS 3) Sosyal Bilimler (Tarih, Coğ. 2, Fels. gr.) Sınavı (LYS 4) Yabancı Dil Sınavı (LYS 5) olmak üzere beş alanda yapılır.. Murat Kaya / Rehber Öğretmen

16 Murat Kaya / Rehber Öğretmen
Lisansa Yerleştirme Sınavları”nda alınan puanlar ve adayların ilgili puan türünde gireceği LYS sınavları; Öğrenciler girmek istedikleri yükseköğretim programına göre en az iki teste katılacaklardır. Matematik-Fen (MF) LYS-1 (Mat-Geo.) LYS-2 (Fen Bilimleri) Türkçe-Matematik (TM) LYS-1 (Mat-Geo) LYS-3 (Edeb – Coğ 1) Türkçe-Sosyal (TS) LYS-3 (Edb.-Coğ 1) LYS-4 (Sosyal Bilimler – Tar Coğ 2 Fels. Gr.) Yabancı Dil(YD) LYS-5 (Yabancı Dil) Murat Kaya / Rehber Öğretmen

17 LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI ( LYS )’nin GENEL ÖZELLİKLERİ
Her teste tahminen arası soru bulunacak ve yaklaşık 2,5 saat süre verilecektir. Sorular mevcut ÖSS’nin ikinci bölümüne benzeyecektir. Öğrenciler girmek istedikleri yüksek öğretim programının puan türüne göre hangi oturuma katılacaklarına karar vereceklerdir. Öğrencilerin lisedeki alanlarına göre mi yoksa farklı alanlarda mı sınava girebilecekleri daha sonra belirlenecektir. Murat Kaya / Rehber Öğretmen

18 LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI ( LYS )’ nin GENEL ÖZELLİKLERİ
Sınava katılacak öğrenciler girdikleri testlere göre farklı puanlar alacaklardır. Öğrencilerin her ders için ayrı puanı hesaplanacaktır. Matematik puanı, Geometri puanı, Fizik puanı, Kimya puanı, Biyoloji puanı, Türk dili edebiyatı puanı, Coğrafya–1 puanı, Tarih puanı, Coğrafya-2 puanı, Felsefe grubu puanı, Yabancı dil puanı, Murat Kaya / Rehber Öğretmen

19 LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI ( LYS )’ nin GENEL ÖZELLİKLERİ
Sınav sonucunda öğrencilere girdikleri testlere göre: MF-1 MF-2 MF-3 TM-1 TM-2 TM-3 TS-1 TS-2 TS-3 YD-1 YD-2 YD-3 Puanları hesaplanacaktır. Bu puanlar hesaplanırken derslerin ağırlığı farklı olacaktır. Örneğin MF–1 de fizik dersinin katsayısı farklı iken MF–2 de fizik dersinin katkısı farklı olacaktır. Murat Kaya / Rehber Öğretmen

20 LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI ( LYS )’ nin GENEL ÖZELLİKLERİ
Eski sistemde SAY-2 dediğimiz puan hem tıp fakültesine hem mühendisliğe öğrenci alırken derslerin etkisi de aynı orandaydı. Oysa yeni sistemde öğrenciler tıp fakültesi için MF-3 kullanırken biyoloji daha etkili, mühendislik için MF-2 puanını kullanırken fizik daha etkili olacaktır. Ortaöğretim başarı puanı hesaplanma yöntemi devam edecek ancak katkı oranı %5-%10 aralığına çekilecektir. ( Şu an ki etkisi % 21 ) Buda AOBP’nin etkisinin azalması anlamına gelecektir. Öğrenciler farklı alanlarda sınava hazırlanabileceklerdir. Öğrenciler MF puanı için matematik-geometri (LYS–1) ve fen bilimleri (LYS–2) testlerine girerken isterse TM puanı için ek olarak Türk dili edebiyatı (LYS–3) testine de girebilir. Meslek liselerinde okuyan öğrenciler LYS’ de istedikleri testten sınava girerek puan alabilir ve tercih yapabilirler. Fiili olarak AOBP yani katsayı baskısı ortadan kalkmış olmaktadır. Murat Kaya / Rehber Öğretmen

21 Ayrıntılar zamanla ortaya çıkacaktır..
Teşekkürler… Murat Kaya / Rehber Öğretmen


"Murat Kaya / Rehber Öğretmen" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları