Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Teknoloji Destekli Fizik Öğretimi 212661 – Ümit Çolak.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Teknoloji Destekli Fizik Öğretimi 212661 – Ümit Çolak."— Sunum transkripti:

1 Teknoloji Destekli Fizik Öğretimi 212661 – Ümit Çolak

2 Öğretim programında belirlediğim konu 9. Sınıf 1. Ünite Fiziğin Doğası Basit Sarkaç

3 Kazanımlar 2. Fiziğin doğasıyla ilgili öğrenciler; 2. Fiziğin doğasıyla ilgili öğrenciler; 2.1 Gözlem (nitel ve nicel) ve deney yapmanın fizikteki yeri ve önemini açıklar.(FTTÇ–1.b) 2.1 Gözlem (nitel ve nicel) ve deney yapmanın fizikteki yeri ve önemini açıklar.(FTTÇ–1.b) 2.9 Belirlenen hipotezlerin ve teorilerin sınanması için deneyler yapıldığını ifade eder.(PÇB–1.d, 2.c; FTTÇ–1.d) 2.9 Belirlenen hipotezlerin ve teorilerin sınanması için deneyler yapıldığını ifade eder.(PÇB–1.d, 2.c; FTTÇ–1.d) 3.Fizikte modelleme ve matematiğin yeri ile ilgili olarak öğrenciler; 3.Fizikte modelleme ve matematiğin yeri ile ilgili olarak öğrenciler; 3.1 Fizik olaylarını açıklarken gerektiğinde modelleme ve matematiğin kullanıldığını örneklerle açıklar. (PÇB– 3.a,b,c; BİB–2.a) 3.1 Fizik olaylarını açıklarken gerektiğinde modelleme ve matematiğin kullanıldığını örneklerle açıklar. (PÇB– 3.a,b,c; BİB–2.a)

4 İncelediğim Yazılımlar www.yenka.com www.goldenkstar.com http://phet.colorado.edu.tr

5 Uygun olarak gördüğüm yazılım ve sebebi İncelemiş olduğum bu yazılımlar içinde en uygun olarak gördüğüm yazılım phet.colorado.edu.tr dir.Çünkü diğer yazılımlar konuları İngilizce anlatmaktadır ve sitelerin içeriği oldukça karmaşıktır.Yani bir öğrenci bu sitelerde inceleme yapması için bayağı uğraşması gerekmektedir.Ayrıca yapmış olduğum araştırmalar sonucu öğrenciye kazandırmayı planladığım kazanımlar en iyi olarak bu sitede bulunan simülasyon yardımıyla öğrenciye kazandırılabilir. İncelemiş olduğum bu yazılımlar içinde en uygun olarak gördüğüm yazılım phet.colorado.edu.tr dir.Çünkü diğer yazılımlar konuları İngilizce anlatmaktadır ve sitelerin içeriği oldukça karmaşıktır.Yani bir öğrenci bu sitelerde inceleme yapması için bayağı uğraşması gerekmektedir.Ayrıca yapmış olduğum araştırmalar sonucu öğrenciye kazandırmayı planladığım kazanımlar en iyi olarak bu sitede bulunan simülasyon yardımıyla öğrenciye kazandırılabilir.phet.colorado.edu.tr

6 Uygun olarak gördüğüm yazılım ve sebebi Kazanımların öğrenciye kazandırılması konusunda diğer yazılımların yetersiz olduğunun fark ettim.Ayrıca bulmuş olduğum simülasyonların içeriğine baktığım zaman da en kapsamlı olan simülasyonun phet.colorado.edu.tr sitesinde olduğunu fark ettim. Kazanımların öğrenciye kazandırılması konusunda diğer yazılımların yetersiz olduğunun fark ettim.Ayrıca bulmuş olduğum simülasyonların içeriğine baktığım zaman da en kapsamlı olan simülasyonun phet.colorado.edu.tr sitesinde olduğunu fark ettim.phet.colorado.edu.tr

7 ETKİNLİK: Sarkacın Periyodunun Ölçülmesi

8 ARAÇ-GEREÇLER www.phet.colorado.edu.tr/ simulatıons/category/physics Nasıl Bir Yol İzleyelim? 1. B elirlenen yazılımda bulunan simülasyonu projeksiyon aletiyle perdeye yansıtınız. 2. Ö ğrencilere perdede ne gördüklerini sorunuz. Ne yapacaklarını tahmin etmelerini isteyiniz. 3. S imülasyondaki ucuna kütle asılı ipi farklı açı verecek şekilde (mesela 45 derece) yukarıya kaldırınız 4. K ronometreyle gerekli ölçümleri yapınız. 5. A ynı işlemleri simülasyonda yer alan farklı ortamları kullanarak tekrarlayınız.

9 Sonuca Varalım: 1. Yapmış olduğunuz ilk tahminlerle etkinlik sonunda öğrendikleriniz arasında nasıl bir ilişki vardır? 2. Ucuna kütle asılı ipe farklı açılarda salınım yaptırdınız. Açılara göre kütlenin hareketi nasıl bir değişim gösterdi? 3. Kütlenin bir periyodu için geçen zaman farklı ortamlara göre değişiklik gösterdi mi? Nasıl?

10 Öğretmenin rolü : Öğretmen bu etkinlik yapılırken öğrenciyi düşünmeye yönlendirir. Mesela etkinliği yapmaya başlamadan önce simülasyonu perdeye yansıtıp öğrencilere ne yapacaklarını tahmin etmelerini ister.Böylece öğrenciler düşünerek derse biraz daha ilgili hale gelir. Etkinlik yapıldıktan sonra sorulan sorularla da öğrencilerin ilk tahminleri ile öğrendikleri bilgileri kıyaslanır. Bunların sözlü ifade edilmesini ister. Böylece öğretmen eksik ya da yanlış yerlere müdahale eder. Ayrıca konuyla ilgili gerekli formüller verilmeyerek öğrencilerden kendilerinin türetmelerini bekler. Tabiî ki öğretmen bu aşamaların hepsinde öğrencilerine hakimdir ve kesinlikle sınıf ortamının bozulmasına müdahale etmez. Öğretmen bu etkinlik yapılırken öğrenciyi düşünmeye yönlendirir. Mesela etkinliği yapmaya başlamadan önce simülasyonu perdeye yansıtıp öğrencilere ne yapacaklarını tahmin etmelerini ister.Böylece öğrenciler düşünerek derse biraz daha ilgili hale gelir. Etkinlik yapıldıktan sonra sorulan sorularla da öğrencilerin ilk tahminleri ile öğrendikleri bilgileri kıyaslanır. Bunların sözlü ifade edilmesini ister. Böylece öğretmen eksik ya da yanlış yerlere müdahale eder. Ayrıca konuyla ilgili gerekli formüller verilmeyerek öğrencilerden kendilerinin türetmelerini bekler. Tabiî ki öğretmen bu aşamaların hepsinde öğrencilerine hakimdir ve kesinlikle sınıf ortamının bozulmasına müdahale etmez.


"Teknoloji Destekli Fizik Öğretimi 212661 – Ümit Çolak." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları