Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Komisyonumuz; Bakanlığımızın 2007/30 sayılı “Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtım ve Yöneltme Çalışmaları” konulu genelgesinde bahsedilen hükümlere göre.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Komisyonumuz; Bakanlığımızın 2007/30 sayılı “Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtım ve Yöneltme Çalışmaları” konulu genelgesinde bahsedilen hükümlere göre."— Sunum transkripti:

1

2 Komisyonumuz; Bakanlığımızın 2007/30 sayılı “Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtım ve Yöneltme Çalışmaları” konulu genelgesinde bahsedilen hükümlere göre yapılandırılmıştır.

3 Komisyonumuzun öncelikli hedefleri; 1.Daha fazla ortaokul 7., 8. sınıf ve ortaöğretim 9., 10.sınıf öğrenci, veli ve öğretmenlerine ulaşmak, Mesleki ve Teknik Eğitim veren okullarımızın içeriğini anlatmak,

4 2. Öğrencilerin ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda öğrenim görmelerine imkan hazırlamak, 3. Öğrencilerin tüm geleceklerini etkileyecek meslek seçiminde doğru karar vermelerine yardımcı olmaktır.

5 Çalışma hayatında ve özel hayatta mutlu olmanın, iyi bir kariyer elde etmenin ilk adımı; kişiliğe uygun meslek seçmektir. Kişiliğine uygun meslek seçmiş olan insanların işlerini severek yaptığı, mesleğinde ilerlediği, mutlu ve verimli olarak yaşamlarını sürdürdüğü gözlemlenmiştir.

6 YANLIŞ İŞ ve MESLEK SEÇİMİ İŞ DEĞİŞTİRME VERİM DÜŞÜKLÜĞÜ ÖZEL HAYATA YANSIMA İŞİNDEN MEMNUN OLMAMA MESLEKİ YENİLİKLERİ TAKİP EDEMEME MALİ ZARARA YOL AÇMA İSTEKSİZ ÇALIŞMA..............

7 Kalkınma planlarında, MEB Şura kararlarında, Ortaöğretim’in Mesleki ve Teknik Eğitim ağırlıklı bir yapıya kavuşturulması ortaöğretim çağı nüfusunun AB’ye üye ülkelerde olduğu gibi % 65’inin Mesleki ve Teknik Ortaöğretimde, %35 ‘inin de genel ortaöğretimde öğrenim görmesi hedeflenmektedir. (Sayı:B.08.0.MÜB.0.37.02.00/668, Konu:Mesleki ve Teknik Eğitimde Tanıtım ve Yöneltme Çalışmaları, tarih:30.03.2007)

8 Türkiye Genelinde 1995-2011 Yılları Arasında Genel ve Mesleki Teknik Ortaöğretimde Öğrenci Sayısı Bazında Karşılaştırmalı Durum (Kaynak : MEB İstatistikleri http://sgb.meb.gov.tr/istatistik/arsiv.html)

9 Türkiye Genelinde 1995-2011 Yılları Arasında Genel Ve Mesleki Teknik Ortaöğretimde Öğrenci Sayısı Bazında Karşılaştırmalı Durum (Kaynak : MEB İstatistikleri http://sgb.meb.gov.tr/istatistik/arsiv.html)

10 1998 yılında getirilen katsayı sistemiyle mesleki ve teknik ortaöğretimden mezun olanlara başka bölüme geçme yolu zorlaştırılmıştı. Bu okullarda okuyan bir öğrencinin dalı dışındaki bir okula gidebilmesi için genel liselerdeki öğrenciye göre ÖSYM’de fazladan 60 puanlık soru çözmesi gerekiyordu.

11 Aynı şekilde, lisede sözel bölümde okuyup sayısal bir alan seçmek isteyen öğrenciler gibi alan değişikliğine giden adaylar da aynı oranda puan düşüşü yaşıyordu.

12 Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK) Genel Kurulu kararı ile 2012 Yılı üniversite sınavlarında uygulanan katsayı oranları, meslek liselerinde öğrenim gören öğrencilerle genel liselerde öğrenim gören öğrenciler için eşitlenmiştir.

13 Ancak, 2011-2012 SBS sonuçlarına bakıldığında Mesleki ve Teknik ortaöğretim kurumlarına yerleşen öğrencilerin taban puanlarının düşük olduğu, bu okullara kayıt yaptıran öğrencilerin nitelik ve yeteneklerinin hedeflenen düzeyde olmadığı görülmektedir.

14 Bu kapsamda, akademik başarısı yüksek olan öğrencilerin de ilgi, yetenek ve ihtiyaçları doğrultusunda Mesleki ve Teknik eğitim veren okulları tercih etmelerini sağlamak için çalışmalar yapmak gerekmektedir.

15 İlimiz ve ilçelerinde kurulan Tanıtım ve Yönlendirme Ekipleri ile bu çalışmaların desteklenmesi hedeflenmiştir. Komisyonlarımızın oluşma nedeni de bu çalışmaların desteklenmesidir.

16 Bu doğrultuda, Komisyonumuz tarafından “Eylem Planı” hazırlanmış ve ulaşılacak hedefler ve yapılacak faaliyetler tespit edilmiştir.

17 “Eylem Planı” kapsamında, okul ekipleri tarafından; 1- Tüm ortaokul ve ortaöğretim öğretmenlerine, Ulusal Mesleki Bilgi Sistemi ve Ankara Mesbil Portalları tanıtılmalıdır.

18 2- Ortaokul 8. ve ortaöğretim 9. 10. sınıflara Ulusal mesleki bilgi sisteminde yer alan “ ilgilerini/ değerlerini/ yeteneklerini keşfet” anketi uygulanmalı ve sonuçları velilere bildirilmelidir.

19

20

21 3- Ortaokul 6., 7. ve 8. sınıf ile genel liseler ve mesleki ve teknik egitim kurumlarının 9. sınıf öğrencilerine ; mesleki - teknik eğitimi ve meslekleri tanıtıcı seminer ve konferans düzenlenmelidir.

22 4- Ortaokul ve ortaöğretim kurumlarına konuyla ilgili dokümanlar verilecektir. Bu dokümanlar öğrenci ve velilerle paylaşılmalıdır.

23 5- Yıl sonunda il ve ilçelerde düzenlenen fuarlarda, öğrenci proje ve ürünlerinin sergilenmesi sağlanmalıdır. 6- Meslek liseleri 10. sınıf öğrenci velilerine yönelik “Dal Seçimi “ hakkında bilgilendirme seminerleri yapılmalıdır.

24 7- Alana yönelme çalışmaları kapsamında; a. Teknik liseler ve uyguladıkları programlar hakkında bilgi verilmelidir. b. “Belirlenen başarı ortalamasına sahip öğrencilerin teknik liselere geçiş yapabileceği”, bunun için ders kesiminde ilgili okul müdürlüğüne başvurması gerektiği hususlarında 9. sınıf öğrencileri bilgilendirilmelidir.

25 8- Meslek liseleri ekiplerinin okullarını tanıtıcı CD ve dökümanlar hazırlaması, yapılacak şenliklerde okullarını temsil etmeleri, ortaokul öğrencilerinin okullarına yapacakları gezilerde öğrencilere rehberlik yapılması sağlanmalıdır.

26 9- 7., 8., ve 9.sınıf sonunda öğrencilerin ilgi duydukları alanlarda öğrenim görebilmeleri için çevredeki mesleki ve teknik eğitim okulları ve programlar hakkında bilgi verilmelidir. Ayrıca bu okullara tanıtıcı geziler düzenlenmelidir.

27 Bu kapsamda komisyonumuz “Bir Günlüğüne Meslek Liseliyim “ projesini başlatmıştır. Bu yıl da istekleriniz doğrultusunda devam etmek istiyoruz.

28 10- Mesleklerin tanıtımı için ilgili alan öğretmenleri ; sektör, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak alan uzmanlarının katılacağı, seminer ve konferanslar düzenlemelidir.

29 11- “Fuar, Proje Şenlikleri, Proje Tabanlı Beceri Yarışmaları ve Sergilerin” öğrencilere gezdirilmesi sağlanmalıdır. İl ve ilçeler bazında Meslek Tanıtım, Kariyer günleri, Fuarlar düzenlenmeli (Meslek Lisesi mezunu, kariyer sahibi işadamı, sanatçı ile işbirliği), AVM’ lerde tanıtım çalışmaları yapılmalıdır.

30 Okullarınızda yapılacak çalışmalar il komisyonumuzla birlikte ve omuz omuza yürütülecek, yaşanılan problemler görüş birliği ile çözülecektir.

31 TEŞEKKÜR EDERİZ… İletişim Adreslerimiz : arzuatas@gmail.com yesimarig35@hotmail.com bilselaykol@yahoo.com


"Komisyonumuz; Bakanlığımızın 2007/30 sayılı “Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtım ve Yöneltme Çalışmaları” konulu genelgesinde bahsedilen hükümlere göre." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları