Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ALLAH HER ŞEYİ BİR ÖLÇÜYE GÖRE YARATMIŞTIR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ALLAH HER ŞEYİ BİR ÖLÇÜYE GÖRE YARATMIŞTIR"— Sunum transkripti:

1 ALLAH HER ŞEYİ BİR ÖLÇÜYE GÖRE YARATMIŞTIR
Kaza ve Kader ALLAH HER ŞEYİ BİR ÖLÇÜYE GÖRE YARATMIŞTIR Allah kainatta yer alan her şeyi bir plan ve ölçü içerisinde yaratmıştır. Bu yaratılışta hiçbir düzensizlik ve dengesizlik görülmez. Dengeyi bozan insanlardır.

2 Ünite Kavram ve Terimleri
Kader: (Sözlükte ):Planlamak, değerlendirmek, ölçmek ve programlamak demektir. Kader: (Terim Olarak): Başlangıçta Allah tarafında olacak olayların sonradan nasıl gerçekleşeceğinin planlanmasıdır.

3 Ünite Kavram ve Terimleri
Kaza: (Sözlükte): Kesin karar vermek, düzenlemek, gerçekleştirmek demektir. Kaza: (Terim Olarak): Ezelde Allah Tarafından Takdir edilip planlanan olayların zamanı mekanı ve olayı yaşacakların bir araya gelmesi ile ( Şartların oluşmasıyla) Fiil olarak ortaya çıkmasıdır.

4 Ünite Kavram ve Terimleri
İnsan; Doğum, Rızk, Nasip, Ölüm, Nesep vs. dışındaki olayları iradesi ile (Kaderini) DEĞİŞTİREBİLİR. Kaderi, evrendeki İlahi düzenlemeler diye tanımlayabiliriz. “Her şeyi yaratmış ve her şeye bir ölçü ve oluş tarzı takdir etmiştir.” (Furkan 2).

5 Evrendeki hiçbir varlık tesadüfen, boşu boşuna ve amaçsız yaratılmamıştır. Allah işini tesadüfe bırakmaz. Tabiattaki tüm varlıklar, Allah tarafından değişmez yasalarla yaratılmıştır. Fizik, kimya, biyoloji, sosyoloji ve coğrafya gibi derslerimizin konularını çoğunlukla bu yasalar oluşturmaktadır. Bu kanunlar sayesinde evrende bir düzen ve uyum vardır. “Biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri bir oyun ve eğlence olsun diye yaratmadık. Biz onları hak ve hikmetle yarattık…” (Duhan 38-39).

6 1-KÜLLİ İRADE: Allahın İradesidir.Mutlak ve sınırsızdır.
İRADE:Sözlükte; Dilemek , istemek manasına gelir.Varlıkların akıl yoluyla tercih etme,planlama melekesidir. 1-KÜLLİ İRADE: Allahın İradesidir.Mutlak ve sınırsızdır. 2-CÜZ'İ İRADE: İnsanın iradesidir. Sınırlıdır. İnsanın istemesi Allahın rızasına bağlıdır.Allah dilerse verir,dilemezse vermez.

7

8 Tevekkül : Bir işin olması için gerekli bütün çalışmaları yaptıktan sonra sonucu Allah’a bırakmak ve O’na güvenmektir. Mesela; Bir çiftçinin tarlasını sürmesi, ekmesi ve her türlü bakımını yaptıktan sonra Allah’a güvenmesi gibi. Tevekkül etmenin faydaları : İnsanı yersiz ağırlık, yorgunluk ve sıkıntıdan kurtarır. Güven ve ümit verir. İnsanın kendisini güçlü hissetmesini sağlar.

9 "Gökleri yedi kat yaratan odur
     "Gökleri yedi kat yaratan odur. Rahman'ın yaratmasında bir düzensizlik göremezsin. Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk görüyor musun?"  (Mülk suresi, 3. ayet) “Gerçekten biz, her şeyi bir ölçü ve dengede yarattık.” Kamer Suresi 49. Ayet

10 "Kim zerre miktarı kötülük işlerse mutlaka karşılığını görecektir.
"Kim zerre miktarı iyilik işlerse mutlaka karşılığını görecektir. (Zilzal 7-8 )

11 HAYIR:İyilikler,güzellikler ve helal olan işlerdir
HAYIR:İyilikler,güzellikler ve helal olan işlerdir.Allah bu tür işlerin yapılmasına razıdır ve karşılığını verir. ŞER:Kötülüktür. Haram olan davranışlardır. Allah bu tür davranışlardan razı değildir; fakat bu tür kötü davranışlara müdahale etmez.

12 seni eksikliklerden uzak tutarız, bizi ateşin azabından koru derler.”
“Onlar ayaktayken, otururken ve yanları üzerlerine yatarken Allah’ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşünürler. Rabbimiz! Bunu boş yere yaratmadın, seni eksikliklerden uzak tutarız, bizi ateşin azabından koru derler.” Âli İmran Suresi 191. Ayet

13 Allah her şeyi belirli bir ölçüye göre yaratmıştır
Yaratma Kurallar Uyum Düzen Canlı varlıklar Cansız varlıklar Tabiat olayları Yer çekim yasası Evrenin genişlemesi Suyun kaldırma kuvveti Dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesi Dünyanın kendi eksine etrafında dönüş hızı Ayın dünyaya olan uzaklığı Atmosfer tabakasının kalınlığı Havadaki gaz miktarı Mevsimlerin sürekliliği Gece ile gündüzün birbirini izlemesi Su döngüsü Yeryüzünde yaşamın oluşması

14 Evrendeki ölçü, düzen ve dengeye örnekler
1- Canlıların yaşamak için oksijen tüketmesi, bunun sonucunda karbondioksit açığa çıkarması, bitkilerin bu karbondioksiti kullanıp oksijen üretmesi. FOTOSENTEZ OLAYI

15 2- Denizlerdeki tuz oranının, deniz canlıları için uygun ve dengeli bir seviyede olması.

16 Allah'ın her şeyi bir ölçüye göre yarattığına örnekler
Evrende mükemmel bir düzen ve uyum vardır. Yüce Allah, yaratmasındaki mükemmelliği, evrende var olan düzen ve uyuma Kur'an'da şöyle belirtmektedir:  "Rahmanın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Bir kere daha bak! Hiçbir çatlak(düzensizlik) görüyor musun?" (Mülk suresi, 3. ayet) 

17 Evrendeki ölçü, düzen ve dengeye Kur'an'dan örnekler
3- "Her şeyi yaratmış, ona bir ölçü, biçim ve düzen vermiştir." (Furkan suresi, 2. ayet)  4- "Geceyi ve gündüzü, güneşi ve ayı yaratan odur. Her biri bir yörüngede hareket etmektedir." (Enbiya suresi, 33. ayet)

18 3- Dünya ile güneş arasındaki mesafenin, dünyadaki canlıların yaşayabilmesi için en ideal uzaklıkta olması.

19 Evrendeki ölçü, düzen ve dengeye Kur'an'dan örnekler
1- "Biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık." (Kamer suresi, 49. ayet)  2- "Güneş ve ay bir hesaba göre (hareket etmekte)dir. Yıldızlar ve ağaçlar (Allah'a) secde ederler. Göğü Allah yükseltti ve dengeyi o koydu. Sakın dengeyi bozmayın." (Rahman suresi, ayetler)

20 Kur'an'ın işaret ettiği ölçülü yaratılış ile ilgili bilimsel gerçeklerden bazıları şunlardır: 
Dünya kendi ekseni etrafında saatte bin mil hız yapar. Eğere böyle değil de saatte yüz mil hız yaparak kadar dönseydi, gündüz ve gece şimdi olduğundan daha uzun olurdu. Bu durumda bitkiler gündüz yanar, kalan olursa da onlarda donardı.

21 Allah her şeyi niçin bir ölçüye göre yaratmıştır?
Allah evrende yarattığı her varlığı belirli bir ölçü içinde, özenle yaratmıştır. Bu nedenle Allah'ın yarattığı varlıklarda güzellik, uyum ve denge vardır.

22 Dünyanın kendi eksine etrafında dönüş hızı, ayın dünyaya olan uzaklığı, atmosfer tabakasının kalınlığı, havadaki gaz miktarı vb. evrende mükemmel uyum olduğunu gösterir.

23 Mevsimlerin sürekliliği, gece ile gündüzün birbirini izlemesi, su döngüsü, yeryüzünde yaşamın oluşması da evrende mükemmel bir düzenin olduğunun en açık delilidir.

24 Ay, dünyamıza şimdiki noktasından 50 bin mil ötede olsaydı, yeryüzünde med-cezir (gel-git) olayları sonucunda bütün kıtalar günde iki defa su altında kalırdı.

25 Dünyamızın çevresini saran atmosfer tabakası biraz daha ince olsaydı, atmosferde yanıp parçalanan binlerce meteor, o zaman dünyamıza rahatlıkla ulaşabilir ve her şeyi yok ederdi.

26 Evrendeki Yasalar Toplumsal Yasalar Fiziksel Yasalar Biyolojik Yasalar
Toplumsal olaylar arasında var olan sebep-sonuç ilişkisini gösteren yasalardır Dünyanın dönmesi Canlıların üremesi, solunumu, beslenmesi, büyümesi ve gelişmesi Suyun belli bir derecede donması ve kaynaması Gelir dağılımının adil olduğu toplumlarda yoksulluk azalır Adaletin olmadığı toplumlarda barış bozulur. Yükseğe çıkıldıkça havanın soğuması Kuraklık sonucu açlık ve susuzluk yaşayan insanların, yaşanabilir yerlere göç etmeleri Madde ve enerjinin oluşumu, değişimi, yapısı ve hareketi Yer çekimi kuvveti Tarımsal üretimin azalmasıyla köyden kente göçün hızlanması

27 Fiziksel Yasalar Dünyanın dönmesi
Suyun belli bir derecede donması ve kaynaması Fiziksel Yasalar Yükseğe çıkıldıkça havanın soğuması Madde ve enerjinin oluşumu, değişimi, yapısı ve hareketi Yer çekimi kuvveti

28 Canlıların üremesi, solunumu, beslenmesi, büyümesi ve gelişmesi
Biyolojik Yasalar

29 Toplumsal olaylar arasında var olan sebep-sonuç ilişkisini gösteren yasalardır
Gelir dağılımının adil olduğu toplumlarda yoksulluk azalır Toplumsal Yasalar Adaletin olmadığı toplumlarda barış bozulur. Kuraklık sonucu açlık ve susuzluk yaşayan insanların, yaşanabilir yerlere göç etmeleri Tarımsal üretimin azalmasıyla köyden kente göçün hızlanması

30 Dünyanın dönmesi

31 Dünyanın dönmesi

32 Evrendeki Yasalar  a- Fiziksel yasalar: Madde ve enerjinin oluşumu, değişimi, yapısı, hareketi ve maddeler arası ilişkiler ile ilgili prensiplerdir. Fiziksel yasalar deneye, gözleme ve araştırmaya dayalı olduğu için evrensel ve değişmez bir niteliğe sahiptir. Örnek; suyun kaldırma kuvveti.

33 Suyun belli bir derecede kaynaması

34 Suyun belli bir derecede donması ve kaynaması

35 Yer çekimi kuvveti

36 Fiziksel Yasaların Özellikleri
Bu yasalar çok sayıda deney, gözlem ve inceleme sonucunda ortaya konulmuştur. Evrenseldir. Her zaman ve her yerde aynı sonucu verir.

37 b- Biyolojik yasalar: Canlıların yapısı, beslenmesi, korunması, gelişmesi ve üremesiyle ilgili yasalardır. Örneğin; etle beslenen hayvanların çene yapılarının otla beslenenlerden farklı olması. Develerin çöl iklimine uygun yaratılması...

38 c- Toplumsal yasalar: Toplumsal olaylar arasında var olan sebep-sonuç ilişkisini gösteren yasalardır. Örneğin; Sanayileşmenin artması ve tarımsal üretimin azalmasıyla köyden kente göçün hızlanması.

39 Allahü Teala toplumsal yasalardan Kur'an'da "sünnetullah" diye bahsetmiştir. 

40 "...Sen Allah'ın yasasında (sünnetullah'ta) hiçbir değişiklik bulamazsın..." 
(Fatır suresi, 43. ayet)

41


"ALLAH HER ŞEYİ BİR ÖLÇÜYE GÖRE YARATMIŞTIR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları