Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DERMATOLOJİDE ULTRASONOGRAFİ KULLANIMI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DERMATOLOJİDE ULTRASONOGRAFİ KULLANIMI"— Sunum transkripti:

1 DERMATOLOJİDE ULTRASONOGRAFİ KULLANIMI
Dr. İjlal Erturan Yrd. Doç. Dr. Mehmet Yıldırım

2 TARİHÇE 1794 yarasalar 1912 Titanik yolcu gemisi 1950 Tıp alanı
1979 Dermatoloji

3 Frekans  görüntü rezolüsyonu  Frekans  penetrasyon 
Ultrason > Hz 2-10 MHz Frekans  görüntü rezolüsyonu  Frekans  penetrasyon  YÇU 60-120m, 15Mhz

4 A(amplitüd) mode B(Brightness) mode M(motion) mode

5 NORMAL DERİNİN US İNCELEMESİ
Epidermis(0,006-0,6mm) Dermis(1-4mm) Subkutan doku(5-20mm)

6

7 1-Kollajen lifler(kollajen içeriği, tipi, yerleşimi)
2-Keratin 3-Dermal su içeriği Yeni doğan Dermis, hipoekoik Erişkin Ekojenite  Yaş Fotoyaşlanma Dermis hipoekoik

8 DERMAL KALINLIK ÖLÇÜMLERİ
Biyopsi ve kseroradyografi 1979 Alexander ve Miller Topikal steroidler Capawell ve arkadaşları

9 Cinsiyet, yaş, vücut postürü, hormonlar
Fotoyaşlanma Dermiste hipoekoik alan MR  Subepidermal sıvı Postür  Deri kalınlığında diürnal değişim

10

11 Estradiolün su tutucu etkisi
20MHz US Seks hormonları Deri kalınlığı Estradiolün su tutucu etkisi

12 BAZI DERİ HASTALIKLARINDA US KULLANIMI
Venöz Ülser Venöz yetmezlik Dermal ödem Ülser Papiller dermis ekojenitesi,deri kalınlığı

13 Psoriasis Epidermiste kalınlaşma, hiperekojenite 
Stratum korneumda kalınlaşma

14

15

16 Skleroderma ve Morfea 1-Ödem fazı deride glukozaminoglikan
2-Endurasyon fazı  deride kollajen 3-Atrofi fazı Akut fazda; subepidermal hipoekoik alan

17 El ve önkol derisinde kalınlık
Metakarpofalangial eklemin proksimal derisinde kalınlık

18 Bir çalışmada hastaların önkol derisinde kalınlık ve ekojenite
Tedaviye cevap değerlendirmelerinde

19

20 DERİNİN NEOPLAZMLARI Maksimum tümör kalınlığı ve eni
Akustik gölgelenme Akustik güçlenme DERİNİN NEOPLAZMLARI

21 Benign Deri Tümörleri Kistler; sıvı dolu, yumuşak duvarlı, keskin sınırlı, anekoik Keratin, yağ dokusu ve küçük kalsifikasyon ekojenite 

22 Epitelyal tümörler Tümör içeriğine göre anekoik - hiperekojen form Keskin sınırlıdır ve arka planda akustik güçlenme(posterior ekojenite)

23 Lipomlar; anekoik Fibrotik içerik  ekojenite Dermatofibrom; düzensiz kenarlı, hipoekoik

24

25

26 Hemanjiomlar; anekoik ve iyi sınırlı
Damarlarda tromboz  lezyon arkasında ekojenite Ayırıcı tanıda  Kistler

27 Lenfanjiomlar; iyi sınırlı, anekoik homojen multikistik yapılar

28 Nevuslar; iyi sınırlı, hipoekoik,
Stromal yapılarinternal ekojenite Posteriorda akustik gölgelenme

29

30

31 Seboreik keratoz; ekojenik
posteriorda ekojenite Aktinik keratoz; düzensiz sınırlı, yüzeyel hipoekoik band

32

33 Pilomatriksoma; oval ya da yuvarlak, düzensiz sınırlı, ekojenik

34 Malign Deri Tümörleri Hipoekoik fokal lezyonlar
Operasyon öncesi değerlendirilmede

35 Bazal Hücreli Kanser Hipoekoik-anekoik
%70 olguda tümör posterior duvarında akustik güçlenme

36

37

38

39 Yapılan çalışmalarda, tedavi öncesi tümör derinliği, sınırları tedavi sonrası rezidüel tümör dokusu US ve histopatolojik

40 Skuamöz Hücreli Kanser
Lezyon sınırları düzensiz, homojen, hipoekoik

41

42 Malign Melanom Homojen, hipoekoik, sınırları düzensiz

43

44

45

46 Operasyon öncesi US ile tümör kalınlığı ölçülerek evreleme yapılmış
Tümör sınırları saptanarak en uygun tedavi belirlenmiş

47 Melanomların postoperatif olarak takip edilmesinde
Breslow kalınlığına göre lenfatik drenaj ve rejyonel lenfatik alanları incelemesinde

48 Kaposi Sarkom; heterojen eko paterni
Kutanöz Lenfoma; hiperekojen Mikozis Fungoides;hipoekoik, düzensiz band şeklinde Metastatik Tümörler; dermiste yerleşimli, hipoekoik yapılar

49 US’NİN DERMATOLOJİDE DİĞER KULLANIM ALANLARI
Kutanöz radyasyon fibrozisi; Stratum korneum kalınlık Dansite Subkutan doku içinde yer yer ekojenite .

50 Tırnak incelemeleri, tırnak volümü hesaplamaları
SLE hastalarında matriks inflamasyonu Skleroderma hastalarında tırnak volümü

51

52 Hücresel immünite Kontakt hipersensitivite cevabı US ile dermal kalınlık ölçümü

53 Kıl folikülleri; hipoekoik yapılar
Hidradenitis süpürativa hastalarında kıl foliküllerinin çapları

54 TEŞEKKÜRLER


"DERMATOLOJİDE ULTRASONOGRAFİ KULLANIMI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları