Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DERMATOLOJİDE ULTRASONOGRAFİ KULLANIMI Dr. İjlal Erturan Yrd. Doç. Dr. Mehmet Yıldırım.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DERMATOLOJİDE ULTRASONOGRAFİ KULLANIMI Dr. İjlal Erturan Yrd. Doç. Dr. Mehmet Yıldırım."— Sunum transkripti:

1 DERMATOLOJİDE ULTRASONOGRAFİ KULLANIMI Dr. İjlal Erturan Yrd. Doç. Dr. Mehmet Yıldırım

2 TARİHÇE  1794 yarasalar  1912 Titanik yolcu gemisi  1950 Tıp alanı  1979 Dermatoloji

3  Ultrason >16-20000Hz  2-10 MHz  Frekans  görüntü rezolüsyonu   Frekans  penetrasyon   YÇU  60-120  m, 15Mhz

4  A(amplitüd) mode  B(Brightness) mode  M(motion) mode

5 NORMAL DERİNİN US İNCELEMESİ  Epidermis(0,006-0,6mm)  Dermis(1-4mm)  Subkutan doku(5-20mm)

6

7 1-Kollajen lifler(kollajen içeriği, tipi, yerleşimi) 2-Keratin 3-Dermal su içeriği Yeni doğan  Dermis, hipoekoik Erişkin  Ekojenite  Yaş  Fotoyaşlanma  Dermis hipoekoik

8 DERMAL KALINLIK ÖLÇÜMLERİ  Biyopsi ve kseroradyografi  1979 Alexander ve Miller  Topikal steroidler  Capawell ve arkadaşları

9  Cinsiyet, yaş, vücut postürü, hormonlar  Fotoyaşlanma  Dermiste hipoekoik alan  MR  Subepidermal sıvı   Postür  Deri kalınlığında diürnal değişim

10

11 20MHz US   Seks hormonları  Deri kalınlığı   Estradiolün su tutucu etkisi

12 BAZI DERİ HASTALIKLARINDA US KULLANIMI  Venöz Ülser  Venöz yetmezlik  Dermal ödem  Ülser  Papiller dermis ekojenitesi,deri kalınlığı 

13 Psoriasis  Epidermiste kalınlaşma, hiperekojenite   Stratum korneumda kalınlaşma

14

15

16 Skleroderma ve Morfea 1-Ödem fazı  deride glukozaminoglikan  2-Endurasyon fazı  deride kollajen  3-Atrofi fazı Akut fazda; subepidermal hipoekoik alan

17  El ve önkol derisinde kalınlık   Metakarpofalangial eklemin proksimal derisinde kalınlık 

18  Bir çalışmada hastaların önkol derisinde kalınlık  ve ekojenite   Tedaviye cevap değerlendirmelerinde

19

20 DERİNİN NEOPLAZMLARI  Maksimum tümör kalınlığı ve eni  Akustik gölgelenme  Akustik güçlenme

21 Benign Deri Tümörleri  Kistler; sıvı dolu, yumuşak duvarlı, keskin sınırlı, anekoik  Keratin, yağ dokusu ve küçük kalsifikasyon ekojenite 

22  Epitelyal tümörler  Tümör içeriğine göre anekoik - hiperekojen form  Keskin sınırlıdır ve arka planda akustik güçlenme(posterior ekojenite)

23  Lipomlar; anekoik  Fibrotik içerik   ekojenite   Dermatofibrom; düzensiz kenarlı, hipoekoik

24

25

26  Hemanjiomlar; anekoik ve iyi sınırlı  Damarlarda tromboz  lezyon arkasında ekojenite   Ayırıcı tanıda  Kistler

27  Lenfanjiomlar; iyi sınırlı, anekoik homojen multikistik yapılar

28  Nevuslar; iyi sınırlı, hipoekoik,  Stromal yapılar  internal ekojenite   Posteriorda akustik gölgelenme

29

30

31  Seboreik keratoz; ekojenik posteriorda ekojenite   Aktinik keratoz; düzensiz sınırlı, yüzeyel hipoekoik band

32

33  Pilomatriksoma; oval ya da yuvarlak, düzensiz sınırlı, ekojenik

34 Malign Deri Tümörleri  Hipoekoik fokal lezyonlar  Operasyon öncesi değerlendirilmede

35 Bazal Hücreli Kanser  Hipoekoik-anekoik  %70 olguda tümör posterior duvar ı nda akustik güçlenme

36

37

38

39  Yapılan çalışmalarda, tedavi öncesi tümör derinliği, sınırları  tedavi sonrası rezidüel tümör dokusu  US ve histopatolojik

40 Skuamöz Hücreli Kanser  Lezyon sınırları düzensiz, homojen, hipoekoik

41

42 Malign Melanom  Homojen, hipoekoik, s ı n ı rlar ı düzensiz

43

44

45

46  Operasyon öncesi US ile tümör kalınlığı ölçülerek evreleme yapılmış  Tümör sınırları saptanarak en uygun tedavi belirlenmiş

47  Melanomların postoperatif olarak takip edilmesinde  Breslow kalınlığına göre lenfatik drenaj ve rejyonel lenfatik alanları incelemesinde

48  Kaposi Sarkom; heterojen eko paterni  Kutanöz Lenfoma; hiperekojen  Mikozis Fungoides;hipoekoik, düzensiz band şeklinde  Metastatik Tümörler; dermiste yerleşimli, hipoekoik yapılar

49 US’NİN DERMATOLOJİDE DİĞER KULLANIM ALANLARI  Kutanöz radyasyon fibrozisi; Stratum korneum kalınlık  Dansite  Subkutan doku içinde yer yer ekojenite .

50  Tırnak incelemeleri, tırnak volümü hesaplamaları  SLE hastalarında matriks inflamasyonu  Skleroderma hastalarında tırnak volümü 

51

52  Hücresel immünite  Kontakt hipersensitivite cevabı  US ile dermal kalınlık ölçümü

53  Kıl folikülleri; hipoekoik yapılar  Hidradenitis süpürativa hastalarında kıl foliküllerinin çapları 

54 TEŞEKKÜRLER


"DERMATOLOJİDE ULTRASONOGRAFİ KULLANIMI Dr. İjlal Erturan Yrd. Doç. Dr. Mehmet Yıldırım." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları