Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DİYARBAKIR BİLİM SANAT MERKEZİ REHBERLİK HİZMETLERİ BİRİMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DİYARBAKIR BİLİM SANAT MERKEZİ REHBERLİK HİZMETLERİ BİRİMİ"— Sunum transkripti:

1 DİYARBAKIR BİLİM SANAT MERKEZİ REHBERLİK HİZMETLERİ BİRİMİ
Atilla KARAGÖZ Rehber Öğretmen

2 ÜSTÜN ZEKÂLI ÇOCUK KİMDİR?
Zihinsel yeteneklerinin ya da zekâlarının birden çoğunda akranlarına göre üst performans gösteren ya da gizil güce sahip olan, yaratıcılık yanı güçlü olan ve başladığı işi tamamlama, üstesinden gelmede yüksek görev anlayışı bulunanlara üstün zekâlı çocuk denir. Üstün Yetenekli Çocuk Bir ya da birden çok yetenek alanında ya da zeka özelliğinde akranlarından çok üstün performans gösteren çocuktur. Üstün özel yetenekli çocuk Belirli bir alanda, olağanüstü yetenek ya da başarı gösteren diğer alanlarda ise ortalama yeteneği olan çocuktur.

3 BİLİM VE SANAT MERKEZİ Bilim ve Sanat Merkezi; ilköğretim ve orta öğretim kurumlarına devam eden özel yetenekli öğrencilerin örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin bilincinde olmalarını ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla açılmış resmi özel eğitim kurumudur. Merkezlerin hedef kitlesini; ilköğretim çağındaki üstün yetenekli öğrenciler oluşturmaktadır. Her Bilim ve Sanat Merkezi eğitim öğretim yılı başında kontenjanını belirler. Bu karar doğrultusunda; ilgili eğitim kurumları ile yazışarak üstün yetenekli olduğu düşünülen öğrencileri aday göstermeleri istenir.

4 EĞİTİM PROGRAMLARI a) Uyum (Oryantasyon), (8-10 Hafta)
Kayıtları yapılan çocuk/öğrencilerinin hazır bulunuşluk düzeyi ölçüldükten sonra merkezlerce; a) Uyum (Oryantasyon), (8-10 Hafta) b) Destek Eğitimi; (1-2 Yıl) 1-İletişim Becerileri, 2-Grupla Çalışma Teknikleri, 3-Öğrenme Yöntemleri, 4-Problem Çözme Teknikleri, 5-Bilimsel Araştırma Teknikleri, 6- Yabancı Dil, 7-Bilgisayar, 8) Sosyal Etkinlikler,

5 c) Bireysel Yetenekleri Fark Ettirme, (1-2 Yıl)
ç) Özel Yetenekleri Geliştirme, (1-2 Yıl) d) Proje Üretimi/Yönetimi (1-Yıl) alanlarında düzenlenmiş eğitim programlarına alınırlar. Programları tamamlayan çocuk/öğrencilere tamamladığı her programın sonunda merkez müdürlüğünce Program Tamamlama Belgesi verilir. 

6 Bilim ve Sanat Merkezlerinin İlkeleri
Merkezlerdeki eğitim-öğretim etkinlikleri aşağıda belirtilen ilkelere uygun olarak düzenlenir ve yürütülür; a) Bireysel eğitim-öğretim yapılması ve çocuk/öğrencilerin ihtiyacına göre hazırlanmış Bireyselleştirilmiş Eğitim Programlarının geliştirilmesine çalışılır. b) Üstün yetenekli çocuk/öğrencilerin eğitim-öğretiminde bilişsel, duyuşsal, devinişsel ve sosyal gelişimleri bir bütünlük içerisinde ele alınır. c) Eğitim-öğretim etkinlikleri, çocuk/öğrencilerin devam ettikleri örgün eğitim kurumları ile bütünlük oluşturacak şekilde plânlanır ve yürütülür.

7 ç) Çocuk/ öğrencilerin örgün eğitim kurumlarında izledikleri programlar ile merkezlerde yapacakları çalışmalar arasında işbirliği sağlanır. d) Çocuk/ öğrencilere benlik algısı ve iletişim becerileri kazandırılır. e) Eğitim-öğretim etkinlikleri, çocuk/öğrencileri dıştan yönelimli ve yönetimli bir disiplin ve denetim yerine, içten odaklı disiplin ve denetim anlayışını geliştirmeye yönelik olarak düzenlenir.

8 f) Çocuk/ öğrencilerin geleceğe yönelik düşünmeleri, tahminlerde bulunmaları ve bunları tartışarak çalışmalarına yansıtmaları sağlanır. g) Çocuk/ öğrencilerin, Türkçeyi doğru, güzel ve etkin kullanan bireyler olarak yetişmeleri sağlanır. ğ) Eğitim-öğretim sürecinin; çocuk/öğrenci, örgün eğitim kurumu, veli ve merkez ile iş birliğinde devam ettirilmesine çalışılır.

9 Diyarbakır Bilim ve Sanat Merkezi Rehberlik Hizmetleri Birimi
TEŞEKKÜRLER… Diyarbakır Bilim ve Sanat Merkezi Rehberlik Hizmetleri Birimi


"DİYARBAKIR BİLİM SANAT MERKEZİ REHBERLİK HİZMETLERİ BİRİMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları