Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BEDEN DİLİ İLE İLETİŞİM

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BEDEN DİLİ İLE İLETİŞİM"— Sunum transkripti:

1 BEDEN DİLİ İLE İLETİŞİM

2 İLETİŞİM NEDİR? 1)Duygu, düşünce, deneyimlerin biçimlendirilmesi ve paylaşılmasıdır. 2)insanlar tarafından anlaşılmaktır. 3)Karşılıklı etkileşme sağlayabilme sürecidir.

3 Psikoloji Kapsamında İletişim
Kişi içi iletişim Kişiler arası iletişim Örgüt içi iletişim Kitle iletişimi

4 Genel İletişim Süreci Modeli
Gönderici İleti Kodlama Kanal Alıcı Geri bildirim Ortam-gürültü

5 İLETİŞİMİN ÖZELLİKLERİ:
İletişim sadece konuşmadan ibaret değildir.Sözsüz iletişim de büyük rol oynar. İletişimin ilk dakikaları çok önemlidir.İlk izlenim adını verdiğimiz bu durum insanlar için çok önemlidir. İletişim sadece bilgi alış verişi değildir.Anlamaya yinelik bir durumdur.

6 İletişim iki yönlüdür . İletişim karşımızdaki kişi ile yapılır.Bir etkileşimdir. Geri alınamaz,tekrarlanamaz . İletişim bir bütündür.Konuşma,jestler,mimikler,vücudun duruşu,ses tonu gibi öğelerle oluşur bunlardan sadece birini ele almak olmaz. İletişim öğrenilebilir.

7 İlk İzlenim İnsanlar üzerinde yarattığımız ilk izlenim 30 saniye içerisinde oluşur.Bu sürenin bilinçli bir şekilde kullanılması karşıdaki kişi üzerinde istenilen izlenimin doğmasına imkan verir.

8 İLETİŞİM TÜRLERİ 1)Yazılı iletişim 2)Sözlü iletişim 3)Sözsüz iletişim

9 Yazılı iletişim: İletişimin yazılı ifadelerle yapılmasıdır
Yazılı iletişim: İletişimin yazılı ifadelerle yapılmasıdır.İletişim araçları olarak mektuplar,yazılar,makaleler vb.. gibi öğeler kullanılabilir. Sözlü iletişim:İletişimin sözlü ifadelerle yapılan halidir.Konuşmalar şeklinde iletişim kurulur. Sözsüz iletişim(Beden dili):İletişimin en büyük parçasını oluşturur.Burda karşımızdaki kişiyle beden dilimizle jest ve mimiklerimizle ses tonumuzla vb.. iletişim kurarız.Beden dilimiz,jestler,mimikler,oturuş duruş gibi çeşitli tavırlarla kendini ortaya koyar.İnsanlar arası iletişimde bireyin durumuna ilişkin değerlendirmelerini taşıyan bu aracılara sözsüz mesajlar denir.Sözsüz mesajlarla taşınan bu anlatım biçimine de sözsüz iletişim denir.

10 Sözsüz iletişimde ; Söylenmek anlatılmak istenen şeyin “ne söylediği” değil “nasıl söylendiği” önem taşımaktadır!!!!!

11 Sözsüz iletişimin işlevleri:
Etkileşimi yönlendirme işlevi Duyguları açığa vurma işlevi İletişimsizliği olanaksız kılma işlevidir.

12 SUSMA.BİR İLETİŞİM BİÇİMİDİR.

13 İnsanların yüz yüze kurdukları ilişkide, kelimeler %10, ses tonu %30, beden dili %60 önem taşır.

14 Oturmak için seçilen yer
Beden Dilinin Öğeleri Beden Duruşu Mimikler Başın kullanımı Jestler Göz teması Ayakların kullanımı Oturmak için seçilen yer Oturma biçimi Mesafe Giyim Aksesuarlar Bakım ve makyaj

15 Beden Dili iki’ye ayrılır:
1)Birincil işaretleme sistemi:Bu mesajlar tüm insanlar için evrensel nitelik taşır.Doğuştan getirilen bazı duyguların yansıması tüm insanlar için ortak özellikler taşır.Organizmanın en temel ihtiyaçlarından kaynaklanan haz ve eylem yaşantılarının ve bu yaşantılara bağlı olarak ortaya çıkan duyguların bedendeki sinyalleridir.

16 Tüm insanlarda ortak olan yüz ifadeleri
Mutluluk

17 Korku

18 Öfke

19 Hayret

20 Üzüntü

21 Tiksinti (BEDENİN DİLİ,BALTAŞ,ACAR-ZUHAL,REMZİ KİTABEVİ,SAYFA 40,RESİMLER)

22 Duygu ve coşkuları etkin bir biçimde dile getirme
Farklı toplum yapıları ve kültürler içinde farklı anlamlar yüklenen sözsüz iletişim kodları bazı ortak özelliklere sahiptir. Duygu ve coşkuları etkin bir biçimde dile getirme Kişiler arasındaki ilişkileri tanımlama ve belirleme Sözlü iletişimin içeriği hakkında bilgi verme Güvenilir mesajlar sağlama.

23 2)İkincil işaret sistemi
Bazı kavramlar nesneden bağımsızlardır fakat onu oluşturan kültürle bağımlılardır.Beden diline kültürün yansıması ve beden dilinde farklılıkların olması bu düzeyde söz konusudur.Soyut ve sözel olarak anlamsız olan sözlü semboller ancak nesnelerle var olurlar.Kültürlerin nesne ve olayları adlandırma farklılıkları ile birlikte sözel sembol farklılıkları ortaya çıkmıştır.Bu anlatımların ifadelerinde de farklı yöntemler kullanılır.

24 Bölgeler ve hakimiyet alanları
Özel alan:Çok yakınlarımızın girebildiği alanlardır.Anne baba çok yakın akraba ve dostlar girebilir.Kişinin onayı olmadan bu alana girildiğinde kişide hem fizyolojik hem de psikolojik bozulmalar ortaya çıkabilir.Örneğin kalbin hızla atması stresin yükselmesi gibi..

25 Kişisel alan:45 -50cmden mesafeden başlayıp 120 cm’ye kadar uzanan bir alandır.Aile dışında iş hayatında kullandığımız mesafe alanıdır.

26 Sosyal alan:Arkadaş,tanıdıklar yakın çevrenin sosyalleşme etkinlikleri alanıdır cm’lik alandır.İlişkilerin genel durumuna göre mesafe sınırı genişleyebilir.

27 Genel alan:Bağımsızlık sınırının başladığı alandır
Genel alan:Bağımsızlık sınırının başladığı alandır.Halka hitap eden konuşmacının alanıdır.Mesela içine kapalı utangaç insanlar bu mesafeyi dışadönük insanlara göre daha uzak tutarlar.Aynı şekilde dışadönükler daha dağınıkken,içedönük kişiler daha titiz ve düzenlidirler.

28 BEDENSEL TEMAS: İnsanlarda dokunma rahatlık verir.Temas insanlara huzur verir.Yapılan deneylere göre maymunlara yapma anneler gösterilmiştir.Maymunlar telli kaplı olan ve tel üstüne sünger kaplı olan 2 anneyle muhatap edilmiştir.Maymunların sünger olan anneyi tercih ettiklerini ortaya koymuştur.Bu da dokunmanın huzur verdiğinin kanıtıdır.Dokunma kişilerarası sevme,yakınlık,güç statü gibi kültürel faktörlerle yakından ilişkilidir.Dokunma bir kişiye olabileceği gibi bir nesneye de olabilir.Dokunma alışkanlığı sinirliliği güvensizliği,sabırsızlığı ve korkuyu belirten ipuçları da olabilir .Kişiler herhangi bir stres ortamında heyecan anında kalem gibi nesnelerden destek alabilirler .

29 Tokalaşma da bedensel temasa örnektir ve birçok açıklaması bulunmaktadır.Şekillerine göre farklı anlamlar ifade edebilir.

30 Ses tonu:Ses tonu,sesin yüksekliği sesin temposu duygularımızın en önemli aktarıcısıdır.Her türlü duygusal ifademiz,hüznümüz sevincimiz sesle karşımızdaki kişiye iletilir. Jest ve mimikler: Jestler ve mimikler kişilere görsel sinyaller gönderen hareketlerdir.Her bir jest düşünce ve duygu ürünü olduğu için doğal olarak bu özellikleri barındırır.Yüz kaslarının anlatım amaçlı kullanımı mimikleri baş,el,kol,ayak,bacak bedenin kullanımı da jestleri oluşturur.

31 Jest ve mimikler iki’ye ayrılır:
Esas jest ve mimikler:duygu ve düşüncelerimizi somutlaştıran eylemlerdir.Baş sallama göz kırpma gibi elimizde olan jestlerdir.Planladığımız mesajları iletir. İkincil jest ve mimikler:Kendiliğinden oluşan esas olarak yapılmayan,refleks gibi hareketlerdir.hapşırma öksürme gibi…Bu jestler sosyal değildirler.

32 Esas jestler ;anlatım jestleri,sosyal jestler,mimik jestleridir.
ANLATIM JESTLERİ: Bireye özgüdürler,kültürden bağımsızdırlar.Mutluluk,korku,öfke,hayret,üzüntü,tiksinti bu gruba girer. SOSYAL JESTLER: Bunlar sosyal ortamlarda yüzümüze yerleşmesi gereken mimiklerdir.Esas olan kişinin kendisinden bekleneni vermesidir. MİMİK JESTLER: Taklit ve tanımlama jestleridir.Bu jestler de;tiyatroya özgü jestler,taklit jestler,teknik jestler ve kod jestleridir. Eller ve kollar jestlerin en önemlileri olmakla beraber ayaklar da jestlerde önemlidirler.Bu jestler konuşma ile yakın ilişki içersindedirler sözlü iletişimi tamamlarlar.Kişiler sözle ifade edemedikleri şeyleri önce elleriyle tarif etmeye çalışmışlardır. (Bedenin Dili,Baltaş Acar-Zuhal,Remzi Kitabevi,sayfa 37-41)

33 YÜZ İFADELERİ VE BAŞ HAREKETLERİ
YÜZ İFADELERİ: İnsan yüzü çok mesaj verebilecek niteliktedir.Beden dilinin en etkileyici bölümüdür.İnsanlar önce baş hareketlerine göre değerlendirme yaparlar.Yüz ifadesini kişi üzerinde bıraktığı etki ilişkinin seyrini değiştirir.Araştırmalara göre,insanın düşüncesi duygu ve yüz ifadeleri arasındaki doğrudan bağlantıyı engeller etkiler yönlendirir.Yine çeşitli kültürlerde yapılan araştırmalara göre 6 temel yüz ifadesinin olduğu belirlenmiştir.Üzüntü,tiksinti,mutluluk,korku,öfke,hayret bunlara örnek gösterilebilir.İnsanların yüzlerinde mimikleri gerçekleştirmek üzere 20 kadar kas bulunmaktadır.

34 Yüz kasları duyguları ifade etme açısından 3 bölüme ayrılmıştır.
-Alın kasları -Göz kapakları ve çevresi kasları -Ağız bölgesi,dudaklar ve çene bölgesi

35 BAŞ İFADELERİ: Başın duruşu önemlidir ve iletişimde önemli rol oynar
BAŞ İFADELERİ: Başın duruşu önemlidir ve iletişimde önemli rol oynar.Başı hafifçe yukarı olan kişinin üstünlük taslayan biri olduğunu,başı önünde olanların ise çekingen ve efendi diye tarif edilen kişiler olduğu belirlenmiştir.

36 GÖZLER Sözle olmayan ifadelerin en iyi yansıtıldığı bölümdür gözler.İnsan bedeninin en çok dikkat çeken yeri yüzü,yüzünde ise gözleridir bu nedenledir ki gözler beden dili ile iletişim açısından önemli rol oynar.İnsanların gözünün içine bakmak güven işaretidir. En iyi konuşmacılar kişilerin gözlerin içine bakandır.Gözler yalanı ortaya çıkarmada da etkilidirler.Yalan söyleyen kişi karşındakinin gözlerine bakamaz,gözlerini kaçırır.Gözleri kırpıştırmak endişenin,saklanmak istenen duygunun ya da gerilimin işareti olabilir.Göz bebekleri de kişilerin psikolojik durumlarına göre büyür ya da küçülür.Sevinçli bir olay karşısında gözbebekleri genişler,hoşlanılmayan bir durumda ise gözbebekleri küçülür.

37 ELLER KOLLAR VE PARMAKLAR
İnsanlar konuşmayı etkili kılmak için el kol hareketlerini kullanırlar.Kollar v eller yüzden sonra gelmektedir.Eller hem karmaşık hem de en çok anlam ifade eden birimlerdir.Parmağın havaya kalkması otoriter bir anlam ifade eder bu savunulan görüşteki karalılığı ifade eder.Kişiye parmak uzatma tehdit olarak algılanabilir.İki avuç içinin de dışarı bakması eleştirilere kapalı bir tutum oluşturur.Avuç içini göstermek dostça bir davranıştır.Elin tersi saldırgan,olumsuz duygular içerir.En etkili el kullanma yolu ise havaya doğru yumruk yapmadır.Bu davranış genelde halka hitabetlerde kullanılır.Ellerin parmaklarla birleştirilip çatı hareketi yapması konunun ilgiyle dinlendiğinin göstergesidir.Kolların hareketi de özel önem taşır.Kolları kenara açılmış insan kendine güvenen insandır.İki elin önde birleştirilmesi üstünlük belirleyicisidir.

38 Kişiler kendilerini güvensiz hissettiklerinde herhangi bir stres ya da heyecan halindeyken kendi bedenine kollarına ya da belirli objelere yönelirler.Kollarını kullanma biçimleri kişilerin hangi durumda olduğunu belirleyebilir.Destek objeleri olarak da özellikle özgüveni düşük olan insanlar herhangi bir nesne kalem gibi tutma ihtiyacı hissederler.İnsanın kendi kendisiyle bağ kurması kendine güvenini yerine getirir.İnsanın kendi bedenine teması onun huzursuzluğunu ve stresini azaltır. Rahat Düşünceli İlgili

39 HUZURSUZ OLUMSUZ YAKLAŞIMLI CEVABA HAZIR

40 ELLER TAKİPÇİ SİNİRLİ HUZURSUZ TAKİP EDİYOR RAHAT
KARŞISINDAKİNE GÜVENİYOR

41 ELLER ÜRKEK ÇEKİNGEN HUZURSUZ OTURUŞ RAHAT İLGİLİ BEKLEDİĞİNİ BULUYOR

42 KENDİSİNE AŞIRI GÜVENEN KARŞISINDAKİNİ CİDDİYE ALMAYAN
HAFİFE ALAN KENDİSİNE AŞIRI GÜVENEN KARŞISINDAKİNİ CİDDİYE ALMAYAN ÇEKİNGEN İÇE KAPANIK DESTEK BEKLEYEN

43 VERECEĞİ CEVAPTAN EMİN OLMAYAN
DÜŞÜNCELİ HUZURSUZ VERECEĞİ CEVAPTAN EMİN OLMAYAN DÜŞÜNCELİ İLGİLİ RAHAT, TAKİPÇİ

44 AŞIRI İLGİLİ ETKİLEMEYE ÇALIŞAN HAKİM OLMAK İSTEYEN SIKILMIŞ
İLGİSİ DAĞILIYOR.

45 GÖVDE DURUŞ VE AYAKLAR Göğsümüzün odak noktası beden dilinin ifade merkezi olarak adlandırılır.Duruş beden dilinin temel parçalarından birisidir.Bakıldığında kişinin gene ruh haline göre bilgi verir.Vücudun duruş şekline göre saldırgan,kaygılı,neşeli,kendini beğenmiş,düşünceli heyecanlı bir görüntü teması çizilebilir. İnsanlar gergin oldukları zaman omuzları kalkıktır,psikolojileri rahatladığında ise omuzları düşük bir durum sergiler.Başın öne düşük görünüşü şüphe,yenik düşme,küçük görme,korku ve güvensizliğin göstergesi olabilir.Bedenin yandaki kişiye eğilmesi ilginin göstergesidir. Bacak bacak üstüne atmak daha çok sosyal bir davranıştır.Zamanla öğrenilir.

46 Koltuğa gömülmüş,elleri ensesinde rahat bir oturuş biçimi sergileyen bir kişinin ikna edilmesi hem zor hem de iletişime kapalı bir duruş sergilemektedir. Ayak ayak üstüne atılarak aynı zamanda kolların gögüs bölgesinde kavuşturulması kendine güvenen bir görüntü verse de aynı zamanda kendini beğenmiş bir duruş da çizebilir. Oturma şekli ve ayakların konumlanma biçimi en az yürüyüş kadar mesaj içerir.Oturma esnasında,ayakların öne uzatılması rahatlık ve rehaveti sandalye altına alınması tedirginliği ve özellikle kollarla birlikte yapıldığında iletişime kapanma eğilimini ayak ayak üstüne atılması ve gövdenin geriye alınması eleştirel yaklaşımı anlatmaktadır. Ayakların aldığı pozisyonlara örnek bir diğer hareket de ayak bileklerinin kitlenmesidir.Savunmaya geçme olarak yorumlanabilir.

47 OTURUŞ RAHAT GÜVENLİ UYUMLU HUZURLU AŞIRI HUZURSUZ. ÇEKİNGEN SIKILMIŞ.
BİTİŞİ BEKLEYEN

48 DÜŞÜNME-TAKİP İLGİSİZ KOPMUŞ KONU DIŞI KALMIŞ BAŞKA YERDE

49 Kollarla bedene yaslanmak.
İnsanların kendilerine temas ettikleri ve gerginliklerini azalttıkları en çok kullanılan 7 davranış şunlardır Çeneye yaslanmak Saçı okşamak Yanağa yaslanmak Ağza temas etmek Şakağa yaslanmak Elleri cebe sokmak Kollarla bedene yaslanmak. (BEDENİN DİLİ,ACAR-ZUHAL BALTAŞ,REMZİ KİTABEVİ,39.BASIL,SAYFA 76)

50 BEDEN DİLİ MESAJLARI Beden dili her kültüre göre değişiklik arz edebilir. Beden dili kadın ve erkekler arasında farklılık gösterir. Beden dili insan dışındaki canlılarda hayvanlarda da gözlemlenebilir. Beden dili kişiden kişiye de farklılık gösterebilir. (BAŞARILI VE ETKİN ÖĞRETMENİN BEDEN DİLİ,MAHMUT AÇIL,ARMONİ YAY. 1.BASIM,SAYFA35)

51 ETKİLİ BİR BEDEN DİLİ KULLANIMI İÇİN
Her davranış bir söze bedeldir. İletişimde sadece sözlere değil kişinin beden diline de dikkat edilmelidir. Karşımızdaki kişiyle sağlam göz teması kurulmalıdır. Başın dik tutulması gereklidir. Kiminle iletişim halindeyse kişi göğsü ona dönük olmalıdır. Yüz ifadesi olarak canlı olunmalıdır. Başı sık sık öne arkaya iterek karşıdaki kişiye dinliyorum mesajını verilmelidir. Çok aşırıya kaçmadan jestler kullanılmalıdır.Eller göĞüste fazla kavuşturulmamalı,konuŞurken ağız kapatılmamalıdır. Mesafe olarak kişiye yakınlık derecesinde bir mesafede durulmalıdır.

52 Daima konuşulan,iletişim kurulan kişiye doğru dönülmelidir
Daima konuşulan,iletişim kurulan kişiye doğru dönülmelidir.Birden fazla kişiyle iletişim kuruluyorsa mutlaka merkez hepsine açık tutulmalıdır. İnsanları tedirgin etmeden mümkün olan her zamandan bedensel temas kurulmalıdır. Dış görünüş olarak statüye uygun bir biçimde kıyafet,aksesuar kullanılmalıdır. Saç vb her şey bakımlı ve düzenli olmalıdır ki bu karşınızdaki kişiye olumlu mesajlar verebilsin. İletişimin sözel kısmında ise konuşmalarda çok fazla hızlı yada çok konuşmaktan kaçınılmalıdır.Ses yüksekliği ve ses tonunun ayarlanması ve kullanılması da çok önemlidir.

53 SONUÇ Sonuç olarak kişiler arasındaki iletişimde sözsüz ifadeler son derece önemlidir.Kişilerin duygu ve düşünceleri hal ve hareketlerine yansıdığından kişileri tahlil etmek kolaylaşır fakat burada unutulmaması gereken nokta beden dili ifadelerinin toplumdan topluma kültürden kültüre değişebileceğidir.Aynı zamanda tüm insanlar için ortak özellikler taşımayabilir çünkü bir davranışın altında yatan birden çok sebep vardır bu nedenle beden dili her zaman en doğruyu söylemez.Evrensel olan bazı yüz ifadeleri dışındaki hareketleri yorumlarken bu özellikler göz önünde bulundurulmalıdır.


"BEDEN DİLİ İLE İLETİŞİM" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları