Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇOCUK İHMAL İ ve İSTİSMARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇOCUK İHMAL İ ve İSTİSMARI"— Sunum transkripti:

1 ÇOCUK İHMAL İ ve İSTİSMARI

2 ÇOCUKLUK KAVRAMI Çocuk Hakları Sözleşmesi Madde 1: Bu sözleşme uyarınca çocuğa uygulanabilecek olan kanuna göre daha erken yaşta reşit olma durumu hariç, 18 yaşına kadar her birey çocuk sayılır. T.C.K’ ya göre; 5395 sayılı çocuk koruma kanunun 1.nci maddesi gereğince çocuk, daha erken yaşta ergin olsa bile, yaşını doldurmamış kişidir.

3 Kanunda çocuk hukuku ilkelerine uygun olarak “suçlu çocuk, suç işlemiş çocuk” ifadelerinin kullanılmasından özellikle kaçınılmıştır. Bununla birlikte kanunların suç olarak tanımladığı fiili yapan çocuklar bakımından kullanılacak ifade, terim sorununu da çözmek amacıyla kanunda suça sürüklenen çocuk ifadesi kullanılmıştır.

4 ŞİMDİ ÇOCUĞUNUZUN DOĞDUĞU ZAMANA DÖNMENİZİ ÇOCUĞUNUZLA GEÇİRDİĞİNİZ O İLK AYLARI DÜŞÜNMENİZİ İSTİYORUM.

5

6 ÇOCUK İSTİSMARI VE İHMALİ
Dünya Sağlık Örgütü: , 0-18 yaş grubundaki Çocuğun Sağlığını, Fiziksel gelişimini, Psiko-sosyal gelişimini olumsuz etkileyen; bilerek veya bilmeyerek çocuğa karşı gerçekleştirilen her türlü harekete maruz kalması çocuk istismarı ve ihmalidir.

7 ÇOCUK İHMALİ Çocuğun beslenme, barınma, giyim, temizlik, oyun, eğitim, güvenlik ve sağlık hizmetini sağlama görevinin reddedilmesi ya da yerine getirilmemesidir.

8 ÇOCUĞA YÖNELİK YAPILMASI
GEREKENLERİN YAPILMAMASI ÇOCUK İHMALİDİR. ÇOCUĞA YÖNELİK OLARAK YAPILMAMASI GEREKENLERİN YAPILMASI ÇOCUK İSTİSMARIDIR.

9 ÇOCUK İHMALİ Fiziksel ihmal Cinsel ihmal Duygusal ihmal Ekonomik ihmal

10 Fiziksel İhmal Sağlık kontrolünün yapılmaması

11 Fiziksel İhmal Çocuğun terk edilmesi veya kendine zarar verebileceği durumlarda denetimsiz bırakılması

12 Fiziksel İhmal Gereğince bakımın sağlanmaması, beslenmemesi, mevsim şartlarına göre giydirilmemesi. düzenli ve besleyici öğünlerin, temiz veyeterli giysinin sağlanmaması

13 Beslenme yetersizliği yaşayan Besin desteği başlandıktan 3 ay
18 aylık çocuk beyni (BT) sonraki hali (BT) Unicef : The State of the World’s Children, New York, Unicef, 2001.

14 Fiziksel İhmal Okula gönderilmemesi veya okula gönderildiği halde okuldaki durumu ile ilgilenilmemesi,eğitim gereksinimlerinin gözardı edilmesi.

15 Cinsel İhmal Çocuğa verilmesi gereken cinsel eğitimin verilmemesi ise cinsel ihmal olarak nitelendirilmektedir.

16 Duygusal İhmal Çocuğun ihtiyaç duyduğu sevgi, ilgi ve yakınlığın gösterilmemesi çocuğun aile içinde şiddet ve kötü muameleye şahit olmasına izin vermek duygusal ihmal olarak tanımlanabilir.

17 Ekonomik İhmal Maddi olarak temiz ve ve sağlıklı koşulların sağlanmaması ve maddi olarak temel ihtiyaçlarının karşılanmaması

18 İhmal, çocuğa bakmakla yükümlü kimsenin, çocuğun gelişimi için gerekli ihtiyaçları karşılamaması veya bu ihtiyaçları dikkate almamasıdır. Bu ihtiyaçlar sağlık, eğitim, duygusal gelişim, beslenme, barınma ve güvenli yaşam şartlarıdır.

19 Bir çocuğun ihmal edildiğini nasıl anlarız?
Okuldan sık sık uzak kalıyorsa Yemek veya para için dilencilik yapıyor veya çalıyorsa İhtiyacı olan doktordan mahrum kalıyorsa Sürekli pis giyiniyor ve kötü kokuyorsa

20 Bir çocuğun ihmal edildiğini nasıl anlarız?
Vücudu aşırı derecede zayıf düşmüşse Kendi kendine zarar veriyorsa Gelişimi normalin çok altında görünüyorsa Evinde ona bakan kimse bulunmadığını belirtiyorsa

21 En çok hangi çocuklar ihmale maruz kalır?
0-3 yaş arası çocuklar Hasta ve özürlü çocuklar Kız çocukları

22 İhmalin çocuk üzerindeki etkileri nelerdir?
Gelişim geriliği Ölüme kadar varabilen sağlık problemleri Davranış problemleri Öğrenme güçlüğü İletişim problemleri Madde bağımlılığı Suça yönelme riski

23 Çocukluğunda ihmale maruz kalmış olan yetişkinlerde ihmalin etkileri nelerdir?
Topluma ve kendine güven eksikliği Kendine zarar verme ve intihar eğilimi Depresyon Gelişim geriliği ve gelişmemiş benlik bilinci Duygularını yönetme eksikliği Sosyal ilişkilerde iletişimsizlik Şiddet eğilimi Aşırı alışveriş, kumar, alkol, uyuşturucu gibi değişik bağımlılıklara yatkınlık

24 İSTİSMAR Fiziksel istismar Cinsel istismar Duygusal istismar
Ekonomik istismar “6 yaşındaki kız çocuğu M. annesi tarafından acil servise götürülerek kanepeden düştüğü söyleniyor.Yapılan muayenesinde kafa darbesi ile beraber vücudunda çok sayıda morluk tespit ediliyor.Ancak annenin de gözünde geçmekte olan bir morluk fark eden doktor tarafından yapılan sorgulamada annenin eşinden sıklıkla dayak yediği ve çocuğu da annenin dövdüğü belirleniyor.” Dayak genellikle aile içi şiddetin bir parçasıdır.Çok zaman eşi tarafından dövülen anne çocuğunu da dövebilir. Yapılan araştırmalar ortaya koymuştur ki, fiziksel istismar (şiddet) kültürü ile yetişen çocuklar ileride bu şiddeti uygulayan kişiler olarak karşımıza çıkarmaktadır. Yine yapılan bazı araştırma sonuçlarına göre; çocuğa karşı fiziksel istismarın yaşandığı ailelerde;Eşler arasında çatışma ve tatminsiz evlilikler,Ebeveynlerden birisinin üvey olması,Ailenin yaşadığı yoğun sıkıntıların olduğu ortaya koyulmuştur. Türkiye’deki çalışmalarda ise; özellikle geleneksel aile yapılarında, konuşarak ikna yerine fiziksel cezalandırma yöntemlerinin sıklıkla kullanıldığı görülmektedir.

25

26 Ekonomik istismar

27 Duygusal istismar

28 Cinsel istismar

29 Fiziksel istismar Çocuğun; dayak atma, yakma,ısırma,sarsma, haşlanma gibi olaylar sonucunda kaza dışı her türlü yaralanmasıdır. Anne baba, öğretmen, bakıcı gibi çocuğa bakıp yetiştirmekle yükümlü kişiler yada yabancı kişiler tarafından gerçekleştirilebilir Çocuğu terbiye etmek amacıyla ya da öfke ile yetişkinin kontrolünü kaybetmesi sonucunda gelişebilir

30 Uygulama Şekilleri Aletsiz Saldırılar: Tokat, yumruk, itip-kakma, tekme, sarsma ve çimdikleme gibi olayları kapsamaktadır. Aletli Saldırılar: Kullanan araçlar genellikle kemer, herhangi bir ev eşyası (telefon, v.b.), hortum, sigara, ütü, sıcak su ve sıcak yiyeceklerdir.

31 Yaralanma bölgeleri Göğüs Sırt Baldır Genital bölge Üst kol Yüz
Üst dudak Damak Göz

32 Niçin fiziksel istismar yapılıyor?
Kişilik bozukluğu ya da ruhsal sorunu olan erişkin için çocuğun kolay bir kurban olması Büyüklerin öfkelerini kontrol edememeleri Çocuğu eğitmek için geçerli bir yol olduğunu düşünmeleri (dayak cennetten çıkmadır)

33 Fiziksel istismar olasılığını artıran riskler
Çocuğa ilişkin riskler: Hiperaktif çocuk İstenmeyen bir gebelik sonrası dünyaya gelen çocuk Engelli çocuk Özel bir bakım gerektiren (örn: çok küçük prematüre, hastalığı olan) çocuk

34 Fiziksel istismar olasılığını artıran riskler
Aileye ilişkin riskler: Psikiyatrik sorunlu ebeveyn Üvey ebeveyn Alkol ve/veya uyuşturucu bağımlısı ebeveyn Çocuk sayısının fazla olması Küçük yaşta anne-baba olunması Aile içi geçimsizlik ve şiddet İşsizlik-Ekonomik sıkıntılar Eğitimsizlik

35 Hangi yaralanmalarda kuşkulanılmalıdır?
Farklı zamanlara ait çok sayıda çürük, morluk İki taraflı gözaltı morarması Bir şekile benzeyen yaralar Ağız yaraları Göz içi kanamalar Simetrik yanıklar Kalçalarda simetrik morluklar

36

37

38

39 DAYAĞIN ÇOCUĞA ETKİSİ NE OLUR?
. Kaygı, içine kapanma, Olumsuz benlik kavramının oluşması Korku, çaresiz- değersizlik hissi İleride yoğun kaygı ve depresyon Sosyal ilişkilerden olumsuzluk(antisosyal kişilik Evden kaçma Öz saygının azalması ve psikolojik sorunlar Saldırganlık (erkekte) ve şiddet, cinayet Görmüş olduğu şiddeti kendi çocukları ve eşi üzerinde 5 kat daha fazla şiddet uygular

40 Fiziksel istismar olgusu
5 yaş grubu ikizler üzerinde yapılan araştırmada, annesi, babası tarafından dövülen çocukların zeka düzeyinin, huzurlu bir aile ortamı olan yaşıtlarından 8-10 puan daha düşük olduğu belirlenmiş. Bilim adamları, aile içi şiddetin çocukta stresi artırdığını, bunun da beyin gelişimini olumsuz etkilediğini düşünüyor Toplumsal yaklaşımlar da istismar olarak kabul edilebilir.çocuk hakları sözleşmesine göre 18 yaş çocuk tanımı.zarar verici,kaza dışı ve önlenebilir davranışlar

41 DUYGUSAL İSTİSMAR Çocuğun gereksinim duyduğu ilgi ve sevgiden yoksun bırakılması ya da çocuğun duygu ve düşüncelerine ilişkin yetişkinlerin uygun olmayan tepkiler vererek çocuğun psikolojik hasara uğratılmasıdır Tanımlanması en zor ancak en sık rastlanılan istismar türüdür ( Belirtileri hemen görülmeyebilir.,,uzun vadede ortaya çıkar. Çocuğun iç görüsünü yada duygusal bütünlüğünü bozan her türlü eylem ya da eylemsizlik durumu veya çocuğun olumsuz tutum ve davranışlarla ilgi,sevgi ve bakım ihtiyaçlarından yoksun bırakılarak,psikolojik hasara uğratılmasıdır. “T.8 yaşında ablası Y.11 yaşında iki kız kardeş.T.dışa dön,girişken ve isteklerini rahatça ifade edebilen bir yapıya sahip.Y.ise içe kapanık,utangaç ve kendini ifade edemeyen bir yapıda.Anne ve babası Y.’yi bu durumundan dolayı sürekli kardeşi ile kıyaslayarak eleştiriyorlar.” Çocuklar arasındaki mizaç farkı ayrımın sebebi olabilir.Bu durumda bile çocuk ayrımı yapmak duygusal istismardır.

42 Duygusal İstismar Çocuğun; Tehdit edilmesi (terk etme ile) Sosyal açıdan ağır zararlar verecek tehdit etmeler( çocuğu başkasına veya bir yerde bırakılacağı) Nitelik, kapasite ve arzularının devamlı kötülenmesi, Çocuğun sürekli olarak insanüstü güçlerle korkutulması, Çocuğun yaşı ve gücünün kaldıramayacağı taleplerde bulunulması, Çocuğun topluma aykırı düşen bakım yöntemleri ile yetiştirilmesi, olarak tanımlanmaktadır.

43

44

45 Duygusal İstismar Ayrıca; Yalnız bırakma, Ayırma, Korkutma, Yıldırma,
Tehdit etme, Suça yöneltme, Önemsememe Aşağılama,, Küçük düşürme, Alaylı konuşma, Lakap takma, Aşırı baskı ve otorite kurma Küfür etme

46 Duygusal İstismarın Sonuçları
Pasif kişilik,bağımlı kişilik, anti sosyal kişilik Öğrenme güçlüğü, dikkat dağınıklığı Kendine güvensizlik Dünyaya karşı belli bir ilgisizlik Fiziksel, zihinsel, psikolojik, sosyal gelişim gerilikleri Parmak emme, tik, konuşma bozukluğu Korku Hayal aleminde yaşaması Çok yalan söylemesi ,hırsızlık yapması Küçük yaşlardaki davranışlara dönüş Duygusal istismar/psikolojik örselenme tek başına var olduğu gibi sıklıkla fiziksel ve cinsel istismarla birlikte de bulunabilir. Fiziksel ve cinsel istismarın somut hasarları ortadan kalktıktan sonra bile duygusal istismar devam edebilir.

47 EKONOMİK İSTİSMAR Çocuğa bakmakla yükümlü kişinin çocuğu maddi gelir kaynağı olarak görüp çocuktan maddi kazanç elde etme isteğidir (çocuğun çalıştırılması Ebeveynler çok para kazanma dürtülerini tatmin etmek için çocuklarını kullanabilirler “O. 10 yaşına bir erkek çocuğu. Bir dizide kısa bir rol alıyor. Bunun üzerine ailesi tarafından yapılan girişimlerde bunu reklam filmleri ve yine bir başka dizideki rol takip ediyor. Aile bu durumun devamlılığını sağlamak için bazı ajanslarla ve menajerlik hizmeti veren kişilerle temasa geçiyor fakat maddi talepleri daha fazla karşılayamıyor ve bir süre sonra O.’nun kısa süren şöhret hayatı bitiyor.” Çocuğun gelişimini engelleyici, haklarını ihlal edici işlerde ya da düşük ücretli iş gücü olarak çalışması veya çalıştırılmasıdır. Bazen ebeveynler kendi şöhret, popülerlik duygularını ve çok para kazanma dürtülerini tatmin etmek için çocuklarını kullanabilirler. “S.15 yaşında.Yazları kendi isteği ile turistik bir yöredeki otelde çalışıyor.Bu sayede hem yabancı dilini geliştiriyor hem de yıl içinde okul masraflarının büyük bir kısmını karşılayacak kadar para kazanıyor.” Bunun yanında çocuğun kendi isteğiyle,gücünü aşmayacak,onu temel hak ve ihtiyaçlarından alıkoymayacak şekilde çalışması da ekonomik istismar olarak kabul edilebilir.

48

49 CİNSEL İSTİSMAR Çocuğun kendisinden büyük bir kişi tarafından cinsel haz amacı ile zorla ya da ikna edilerek cinsel etkileşime maruz bırakılması (kullanılması).

50 Cinsel İstismarın Sınıflandırılması
1. Temas İçermeyen İstismar: İstismarcının çocuğun cinsel özelliklerine yönelik olarak seksi konuşması, Cinsel bölgesini gösterme (teşhircilik), Pornografik resim gösterme, Açıkça veya gizlice çocuğu çıplakken gözlemek gibi röntgencilik eylemleri Karşıt cins davranış modellerini benimsetmeye çalışması,giydirilmesi Cinsel içerikli küfür edilmesi

51 2. Cinsel İlişki İçermeyen Dokunma: İstismarcının ve çocuğun giyinik veya çıplak olması halinde cinsel bölgelerine dokunma, okşama ve/veya mastürbasyonu kapsar. 3. İstismarcının çocuğun vücuduna yönelik eylemleri : (cinsel ilişki ve tatmin edici diğer eylemler)

52 4. Cinsel Sömürü: Çocuğa veya üçüncü kişilere para ve benzeri şeylerin verilmesi karşılığında çocuğun yetişkin tarafından cinsel olarak kullanılmasıdır. (Fuhuş, pornografi, cinsel sömürü amaçlı kullanma, çocuk seksi turizmi, erken evlendirme,….)

53 %30’unun 2-5 %40’ının 6-10 %30’unun 11-17
CİNSEL İSTİSMARA MARUZ KALAN ÇOCUKLARIN YAŞA GÖRE DAĞILIMLARI İNCELENDİĞİNDE; %30’unun 2-5 %40’ının 6-10 %30’unun 11-17 Yaş grubunda olduğunu görüyoruz. Bir başka deyişle kurbanların %70’ini küçük yaş grubu oluşturmaktadır.

54

55 Cinsel istismarda önemli noktalar
İstismarın en sık görüldüğü zamanlar; Yazın Hafta sonu Saat En savunmasız oldukları anlar(banyo,oyun,uyku saati…)

56

57 Cinsel istismarcı kimdir?
DEĞİLDİR

58 c istismarcı kim olabilir?
Yetişkin bir erkek, Yetişkin bir kadın Yaşıtı Yaş olarak kendinden büyük çocuk Aileden biri de olabilir.

59 Cinsel İstismarcının Özellikleri
Sanılanın aksine, serseri görünümlü, pis biri değildir. Çocukların güvenini kazanabilen, onlarla yakın ilişki kurabilen, düzgün görünümlü insanlardır. Olguların %50 sinde aileden birisi , olguların % 70 inde ailenin tanıdığı birisidir,% 90’ı çocuğun tanıdığı biridir. İstismarcının geçmişinde cinsel istismar öyküsü olma ihtimali yüksektir.

60 Cinsel İstismarda Risk Etmenleri;
Çocukla ilgili, Yaşının küçük olması Bazı ruhsal(zihinsel) ve fiziksel gelişimsel bozuklukları, Süreğen tıbbi hastalığının olması, Fiziksel yetersizliğinin bulunması,

61 Cinsel İstismarda Risk Etmenleri;
Ailesel risk etmenleri, Anne babanın daha önce çocukluk döneminde istismara maruz kalması Ailede Alkol ya da madde bağımlısının olması, Annenin olmaması veya pasif olması(!) Babanın olmaması veya pasif olması(!) Ebeveyn olmayışı (ölmesi) Ebeveynlerin üvey olma durumu

62 Cinsel istismarda risk etmenleri;
Ailesel risk etmenleri Ailede ruhsal ve fiziksel hastalık olması, Aynı evde birden fazla ailenin yaşaması! Parçalanmış aile, Anne babanın eğitimi ve yetiştirme davranışları, Evlilik sorunları,

63 Cinsel istismarda risk etmenleri;
Ailesel risk etmenleri , Tek odalı evde kalınması Aile içi çatışma, Ana babalık görevini yerine getirmeme, Ebeveyn çocuk ilişkisinde bozukluk Ailenin gelen gideninin çok olması Maddi sıkıntı

64 CİNSEL İSTİSMARA MARUZ KALAN ÇOCUKLARDA GÖRÜLEBİLEN BELİRTİLER NELERDİR?

65 Cinsel İstismar Sonrası Davranış Değişiklikleri
Uyku bozuklukları oluşur İştah değişiklikleri olur Olayı anımsatan kişilerden ve görüntülerden panikleyip kaçar, Evden kaçar,aileden uzaklaşır İntihar girişiminde bulunur Self Mutilasyon(kişinin vücuduna zarar vermesi..jilet ile kesme,sigara söndürür

66 Cinsel İstismar Sonrası Davranış Değişiklikleri
Histerik veya konversiyonel davranışlar Nedensiz bayılır Tiklerin oluşur Tırnaklarını yer Agresif davranışlar gösterir Okuldan kaçar ve disiplin problemleri yaşar Ders başarısında düşme olur Madde kullanmaya başlar

67 Cinsel İstismar Sonrası Davranış Değişiklikleri
Konuşma bozuklukları oluşur Ağlama nöbetleri başlar Çok terlemeye başlar Derin ve hızlı nefes alıp verir Göz temasından kaçınır Donuk bakışları olur Ölüm üzerine şiir yazma,resim ve karalamalarda bulunur

68 Cinsel İstismar Sonunda Çocuklarda Yaşanan Ruhsal Sorunlar;
Tekrarlayıcı, rahatsız edici düşünceleri olur Olayla ilgili kabuslar görür Saldırganlık ve öfke patlamaları olur Konsantrasyon güçlüğü yaşar Suçluluk ve utanç duyma hisseder İçe kapanır İnsanlara karşı güven kaybı yaşar Kendini kirletilmiş hisseder Cinsel istismara uğrayan çocukların %50’inde travma sonrası stres bozukluğu görülmekte, depresyon, düşük benlik saygısı, intihar davranışları, damgalanmışlık hissi, alkol ve madde kullanımı da görülmektedir. Yine çok önemli bir saptamadan bahsetmek istiyorum, borderline kişilik bozukluğu saptanan kişilerin %70-80’inde, çoğul kişilik bozukluğu saptanan kişilerin ise %85-95’inde, çocukluk çağı cinsel istismar öyküsü kişilerin de %60-95’inde öykü pozitiftir. Çok küçük çocuklar bile yaşadıkları önemli olayları,aradan uzun süre geçmesine karşı doğru hatırlayabilirler.

69 Cinsel İstismar Sonunda Çocuklarda Yaşanan Ruhsal Sorunlar;
Ölüme dair düşünce ve söylemi çok olur, Cinsel kimliğine ilişkin korku ve endişeleri oluşur Hiçbir şeyden zevk almaz Travma sonrası stres bozukluğu (Depresyon,borderline, çoğul kişilik bozukluğu)oluşur “N.13 yaşında iken ailesi tarafından getirildiği hastanede doğum yapıyor. Ailenin ve N.’nin sorgulanması sonucunda N.’nin 7 yaşından beri babası tarafından cinsel tacize uğradığını,annesinin de durumdan haberdar olduğu ancak babanın babanın tehditlerinden korktukları için kimseye söyleyemedikleri ortaya çıkıyor.Doğan bebek ve N.koruma altına alınıyor,baba hakkında adli işlem başlatılıyor.” İstismara maruz kalan çocuklarda kız erkek oranı da 3’tür yani erkek ve kız madurların arasında büyük fark bulunmamaktadır. İstismarcıların %96’sı erkek, %80’i de çocuğun tanıdığı birisidir.

70 Uygun Olmayan Cinsel Gelişimin Ortaya Çıkması
Aşırı masturbasyon düşüncesi oluşur Cinsel konuşma ile karşısındakini mahcup etmeye çalışır, Cinsel içerikli oyun oynamak ister Karşısındakinin cinsel bölgesini görmeye çalışır Cinsel agresif pornografi ile ilgilenir İzinsiz cinsel alana dokunur Cinsel istismarda bulunmaya çalışır Para karşılığı bedenini satmaya başlar

71 Kendilerine inanılmayacağını düşünürler
Çocuklar Yaşadığı İstismar Olayını Niye Anlatmaz? Kendilerine inanılmayacağını düşünürler Başlarının belaya girebileceğini düşünürler İstismarcının tehdidinden korkarlar Kendilerini suçlu,sorumlu hisseder İstismarcıyı korumak isterler

72 Çocuklar Yaşanan İstismar Olayını Niye Anlatmazlar?
Yaşanılan olayı anlattığında daha kötü olaylara sebep olacağını düşünür Kendisine inanılmayacağını düşünür Utanır söyleyemez Ailenin parçalanmasından korkar Başkalarını korumak için kendini kurban eder Nasıl ifade edeceğini bilmeyebilir Maruz kalınan eylemin ne anlama geldiğini bilmeyebilir

73 Cinsel Oyun Her iki çocuk da işlem öncesi dönemde ise ,
İki çocuk arasında yaş farkı 4 yaştan az ise, çocuklar eylemi tam olarak kavrayacak olgunlukta değilse bu durum cinsel oyun olarak değerlendirilir.

74 Cinsel istismar “Cinsel istismarın mutlaka şiddet içermesi gerekmez” “Cinsel istismarda çocuğun rızasının olup olmadığına bakılmaz” Cinsel istismara uğrayan çocukların %50’inde travma sonrası stres bozukluğu görülmekte, depresyon, düşük benlik saygısı, intihar davranışları, damgalanmışlık hissi, alkol ve madde kullanımı da görülmektedir. Yine çok önemli bir saptamadan bahsetmek istiyorum, borderline kişilik bozukluğu saptanan kişilerin %70-80’inde, çoğul kişilik bozukluğu saptanan kişilerin ise %85-95’inde, çocukluk çağı cinsel istismar öyküsü kişilerin de %60-95’inde öykü pozitiftir. Çok küçük çocuklar bile yaşadıkları önemli olayları,aradan uzun süre geçmesine karşı doğru hatırlayabilirler.

75 Ensest Çocuğa karşı birinci derece akrabaları tarafından cinsel tacizde bulunulması (Baba,anne kardeşler,dayı,amca) “N.13 yaşında iken ailesi tarafından getirildiği hastanede doğum yapıyor. Ailenin ve N.’nin sorgulanması sonucunda N.’nin 7 yaşından beri babası tarafından cinsel tacize uğradığını,annesinin de durumdan haberdar olduğu ancak babanın babanın tehditlerinden korktukları için kimseye söyleyemedikleri ortaya çıkıyor.Doğan bebek ve N.koruma altına alınıyor,baba hakkında adli işlem başlatılıyor.” İstismara maruz kalan çocuklarda kız erkek oranı da 3’tür yani erkek ve kız madurların arasında büyük fark bulunmamaktadır. İstismarcıların %96’sı erkek, %80’i de çocuğun tanıdığı birisidir.

76 Cinsel İstismar İle İlgili Kullanılan Yargılar
Yanlışlar Doğrular Cinsel istismar yalnızca çocuğun hayal gücünün uydurmasıdır. Çocuklar hikayeler uydururlar Sadece çekici,tatlı,güzel, açık giyinen çocuklar;onay bekleyen kendine güveni olamayan pasif;yaramaz çocuklar İstismara maruz kalır Çocuklara uslu,akıllı,açıkgöz olmalarını söyleyerek onları korumuş oluruz. Çocuklar istismar hakkında yalan söylemezler.Bu konuda hikaye uyduranlara çok az rastlanır. Çocukların görünüşü yada davranışı istismara sebep olmaz. Anlamını dahi bilmedikleri olayları provoke etmekten dolayı çocuklar asla suçlanamazlar Çocukları bu konuda eğitmeliyiz. İstismarla karşılaştığında çocuk bağırarak yardım istemeli, koşarak kaçmalıdır.

77 Cinsel İstismar İle İlgili Kullanılan Yargılar
Yanlışlar Doğrular İstismarcının tercih ettiği yerler genellikle çocuğun tanıdığı, bildiği yerledir:Okul ve çevresi, evle okul arasındaki yol,bir arkadaş yada akrabanın evi, çocuğun kendi evidir. Çocuğun rahat ve gevşek olduğu zamanlarda,oyun zamanları , banyo zamanı yada yatma zamanı istismarcının tercih ettiği zamanlardır Genellikle tehlikeli yerler, özellikle karanlık bastıktan sonra,parklar, umumi tuvaletler ve boş sokaklardır

78 Çocuklarla İletişime Geçerken Nelere Dikkat Etmeli Nasıl Bir İletişim Kurmalı
Tüm ilginizi çocuğa verin. Kulaklarınızla, gözlerinizle ve kalbinizle çocuğu dinleyin . Çocuğun söyledikleri bitince başka bir şey söylemek isteyip istemediğini sorun. Bu bilgiyi diğer öğretmenler ya da kişilerle paylaşmayacağınız konusunda çocuğa teminat verin. Fakat destek almak için yetkili kişilerle iletişime geçeceğinizi söyleyin.

79 Aşağıdakilere Benzer Sorulardan Ve İfadelerden Kesinlikle Kaçının.
“Bunun olduğundan emin misin?” “Doğru mu söylüyorsun?” “Bu bir daha olursa bana haber ver”. “Neden karşı koymadın?”. “Şimdiye kadar neden anlatmadın?” Çünkü bu tip sorular çocuğun kendini suçlamasına ve anlatacağı şeylerden vazgeçmeye sebep olur.

80 İstismara Dair İpuçları Olabilecek Söylemler
• “Erkek kardeşim dün gece uyumama izin vermedi” • “Komşumuz “X “abi çok komik iç çamaşırlar giyiniyor” • “Annemin beni amcamla yalnız bırakmasından hiç hoşlanmıyorum” • “Komşumuzun oğlu beni çok sıkıştırıyor” • “Çok kötü biçimde ellenilen bir kız tanıyorum” • “Tanıdığım bir kız var, annesine rahatsız edildiğini söyledi fakat annesi ona inanmadı”….. Bunun gibi dolaylı ifadeler kullanıyorsa çocuğu uzman birine yönlendirin.

81 Eğer çocuk dolaylı bir şekilde bir istismardan söz ediyorsa (örneğin; birinin başına geldi gibi), çocuğu durumu anlatması yönünde teşvik edin. Yada onu “diğer çocuk” hakkında bildiklerini anlatmaya teşvik edin. “ Sana inanıyorum”, “Bana söylediğine çok memnun oldum”, gibi..

82 Gizlilik ilkesine saygı gösterin:
İstismar olayını okulda bu konuda uzman olan kişi dışında başka biriyle konuşmayın.

83 Sonuç olarak; İstismar olayında çocuklar masumdurlar. İstismar olayından dolayı asla suçlanamazlar.

84 Sonuç olarak; Çünkü onlar çocukturlar.
Çocukları asla suçlamayınız; Çünkü onlar hem kanun önünde hem toplum nezdinde hem anne babanın gözünde ÇOCUKTURLAR. Yaşanan olayların sonuçlarını tam olarak kavrayacak kapasitede değillerdir. Çünkü onlar çocukturlar.

85 HER VATANDAŞ ÇOCUĞA KARŞI İŞLENMEKTE OLAN İSTİSMAR SUÇUNU BİLDİRMEKLE YÜKÜMLÜDÜR.
T.C.K. MADDE 278

86 T.C.K. MADDE 278 Suçu bildirmeme
Madde (1) İşlenmekte olan bir suçu yetkili makamlara bildirmeyen kişi, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

87 T.C.K. MADDE 278-279 Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi
Madde (1) Kamu adına soruşturma ve kovuşturmayı gerektiren bir suçun işlendiğini göreviyle bağlantılı olarak öğrenip de yetkili makamlara bildirimde bulunmayı ihmal eden veya bu hususta gecikme gösteren kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

88 Çocukları Cinsel İstismardan Nasıl Koruyabiliriz?
Güvenliklerini sağlamayı öğretin. Bedenlerini korumayı öğretin. Hayır demeyi öğretin. Yardım istemeyi öğretin. Onlara sizinle her türlü sorunu  paylaşabileceği inancını yerleştirin. Her zaman sır saklanmayacağını öğretin. Dokunulmayı reddetmeyi ve sınırlar koymayı öğretin Büyüklerin bazı kurallara uymayacağını öğretin.

89

90 ÖZEL YERLERİMİZ Vücudumuzda özel yerler bulunur.Bu yerler mayonun kapladığı yerlerdir. Hiç kimse senin vücuduna,özel yerlerine bakamaz, dokunamaz. “Birisi özel yerlerine baktığında ya da dokunduğunda yapacaklarımızı bilmeliyiz.

91 BİRİ SİZE DOKUNMAYA ÇALIŞIRSA
Söyleyebileceğin en sert ve en ciddi biçimde HAYIR DE. ÇIĞLIK AT Oradan UZAKLAŞ ve güvenli bir yere gitmeye çalış. Güvendiğin bir büyüğüne SÖYLE

92 Kendimizi iyi hissettirir
İYİ DOKUNUŞ Kendimizi iyi hissettirir Annemiz babamız güvendiğimiz kimselerin dokunuşlarıdır EL SIKIŞMA, SIRTA SIVAZ, İYİ GECELER ÖPÜCÜĞÜ, SARILMA

93 KÖTÜ DOKUNUŞ kızgın, korkmuş, kafası karışık, üzgün hissetmemize yol açabilir. İyi sırlar – kötü sırlar Çocukları endişelendiren, rahatsız eden, onları ürküten ya da üzen tüm sırlar kötü sırdır ve saklanmamalıdır; tam tersi güvenilir bir yetişkine (anne-babaya, öğretmene, polise, doktora) anlatılmalıdır.

94 GÖRMEZDEN GELMEYİN SUÇA ORTAK OLMAYIN

95 POLİS İMDAT: 155 JANDARMA: 156 ACİL(HASTANE): ÇOCUK İZLEME MERKEZİ ÇOCUK HİZMETLERİ: 183 SAMSUN İL SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

96 TEŞEKKÜRLER… BAYINDIR İLKOKULU REHBERLİK SERVİSİ


"ÇOCUK İHMAL İ ve İSTİSMARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları