Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Çocuklar donmamış beton gibidir üzerlerine ne düşse izi kalır.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Çocuklar donmamış beton gibidir üzerlerine ne düşse izi kalır."— Sunum transkripti:

1 Çocuklar donmamış beton gibidir üzerlerine ne düşse izi kalır.

2 Neden “Çocuk İhmali Ve İstismarını Önleme ” Semineri  Çünkü; Türkiye de her gün çocuklar mutlaka ya duygusal istismar ya fiziksel istismar ya da cinsel istismara maruz kalıyor  Çünkü ;Türkiye de her 5 kız çocuğundan 2’si,her 10 erkek çocuğundan 3 cinsel istismara maruz kalıyor  Çünkü; onlar sizin çocuklarınız,onlar sizden birer parçadırlar

3 SEMİNERİN AMACI  İstismar ve İhmal nedir.Bulguları nelerdir.  İstismara uğrayan çocukta ne gibi davranış değişikliği olur?  Çocuklar istismar olayını niçin anlatmazlar?  İstismarcı kimdir?  İstismarda yaş olgusu ve dikkat edilmesi gerekenler?  İstismara maruz kalan çocuk ile görüşürken nasıl davranmalıyız?

4 ÇOCUKLUK KAVRAMI Çocuk Hakları Sözleşmesi Madde 1: Bu sözleşme uyarınca çocuğa uygulanabilecek olan kanuna göre daha erken yaşta reşit olma durumu hariç, 18 yaşına kadar her birey çocuk sayılır. T.C.K’ ya göre; 5395 sayılı çocuk koruma kanunun 1.maddesi gereğince çocuk, daha erken yaşta ergin olsa bile, 18 yaşını doldurmamış kişidir.

5  Dünya Sağlık Örgütü:, 0-18 yaş grubundaki Çocuğun Sağlığını, Fiziksel gelişimini, Psiko-sosyal gelişimini olumsuz etkileyen;  Bir yetişkin, toplum yada devlet tarafından bilerek veya bilmeyerek çocuğa karşı gerçekleştirilen her türlü harekete maruz kalması çocuk istismar ve ihmalidir. ÇOCUK İSTİSMARI VE İHMALİ

6  Çocuğun beslenme, barınma, giyim, temizlik, oyun, eğitim, güvenlik ve sağlık hizmetini sağlama görevinin reddedilmesi ya da yerine getirilmemesidir.  Çocuğa fiziksel ya da duygusal, bilinçli ve isteyerek sorumlulukları yerine getirilmediği taktirde “aktif ihmal” olarak tanımlanır. ÇOCUK İHMALİ

7  Fiziksel ihmal  Cinsel ihmal  Duygusal ihmal  Ekonomik ihmal ÇOCUK İHMALİ

8 Fiziksel İhmal Nedir?  İhmalin pasif bir olgu olması yapılması gereken şeyler yapılmaması, denetlenmemesi,

9 Sağlık kontrolünün yapılmaması Fiziksel İhmal

10 Çocuğun terk edilmesi veya kendine zarar verebileceği durumlarda denetimsiz bırakılması Fiziksel İhmal

11 Okula gönderilmemesi veya okula gönderildiği halde okuldaki durumu ile ilgilenilmemesi,eğitim gereksinimlerinin gözardı edilmesi. Fiziksel ihmal

12 Cinsel İhmal  Çocuğa verilmesi gereken cinsel eğitimin verilmemesi ise cinsel ihmal olarak nitelendirilmektedir.

13 Duygusal İhmal  Çocuğun ihtiyaç duyduğu sevgi, ilgi ve yakınlığın gösterilmemesi duygusal ihmal olarak tanımlanabilir.

14  Çocuk Suçluluğu üzerine yapılan araştırmalar sonucunda da ailesi tarafından ihmal edilen çocukların suça yönelme olasılıklarının yüksek olduğu belirlenmiştir. İhmal Sonucu Suça Yönelme

15 İSTİSMAR  Fiziksel istismar  Cinsel istismar  Duygusal istismar  Ekonomik istismar

16 Fiziksel İstismar  Çocuğun; dayak atma, yakma,ısırma,sarsma, haşlanma gibi olaylar sonucunda kaza dışı her türlü yaralanmasıdır. Anne baba, öğretmen, bakıcı gibi çocuğa bakıp yetiştirmekle yükümlü kişiler yada yabancı kişiler tarafından gerçekleştirilebilir Çocuğu terbiye etmek amacıyla ya da öfke ile yetişkinin kontrolünü kaybetmesi sonucunda gelişebilir

17 Fiziksel İstismar Olasılığını Artıran Riskler  Çocuğa ilişkin riskler: Hiperaktif çocuk İstenmeyen bir gebelik sonrası dünyaya gelen çocuk Engelli çocuk Özel bir bakım gerektiren (örn: çok küçük prematüre, hastalığı olan) çocuk

18 Fiziksel İstismar Olasılığını Artıran Riskler  Aileye ilişkin riskler: Psikiyatrik sorunlu ebeveyn Üvey ebeveyn Alkol ve/veya uyuşturucu bağımlısı ebeveyn Aile içi geçimsizlik ve şiddet İşsizlik-Ekonomik sıkıntılar Eğitimsizlik

19 DUYGUSAL İSTİSMAR  Çocuğun gereksinim duyduğu ilgi ve sevgiden yoksun bırakılması ya da çocuğun duygu ve düşüncelerine ilişkin yetişkinlerin uygun olmayan tepkiler vererek çocuğun psikolojik hasara uğratılmasıdır  Tanımlanması en zor ancak en sık rastlanılan istismar türüdür ( Belirtileri hemen görülmeyebilir.,,uzun vadede ortaya çıkar.

20 Duygusal İstismar  Duygusal bakımdan gereksinimlerin karşılanmaması,  Sık sık eleştirme,  Gelişim düzeyinin üstünde sorumluluklar yükleme (annelik görevi gibi)  Kardeşler arasında ayrım yapma, değer vermeme,

21 Duygusal İstismarın Sonuçları  Kendine güvensizlik  Dünyaya karşı belli bir ilgisizlik  Karşısındakine çok ihtiyatlı yaklaşmak  Korku  Hayal aleminde yaşaması  Çok yalan söylemesi,hırsızlık yapması  Küçük yaşlardaki davranışlara dönüş

22 Ekonomik İstismar  Çocuğa bakmakla yükümlü kişinin çocuğu maddi gelir kaynağı olarak görüp çocuktan maddi kazanç elde etme isteğidir (çocuğun çalıştırılması  Ebeveynler çok para kazanma dürtülerini tatmin etmek için çocuklarını kullanabilirler

23

24 CİNSEL İSTİSMAR  Çocuğun kendisinden büyük bir kişi tarafından cinsel haz amacı ile zorla ya da ikna edilerek cinsel etkileşime maruz bırakılması(kullanılması).

25  İstismarın en sık görüldüğü zamanlar;  Yazın  Hafta sonu  Saat 20.00-02.00  En savunmasız oldukları anlar(banyo,oyun,uyku saati…) Cinsel istismarda önemli noktalar

26 Cinsel İstismarcının Özellikleri  Sanılanın aksine, serseri görünümlü, pis biri değildir.  Çocukların güvenini kazanabilen, onlarla yakın ilişki kurabilen, düzgün görünümlü insanlardır.  Olguların %50 sinde aileden birisi, olguların % 70 inde ailenin tanıdığı birisidir,% 90’ı çocuğun tanıdığı biridir.

27  Ailesel risk etmenleri,  Ailede Alkol ya da madde bağımlısının olması,  Annenin olmaması veya pasif olması(!)  Babanın olmaması veya pasif olması(!) Cinsel istismarda risk etmenleri;

28 Çocuklar yaşanan istismar olayını niye anlatmazlar?  Nasıl ifade edeceğini bilmeyebilir  Maruz kalınan eylemin ne anlama geldiğini bilmeyebilir  İstismarcının tehdidinden korkarlar  Kendilerini suçlu,sorumlu hisseder

29  Çocuk;yaşadıklarını,cinsel istismarı bile, yakın zamanda ya da büyüyünce unutur.Fazla kurcalanmamalı.  Çocuklar cinsel İstismarı asla unutmazlar… “Hayattaki en kötü şey hafızayı dağiştirememenizdir.” sözleri,çocukluğunda cinsel istismara uğramış bir yetişkine aittir. Cinsel istismar ile ilgili kullanılan yargılar Yanlışlar Doğrular

30  Çocuğun yanında rahat olmaya çalışın.Abartılı tepkiler vermeyin.Paniklemeyin  Çocuğun yanında onu sakinleştirmek için oturun. İzin veriyorsa elinden tutun  Ses tonunuzun ve yüz ifadenizde ayıplayıcı,şaşırıcı, üzüntülü, hayret verici,yargılayıcı..gibi aşırıya kaçan durumlardan kaçınınız. I. Bir Çocuk İstismar Edildiğini Açıklarsa Ne Yapılmalıdır!

31 Çocuğu yaşadığı olayları anlatmaya cesaretlendirin  Çocuğun anlatacakları bittiğinde çocuğu ruhsal ve fiziksel muayene için doktora götürün.  Çocuğun anlattıklarını kaldıramayacak durumdaysanız,size destek olacak birinden yardım alınız.

32 İstismara dair ipuçları olabilecek söylemler  “Anne ben “X” kişin evine gelmek istemiyorum”  “Anne “X” kişinin bize gelmesini istemiyorum”  “ “Tanıdığım bir kız var, annesine rahatsız edildiğini söyledi fakat annesi ona inanmadı”….. Bunun gibi dolaylı ifadeler kullanıyorsa çocuğu uzman birine götürün.

33  HER VATANDAŞ ÇOCUĞA KARŞI İŞLENMEKTE OLAN İSTİSMAR SUÇUNU BİLDİRMEKLE YÜKÜMLÜDÜR.  T.C.K. MADDE 278

34 Çocuklarımızı istismardan nasıl koruyabiliriz?

35 Olağan risklerden nasıl korunuruz?  Dişlerini fırçalamak  Mevsim şartlarına uygun elbiseler giymek  Besleyici gıdalar yemek  Aşılanmak  Azarlamaya itilmeye karşı kendimizi korumak

36 Dokunma  Dokunmak birbirimizle iletişim kurmanın önemli bir yoludur.Çocuklara olağan risklerden nasıl korunması gerektiği anlatıldıktan sonra “ iyi dokunma” ve “kötü dokunma ”nın ne olduğu öğretilmeli.  İyi dokunmayı öğretmek için : Sevdiğin kişilerin sarılması ve öpmesi güzel bir şeydir, anneanne ve büyükbabanın ziyarete geldiklerinde herkesin birbirini kucaklaması ve öpmesi gibi örnekler verilebilir.

37 Kötü Dokunma  Dokunulmasını istemediğin halde sana dokunulmasıdır.  Canını acıtan dokunma kötü dokunmadır.  Dokunma senin korkutuyor ve sinirlendiriyorsa, bu kötü bir dokunmadır.  Dokunan kişi bunu hiç kimseye söylememeni istiyorsa, bu kötü bir dokunmadır.  Dokunan kişi kendini rahatsız hissetmene neden oluyorsa, bu kötü bir dokunmadır.

38 Sonuç olarak;  İstismar olayında çocuklar masumdurlar.  İstismar olayından dolayı asla suçlanamazlar.

39  Çocuğunuzu asla suçlamayınız; Çünkü onÇOCUKTURLAR.  Yaşanan olayların sonuçlarını tam olarak kavrayacak kapasitede değillerdir.  Çünkü onlar çocukturlar. Sonuç olarak;

40 Eğer;  - Çocuk istismarı veya ihmali ile ilgili diğer sorularınız veya bildirimde bulunacaksanız, lütfen aşağıda belirtilen kurumlarla iletişime geçiniz.!

41  Okulun Rehberlik Servisine  Rehberlik ve Araştırma Merkezine  Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu İl Müdürlükleri  Emniyet Müdürlüğü Çocuk Polisi Şubeleri

42  Dinlediğiniz için……


"Çocuklar donmamış beton gibidir üzerlerine ne düşse izi kalır." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları