Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇOCUK İHMALİ ve İSTİSMARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇOCUK İHMALİ ve İSTİSMARI"— Sunum transkripti:

1 ÇOCUK İHMALİ ve İSTİSMARI
Çocuklar donmamış beton gibidir üzerlerine ne düşse izi kalır.

2 Neden “Çocuk İhmali Ve İstismarını Önleme ” Semineri
Çünkü; Türkiye de her gün çocuklar mutlaka ya duygusal istismar ya fiziksel istismar ya da cinsel istismara maruz kalıyor Çünkü ;Türkiye de her 5 kız çocuğundan 2’si,her 10 erkek çocuğundan 3 cinsel istismara maruz kalıyor Çünkü; onlar sizin çocuklarınız,onlar sizden birer parçadırlar Toplumsal yaklaşımlar da istismar olarak kabul edilebilir.çocuk hakları sözleşmesine göre 18 yaş çocuk tanımı.zara verici,kaza dışı ve önlenebilir davranışlar

3 SEMİNERİN AMACI İstismar ve İhmal nedir.Bulguları nelerdir.
İstismara uğrayan çocukta ne gibi davranış değişikliği olur? Çocuklar istismar olayını niçin anlatmazlar? İstismarcı kimdir? İstismarda yaş olgusu ve dikkat edilmesi gerekenler? İstismara maruz kalan çocuk ile görüşürken nasıl davranmalıyız?

4 ÇOCUKLUK KAVRAMI Çocuk Hakları Sözleşmesi Madde 1: Bu sözleşme uyarınca çocuğa uygulanabilecek olan kanuna göre daha erken yaşta reşit olma durumu hariç, 18 yaşına kadar her birey çocuk sayılır. T.C.K’ ya göre; 5395 sayılı çocuk koruma kanunun 1.maddesi gereğince çocuk, daha erken yaşta ergin olsa bile, yaşını doldurmamış kişidir.

5 ÇOCUK İSTİSMARI VE İHMALİ
Dünya Sağlık Örgütü: , 0-18 yaş grubundaki Çocuğun Sağlığını, Fiziksel gelişimini, Psiko-sosyal gelişimini olumsuz etkileyen; Bir yetişkin, toplum yada devlet tarafından bilerek veya bilmeyerek çocuğa karşı gerçekleştirilen her türlü harekete maruz kalması çocuk istismar ve ihmalidir.

6 ÇOCUK İHMALİ Çocuğun beslenme, barınma, giyim, temizlik, oyun, eğitim, güvenlik ve sağlık hizmetini sağlama görevinin reddedilmesi ya da yerine getirilmemesidir. Çocuğa fiziksel ya da duygusal, bilinçli ve isteyerek sorumlulukları yerine getirilmediği taktirde “aktif ihmal” olarak tanımlanır.

7 ÇOCUK İHMALİ Fiziksel ihmal Cinsel ihmal Duygusal ihmal Ekonomik ihmal

8 Fiziksel İhmal Nedir? İhmalin pasif bir olgu olması yapılması gereken şeyler yapılmaması, denetlenmemesi,

9 Fiziksel İhmal Sağlık kontrolünün yapılmaması

10 Fiziksel İhmal Çocuğun terk edilmesi veya kendine zarar verebileceği durumlarda denetimsiz bırakılması

11 Fiziksel ihmal Okula gönderilmemesi veya okula gönderildiği halde okuldaki durumu ile ilgilenilmemesi,eğitim gereksinimlerinin gözardı edilmesi.

12 Cinsel İhmal Çocuğa verilmesi gereken cinsel eğitimin verilmemesi ise cinsel ihmal olarak nitelendirilmektedir.

13 Duygusal İhmal Çocuğun ihtiyaç duyduğu sevgi, ilgi ve yakınlığın gösterilmemesi duygusal ihmal olarak tanımlanabilir.

14 İhmal Sonucu Suça Yönelme
Çocuk Suçluluğu üzerine yapılan araştırmalar sonucunda da ailesi tarafından ihmal edilen çocukların suça yönelme olasılıklarının yüksek olduğu belirlenmiştir. Toplumsal yaklaşımlar da istismar olarak kabul edilebilir.çocuk hakları sözleşmesine göre 18 yaş çocuk tanımı.zara verici,kaza dışı ve önlenebilir davranışlar

15 İSTİSMAR Fiziksel istismar Cinsel istismar Duygusal istismar
Ekonomik istismar “6 yaşındaki kız çocuğu M. annesi tarafından acil servise götürülerek kanepeden düştüğü söyleniyor.Yapılan muayenesinde kafa darbesi ile beraber vücudunda çok sayıda morluk tespit ediliyor.Ancak annenin de gözünde geçmekte olan bir morluk fark eden doktor tarafından yapılan sorgulamada annenin eşinden sıklıkla dayak yediği ve çocuğu da annenin dövdüğü belirleniyor.” Dayak genellikle aile içi şiddetin bir parçasıdır.Çok zaman eşi tarafından dövülen anne çocuğunu da dövebilir. Yapılan araştırmalar ortaya koymuştur ki, fiziksel istismar (şiddet) kültürü ile yetişen çocuklar ileride bu şiddeti uygulayan kişiler olarak karşımıza çıkarmaktadır. Yine yapılan bazı araştırma sonuçlarına göre; çocuğa karşı fiziksel istismarın yaşandığı ailelerde;Eşler arasında çatışma ve tatminsiz evlilikler,Ebeveynlerden birisinin üvey olması,Ailenin yaşadığı yoğun sıkıntıların olduğu ortaya koyulmuştur. Türkiye’deki çalışmalarda ise; özellikle geleneksel aile yapılarında, konuşarak ikna yerine fiziksel cezalandırma yöntemlerinin sıklıkla kullanıldığı görülmektedir.

16 Fiziksel İstismar Çocuğun; dayak atma, yakma,ısırma,sarsma, haşlanma gibi olaylar sonucunda kaza dışı her türlü yaralanmasıdır. Anne baba, öğretmen, bakıcı gibi çocuğa bakıp yetiştirmekle yükümlü kişiler yada yabancı kişiler tarafından gerçekleştirilebilir Çocuğu terbiye etmek amacıyla ya da öfke ile yetişkinin kontrolünü kaybetmesi sonucunda gelişebilir

17 Fiziksel İstismar Olasılığını Artıran Riskler
Çocuğa ilişkin riskler: Hiperaktif çocuk İstenmeyen bir gebelik sonrası dünyaya gelen çocuk Engelli çocuk Özel bir bakım gerektiren (örn: çok küçük prematüre, hastalığı olan) çocuk

18 Fiziksel İstismar Olasılığını Artıran Riskler
Aileye ilişkin riskler: Psikiyatrik sorunlu ebeveyn Üvey ebeveyn Alkol ve/veya uyuşturucu bağımlısı ebeveyn Aile içi geçimsizlik ve şiddet İşsizlik-Ekonomik sıkıntılar Eğitimsizlik

19 DUYGUSAL İSTİSMAR Çocuğun gereksinim duyduğu ilgi ve sevgiden yoksun bırakılması ya da çocuğun duygu ve düşüncelerine ilişkin yetişkinlerin uygun olmayan tepkiler vererek çocuğun psikolojik hasara uğratılmasıdır Tanımlanması en zor ancak en sık rastlanılan istismar türüdür ( Belirtileri hemen görülmeyebilir.,,uzun vadede ortaya çıkar. Çocuğun iç görüsünü yada duygusal bütünlüğünü bozan her türlü eylem ya da eylemsizlik durumu veya çocuğun olumsuz tutum ve davranışlarla ilgi,sevgi ve bakım ihtiyaçlarından yoksun bırakılarak,psikolojik hasara uğratılmasıdır. “T.8 yaşında ablası Y.11 yaşında iki kız kardeş.T.dışa dön,girişken ve isteklerini rahatça ifade edebilen bir yapıya sahip.Y.ise içe kapanık,utangaç ve kendini ifade edemeyen bir yapıda.Anne ve babası Y.’yi bu durumundan dolayı sürekli kardeşi ile kıyaslayarak eleştiriyorlar.” Çocuklar arasındaki mizaç farkı ayrımın sebebi olabilir.Bu durumda bile çocuk ayrımı yapmak duygusal istismardır.

20 Duygusal İstismar Duygusal bakımdan gereksinimlerin karşılanmaması,
Sık sık eleştirme, Gelişim düzeyinin üstünde sorumluluklar yükleme (annelik görevi gibi) Kardeşler arasında ayrım yapma, değer vermeme,

21 Duygusal İstismarın Sonuçları
Kendine güvensizlik Dünyaya karşı belli bir ilgisizlik Karşısındakine çok ihtiyatlı yaklaşmak Korku Hayal aleminde yaşaması Çok yalan söylemesi ,hırsızlık yapması Küçük yaşlardaki davranışlara dönüş Duygusal istismar/psikolojik örselenme tek başına var olduğu gibi sıklıkla fiziksel ve cinsel istismarla birlikte de bulunabilir. Fiziksel ve cinsel istismarın somut hasarları ortadan kalktıktan sonra bile duygusal istismar devam edebilir.

22 Ekonomik İstismar Çocuğa bakmakla yükümlü kişinin çocuğu maddi gelir kaynağı olarak görüp çocuktan maddi kazanç elde etme isteğidir (çocuğun çalıştırılması Ebeveynler çok para kazanma dürtülerini tatmin etmek için çocuklarını kullanabilirler

23

24 CİNSEL İSTİSMAR Çocuğun kendisinden büyük bir kişi tarafından cinsel haz amacı ile zorla ya da ikna edilerek cinsel etkileşime maruz bırakılması (kullanılması).

25 Cinsel istismarda önemli noktalar
İstismarın en sık görüldüğü zamanlar; Yazın Hafta sonu Saat En savunmasız oldukları anlar(banyo,oyun,uyku saati…)

26 Cinsel İstismarcının Özellikleri
Sanılanın aksine, serseri görünümlü, pis biri değildir. Çocukların güvenini kazanabilen, onlarla yakın ilişki kurabilen, düzgün görünümlü insanlardır. Olguların %50 sinde aileden birisi , olguların % 70 inde ailenin tanıdığı birisidir,% 90’ı çocuğun tanıdığı biridir.

27 Cinsel istismarda risk etmenleri;
Ailesel risk etmenleri, Ailede Alkol ya da madde bağımlısının olması, Annenin olmaması veya pasif olması(!) Babanın olmaması veya pasif olması(!)

28 Çocuklar yaşanan istismar olayını niye anlatmazlar?
Nasıl ifade edeceğini bilmeyebilir Maruz kalınan eylemin ne anlama geldiğini bilmeyebilir İstismarcının tehdidinden korkarlar Kendilerini suçlu,sorumlu hisseder

29 Cinsel istismar ile ilgili kullanılan yargılar
Yanlışlar Doğrular Çocuk;yaşadıklarını,cinsel istismarı bile, yakın zamanda ya da büyüyünce unutur.Fazla kurcalanmamalı. Çocuklar cinsel İstismarı asla unutmazlar… “Hayattaki en kötü şey hafızayı dağiştirememenizdir.” sözleri,çocukluğunda cinsel istismara uğramış bir yetişkine aittir.

30 I. Bir Çocuk İstismar Edildiğini Açıklarsa Ne Yapılmalıdır!
Çocuğun yanında rahat olmaya çalışın.Abartılı tepkiler vermeyin.Paniklemeyin Çocuğun yanında onu sakinleştirmek için oturun. İzin veriyorsa elinden tutun Ses tonunuzun ve yüz ifadenizde ayıplayıcı,şaşırıcı, üzüntülü, hayret verici,yargılayıcı..gibi aşırıya kaçan durumlardan kaçınınız.

31 Çocuğu yaşadığı olayları anlatmaya cesaretlendirin
Çocuğun anlatacakları bittiğinde çocuğu ruhsal ve fiziksel muayene için doktora götürün. Çocuğun anlattıklarını kaldıramayacak durumdaysanız,size destek olacak birinden yardım alınız.

32 İstismara dair ipuçları olabilecek söylemler
“Anne ben “X” kişin evine gelmek istemiyorum” “Anne “X” kişinin bize gelmesini istemiyorum” “ “Tanıdığım bir kız var, annesine rahatsız edildiğini söyledi fakat annesi ona inanmadı”….. Bunun gibi dolaylı ifadeler kullanıyorsa çocuğu uzman birine götürün.

33 HER VATANDAŞ ÇOCUĞA KARŞI İŞLENMEKTE OLAN İSTİSMAR SUÇUNU BİLDİRMEKLE YÜKÜMLÜDÜR.
T.C.K. MADDE 278

34 Çocuklarımızı istismardan nasıl koruyabiliriz?

35 Olağan risklerden nasıl korunuruz?
Dişlerini fırçalamak Mevsim şartlarına uygun elbiseler giymek Besleyici gıdalar yemek Aşılanmak Azarlamaya itilmeye karşı kendimizi korumak

36 Dokunma Dokunmak birbirimizle iletişim kurmanın önemli bir yoludur.Çocuklara olağan risklerden nasıl korunması gerektiği anlatıldıktan sonra “ iyi dokunma” ve “kötü dokunma ”nın ne olduğu öğretilmeli. İyi dokunmayı öğretmek için : Sevdiğin kişilerin sarılması ve öpmesi güzel bir şeydir , anneanne ve büyükbabanın ziyarete geldiklerinde herkesin birbirini kucaklaması ve öpmesi gibi örnekler verilebilir.

37 Kötü Dokunma Dokunulmasını istemediğin halde sana dokunulmasıdır.
Canını acıtan dokunma kötü dokunmadır. Dokunma senin korkutuyor ve sinirlendiriyorsa, bu kötü bir dokunmadır. Dokunan kişi bunu hiç kimseye söylememeni istiyorsa, bu kötü bir dokunmadır. Dokunan kişi kendini rahatsız hissetmene neden oluyorsa, bu kötü bir dokunmadır.

38 İstismar olayında çocuklar masumdurlar.
Sonuç olarak; İstismar olayında çocuklar masumdurlar. İstismar olayından dolayı asla suçlanamazlar.

39 Çünkü onlar çocukturlar.
Sonuç olarak; Çocuğunuzu asla suçlamayınız; Çünkü onÇOCUKTURLAR. Yaşanan olayların sonuçlarını tam olarak kavrayacak kapasitede değillerdir. Çünkü onlar çocukturlar.

40 Eğer; - Çocuk istismarı veya ihmali ile ilgili diğer sorularınız veya bildirimde bulunacaksanız, lütfen aşağıda belirtilen kurumlarla iletişime geçiniz.!

41 Okulun Rehberlik Servisine
Rehberlik ve Araştırma Merkezine Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu İl Müdürlükleri Emniyet Müdürlüğü Çocuk Polisi Şubeleri

42 Dinlediğiniz için……


"ÇOCUK İHMALİ ve İSTİSMARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları