Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇOCUK İ HMAL İ ve İ ST İ SMARI. Neden “Çocuk İhmali Ve İstismarını Önleme Yöntemleri” Semineri  Çünkü; Türkiye de her gün çocuklar mutlaka ya duygusal.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇOCUK İ HMAL İ ve İ ST İ SMARI. Neden “Çocuk İhmali Ve İstismarını Önleme Yöntemleri” Semineri  Çünkü; Türkiye de her gün çocuklar mutlaka ya duygusal."— Sunum transkripti:

1 ÇOCUK İ HMAL İ ve İ ST İ SMARI

2 Neden “Çocuk İhmali Ve İstismarını Önleme Yöntemleri” Semineri  Çünkü; Türkiye de her gün çocuklar mutlaka ya duygusal istismar ya fiziksel istismar yada cinsel istismara maruz kalıyor  Çünkü; Türkiye de her 5 kız çocuğundan 2’si,her 10 erkek çocuğundan 3 cinsel istismara maruz kalıyor  Öğretmenlerin kilit noktada yer alması,  Öğretmenlerin öğrenci ile her gün iletişim halinde olması,Öğrenciyi gözlemleyebilmesi, öğrencide yaşanacak olan değişikliği farketme olasılığının olması…  Öğretmenlerin farkındalık düzeylerinin yüksek olması  Toplumdaki bireylere göre öğrenci davranışlarını değerlendirme konusunda uzman konumunda olması  Çocuk üzerinde oluşabilecek olası riskleri en aza indirgeyebilecek konum ve bilgiye sahip olması  Amacımız çocuk ihmal ve istismarı konusunda öğretmenlere açıklayıcı bilimsel bilgi aktarmaktır.

3 SEMİNERİN AMACI  Hangi bulgular istismarın varlığını doğrular?  İstismarda yaş olgusu ve dikkat edilmesi gereken değişkenler nelerdir?  İstismara maruz kalan kişi istemediği takdirde gizliliği korumalı mıyız?  İstismara maruz kalan çocuk ile görüşmeler nasıl yapılandırılır?  Çocuklar cinsel istismar olayını niçin anlatmazlar?  İstismarın çocuk üzerindeki ruhsal ve davranışlar etkileri nelerdir?

4 SEMİNERİN AMACI  Kolluk kuvvetlerinden ne zaman ve nasıl faydalanabiliriz?  Adli bildirim zorunluluğu var mıdır?  İstismara maruz kalan çocuk hangi koşullar altında koruma altına alınır?  Cinsel istismarcı kimdir?  İstismar vakalarında örtme mekanizmaları neden devreye girer?  İstismar vakalarında bildirimde bulunulmadığı takdirde öğretmenlere yönelik yasal yaptırım var mıdır?  İstismarı önleyici çalışmalarda çocukları ve aileleri nasıl eğitebiliriz?

5 ÇOCUKLUK KAVRAMI Çocuk Hakları Sözleşmesi Madde 1: Bu sözleşme uyarınca çocuğa uygulanabilecek olan kanuna göre daha erken yaşta reşit olma durumu hariç, 18 yaşına kadar her birey çocuk sayılır. T.C.K’ ya göre; 5395 sayılı çocuk koruma kanunun 1.nci maddesi gereğince çocuk, daha erken yaşta ergin olsa bile, 18 yaşını doldurmamış kişidir.

6  Kanunda çocuk hukuku ilkelerine uygun olarak “suçlu çocuk, suç işlemiş çocuk” ifadelerinin kullanılmasından özellikle kaçınılmıştır.  Bununla birlikte kanunların suç olarak tanımladığı fiili yapan çocuklar bakımından kullanılacak ifade, terim sorununu da çözmek amacıyla kanunda suça sürüklenen çocuk ifadesi kullanılmıştır.

7  765 Sayılı TCK’da çocuğun cezai sorumluluk açısından üç evre kabul edilmişti.  1.Evre: 0-11 yaş grubuna dahil olanlar.  2.Evre: 12-15 yaş grubuna dahil olanlar.  3.Evre: 15-18 yaş grubuna dahil olanlar.

8  Dünya Sağlık Örgütü:, 0-18 yaş grubundaki Çocuğun Sağlığını, Fiziksel gelişimini, Psiko-sosyal gelişimini olumsuz etkileyen;  Bir yetişkin, toplum yada devlet tarafından bilerek veya bilmeyerek çocuğa karşı gerçekleştirilen her türlü harekete maruz kalması çocuk istismarı ve ihmalidir. ÇOCUK İSTİSMARI VE İHMALİ

9  Çocuğun beslenme, barınma, giyim, temizlik, oyun, eğitim, güvenlik ve sağlık hizmetini sağlama görevinin reddedilmesi ya da yerine getirilmemesidir.  Çocuğa fiziksel ya da duygusal, bilinçli ve isteyerek sorumlulukları yerine getirilmediği taktirde “aktif ihmal  Bilgisizlik, imkansızlıklardan dolayı sorumluluklar yerine getirilmiyorsa “pasif ihmal” çocuk ihmalinden söz edilir. ÇOCUK İHMALİ

10  Fiziksel ihmal  Cinsel ihmal  Duygusal ihmal  Ekonomik ihmal ÇOCUK İHMALİ

11 Fiziksel İhmal  İhmalin pasif bir olgu olması yapılması gereken şeyler yapılmaması, denetlenmemesi,

12 Sağlık kontrolünün yapılmaması Fiziksel İhmal

13 Çocuğun terk edilmesi veya kendine zarar verebileceği durumlarda denetimsiz bırakılması Fiziksel İhmal

14 Gereğince bakımın sağlanmaması, beslenmemesi, mevsim şartlarına göre giydirilmemesi. Fiziksel İhmal

15 Beslenme yetersizliği yaşayanBesin desteği başlandıktan 3 ay 18 aylık çocuk beyni (BT)sonraki hali (BT) Unicef : The State of the World’s Children, 2001. New York, Unicef, 2001.

16 Okula gönderilmemesi veya okula gönderildiği halde okuldaki durumu ile ilgilenilmemesi,eğitim gereksinimlerinin gözardı edilmesi. Fiziksel İhmal

17 Cinsel İhmal  Çocuğa verilmesi gereken cinsel eğitimin verilmemesi ise cinsel ihmal olarak nitelendirilmektedir.

18 Duygusal İhmal  Çocuğun ihtiyaç duyduğu sevgi, ilgi ve yakınlığın gösterilmemesi duygusal ihmal olarak tanımlanabilir.

19

20 İhmal Sonucu Suça Yönelme  Çocuklarına karşı ilgisiz, sevgi ve şefkatten yoksun ya da onları açık bir şekilde reddeden 42 annenin %33,3’ü,  68 babanın %30,9’unun çocukları suça itilirken;  İlgili, normal bir ailede ise 339 annenin %17,4’ü,  286 babanın %16,1’inin çocuklarının suça itildiği ortaya çıkmıştır.

21 İSTİSMAR  Fiziksel istismar  Cinsel istismar  Duygusal istismar  Ekonomik istismar  İhmal

22 Bilir ‘85, 16000 çocuk, 34% fiziksel istismar Zeytinoglu ‘89, 785 aile, 35% fiz. İst. Oral ‘94, 800 çocuk, 36% fiz./duyg. ist Aksel ‘94, 1500 lise öğrencisi, 9% cinsel ist. Aksel ‘94, 500 üniv. öğrencisi 18% cinsel ist. Atamer ’98, 445 üniv. öğrencisi 37% cinsel ist. Alikasifoglu ’04, 1871 kız lise öğrencisi, 4% cinsel ist. Türkiye’de görülme sıklığı nedir?

23 Fiziksel örselenme  Çocuğun; dayak atma, yakma,ısırma,sarsma, haşlanma gibi olaylar sonucunda kaza dışı her türlü yaralanmasıdır. Anne baba, öğretmen, bakıcı gibi çocuğa bakıp yetiştirmekle yükümlü kişiler yada yabancı kişiler tarafından gerçekleştirilebilir Çocuğu terbiye etmek amacıyla ya da öfke ile yetişkinin kontrolünü kaybetmesi sonucunda gelişebilir

24 Fiziksel ceza disiplin yöntemi olarak kullanılmalı mı?  HAYIR  Çünkü; Dış güdümlü otoriteye neden oluyor, “iyi” ve “kötü” davranışın içsel olarak öğrenilmesini sağlamıyor Çocukta öfke ve haksızlığa uğramışlık duygusu yaratıyor “Bedelini ödedim”, “Yenisini yapabilirim artık” duygusu yaratıyor Giderek tolerans geliştiriyor

25  Aletsiz Saldırılar: Tokat, yumruk, itip-kakma, tekme, sarsma ve çimdikleme gibi olayları kapsamaktadır.  Aletli Saldırılar: Kullanan araçlar genellikle kemer, herhangi bir ev eşyası (telefon, davaylan, v.b.), hortum, sigara, ütü, sıcak su ve sıcak yiyeceklerdir. Uygulama Şekilleri

26 Yaralanma bölgeleri  Göğüs  Sırt  Baldır  Genital bölge  Üst kol  Yüz  Üst dudak  Damak  Göz

27 Niçin fiziksel örseleme yapılıyor?  Kişilik bozukluğu ya da ruhsal sorunu olan erişkin için çocuğun kolay bir kurban olması  Büyüklerin öfkelerini kontrol edememeleri  Çocuğu eğitmek için geçerli bir yol olduğunu düşünmeleri (dayak cennetten çıkmadır)

28 Fiziksel örseleme olasılığını artıran riskler  Çocuğa ilişkin riskler: Hiperaktif çocuk İstenmeyen bir gebelik sonrası dünyaya gelen çocuk Engelli çocuk Özel bir bakım gerektiren (örn: çok küçük prematüre, hastalığı olan) çocuk

29 Fiziksel örseleme olasılığını artıran riskler  Aileye ilişkin riskler: Psikiyatrik sorunlu ebeveyn Üvey ebeveyn Alkol ve/veya uyuşturucu bağımlısı ebeveyn Çocuk sayısının fazla olması Küçük yaşta anne-baba olunması Aile içi geçimsizlik ve şiddet İşsizlik-Ekonomik sıkıntılar Eğitimsizlik

30 Hangi durumlarda fiziksel istismardan kuşkulanılmalıdır?  Öykü yaralanmanın şiddeti ile uyumlu değilse  Yaralanma çocuğun gelişimsel düzeyi ile uyumlu değilse  1 yaşın altındaki bir bebekte kırık gibi ciddi bir yaralanma varsa  Aynı çocuk sık sık kaza nedeniyle hastaneye götürülüyorsa  Çocuğun kardeşlerinde de sık sık yaralanma öyküsü varsa  Ailede risk etmenleri varsa

31 Hangi yaralanmalarda kuşkulanılmalıdır?  Farklı zamanlara ait çok sayıda çürük, morluk  İki taraflı gözaltı morarması  Bir şekile benzeyen yaralar  Ağız yaraları  Göz içi kanamalar  Simetrik yanıklar  Kalçalarda simetrik morluklar

32

33

34

35

36

37

38 Fiziksel İstismar sonuçları  Fiziksel istismar ihmal edilip önemsenmediği takdirde tekrar edilme olasılığı %50’dir.  Kaygı, içine kapanma,  Olumsuz benlik kavramının oluşması  Korku, çaresiz- değersizlik hissi  İleride yoğun kaygı ve depresyon

39  Sosyal ilişkilerden olumsuzluk(antisosyal kişilik  Evden kaçma  Öz saygının azalması ve psikolojik sorunlar  Saldırganlık (erkekte) ve şiddet, cinayet  Görmüş olduğu şiddeti kendi çocukları ve eşi üzerinde 5 kat daha fazla şiddet uygular Fiziksel İstismar sonuçları

40 Fiziksel istismar olgusu  5 yaş grubu ikizler üzerinde yapılan araştırmada, annesi, babası tarafından dövülen çocukların zeka düzeyinin, huzurlu bir aile ortamı olan yaşıtlarından 8 puan daha düşük olduğu belirlenmiş.  Bilim adamları, aile içi şiddetin çocukta stresi artırdığını, bunun da beyin gelişimini olumsuz etkilediğini düşünüyor

41 DUYGUSAL İSTİSMAR  Çocuğun gereksinim duyduğu ilgi ve sevgiden yoksun bırakılması ya da çocuğun duygu ve düşüncelerine ilişkin yetişkinlerin uygun olmayan tepkiler vererek çocuğun psikolojik hasara uğratılmasıdır  Tanımlanması en zor ancak en sık rastlanılan istismar türüdür ( Belirtileri hemen görülmeyebilir.,,uzun vadede ortaya çıkar.

42 Duygusal İstismar Çocuğun;  Tehdit edilmesi (terk etme ile) Sosyal açıdan ağır zararlar verecek tehdit etmeler( çocuğu başkasına veya bir yerde bırakılacağı)  Nitelik, kapasite ve arzularının devamlı kötülenmesi,  Çocuğun sürekli olarak insanüstü güçlerle korkutulması,  Çocuğun yaşı ve gücünün kaldıramayacağı taleplerde bulunulması,  Çocuğun topluma aykırı düşen bakım yöntemleri ile yetiştirilmesi, olarak tanımlanmaktadır.

43

44

45 Duygusal İstismar  Sık sık eleştirme,  Gelişim düzeyinin üstünde sorumluluklar yükleme (annelik görevi gibi)  Çocuğun var olan potansiyelinin üzerinde belkenti içerisinde olma (Doktor..avukat)  Kardeşler arasında ayrım yapma, değer vermeme,

46  Yalnız bırakma,  Ayırma,  Korkutma,  Yıldırma,  Tehdit etme,  Suça yöneltme,  Önemsememe  Aşağılama,,  Küçük düşürme,  Alaylı konuşma,  Lakap takma,  Aşırı baskı ve otorite kurma  Küfür etme Duygusal İstismar Ayrıca;

47 Duygusal İstismarın Sonuçları  Pasif kişilik,bağımlı kişilik, anti sosyal kişilik  Obsesif davranışlar, panik atak davranışlar  Kendine güvensizlik  Dünyaya karşı belli bir ilgisizlik  Depresif ve pasif davranışlar  Karşısındakine çok ihtiyatlı yaklaşmak  Korku  Hayal aleminde yaşaması  Çok yalan söylemesi,hırsızlık yapması  Küçük yaşlardaki davranışlara dönüş

48

49 EKONOMİK İSTİSMAR  Çocuğa bakmakla yükümlü kişinin çocuğu maddi gelir kaynağı olarak görüp çocuktan maddi kazanç elde etme isteğidir (çocuğun çalıştırılması  Ebeveynler çok para kazanma dürtülerini tatmin etmek için çocuklarını kullanabilirler

50

51 CİNSEL İSTİSMAR  Çocuğun kendisinden büyük bir kişi tarafından cinsel haz amacı ile zorla ya da ikna edilerek cinsel etkileşime maruz bırakılması(kullanılması).

52 NCCAN’nın (Amerikan Ulusal Çocuk İstismarı ve İhmali Merkezi) tanımına göre :  Çocuk ve erişkin arasındaki temas ve ilişki,  O erişkinin veya başka birinin cinsel stimülasyonu için kullanılmışsa,Davranışın ne anlama geldiğini bilmesi  Çocuğun cinsel olarak istismarı olarak kabul edilir.  Cinsel istismar diğer bir çocuk tarafından eğer bu çocuğun diğeri üzerinde belirgin bir gücü veya kontrolü söz konusuysa veya belirgin bir yaş farkı varsa da istismardır.” CİNSEL İSTİSMAR

53 Cinsel İstismar Tanımlarının Ortak Özellikleri  Çocuktan yaşça büyük biri tarafından gerçekleştirildiği,  İstismarı gerçekleştiren kişinin cinsel tatmin amacıyla gerçekleştirdiği,  İstismara uğrayan çocuğun gönüllü olmadığı,  İstismara uğrayanın cinsel olgunluğa erişmediği  İstismarcı ile mağdur arasında belirgin bir güç farkının olması gibi noktalar sayılabilir.

54 Cinsel İstismarın Sınıflandırılması  1. Temas İçermeyen İstismar:  İstismarcının çocuğun cinsel özelliklerine yönelik olarak seksi konuşması,  Cinsel organları gösterme (teşhircilik),  Pornografik resim gösterme,  Açıkça veya gizlice çocuğu çıplakken gözlemek gibi röntgencilik eylemleri  Karşıt cins davranış modellerini benimsetmeye çalışması,giydirilmesi  Cinsel içerikli küfür edilmesi

55  2. Cinsel İlişki İçermeyen Dokunma: İstismarcının ve çocuğun giyinik veya çıplak olması halinde cinsel organlara dokunma, okşama ve/veya mastürbasyonu kapsar.  3. İstismarcının çocuğun vücuduna yönelik eylemleri : (cinsel ilişki ve tatmin edici diğer eylemler)

56  4. Cinsel Sömürü: Çocuğa veya üçüncü kişilere para ve benzeri şeylerin verilmesi karşılığında çocuğun yetişkin tarafından cinsel olarak kullanılmasıdır. (Fuhuş, pornografi, cinsel sömürü amaçlı kullanma, çocuk seksi turizmi, erken evlendirme,….)

57 Cinsel istismarda önemli noktalar  Dünyada lise yıllarına kadar, her 5 kız adolesanın 1 i, her 10 erkek adolesanın 1 i cinsel istismar ile karşılaşıyor.  Türkiye de her 5 kız adolesanın 2’ si, her 10 erkek adolesanın 3’ ü cinsel istismar ile karşılaşıyor

58 Cinsel istismara maruz kalan çocukların yaşa göre dağılımları incelendiğinde;  %30'unun 2–5,  %40'ının 6–10,  %30’unun 11-17 yaş grubunda olduğu görülmektedir.  Bir başka deyişle olguların %70'ini küçük yaş grubu oluşturmaktadır. * Bu veriler adli birimlere intikal eden olgulardır Cinsel istismarda önemli noktalar

59

60 Cinsel İstismarda Epidemiyoloji  Yaşanılan vakaların sadece % 10 ile 15 i bildirilmektedir.  Cinsel istismara uğrayanların %71 i kız, %29 u erkektir.  Yaşamları boyunca en az bir kez cinsel saldırıya maruz kalan adolesanların oranı % 40 tır.

61  İstismarın en sık görüldüğü zamanlar;  Yazın  Hafta sonu  Saat 20.00-02.00  En savunmasız oldukları anlar(banyo,oyun,uyku saati…) Cinsel istismarda önemli noktalar

62

63 Cinsel istismarcı kimdir? DEĞİLDİR

64 Cinsel İstismarcının Özellikleri  Çocuğu cinsel olarak çekici bulan ve çocukla cinsel ilişkiyi erişkine tercih eden kişiler (pedofil)  Aslında erişkinleri tercih eder, ancak onlarla ilişkiye giremediği için çocukları kullananlar  Özgüveni düşük,  Yetersiz kişilikler  Psikiyatrik sorunlu kişilerdir.

65 Cinsel İstismarcının Özellikleri  Sanılanın aksine, serseri görünümlü, pis biri değildir.  Çocukların güvenini kazanabilen, onlarla yakın ilişki kurabilen, düzgün görünümlü insanlardır.  Olguların %50 sinde aileden birisi, olguların % 70 inde ailenin tanıdığı birisidir,% 90’ı çocuğun tanıdığı biridir.  İstismarcının geçmişinde cinsel istismar öyküsü olma ihtimali yüksektir.

66 Cinsel İstismarcının Özellikleri  İstismarcı kişi mağduru elinde tutmak için her yolu dener  İstismarcının eylemi devam ettiren şey mağdurun bu durumu kimseyle paylaşmamasıdır.  İstismarcı kendisini çevresine iyi kalpli, babacan, yardım sever,düşünceli,kibar, vb. biri olarak gösterir.Bu özelliklerinden dolayı kimse onlardan şüphelenmez.  Bir çok vakada istismarcı hiç tahmin bile edilemeyen kişilerdir.  İstismarcı genellikle kendisine karşı koyamayacak kişileri kurban olarak seçer.(çocuk ve gücünün yettiği kişiler)

67  Çocukla ilgili,  Yaşının küçük olması  Bazı ruhsal(zihinsel) ve fiziksel gelişimsel bozuklukları,  Süreğen tıbbi hastalığının olması,  Fiziksel yetersizliğinin bulunması, Cinsel İstismarda Risk Etmenleri;

68  Ailesel risk etmenleri,  Anne babanın daha önce çocukluk döneminde istismara maruz kalması  Ailede Alkol ya da madde bağımlısının olması,  Annenin olmaması veya pasif olması(!)  Babanın olmaması veya pasif olması(!)  Ebeveyn olmayışı (ölmesi)  Ebeveynlerin üvey olma durumu Cinsel İstismarda Risk Etmenleri;

69  Ailesel risk etmenleri  Ailede ruhsal ve fiziksel hastalık olması,  Aynı evde birden fazla ailenin yaşaması!  Parçalanmış aile,  Anne babanın eğitimi ve yetiştirme davranışları,  Evlilik sorunları, Cinsel istismarda risk etmenleri;

70  Ailesel risk etmenleri,  Tek odalı evde kalınması  Aile içi çatışma,  Ana babalık görevini yerine getirmeme,  Ebeveyn çocuk ilişkisinde bozukluk  Ailenin gelen gideninin çok olması  Maddi sıkıntı Cinsel istismarda risk etmenleri;

71 Cinsel İstismar Sonrası Davranış Değişiklikleri  Uyku bozuklukları oluşur  İştah değişiklikleri olur  Olayı anımsatan kişilerden ve görüntülerden panikleyip kaçar,  Evden kaçar,aileden uzaklaşır  İntihar girişiminde bulunur  Self Mutilasyon(kişinin vücuduna zarar vermesi..jilet ile kesme,sigara söndürür

72  Histerik veya konversiyonel davranışlar Nedensiz bayılır Tiklerin oluşur Tırnaklarını yer  Agresif davranışlar gösterir  Okuldan kaçar ve disiplin problemleri yaşar  Ders başarısında düşme olur  Madde kullanmaya başlar Cinsel İstismar Sonrası Davranış Değişiklikleri

73  Konuşma bozuklukları oluşur  Ağlama nöbetleri başlar  Çok terlemeye başlar  Derin ve hızlı nefes alıp verir  Göz temasından kaçınır  Donuk bakışları olur  Ölüm üzerine şiir yazma,resim ve karalamalarda bulunur Cinsel İstismar Sonrası Davranış Değişiklikleri

74 Cinsel İstismar Sonunda Çocuklarda Yaşanan Ruhsal Sorunlar;  Tekrarlayıcı, rahatsız edici düşünceleri olur  Olayla ilgili kabuslar görür  Saldırganlık ve öfke patlamaları olur  Konsantrasyon güçlüğü yaşar  Suçluluk ve utanç duyma hisseder  İçe kapanır  İnsanlara karşı güven kaybı yaşar  Kendini kirletilmiş hisseder

75  Ölüme dair düşünce ve söylemi çok olur,  Cinsel kimliğine ilişkin korku ve endişeleri oluşur  Hiçbir şeyden zevk almaz  Travma sonrası stres bozukluğu (Depresyon,borderline, çoğul kişilik bozukluğu)oluşur Cinsel İstismar Sonunda Çocuklarda Yaşanan Ruhsal Sorunlar;

76 Uygun Olmayan Cinsel Gelişimin Ortaya Çıkması  Aşırı masturbasyon düşüncesi oluşur  Cinsel konuşma ile karşısındakini mahcup etmeye çalışır,  Cinsel içerikli oyun oynamak ister  Karşısındakinin cinsel organını görmeye çalışır  Cinsel agresif pornografi ile ilgilenir  İzinsiz cinsel alana dokunur  Cinsel istismarda bulunmaya çalışır  Para karşılığı bedenini satmaya başlar

77 Cinsel açıdan travma yaşamış çocuğun bu travmadan ne şekilde etkileneceği pek çok etkene bağlıdır:  Ruhsal açıdan hangi gelişim aşamasında olduğu  Sağlıklı bir ruhsal gelişim içinde olup olmadığı  Daha önce başka travmalara maruz kalıp kalmadığı,  Travma sonrası aile ve yakın çevresinin yaklaşımı,  Cinselliğe yüklediği anlam  Çocuğun yaşı.. Cinsel istismarda önemli noktalar

78  Kendilerine inanılmayacağını düşünürler  Başlarının belaya girebileceğini düşünürler  İstismarcının tehdidinden korkarlar  Kendilerini suçlu,sorumlu hisseder  İstismarcıyı korumak isterler Çocuklar Yaşadığı İstismar Olayını Niye Anlatmaz?

79  Yaşanılan olayı anlattığında daha kötü olaylara sebep olacağını düşünür  Kendisine inanılmayacağını düşünür  Utanır söyleyemez  Ailenin parçalanmasından korkar  Başkalarını korumak için kendini kurban eder Çocuklar Yaşanan İstismar Olayını Niye Anlatmazlar?

80 Çocuklar yaşanan istismar olayını niye anlatmazlar?  Nasıl ifade edeceğini bilmeyebilir  Maruz kalınan eylemin ne anlama geldiğini bilmeyebilir  1985-89 yılları arasında cinsel istismar iddiası ile gelen 630 çocuğun %79 ı istismarı yalanlamış, açıklama yapanların da ¾ kazara açıklama yapmış, açıklama yapanların da %22 si de ifadesini geri almıştır.

81 Cinsel Oyun  Her iki çocuk da işlem öncesi dönemde ise,  İki çocuk arasında yaş farkı 4 yaştan az ise, çocuklar eylemi tam olarak kavrayacak olgunlukta değilse bu durum cinsel oyun olarak değerlendirilir.

82 Cinsel istismar “Cinsel istismarın mutlaka şiddet içermesi gerekmez” “Cinsel istismarda çocuğun rızasının olup olmadığına bakılmaz”

83 Ensest  Çocuğa karşı birinci derece akrabaları tarafından cinsel tacizde bulunulması (Baba,anne kardeşler,dayı,amca)

84 Yanlışlar  Cinsel istismar yalnızca çocuğun hayal gücünün uydurmasıdır. Çocuklar hikayeler uydururlar  Sadece çekici,tatlı,güzel, açık giyinen çocuklar;onay bekleyen kendine güveni olamayan pasif;yaramaz çocuklar İstismara maruz kalır  Çocuklara uslu,akıllı,açıkgöz olmalarını söyleyerek onları korumuş oluruz. Doğrular  Çocuklar istismar hakkında yalan söylemezler.Bu konuda hikaye uyduranlara çok az rastlanır.  Çocukların görünüşü yada davranışı istismara sebep olmaz. Anlamını dahi bilmedikleri olayları provoke etmekten dolayı çocuklar asla suçlanamazlar  Çocukları bu konuda eğitmeliyiz. İstismarla karşılaştığında çocuk bağırarak yardım istemeli, koşarak kaçmalıdır. Cinsel İstismar İle İlgili Kullanılan Yargılar

85  Genellikle tehlikeli yerler, özellikle karanlık bastıktan sonra,parklar, umumi tuvaletler ve boş sokaklardır  İstismarcının tercih ettiği yerler genellikle çocuğun tanıdığı, bildiği yerledir:Okul ve çevresi, evle okul arasındaki yol,bir arkadaş yada akrabanın evi, çocuğun kendi evidir. Çocuğun rahat ve gevşek olduğu zamanlarda,oyun zamanları, banyo zamanı yada yatma zamanı istismarcının tercih ettiği zamanlardır Yanlışlar Doğrular Cinsel İstismar İle İlgili Kullanılan Yargılar

86  Çocuklar kötü görünümlü, yabancı kişilerden uzak durmalı çünkü onlar istismarcı kişilerdir.  Cinsel istismar vakaları her yerde yaşanmaz, bazı kültürlerde, ülkelerde yaşanır.  Olguların %80-95’inde istismarcı çocuğun tanıdığı,normal görünüşlü biridir.Genellikle 20- 45 yaş arası evli sosyal hayatı olan şüphe çekmeyen bir aile babasıdır.  Cinsel istismara her kültürde,her ülkede ve her sosyo-ekonomik grupta rastlanmaktadır.Kız çocuklarda ensest, erkek çocuklarda ise pedofil diğer istismar türlerinden daha sık rastlanmaktadır. Cinsel İstismar İle İlgili Kullanılan Yargılar Yanlışlar Doğrular

87  Çocuk;yaşadıklarını,cinsel istismarı bile, yakın zamanda ya da büyüyünce unutur.Fazla kurcalanmamalı.  Çocuklar cinsel İstismarı asla unutmazlar… “Hayattaki en kötü şey hafızayı dağiştirememenizdir.” sözleri,çocukluğunda cinsel istismara uğramış bir yetişkine aittir. Cinsel İstismar İle İlgili Kullanılan Yargılar Yanlışlar Doğrular

88 İstismara maruz kalan çocuklarda gözlemlenecek davranış ve belirtilerden istismar vakasının farkına varılabilir. Bazen çocuklar size kendileri gelip istismar ile ilgili bilgi verebilirler.Bir öğretmen olarak, çocuk böyle bir bilgiyle size geldiği zaman ne yapılması gerektiğini bilmelisiniz.Bu durumda; Çocuklarla İletişime Geçerken Nelere Dikkat Etmeli Nasıl Bir İletişim Kurmalı

89 I. Bir Çocuk İstismar Edildiğini Açıklarsa Ne Yapılmalıdır!  1. Çocuğun yanında rahat olmaya çalışın.Abartılı tepkiler vermeyin.Paniklemeyin  2. Çocukla özel olarak konuşmak için bir mekan bulun:Çocuğa daha sakin bir ortamda görüşmeyi teklif edin.Konuşmanızın kesilmeyeceğinden emin olacağınız bir yer bulun.  3. Masanın arkasında oturmayın. Çocuğun yanında onu sakinleştirmek için oturun.  4.Çocuk anlatmaya başladığında duygularınızı ve sözel olmayan ifadelerinizi kontrol edin.  5. Çocuktan izin almadan ona dokunmayın. Dokunmanız belki ona istismar olayını hatırlatabilir.

90  Çocuk anlatımda bulunurken susabilir.Bu durumda tepki vermeyin sadece bekleyin.Çocuğun tekrar anlatma ihtimali çok yüksektir.  Tepkileriniz hayati önem taşımaktadır.  Çocuğun size anlatacağı şeyler ya da muayene sonucu göreceğiniz şeyler sizi şok edebilir.  Sakin karşılamak çocuğu desteklemek için önemlidir.  Çocuğu sadece dinleyin yönlendirici yada merak edici sorular sormayın. Çocuklarla İletişime Geçerken Nelere Dikkat Etmeli Nasıl Bir İletişim Kurmalı

91  Tüm ilginizi çocuğa verin. Kulaklarınızla, gözlerinizle ve kalbinizle çocuğu dinleyin.  Çocuğun söyledikleri bitince başka bir şey söylemek isteyip istemediğini sorun.  Bu bilgiyi diğer öğretmenler ya da kişilerle paylaşmayacağınız konusunda çocuğa teminat verin.  Fakat destek almak için yetkili kişilerle iletişime geçeceğinizi söyleyin. Çocuklarla İletişime Geçerken Nelere Dikkat Etmeli Nasıl Bir İletişim Kurmalı

92 Çocuğu Yaşadığı Olayları Anlatmaya Cesaretlendirin  Yaşadığı olayları anlatması için ona destek olun fakat vermek istemediği ayrıntılar için asla baskı yapmayın.  Çocuğun anlattıklarını(çocuk gittikten sonra) çocuğun ifade ettiği biçimde aynen yazın.(raporlaştırın)

93 Aşağıdakilere Benzer Sorulardan Ve İfadelerden Kesinlikle Kaçının.  “Bunun olduğundan emin misin?”  “Doğru mu söylüyorsun?”  “Bu bir daha olursa bana haber ver”.  “Neden karşı koymadın?”.  “Şimdiye kadar neden anlatmadın ?”  Çünkü bu tip sorular çocuğun kendini suçlamasına ve anlatacağı şeylerden vazgeçmeye sebep olur.

94 İstismara Dair İpuçları Olabilecek Söylemler  “Erkek kardeşim dün gece uyumama izin vermedi”  “Komşumuz “X “abi çok komik iç çamaşırlar giyiniyor”  “Annemin beni amcamla yalnız bırakmasından hiç hoşlanmıyorum”  “Komşumuzun oğlu beni çok sıkıştırıyor”  “Çok kötü biçimde ellenilen bir kız tanıyorum”  “Tanıdığım bir kız var, annesine rahatsız edildiğini söyledi fakat annesi ona inanmadı”….. Bunun gibi dolaylı ifadeler kullanıyorsa çocuğu uzman birine yönlendirin.

95 İstismar Bildiriminde Bulunan Öğrenciyi Destekleyin  Eğer çocuk dolaylı bir şekilde bir istismardan söz ediyorsa (örneğin; birinin başına geldi gibi), çocuğu durumu anlatması yönünde teşvik edin. Yada onu “diğer çocuk” hakkında bildiklerini anlatmaya teşvik edin. “ Sana inanıyorum”, “Bana söylediğine çok memnun oldum”, gibi..

96 Gizlilik ilkesine saygı gösterin:  İstismar olayını okulda bu konuda uzman olan kişi dışında başka biriyle konuşmayın.  Çocuğun yaşadıklarını ailesi ya da bakıcısıyla paylaşmayın.Çünkü çocuk isteseydi zaten onlarla paylaşırdı.!!  “Unutmayın! Siz bir öğretmen olarak istismar ya da ihmal olayını kanıtlamakla yükümlü değilsiniz. Siz sadece konu ve öğrenci ile ilgili sahip olduğunuz bilgi ve gözlemlerinizi ilgili birimlere bildirmekle yükümlüsünüz

97 Yapılan görüşmenin kayıt altına alınması  Öğrenci ile ilgi edinilen bilgi ve gözlemler öğrenci gözlem formuna doldurularak fotokopisi çekilip aslı rehberlik servisine fotokopisini de öğretmen kendi dosyasına koymalıdır.  Yaşanılan vakaların kayıt altına alınması elzemdir.

98 İstismar Sayılabilecek Davranışlar  Öğretmenin ders anlatırken aynı öğrenciye bakıp anlatması  Karşıt cinsten öğrencilerle fazla zaman ayırması  Öğretmenin öğrencisine hediye alması  Öğretmenin kendisine hediye almasını istemesi,almayanlarla ilgilenmemesi  Ergenlik dönemine giren ergenlerle karşı cinsten öğretmenlerin fiziksel temasta bulunması, Kıyafetini düzeltmesi Saçıyla oynaması Eline,Sırtına,Yüzüne dokunması,

99  Siyasal düşünce benimsetilmesi  Dini inanç benimsetilmesi  Öğrencinin kendisine dokunulmasına izin vermesi  Öğrenciye masaj yaptırma  Öğrenciye eşyasını taşıtması  Öğrenciyle sık sık tlf. veya netten mesajlaşması  Öğrenciyi kendi şahsi işleri için kullanması (Markete göndermesi,çay aldırması,fatura yatırılması İstismar Sayılabilecek Davranışlar

100 Öğretmenler Tarafından Bildirilen İstismar Olgularının Azlığı!

101 Bunun nedenleri arasında :  Öğretmenlerin bu tür olayları kime ve nasıl bildireceklerini bilememe,  Bildirmenin yararlı olacağına inanmama,  Sonuçlarından çekinme;  İstismarın ne olduğu hakkında yeteri bilgiye sahip değiller  Çok ağır olmayan durumlarda da fiziksel istismarın ailede çocuğu terbiye etmek için kullanılabilecek uygun bir yöntem olduğuna inanma,  Aile içi ilişkilere karışmak istememe, gibi bir çok etmen sayılabilir.

102 Sonuç olarak;  İstismar olayında çocuklar masumdurlar.  İstismar olayından dolayı asla suçlanamazlar.

103  Çocukları asla suçlamayınız; Çünkü onlar hem kanun önünde hem toplum nezdinde hem anne babanın gözünde ÇOCUKTURLAR.  Yaşanan olayların sonuçlarını tam olarak kavrayacak kapasitede değillerdir.  Çünkü onlar çocukturlar. Sonuç olarak;

104 Eğer;  - Çocuk istismarı belirtileri,  - Adli bildirim zorunluluğu  -Türkiye’de çocuk istismarına ilişkin yasalar,  - Çocuk istismarı mağdurları,  - Aileye verilecek destek,  - Çocuk istismarı veya ihmali ile ilgili diğer,  Sorularınız veya bildirimde bulunacaksanız, lütfen aşağıda belirtilen kurumlarla iletişime geçiniz.!

105  Okulun Rehberlik Servisine  Rehberlik ve Araştırma Merkezine  Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu İl Müdürlükleri  Baroların Çocuk Hakları Merkezleri  Emniyet Müdürlüğü Çocuk Polisi Şubeleri  Hastaneler bünyesindeki Çocuk Koruma Merkezi/Birimleri

106  HER VATANDAŞ ÇOCUĞA KARŞI İŞLENMEKTE OLAN İSTİSMAR SUÇUNU BİLDİRMEKLE YÜKÜMLÜDÜR.  T.C.K. MADDE 278

107 T.C.K. MADDE 278  Suçu bildirmeme  Madde 278 - (1) İşlenmekte olan bir suçu yetkili makamlara bildirmeyen kişi, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

108 T.C.K. MADDE 278-279  Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi  Madde 279 - (1) Kamu adına soruşturma ve kovuşturmayı gerektiren bir suçun işlendiğini göreviyle bağlantılı olarak öğrenip de yetkili makamlara bildirimde bulunmayı ihmal eden veya bu hususta gecikme gösteren kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

109 İstismarı önleyici etkinlikler  1- Tanışma  2-Bedeni tanıma  3-Beden sağlığı  4-Duyguları tanıma  5-Öfke kontrolu  6-Aile  7-Arkadaşlık ve sevgi ifadesi, iyi dokunma kötü dokunma  8- Haklar ve sorumluluklar

110

111

112


"ÇOCUK İ HMAL İ ve İ ST İ SMARI. Neden “Çocuk İhmali Ve İstismarını Önleme Yöntemleri” Semineri  Çünkü; Türkiye de her gün çocuklar mutlaka ya duygusal." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları