Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İ HMAL VE İ ST İ SMAR BEL İ RT İ LER İ Yrd. Doç. Hatice DEM İ RBAŞ G.Ü.Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İ HMAL VE İ ST İ SMAR BEL İ RT İ LER İ Yrd. Doç. Hatice DEM İ RBAŞ G.Ü.Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü."— Sunum transkripti:

1 İ HMAL VE İ ST İ SMAR BEL İ RT İ LER İ Yrd. Doç. Hatice DEM İ RBAŞ G.Ü.Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü

2 İ HMAL VE İ ST İ SMAR BEL İ RT İ LER İ Gelişim bir bütündür. istismar yaşantısına özgü tipik davranım bozuklukları hem travmayı izleyen kısa dönemde hem de travma sonrasındaki uzun bir dönemde

3 Fiziksel istismar olgularında öykü: Genellikle çocuk tek şahittir. Ancak istismar olgularında çocukların genellikle konuşmak yerine susmayı ye ğ ledikleri, bazı olaylarda ise söylediklerini daha sonra inkar ettikleri

4 F İ Z İ KSEL BEL İ RT İ LER en sık rastlanılan şekli dayaktır. Özellikle deri, iskelet sistemi veya merkezi sinir sistemi, di ğ er organları da etkilenir.

5 Fiziksel istismar yaralanmaları: Deri yaralanmaları sıyrıklar gibi yüzeyel yaralanmalardan, kesiler, yanıklar gibi ciddi yaralanmalara kadar Tek bir sebebe ba ğ lı çok sayıda lezyon bulunur (Çok sayıda sigara yanı ğ ı gibi). İ yileşmeyen, sebebi belli olmayan yaralar

6 Genital sorunlar : vücutta bulunan yırtıklar, çizikler, sıyrıklar, morluklar, ısırık izleri, kızarıklar, şişme ve a ğ rı cinsel yoldan transfer edilmiş hastalıkların olması.

7 İ nsan ısırıkları: Bebekler-çocuklarda görüldü ğ ü yerlerde büyük farklılıklar vardır. Bebeklerde kalça ve genitale yakın bölgelerde Daha büyük çocuklarda ise cinsel amaçlı veya fiziksel saldırıya birden fazla-emme izi

8 Kırıklar: Genellikle diz, dirsek ve bilekte diş ve yüz kemiklerinde kırıklar kollardan tutup sallama, çevirme ve döndürme gibi indirekt travma veya sopayla vurma gibi direkt travma sonucu meydana gelebilir. Kaza sonucu meydana gelen kırıklar - okul ça ğ ındaki çocuklarda

9 Kafa yaralanmaları, saç kaybı ve yanıklar: Kafa yaralanmaları, en sık görüldü ğ ü bölgedir. Fiziksel istismar-%50’sinde yüz ve kafada yaralanmalara rastlanır. Kulakta kanama, kızarıklık ve şişlik, kula ğ a ciddi bir vurma oldu ğ unu işaret eder, bu da işitme kaybı ile sonuçlanabilir. Saç kaybı-Saçlı deride kanama alanı uzun süre çekmeye ba ğ lı tekrarlayan ve farklı zamanlarda oluşmuş yanıklar

10 Kaza ile fiziksel istismara ba ğ lı yaralanmaların ayrımı: ço ğ u kazaya ba ğ lı yaralanmalar vücudun ön kısmında olur.(çene, burun ve dişlerde). Yüzün kenarlarında (kulak, yanak, elmacık kemi ğ inde) oluştu ğ u zaman-öncelikle istismar Kalçalar, genital bölge, karın, vücudun arka ve yan bölgeleri Ancak avuç içleri ve el -en çok cezalandırma için kullanılan bölgelerdir.

11 Ayrıca, çocukta fiziksel istismar bulguları olarak; Baş ve karın a ğ rısı, kusma, iştah azalması görülebilir. Kendisine ait eşyaları kaybediyor veya yırtılmış kıyafetleri var ise, Bedeninde şiddet gördü ğ üne işaret edebilecek darbeler, morluklar, yaralar gibi belirli bölümlerini görülmesin diye giysilerle, flaster veya saçla örtülme gibi saklıyor ise, Bakmakla yükümlü olan, yaralanmanın kazaya ba ğ lı oldu ğ una inandırmaya çalışırlar.

12 Psikolojik Belirtiler Bunlar uzun dönemde görülen belirtilerdir. Kendine saygıda düşüş, mutsuzluk, kendilerine yönelik zarar verici davranışlara götürebilecek suçluluk, çaresizlik ya da umutsuzluk duyguları Öfke ve intikam duyguları, öfke nöbetleri, Dinledi ğ i müzikte, çizdi ğ i resimlerde veya yazdı ğ ı yazılarda ve karalamalarda şiddet içeren ve cinsel tacizi ö ğ eler var ise,

13 Psikolojik Belirtiler Başkalarına güvenmiyor ise, her zamankinden daha çekingen, içe dönük veya pasif davranma, evde odaya kapanma Çevresindekilerle ilişkilerinde azalma var ise, Sizlerle veya çevresindekilerle iletişim kurmaktan kaçınıyor ise, ço ğ u, arkadaşlarıyla sosyal etkinliklere girmeyi reddedebilir.

14 Psikolojik Belirtiler Kaygı, korku, Gece kâbusları var ise, Uykusunda ve yeme davranışında belirgin de ğ işiklikler var ise, Okul sorunları, okul başarısında anlam veremedi ğ iniz bir düşüş var ise, Okula gitmek istemiyor veya okuldan kaçıyor, devamsızlık yapıyor, evden kaçma davranışı sergiliyor ise

15 Psikolojik Belirtiler Dikkat eksikli ğ i, Disosiyatif bozukluklar (unutkanlık, amneziler, aşırı hayal kurma, hayali arkadaşın olması ve uykuda yürüme), Temizlik eksikli ğ i

16 Psikolojik Belirtiler Vücudunun kirli oldu ğ u veya cinsel organları bölgesinde bir sorun oldu ğ u gibi düşüncelere sahip ise, Cinsellik veya seks konularına anormal ilgi gösteriyor veya tamamen ilgisiz kalıyor ise,

17 DAVRANIŞSAL BEL İ RT İ LER Genel çocukluk ça ğ ı problemleri: Yata ğ ını ıslatma, altına kaka kaçırma, tırnak yeme, parmak emme, zayıflama, dikkat kaybı, kekeleme veya konuşmada tutukluk. Daha bebekçe davranışlar geliştirme.

18 DAVRANIŞSAL BEL İ RT İ LER Davranış bozuklukları ve Dışa vurma davranışı: Yetişkinlerin cinsel davranışlarını taklit etmek, Kendi yaşlarının üzerinde olan cinsel bilgi, dolaylı yoldan yapılan konuşmalar, sözler, ifadeler ve davranış yolu ile göstermek. Oyuncak bebeklerle veya başka çocuklarla oynarken cinsellik veya şiddet içerikli oyunları tercih etme

19 DAVRANIŞSAL BEL İ RT İ LER cinsel eylemlerin ço ğ alması ve erken yaşta hamile kalma, aşırı temizlenme ihtiyacı veya temizli ğ in ihmali Di ğ er çocuklara cinsel aktiviteleri ö ğ retmeye kalkışmak, İ nsanlardan veya bazı yerlerden korkmak ve kaçmak Ani ve uygun olmayan aşırı tutucu davranışlar, örne ğ in; okulda açık duşlara girmeyi reddetme,

20 DAVRANIŞSAL BEL İ RT İ LER Okul ve disiplin problemleri, Tehditler, kendine ve çevresine yönelik saldırgan davranışlar, kesici alet taşıma…

21 Daha sonraki yaşlarda ortaya çıkan davranışlar: Duygusal zorluklar: Özellikle kişisel ilişkilerinde problemler, Reddedilmeye aşırı hassasiyet gösterilmesi, kendine az de ğ er verme, kendine güvenin olmaması, kendini suçlama ve sömürülmeyi hak etti ğ ini düşünme, kendini yaralama, kendine zarar verici davranışlar, bunların içinde alkol ve uyuşturucu kullanımı, tekrarlanan intihar girişimleri ve başkalarına yönelik tehlikeli davranışlar,

22 Daha sonraki yaşlarda ortaya çıkan davranışlar: Çocuklara yönelik cinsel istismar, fiziksel ve cinsel olarak istismar edilmeye davet eden davranışlar: Baştan çıkarıcı cinsel davranışlar, Rastgele cinsel ilişkiye girme.

23 D İ NLED İĞİ N İ Z İ Ç İ N TEŞEKKÜRLER


"İ HMAL VE İ ST İ SMAR BEL İ RT İ LER İ Yrd. Doç. Hatice DEM İ RBAŞ G.Ü.Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları