Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KOAH ALEVLENMELERİNİN TEDAVİSİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KOAH ALEVLENMELERİNİN TEDAVİSİ"— Sunum transkripti:

1 KOAH ALEVLENMELERİNİN TEDAVİSİ
Prof. Dr. Abdullah Sayıner Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

2 ÇIKAR ÇATIŞMALARI Abdi İbrahim Actavis Bayer Biofarma
Boehringer Ingelheim Glaxo Smith Kline İbrahim Ethem Novartis Pfizer Sanofi Aventis Sanofi Pasteur

3 Alevlenmeler – KOAH seyri
Alevlenmelerin sık gelişmesi akciğer fonksiyonunun daha hızlı azalmasına neden olarak hastalığın ilerlemesine katkıda bulunmaktadır. Yıllık FEV1 kaybının yaklaşık %25’inden sorumlu Sağlıkla ilişkili yaşam kalitesindede bozulma ile ilişkili Donaldson GC ve ark. Thorax 2002; 57: 847 Kanner RE ve ark. AJRCCM 2001; 164: 358

4 Kısa etkili bronkodilatatörler
Farklı KEBD sınıfları arasında, inhalasyondan sonra 90. dakikadaki bronkodilatasyon düzeyinde belirlenebilen bir fark yoktur. Salbutamol ve terbutalin gibi kısa etkili β2 agonistler inhale edildiğinde beş dakika içinde bronkodilatasyon başlar ve 30. dakikada tepe etkisine ulaşır. İpratropiumun etkisi dakika sonra başlar ve dakikada tepe düzeyine ulaşır. Bu iki KEBD sınıfının etkisi iki-üç saat sonra azalır ve dört-altı saat sürebilir. Rebuck AS ve ark. Am J Med 1987; 82: 59 Johnson MK ve ark. Thorax 2002; 57: II15 Rennard SI. Lancet 2004; 364: 791 Polverino E ve ark. AJRCCM 2007; 176: 350

5 Alevlenmede bronkodilatatör tedavi Nebülizatör ile Salbutamol 4 x 5mg
+ Ipratropium 4 x 500 g ya da Hastanede kalış süresinde fark yok (11.8 vs 10.5 gün) Moayyedi P ve ark. Thorax 1995; 50: 834

6 Ikeda A ve ark. Chest 1995; 107: 401

7 Optimal beta2 agonist dozu
Nair S et al. Chest. 2005; 128: 48-54

8 Optimal beta2 agonist dozu
Randomize kontrollu çalışma: Nebülize salbutamol 6 x 2.5mg (n=40) 6 x 5mg (n=46)  PEFR’ in düzelme hızı (p = 0.684), hastanede kalış süresi (p = 0.084) ve yan etkiler açısından (p = 0.506) bir fark yok. (Nair S et al. Chest. 2005; 128: 48-54)

9 Alevlenmede bronkodilatatörler
ATS/ERS ve GOLD kılavuzları: Alevlenmelerde tercihen KEBA dozu ve/veya sıklığı arttırılmalıdır. KEBD kombinasyonları hakkındaki belirsizliklere rağmen, hemen olumlu bir klinik yanıt alınamadığında, kısa etkili inhale antikolinerjik eklenmelidir.

10 Alevlenmede formoterol
Malolepszy J ve ark. Eur Respir J 2001; 18: 928

11 Alevlenmede formoterol
Malolepszy J ve ark. Eur Respir J 2001; 18: 928

12 Alevlenmede formoterol
Malolepszy J ve ark. Eur Respir J 2001; 18: 928

13 Alevlenmelerde uzun etkili bronkodilatatörler
Di Marco F ve ark. Respir Med 2006; 100: 1925

14 Akut astma/KOAH’ta nebülizatör kullanımının etkinliği: Meta-analiz
Muers MF et al. Eur Respir Rev 2000;10:511

15 Nebülizatör ile bronkodilatatör kullanımı
Meta-analizin eksikleri: SFT dışındaki parametrelere etki değerlendirilmemiş (dispne düzeyi, semptomların süresi, hastanede kalma süresi) ÖDİ ile standart doz bronkodilatatör kullanılan çalışmalarda, nebülizatör kullanımının sonuçları daha iyi. Turner MO ve ark. Arch Intern Med 1997;157:1736 Muers MF ve ark. Eur Respir Rev 2000;10:511

16 Plasebo kontrollu, çift-kör çalışma (n=43) 1. MDI/spacer ile
salbutamol 1600mcg + IB 320 mcg / gün 2. Nebülizatör ile salbutamol 10 mg + IB 2 mg / gün 6, 24, 48. saat ve 10. gündeki PEFR, PaO2, PaCO2 düzeylerinde fark yok. (Mirici A ve ark. TRJ 2004; 5: 169)

17 Alevlenme tedavisinde metil ksantinler
FEV1 Yeniden Acile Başvuru Barr RG ve ark. BMJ 2003; 327: 643

18 Bulantı, kusma Tremor Çarpıntı, aritmi

19 KOAH alevlenmelerinde antibiyotik tedavisi: Kime ?
% Plasebo Antibiyotik Gr 1 Gr 2 Gr 3 Başarı 43 60 70 63 74 Kötüleşme 31 11 12 14 5 Anthonisen NR. Ann Intern Med 1987; 106: 196

20 KOAH alevlenmelerinde etkenler
En sık etken olan bakteriler: S. pneumoniae, H. influenzae ve M. catarrhalis Ama, ciddi havayolu obstrüksiyonu, hipoksemisi, malnütrisyonu, sık hospitalizasyon öyküsü olan olgularda Gram (-) basiller artan sıklıkta izole ediliyor. Sayıner A. Chest 1999; 115: 1481

21 KOAH alevlenmelerinde etkenler – solunum fonksiyonları ilişkisi
% FEV1 Eller J ve ark. Chest 1998; 113: 1542

22 KOAH alevlenmelerinde etkenler – solunum fonksiyonları ilişkisi
% FEV1 (ml) Sayıner A ve ark. Chest 1999; 115: 1481

23 Alevlenme ve hastanın özellikleri Olası etkenler
Grup Alevlenme ve hastanın özellikleri Olası etkenler İlk seçenek oral antibiyotikler A Hafif ve basit alevlenme (solunum yetmezliği ve ciddi obstrüksiyon yok, eşlik eden komorbidite yok, son yıl içinde üç ya da daha az alevlenme, son 3 ay içinde antibiyotik kullanımı yok) H. influenzae S. pneumoniae M. catarrhalis C. pneumoniae* Viruslar Amoksisilin ** Beta-laktam + beta-laktamaz inhibitörü 2. kuşak sefalosporinler Makrolidler (azitromisin, klaritromisin, roksitromisin) * Alevlenmelerde serolojik olarak saptanmasına karşın, Chlamydia’ nın gerçek bir enfeksiyon etkeni olup olmadığı net değildir, antimikrobiyal tedavide kapsanmasının gerekliliği konusunda yeterli bilgi bulunmamaktadır. ** Balgam kültürü sonrasında penisilin duyarlı S.pneumoniae veya beta laktamaz üretmeyen bakteri olması durumunda amoksisilin verilmelidir.

24 Alevlenme nüksü / tedavi başarısızlığı için risk faktörleri
RR İskemik kalp hastalığı / kardiyopulmoner hastalık Dispne düzeyi / FEV1 düzeyi Önceki yılda alevlenme sayısı (Miravittles M ve ark. Eur Respir J 2001; 17: Ball P ve ark. Q J Med 1995; 88: 61-8 Dewan NA ve ark. Chest 2000; 117: )

25 KOAH alevlenmelerinde tedavi başarısızlığı / erken nüks için risk faktörleri
Komorbidite (özellikle kalp hastalığı) bulunması Ağır KOAH (FEV1<%50) Son yıl içinde üçten fazla alevlenme

26 Grup Alevlenme ve hastanın özellikleri Olası etkenler İlk seçenek oral antibiyotikler1 Diğer seçenekler1 Parenteral tedavi seçenekleri B Orta-ağır şiddette, komplike alevlenme (tedavi başarısızlığı için risk faktörü var; P.aeruginosa için risk faktörü yok Grup A bakteriler Beta-laktamaz üreten bakteriler Enterik Gram (-) bakteriler (K.pneumoniae E. coli vb) Beta-laktam + beta-laktamaz inhibitörü veya 2. ve 3. kuşak non-pseudomonal sefalosporinler Solunum yolu etkenlerine etkili florokinolonlar (levofloksasin, moksifloksasin, gemifloksasin)* Beta-laktam + beta-laktamaz inhibitörü 2. ve 3. kuşak sefalosporinler Solunum florokinolonları * Son üç ay içinde beta-laktam kullanan ya da penisilin allerjisi olan hastalarda ilk seçenektirler. Bu florokinolonlar, alevlenme etkenlerine etkinlik düzeylerinin yüksek olması, akciğer dokusu ve solunum yolu sekresyonlarında yüksek konsantrasyonlara ulaşmaları ve iyi bakteriyel eradikasyon sağlamaları nedeniyle de ilk seçenek olarak düşünülebilirler. Ancak kullanım sıklığının artmasının direnç gelişme riskini arttırabileceği unutulmamalıdır.

27 KOAH ve bronşektazi alevlenmelerinde P. aeruginosa için risk faktörleri
Son bir ay içinde hastaneye yatış Son yılda dört ya da daha fazla kez ya da son bir ay içinde antibiyotik kullanımı Ağır (solunum yetmezliğine neden olan) alevlenme Önceki alevlenmede ya da stabil dönemde balgamda P. aeruginosa saptanması

28 Grup Alevlenme ve hastanın özellikleri Olası etkenler İlk seçenek oral antibiyotikler* Parenteral tedavi seçenekleri* C Ağır şiddette, ve Pseudomonas riski taşıyan alevlenme Grup B bakteriler P. aeruginosa ESBL(+) EGNB P. aeruginosa’ ya etkili florokinolonlar (siprofloksasin) P. aeruginosa’ ya etkili florokinolonlar (siprofloksasin) P. aeruginosa’ ya etkili beta-laktam antibiyotikler * Bu hastalarda balgam kültür-antibiyogramı yapılması önerilir. Etkene ve direnç sonuçlarına göre, başlanan ampirik tedavi yeniden düzenlenebilir, daha dar spektrumlu bir ilaç seçilebilir.

29 Sistemik steroid çalışmaları
MP 0.5 mg/kg/6 s. 3 gün mg FEV1  Albert RK. Ann Intern Med 1980; 92: 753 MP 1 x 100 mg 100 mg Acil’ de kalış süresi  Emerman CL. Chest 1989; 95: 563 Hidrokortizon 1 x 100mg 20 mg (6. saat) Bullard MJ. Ann Emerg Med 1996: 14: 139 Prednizon 60 mg - 3 gün 75 mg Thompson WH. AJRCCM 1996;154:407 Prednizolon 30 mg - 14 gün 37.5 mg Kalış süresi  Davies L. Lancet 1999; 354: 456 MP 125 mg / 6 s. >> PO (2 / 8 hf) 500 mg Niewoehner DE. NEJM 1999; 340: 1941

30 Sistemik steroid çalışmaları
FEV1 de düzelme hızı daha yüksek Hastanede kalış süresinde kısalma Semptomlarda daha hızlı düzelme İkinci haftadan sonra anlamlı fark yok Alevlenme nüksünde fark yok

31 Alevlenmede steroid kullanım süresi
3 gün gün Gün FEV1 (l) PaO (mmHg) PaCO Sayıner A ve ark. Chest 2001;119:726

32 Alevlenmelerde inhale steroidler
Budezonid 2000 g / 6 saat x 3 gün (n = 71) Prednizolon 30 mg / 12 saat x 3 gün (n = 62) Plasebo (n = 66) Maltais F ve ark. AJRCCM 2002;165:698

33 Maltais F ve ark. AJRCCM 2002;165:698

34 72. Saatte tedavi başarısı (%) BUD PRED PLCB
FEV1 artışı>0.15 lt %34* %48* %18 PaCO2  > 5 mmHg %13 %27* %9 PaO2  (mmHg) Klinik bozulma %3 %5 %5 Borg skalası  Ort.yatış süresi (g) Hiperglisemi (n)

35 Mukoaktif ilaçlar Alevlenmelerde yapılmış beş kontrollu çalışma:
Domiodol, bromeksin, ambroksol, S-karboksimetilsistein, potasyum iyodür Alevlenme süresinde fark yok FEV1 düzeyinde anlamlı değişiklik yok 2/5 çalışmada ekspektorasyon güçlüğünde azalma Bach PB et al. Ann Intern Med 2001; 134: 600

36 Alevlenmelerde N-asetil sistein
Randomize, plasebo kontrollu çalışma (n=50) Yaş > 50, sigara > 10py, FEV1 < %60 NAC, PO 2 x 600 mg Yedi günlük tedavi ile gözlenen değişiklikler: N-asetil sist. (n = 25) Plsb (n = 25) Dispne skoru 0.7 0.8 FEV1 (litre) 0.03 0.15 Sa02 (%) 1.2 1.8 Black PN et al. BMC Pulm Med 2004; 4: 13

37 Hastanede kalış süresi

38

39


"KOAH ALEVLENMELERİNİN TEDAVİSİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları