Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TİCARETTE TEKNİK ENGELLER Şubat 2013 ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ (ÜGD) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TİCARETTE TEKNİK ENGELLER Şubat 2013 ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ (ÜGD) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ."— Sunum transkripti:

1 TİCARETTE TEKNİK ENGELLER Şubat 2013 ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ (ÜGD) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2 ULUSLARARASI İLİŞKİLER 1)Türkiye, DTÖ - Ticarette Teknik Engeller Anlaşmasına taraftır. 2)Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği nedeniyle Türkiye AB’nin ürünlere ilişkin teknik mevzuatını ve sistemini uyumlaştırmaktadır. 3)Gerek DTÖ, gerek AB ile ilişkilerde «bildirim merkezi» ÜGD Genel Müdürlüğü’dür.

3 DIŞ TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN BEKLENTİLER 1) Teknik engelleri tespit ve takip ediniz. Bulunduğunuz ülkede bir ürünün pazara arzını ilgilendiren teknik düzenlemeleri, standartları, test, belgelendirme ve muayene şartlarını, yani uygunluk değerlendirme prosedürlerini, işaretleme ve etiketleme zorunluluklarını, çevreye dair düzenlemeleri vb. tespit ve takip edin. Firmalarımızdan bu hususlarda size şikayet gelmekte midir? Genel Müdürlüğümüzü bilgilendirin.

4 Ticarette teknik engel nedir? Ülkelerin birbirinden farklı teknik düzenlemeler, standartlar ve uygunluk değerlendirme işlemleri uygulaması malların her bir pazar için birden fazla test ve belgelendirme prosedürüne tabi tutulmasına yol açar; bu yüzden malların serbest dolaşımı kısıtlanır. Buna ticarette teknik engel denir. DIŞ TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN BEKLENTİLER

5 2) Bulunduğunuz ülkede teknik engel yaratabilecek uygulama ve kuralların diğer ülkelere, özellikle AB ülkelerine nasıl uygulandığını tespit ediniz. Farklılık var mıdır? Bulunduğunuz ülke diğer ülkelerle «karşılıklı tanıma anlaşması» yapmış mıdır? yapacak mıdır? Bu düzenlemeler hakkında Genel Müdürlüğümüzü, mümkünse bunlar yürürlüğe konulmadan bilgilendirin. DIŞ TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN BEKLENTİLER

6 3) Türkiye’nin, AB teknik mevzuat sistemini uyumlaştırdığı ve uygulamakta olduğu bilgisini özellikle kullanınız. -Birçok ülkede AB teknik mevzuat sistemi sektörel bazda model olarak alınmakta veya tanınmaktadır. Örneğin; Rusya, B. Rusya, Ukrayna, Mısır, Arjantin, Irak, B.A.E. -AB’nin şu ülkelerle karşılıklı tanıma anlaşması bulunmaktadır: EFTA, ABD, Kanada, Japonya, Avustralya ve Y. Zelanda. Ayrıca, bazı Akdeniz ülkeleriyle AB arasında sektörel mevzuat uyumu anlaşmaları (ACAA) mevcuttur. Bu gibi ülkelerde Türkiye’nin de AB ile aynı mevzuatı ve sistemi uyguladığı bilgisi ihracatçılarımızın önünü açabilecektir. DIŞ TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN BEKLENTİLER

7 HANGİ SEKTÖRLERDE AB’YE UYUMLUYUZ?  AB’nin ortak bir mevzuatının olduğu bir alanda, Türkiye ile AB arasında malların serbest dolaşımı bu mevzuatın kurallarına göre işler.  Yeni Yaklaşım (New Approach) mevzuatı: Makineler, Tıbbi cihazlar, Oyuncaklar, Elektrikli aletler (Ev aletleri, Enerji etiketlemesi, Alçak gerilim, Elektromanyetik uyumluluk), Gaz yakan cihazlar, Telekomünikasyon ekipmanları, Yapı malzemeleri, Basınçlı kaplar, Asansörler, Gezi tekneleri, Sivil kullanım amaçlı patlayıcılar, Kişisel koruyucu donanımları.  Klasik Yaklaşım (Old Approach) mevzuatı: Motorlu araçlar, Kozmetikler, Deterjanlar, Tekstil, Hazır ambalaj, Gübre, …

8 ONAYLANMIŞ KURULUŞLAR Ülkemizde özel veya kamu çok sayıda uygunluk değerlendirme kuruluşu (laboratuvarlar, …) faaliyet göstermektedir. Türkiye, AB üyesi ülkelerle aynı şartlarda «Onaylanmış Kuruluş» atamaktadır. Onaylanmış kuruluşlar (Notified Bodies), CE işaretini zorunlu kılan AB mevzuatı kapsamı ürünlerde test, muayene ve/veya belgelendirme yapan kuruluşlardır. Halihazırda 14 ayrı AB mevzuatı kapsamında faaliyet gösteren 26 onaylanmış kuruluşumuz bulunmaktadır.

9 STANDARDİZASYON & AKREDİTASYON Standardizasyon: TSE, AB standartlarının %96’sını uyumlaştırmıştır. TSE, CEN/CENELEC’e 2012 başı itibariyle tam üye oldu. Tam üyelikle beraber ülkemiz standart alan ülke konumundan çıkarak AB standartlarının hazırlanmasında karar alan ülke konumuna geçti. Akreditasyon: 1999’da kurulan TÜRKAK, 2002’de Avrupa Akreditasyon Birliği (EA)’ne tam üye, 2008’de ise EA çatısı altındaki bütün karşılıklı tanıma anlaşmalarına taraf oldu. TÜRKAK’ın verdiği akreditasyon belgeleri tüm EA üyelerince tanınmaktadır. 700’ün üzerinde uygunluk değerlendirme kuruluşu TÜRKAK tarafından akredite edilmiştir.

10 4) Bulunduğunuz ülke Müslüman nüfus barındırıyorsa, o ülkeyi, helal gıda konusunda SMIIC standartlarını benimsemeye teşvik edin. SMIIC (İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü) İslam İşbirliği Teşkilatı altında ve Türkiye’nin öncülüğünde kurulmuştur. Sekretaryası TSE’dir. SMIIC’e taraf İİT üyesi ülke sayısı halihazırda 20’yi olmuştur; bunlara İran, S, Arabistan, Pakistan da dahildir. Özellikle, Malezya ve Endonezya’nın da SMIIC’e üyeliği SMIIC standartlarının küresel kabulünde önemli olacaktır. DIŞ TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN BEKLENTİLER

11 Daha ayrıntılı bilgi için; Tel: +90 (312) 2048074 uidb@ekonomi.gov.tr


"TİCARETTE TEKNİK ENGELLER Şubat 2013 ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ (ÜGD) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları