Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ONAYLANMIŞ KURULUŞ GÖREVLENDİRİLMESİ VE BİLDİRİMLERİ 16 Ağustos 2012

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ONAYLANMIŞ KURULUŞ GÖREVLENDİRİLMESİ VE BİLDİRİMLERİ 16 Ağustos 2012"— Sunum transkripti:

1 ONAYLANMIŞ KURULUŞ GÖREVLENDİRİLMESİ VE BİLDİRİMLERİ 16 Ağustos 2012
ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ONAYLANMIŞ KURULUŞ GÖREVLENDİRİLMESİ VE BİLDİRİMLERİ 16 Ağustos 2012

2 SUNUŞ PLANI 1) OK Kavramı ve Yasal Dayanak
2) OK Bildirim Süreci ve Atama 3) OK Bildirimlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

3 YASAL DAYANAK VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE
4703 sayılı Kanun, 23/02/2012 tarihli UDK/OK Yönetmeliği, Yönetmeliğin 3. maddesine göre onaylanmış kuruluş; “Bir teknik düzenleme kapsamında uygunluk değerlendirme faaliyetinde bulunmak üzere yetkili kuruluş tarafından bu Yönetmelik ve ilgili teknik mevzuatta belirlenen esaslar doğrultusunda görevlendirilen ve isimleri Komisyona bildirilen Türkiye’de yerleşik uygunluk değerlendirme kuruluşu”nu ifade etmektedir.

4 YASAL DAYANAK VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Uygunluk değerlendirmesi; “bir ürüne, sürece, sisteme, hizmete, kişiye veya kuruluşa ilişkin belli şartların yerine getirilip getirilmediğini gösteren süreci”, Uygunluk değerlendirme kuruluşu, “kalibrasyon, test, belgelendirme ve muayene dahil olmak üzere uygunluk değerlendirme faaliyeti gerçekleştiren Türkiye’de yerleşik kuruluş”u ifade etmektedir.

5 OK BİLDİRİM SÜRECİ VE ATAMA
OK Başvurusu: OK başvurularında, başvuru belgesine, yetkin olduklarını belirttikleri uygunluk değerlendirme faaliyetleri, modül veya modüller, ürün veya ürünler ile gerekli bilgiler ile varsa, akreditasyon belgesi de eklenir.

6 OK BİLDİRİM SÜRECİ VE ATAMA
Akreditasyonun Tercih Edilmesi: Yetkili kuruluşlar, OK görevlendirirken, akredite edilmiş olan UDK’ları tercih eder. Bu çerçevede, akredite olmayan UDK’lar ancak Yönetmelikte belirtilen kanıt ve belgeler ile geçerli gerekçelerin varlığı halinde OK olarak görevlendirilebilir

7 OK BİLDİRİM SÜRECİ VE ATAMA
OK adayına ilişkin gerekli kayıt ve belgeler Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Komisyona bildirilir. Bildirim, ilgili uygunluk değerlendirme faaliyetlerine, modül veya modüllere, uygunluk değerlendirmesine konu ürün veya ürünlere ve kuruluşun yetkinliğine dair tüm detayları içerir.

8 OK BİLDİRİM SÜRECİ VE ATAMA
Yetkili bir kuruluş, akredite edilmemiş bir UDK’yı OK olarak görevlendirdiği takdirde, bu kuruluşun yetkinliğinin ilgili teknik düzenleme kapsamında doğrulanmasını temin edecek nitelikteki kanıt ve belgeleri, görevlendirmede göz önünde bulundurulan geçerli gerekçeleri içeren resmi bir açıklama ile birlikte gerektiğinde Komisyona gönderilmek üzere Ekonomi Bakanlığına iletir.

9 YETERLİLİK DEĞERLENDİRMESİ SÜRECİ
Aday OK’ların, süreç konusunda bilgilendirilmesi, Resmi bir başvuru sürecinin mevcudiyeti, Uygulanabilir şartları içeren bir değerlendirme sürecinin olması ve yapılan değerlendirmenin, dökümanların, tatmin edici bir incelemesi, OK adayının yerinde yapılacak bir incelemeyle kontrol edilmesi, Yapılan değerlendirmenin bir yeterlilik değerlendirme raporu ile tespit edilmesi,

10 YETERLİLİK DEĞERLENDİRMESİ SÜRECİ
Yeterliliği değerlendiren bir karar alma sürecinin mevcut olması, OK’ya sistematik gözetim ve buna ilişkin yaptırım mekanizmasının mevcut olması, Yetkili kuruluşların kendi teknik kapasitelerinin, UDK’ları değerlendirecek bir teknik yeterliliğe sahip olup olmadığının ortaya konulması,

11 OK BİLDİRİM SÜRECİ VE ATAMA
Komisyona bildirim tarihinden itibaren, OK adayının yeterliliğinin değerlendirilmesinde akreditasyon belgesi kullanılmış ise iki hafta, kullanılmamış ise iki aylık süre içinde Komisyon veya Avrupa Birliğine üye devletler, bildirimi yapılan OK’nın yeterliliği hakkında ek bilgi isteyebilir veya itirazda bulunabilir.

12 OK BİLDİRİM SÜRECİ VE ATAMA
Yetkili kuruluşlar, AB’ye üye bir devlet tarafından görevlendirilen OK adaylarının yeterliliklerine ilişkin ek bilgi taleplerini veya itirazlarını belirtilen süreler içinde Komisyona iletilmek üzere Ekonomi Bakanlığına bildirebilir.

13 OK BİLDİRİM SÜRECİ VE ATAMA
Bildirimi yapılan UDK’ya Komisyon tarafından bir kimlik kayıt numarasının tahsis edilmesini müteakip, yetkili kuruluş bu kuruluşu OK olarak atar. Atama kararı, yetkili kuruluş tarafından en kısa sürede Resmi Gazete’de yayımlanır.

14 ONAYLANMIŞ KURULUŞLARIMIZIN SEKTÖRLERİ
Makineler Yapı malzemeleri Basınçlı ekipmanlar Basit basınçlı kaplar Kişisel koruyucu donanımlar Otomatik olmayan tartı aletleri Sıcak su kazanları Alçak gerilim cihazları Asansörler Gaz yakan cihazlar Gezi tekneleri Patlayıcı ortamlarda kullanılan ekipmanlar Tıbbi cihazlar Vücut dışında kullanılan tıbbi tanı cihazları Halihazırda 14 ayrı AB mevzuatı kapsamında faaliyet gösteren 23 onaylanmış kuruluşumuz bulunmaktadır. Güncellenen liste ve detaylı görev kapsamı için: ( 14

15 Onaylanmış Kuruluş Faaliyet Alanı Türk Standardları Enstitüsü
Asansörler, gaz yakan cihazlar, basınçlı ekipmanlar, sıcak su kazanları, otomatik olmayan tartı aletleri, tıbbi cihazlar, vücut dışında kullanılan tıbbi tanı cihazları, yapı malzemeleri, kişisel koruyucu donanımlar Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Yapı malzemeleri Türk Loydu Vakfı İktisadi İşletmesi Gaz yakan cihazlar, basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, sıcak su kazanları, gezi tekneleri MEYER LTD. ŞTİ. Asansörler, makineler, gaz yakan cihazlar, basınçlı ekipmanlar, tıbbi cihazlar, yapı malzemeleri Makine Mühendisleri Odası Asansörler Türkiye Hazır Beton Birliği – Kalite Güvence Sistemi ALBERK QA TECHNIC LTD. ŞTİ. Asansörler, makineler, basınçlı ekipmanlar, tıbbi cihazlar, yapı malzemeleri S&Q MART Kal. Güv. San. ve Tic. A.Ş. Asansörler, makineler, gaz yakan cihazlar, basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, sıcak su kazanları, UNIVERSAL CERT. & SURV. SERVICES TRADE LTD. CO. Yapı malzemeleri, kişisel koruyucu donanımlar TEBAR Test Belg. Araş. ve Gel. Tic. A.Ş. KALİTEST Belg. ve Eğitim Hiz. Ltd. Şti. Asansörler, tıbbi cihazlar, yapı malzemeleri ERA YÖNETİM VE DAN. ŞTİ. A.Ş. Szutest Teknik Kontrol ve Belg. Hiz. Tic. Ltd. Şti. Alçak gerilim cihazları, asansörler, makineler, gaz yakan cihazlar, basınçlı ekipmanlar, sıcak su kazanları, tıbbi cihazlar, yapı malzemeleri Standart Belgelendirme Denetim Deney Muayene ve Teknik Kontrol Ltd. Şti. SGS Supervise Gözetme Etüd Kontrol Servisleri A.Ş. Makineler IEP Uluslararası Enerji Petrol Göz. Sert. ve Tek. Hizm. Organizasyonu Tic. Ltd. Şti. Muhtemel patlayıcı ortamlarda kullanılan ekipmanlar Bureau Veritas Gözetim Hizmetleri Ltd. Şti. Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar UDEM Uls. Belg. Den. Eğt. Merk. San. Tic. Ltd. Şti. Asansörler, makineler, tıbbi cihazlar, yapı malzemeler (Komisyona bildirildi henüz yayınlanmadı) SCA Belgelendirme ve Özel Egitim Hizmetleri Ltd. Şti TUV Teknik Kon. ve Belg. A. Ş. BVA Belgelendirme ve Dış Ticaret Ltd. Şti. Polisren Üreticileri Derneği Çevre Enerji Verimlilik ve Kalite Kurulu Palme Kal. Den. Belg. Lab. Hizm. ve Egitim Ltd. Şti.

16

17 NANDO BİLGİ SİSTEMİ NANDO – New Approach Notified and Designated
Organizations Türkiye, 1/2006 sayılı OKK ile OK atama hakkını elde etmiştir ve 2009 yılından beri OK bildirimlerini NANDO sistemi üzerinden Komisyona iletmektedir.

18 OK BİLDİRİMLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
UDK’nın isim, adres, telefon vb. bilgilerinin doğru ve eksiksiz olarak iletilmesi. Gerek bildirimin gerekse akreditasyon sertifikasının geçerlilik süresi için ayrılan kutucukların bu bilgileri içerecek şekilde doğru olarak doldurulması. Ayrıca yine formda yer alan ve akreditasyon kapsamı ve geçerlilik sürelerine ilişkin bilgilerin yine doğru ve eksiksiz olarak doldurulması.

19 OK BİLDİRİMLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
Bildirim formunda yer alan tüm bilgilere ilişkin gerekli belgelerin resmi yazı ekinde ve ayrıca elektronik ortamda Komisyona iletilmek üzere eksiksiz olarak Ekonomi Bakanlığına gönderilmesi. Komisyon tarafından talep edilen tüm belgelerin İngilizce tercümelerinin hazırlanmasının yetkili kuruluşların görevi olduğu unutulmamalıdır.

20 E-posta: tarhans@ekonomi.gov.tr
TEŞEKKÜRLER! Savaş TARHAN Dış Ticaret Uzman Yrd. Tel: E-posta:


"ONAYLANMIŞ KURULUŞ GÖREVLENDİRİLMESİ VE BİLDİRİMLERİ 16 Ağustos 2012" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları