Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ TEMEL KAVRAMLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ TEMEL KAVRAMLARI"— Sunum transkripti:

1 PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ TEMEL KAVRAMLARI

2 İZMİR YAPI MALZEMELERİ VE PİYASA GÖZETİM DENETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
PGD NEDİR??? PGD; Yapı malzemelerinin güvenli olup olmadığının denetlenmesi veya denetlettirilmesi, güvenli olmayan yapı malzemelerinin güvenli hale getirilmesinin temin edilmesi, gerektiğinde yaptırımların uygulanması faaliyetleri olarak tanımlanır. İZMİR YAPI MALZEMELERİ VE PİYASA GÖZETİM DENETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

3 İZMİR YAPI MALZEMELERİ VE PİYASA GÖZETİM DENETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Piyasa Gözetimi ve Denetimi Kamu görevidir, Tüketicinin korunmasını hedefler, Yerli ve ithal piyasaya arz edilmiş tüm yapı malzemelerini kapsar, Ürünlerin ilgili mevzuata uygunluğunun kontrolüdür. İZMİR YAPI MALZEMELERİ VE PİYASA GÖZETİM DENETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

4 AVRUPA BİRLİĞİ – TÜRKİYE İLİŞKİLERİ
1973 AET-TÜRKİYE CUMHURİYETİ arasında ANKARA ANTLAŞMASI KATMA PROTOKOL + 22 YIL 1995 GÜMRÜK BİRLİĞİ TAM ÜYELİĞİ MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI = Gümrük Duvarlarının Kaldırılması

5 İZMİR YAPI MALZEMELERİ VE PİYASA GÖZETİM DENETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Tarihsel Perspektif : 1963 Ankara Anlaşması 1995 Gümrük Birliği’ne Tam Üye Oluşumuz – Malların Serbest Dolaşımı 1997 – Uyumlaştırma çalışmaları 2003 Yapı Malzemeleri Yönetmeliği yayımlandı 2007 Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) zorunlu uygulamaya girdi 2013 Yeni Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) zorunlu uygulamaya girdi İZMİR YAPI MALZEMELERİ VE PİYASA GÖZETİM DENETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

6 İZMİR YAPI MALZEMELERİ VE PİYASA GÖZETİM DENETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
PGD KURULUŞU ÜRÜN GRUPLARI BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Elektrikli ve elektronik ürünler, makineler, sivil kullanım amaçlı patlayıcılar, motorlu taşıtlar, asansörler, ev aletleri, gaz yakan cihazlar, basınçlı ekipmanlar (basit basınçlı kaplar da dahil), sıcak su kazanları, ölçü aletleri, hazır ambalajlı mamuller, hazır giyim- tekstil ve ayakkabı (etiket kontrolü), diğer makineler, tarım ve orman traktörleri. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Düzenlenmemiş alanda yer alan hazır giyim tekstil ve ayakkabı(kimyasal ve fiziksel risk denetimi), dekoratif malzemeler, mobilyalar, el aletleri, aygıtlar, hobi ve spor ekipmanları, mutfak/pişirme gereçleri, çakmaklar, kırtasiye ürünleri, çocuk ekipmanları, gıda görünümlü ürünler. SAĞLIK BAKANLIĞI Kozmetikler, oyuncaklar, deterjanlar, çocuk bakım ürünleri, tıbbi cihazlar, kimyasal ürünler (dövme mürekkebi, temizleme ve yıkama ürünleri) GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda maddeleri, gıdalarla temas eden madde ve malzemeler, yem, gübreler, bitki koruma ürünleri, veterinerlikte kullanılan tıbbi ürünler ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI YAPI MALZEMELERİ, katı yakıtlar, pil ve akümülatörler BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU Telsiz ve telekomünikasyon terminal ekipmanları ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Kişisel koruyucu donanımlar ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Gezi tekneleri, gemi teçhizatı TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMU Tütün mamulleri ve etil alkol ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU Akaryakıtlar İZMİR YAPI MALZEMELERİ VE PİYASA GÖZETİM DENETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

7 İZMİR YAPI MALZEMELERİ VE PİYASA GÖZETİM DENETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Yapı Malzemesi Her türlü yapı işinde veya bu işlerin herhangi bir kısmında kalıcı olarak kullanılmak üzere üretilen ve piyasaya arz edilen ve performansı yapı işlerinin temel gereklere ilişkin performansını etkileyen bütün malzemeler veya takım malzemeler. İZMİR YAPI MALZEMELERİ VE PİYASA GÖZETİM DENETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

8 İZMİR YAPI MALZEMELERİ VE PİYASA GÖZETİM DENETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Güvenli Ürün Kullanım süresi içinde, normal kullanım koşullarında risk taşımayan veya kabul edilebilir ölçülerde risk taşıyan ve temel gerekler bakımından azamî ölçüde koruma sağlayan ürünü, İZMİR YAPI MALZEMELERİ VE PİYASA GÖZETİM DENETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

9 İZMİR YAPI MALZEMELERİ VE PİYASA GÖZETİM DENETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Standartlar TS 5808 Boyalar ve Vernikler Ürünün özellikleri, işleme ve üretim yöntemleri, bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme, etiketleme ve uygunluk değerlendirmesi işlemleri hususlarından biri veya birkaçını belirten ve uyulması ihtiyari olan düzenlemeyi İZMİR YAPI MALZEMELERİ VE PİYASA GÖZETİM DENETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

10 Bakanlık tarafından tebliğ ile duyurulmaktadırlar.
Uyumlaştırılmış Standart Komisyon tarafından verilen talimata göre CEN (Avrupa Standardizasyon Komitesi) tarafından hazırlanan ve AB Komisyonu tarafından kabul görerek Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde yayımlanarak yürürlüğe giren standartlardır. Bakanlık tarafından tebliğ ile duyurulmaktadırlar. Uyumlaştırılmış standartlar mecburidir. Standardın uyumlaştırılmış kısmı, yani mecburi kısmı Ek-ZA’da belirtilir. Standartta belirtilen diğer hususlar ihtiyaridir. İZMİR YAPI MALZEMELERİ VE PİYASA GÖZETİM DENETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

11 İZMİR YAPI MALZEMELERİ VE PİYASA GÖZETİM DENETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Avrupa Teknik Değerlendirmesi Tabi olduğu bir uyumlaştırılmış standart ve/veya ulusal standart bulunmayan veya standardından sapma gösteren, AB Komisyonu tarafından standart hazırlanması öngörülmeyen malzemelerin CE işareti iliştirilerek piyasaya arz edilebilmesini sağlar. Teknik Değerlendirme Kuruluşları tarafından düzenlenir. Ülkemizde İTBAK ve TSE Teknik Değerlendirme Kuruluşu olarak faaliyet göstermektedir. İZMİR YAPI MALZEMELERİ VE PİYASA GÖZETİM DENETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

12 İZMİR YAPI MALZEMELERİ VE PİYASA GÖZETİM DENETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Uygunluk Değerlendirmesi Ürünün, ilgili teknik düzenlemeye uygunluğunun test edilmesi veya belgelendirilmesine ilişkin her türlü faaliyeti ifade eder. Onaylanmış Kuruluşlar tarafından gerçekleştirilir İZMİR YAPI MALZEMELERİ VE PİYASA GÖZETİM DENETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

13 İZMİR YAPI MALZEMELERİ VE PİYASA GÖZETİM DENETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Düzenlenmiş Alan Düzenlenmemiş Alan AB tarafından çıkarılan bir mevzuat tarafından düzenlenen alandır, Bu alanda yer alan bir ürünün ticareti ortak AB mevzuatına uygun bir şekilde yapılmalıdır! AB’nin ortak mevzuatının bulunmadığı, ulusal mevzuat ile düzenlenen alandır, Üye ülkeler arasında ticaret “karşılıklı tanıma ilkesi” doğrultusunda gerçekleştirilir. G İZMİR YAPI MALZEMELERİ VE PİYASA GÖZETİM DENETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

14 İZMİR YAPI MALZEMELERİ VE PİYASA GÖZETİM DENETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Temel Gerek Temel Karakteristik Ürünün; insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki yaşam ve sağlığı, çevre ve tüketicinin korunması açısından sahip olması gereken asgarî güvenlik koşulları Temel gereklere ilişkin yapı malzemesinin temel özellikleri İZMİR YAPI MALZEMELERİ VE PİYASA GÖZETİM DENETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

15 İZMİR YAPI MALZEMELERİ VE PİYASA GÖZETİM DENETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
İZMİR YAPI MALZEMELERİ VE PİYASA GÖZETİM DENETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

16 CE İŞARETİ NEDİR? -CE İşareti, Avrupa Birliği’nin, teknik mevzuat uyumu çerçevesinde 1985 yılında benimsediği Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında hazırlanan bir kısım Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamında yer alan ürünlerle ilgili olup, ürünlerin AB’nin ilgili direktiflerindeki temel gereklere uygun olduğunu ve gerekli bütün uygunluk değerlendirme faaliyetlerinden geçtiğini gösteren bir Birlik işaretidir. -Kalite işareti değildir, ürünün güvenli olduğunu gösteren işarettir.

17 Onaylanmış Kuruluş Var İse,
!! TSE’nin onaylanmış kuruluş nosu :1783

18 İZMİR YAPI MALZEMELERİ VE PİYASA GÖZETİM DENETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
İZMİR YAPI MALZEMELERİ VE PİYASA GÖZETİM DENETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

19 İZMİR YAPI MALZEMELERİ VE PİYASA GÖZETİM DENETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
G İŞARETİ Yönetmelik kapsamında ulusal standartlara tabi ürünlere “G işareti” iliştirilecek ve hakkında bir standart bulunmayan malzemeler, yenilikçi ürünler, takım malzeme olan ürünler ve prototip malzemeler ulusal teknik onay almak ve buna istinaden G işareti iliştirilmek suretiyle piyasaya arz edilebilecektir. Ayrıca yapı malzemelerinin içerisinde kullanıldıkları yapı işlerinin tabi oldukları temel gerekler bakımından beyan edilmesi gerekli olan ürün karakteristiklerinin standartlarca karşılanmaması halinde malzeme, eksik karakteristik/karakteristikler için ulusal teknik onaya tabi olacaktır. Ulusal standartlar kapsamındaki yapı malzemelerine Bakanlığımız tarafından görevlendirilen Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları tarafından düzenlenen G Uygunluk Belgesi verilir. İZMİR YAPI MALZEMELERİ VE PİYASA GÖZETİM DENETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

20 İZMİR YAPI MALZEMELERİ VE PİYASA GÖZETİM DENETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
İZMİR YAPI MALZEMELERİ VE PİYASA GÖZETİM DENETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

21

22 İZMİR YAPI MALZEMELERİ VE PİYASA GÖZETİM DENETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
İZMİR YAPI MALZEMELERİ VE PİYASA GÖZETİM DENETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

23 İZMİR YAPI MALZEMELERİ VE PİYASA GÖZETİM DENETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
İZMİR YAPI MALZEMELERİ VE PİYASA GÖZETİM DENETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

24

25 İZMİR YAPI MALZEMELERİ VE PİYASA GÖZETİM DENETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Güvensiz ürüne yönelik uygulanacak müeyyideler: Ürünün piyasaya arzının yasaklanması, Piyasaya arz edilmiş olan ürünlerin piyasadan toplanması, Ürünlerin, güvenli hale getirilmesinin imkansız olduğu durumlarda, taşıdıkları risklere göre kısmen ya da tamamen bertaraf edilmesi, Yukarıda belirtilen önlemler hakkında gerekli bilgilerin, ülke genelinde dağıtımı yapılan iki gazete ile ülke genelinde yayın yapan iki televizyon kanalında ilanı Risk altındaki kişilerin yerel yayın yapan gazete ve televizyon kanalları vasıtasıyla bilgilendirilmesinin mümkün olduğu durumlarda, bu duyuru yerel basın ve yayın organları yoluyla, risk altındaki kişilerin tespit edilebildiği durumlarda ise bu kişilerin doğrudan bilgilendirilmesi yoluyla yapılır. İZMİR YAPI MALZEMELERİ VE PİYASA GÖZETİM DENETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

26 ŞANTİYEDE YAPI MALZEMELERİNİN DENETİMİ
“Bir yapım işinin yaşanılan bütün süreçlerinde ilgili tüm mevzuata uyulmasından bütün taraflar mesuldürler.” Ancak asıl sorumluluk ilgili denetim görevlilerindedir. Bunlar; 81 ilimizde faaliyette bulunan yapı denetim şirketleri Mücavir alan dışında ve kamu yapılarında görev kontrol mühendisleri Mücavir alan içerisinde denetim işlemlerinden sorumlu belediye fenni mesulleridir. İZMİR YAPI MALZEMELERİ VE PİYASA GÖZETİM DENETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

27 İZMİR YAPI MALZEMELERİ VE PİYASA GÖZETİM DENETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
İZMİR YAPI MALZEMELERİ VE PİYASA GÖZETİM DENETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

28 ŞANTİYE ORTAMINDA PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ
BELİRLİ YAPI MALZEMELERİ ŞANTİYE ORTAMINDA ÜRETİLEBİLİR !!! Bir ürünün Yapı Malzemeleri Yönetmeliğinin hükümlerine tabi bir ürün olarak değerlendirilebilmesinin koşulu, ürünün piyasaya arz edilmesidir. Bu takdirde piyasaya arz edilmeden doğrudan yapı işlerinde kullanılan Yapı Malzemeleri üründen ziyade yapı müteahhitlik hizmeti olarak kabul edilir. İZMİR YAPI MALZEMELERİ VE PİYASA GÖZETİM DENETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

29 İlginiz için Teşekkür Ederim İZMİR YAPI MALZEMELERİ VE
PİYASA GÖZETİM DENETİMİ ŞUBESİ İZMİR YAPI MALZEMELERİ VE PİYASA GÖZETİM DENETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

30 ETAG 004 İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
YAPI MALZEMELERİ VE PGD ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ETAG 004 standardı; EOTA (Avrupa Teknik Onay Organizasyonu) tarafından 89/106/EEC nolu Yapı Malzemeleri Direktifi altında yayınlanan, “dış cephe mantolama ve ısı yalıtım sistemleri” için Avrupa sınırları içinde zorunlu olan geniş kapsamlı bir performans ve dayanım değerlendirme sistemidir. ETAG 004 Isı yalıtım sistemlerinin performansının bir bütün olarak test edilmesini zorunlu kılan, bir araya gelen sistem bileşenlerinin (ısı yalıtım malzemesi, yapıştırıcı, sıva, donatı filesi, yüzey kaplama malzemeleri gibi) nihai performansını, gerçek koşulları simüle eden yaşlandırma testi ile belirleyen kapsamlı bir metottur.

31 ETAG 004 İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
YAPI MALZEMELERİ VE PGD ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ETAG 004 kılavuzundaki dayanım testlerinin nihai amacı; binanın ömrü boyunca cephede teknik ve estetik problem çıkarmadan ısı yalıtım görevini sürdürecek ısı yalıtım sistemlerinin tespitini sağlamaktır. Kısaca ürün veya ürün grupları belirli bir dönem yaşlandırma testlerine (ısı yalıtım sistemleri için 30 yıla tekabül eden) tabi tutularak, bu dönem içinde aşırı soğuk ve sıcaklarda, rüzgâr ve yağmur gibi çevresel etmenlere karşı dirençleri ölçülmektedir. ETAG 004 Bu testleri başarılı geçen sistemlere akredite bir laboratuvar tarafından ETAG 004 belgesi verilir.

32 ETAG 004 İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
YAPI MALZEMELERİ VE PGD ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Bakanlığımızın tarih 2014/17 sayılı genelgesi ile binaların dış cephelerinde kullanılan ısı yalıtım sistemleri için ETAG 004 belgesi alma zorunluluğu getirilmiştir. ETAG 004 Bakanlığımız Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünün tarih ve sayılı yazısı ile; sektörün hazırlık ve belgelendirme süreçlerinin tamamlanabilmesi için bu genelgenin uygulama başlangıcı tarihine ertelenmiştir.


"PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ TEMEL KAVRAMLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları