Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAPI MALZEMELERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ TEMEL KAVRAMLARI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAPI MALZEMELERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ TEMEL KAVRAMLARI."— Sunum transkripti:

1 MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAPI MALZEMELERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ TEMEL KAVRAMLARI

2 MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAPI MALZEMELERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 04.04.2015İZMİR YAPI MALZEMELERİ VE PİYASA GÖZETİM DENETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ2 PGD; Yapı malzemelerinin güvenli olup olmadığının denetlenmesi veya denetlettirilmesi, güvenli olmayan yapı malzemelerinin güvenli hale getirilmesinin temin edilmesi, gerektiğinde yaptırımların uygulanması faaliyetleri olarak tanımlanır. PGD NEDİR???

3 MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAPI MALZEMELERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 04.04.2015İZMİR YAPI MALZEMELERİ VE PİYASA GÖZETİM DENETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ3  Piyasa Gözetimi ve Denetimi  Kamu görevidir,  Tüketicinin korunmasını hedefler,  Yerli ve ithal piyasaya arz edilmiş tüm yapı malzemelerini kapsar,  Ürünlerin ilgili mevzuata uygunluğunun kontrolüdür.

4 MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAPI MALZEMELERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ – TÜRKİYE İLİŞKİLERİ 1973 AET-TÜRKİYE CUMHURİYETİ arasında ANKARA ANTLAŞMASI KATMA PROTOKOL 1995 GÜMRÜK BİRLİĞİ TAM ÜYELİĞİ MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI = Gümrük Duvarlarının Kaldırılması + 22 YIL

5 MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAPI MALZEMELERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 04.04.2015 İZMİR YAPI MALZEMELERİ VE PİYASA GÖZETİM DENETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 5 Tarihsel Perspektif :  1963 Ankara Anlaşması  1995 Gümrük Birliği’ne Tam Üye Oluşumuz – Malların Serbest Dolaşımı  1997 – Uyumlaştırma çalışmaları  2003 Yapı Malzemeleri Yönetmeliği yayımlandı  2007 Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) zorunlu uygulamaya girdi  2013 Yeni Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) zorunlu uygulamaya girdi

6 MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAPI MALZEMELERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 04.04.2015İZMİR YAPI MALZEMELERİ VE PİYASA GÖZETİM DENETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ6 PGD KURULUŞUÜRÜN GRUPLARI BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Elektrikli ve elektronik ürünler, makineler, sivil kullanım amaçlı patlayıcılar, motorlu taşıtlar, asansörler, ev aletleri, gaz yakan cihazlar, basınçlı ekipmanlar (basit basınçlı kaplar da dahil), sıcak su kazanları, ölçü aletleri, hazır ambalajlı mamuller, hazır giyim- tekstil ve ayakkabı (etiket kontrolü), diğer makineler, tarım ve orman traktörleri. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Düzenlenmemiş alanda yer alan hazır giyim tekstil ve ayakkabı(kimyasal ve fiziksel risk denetimi), dekoratif malzemeler, mobilyalar, el aletleri, aygıtlar, hobi ve spor ekipmanları, mutfak/pişirme gereçleri, çakmaklar, kırtasiye ürünleri, çocuk ekipmanları, gıda görünümlü ürünler. SAĞLIK BAKANLIĞI Kozmetikler, oyuncaklar, deterjanlar, çocuk bakım ürünleri, tıbbi cihazlar, kimyasal ürünler (dövme mürekkebi, temizleme ve yıkama ürünleri) GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda maddeleri, gıdalarla temas eden madde ve malzemeler, yem, gübreler, bitki koruma ürünleri, veterinerlikte kullanılan tıbbi ürünler ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI YAPI MALZEMELERİ, katı yakıtlar, pil ve akümülatörler BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU Telsiz ve telekomünikasyon terminal ekipmanları ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Kişisel koruyucu donanımlar ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Gezi tekneleri, gemi teçhizatı TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMU Tütün mamulleri ve etil alkol ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU Akaryakıtlar

7 MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAPI MALZEMELERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 04.04.2015 İZMİR YAPI MALZEMELERİ VE PİYASA GÖZETİM DENETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 7 Yapı Malzemesi Her türlü yapı işinde veya bu işlerin herhangi bir kısmında kalıcı olarak kullanılmak üzere üretilen ve piyasaya arz edilen ve performansı yapı işlerinin temel gereklere ilişkin performansını etkileyen bütün malzemeler veya takım malzemeler.

8 MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAPI MALZEMELERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 04.04.2015İZMİR YAPI MALZEMELERİ VE PİYASA GÖZETİM DENETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ8 Güvenli Ürün Kullanım süresi içinde, normal kullanım koşullarında risk taşımayan veya kabul edilebilir ölçülerde risk taşıyan ve temel gerekler bakımından azamî ölçüde koruma sağlayan ürünü,

9 MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAPI MALZEMELERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 04.04.2015İZMİR YAPI MALZEMELERİ VE PİYASA GÖZETİM DENETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ9 TS 5808 Boyalar ve Vernikler Standartlar  Ürünün özellikleri, işleme ve üretim yöntemleri, bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme, etiketleme ve uygunluk değerlendirmesi işlemleri hususlarından biri veya birkaçını belirten ve uyulması ihtiyari olan düzenlemeyi

10 MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAPI MALZEMELERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 04.04.2015İZMİR YAPI MALZEMELERİ VE PİYASA GÖZETİM DENETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ10  Komisyon tarafından verilen talimata göre CEN (Avrupa Standardizasyon Komitesi) tarafından hazırlanan ve AB Komisyonu tarafından kabul görerek Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde yayımlanarak yürürlüğe giren standartlardır.  Bakanlık tarafından tebliğ ile duyurulmaktadırlar.  Uyumlaştırılmış standartlar mecburidir.  Standardın uyumlaştırılmış kısmı, yani mecburi kısmı Ek-ZA’da belirtilir.  Standartta belirtilen diğer hususlar ihtiyaridir. Uyumlaştırılmış Standart

11 MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAPI MALZEMELERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 04.04.2015İZMİR YAPI MALZEMELERİ VE PİYASA GÖZETİM DENETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ11 Avrupa Teknik Değerlendirmesi Tabi olduğu bir uyumlaştırılmış standart ve/veya ulusal standart bulunmayan veya standardından sapma gösteren, AB Komisyonu tarafından standart hazırlanması öngörülmeyen malzemelerin CE işareti iliştirilerek piyasaya arz edilebilmesini sağlar. Teknik Değerlendirme Kuruluşları tarafından düzenlenir. Ülkemizde İTBAK ve TSE Teknik Değerlendirme Kuruluşu olarak faaliyet göstermektedir.

12 MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAPI MALZEMELERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 04.04.2015İZMİR YAPI MALZEMELERİ VE PİYASA GÖZETİM DENETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ12 Ürünün, ilgili teknik düzenlemeye uygunluğunun test edilmesi veya belgelendirilmesine ilişkin her türlü faaliyeti ifade eder. Onaylanmış Kuruluşlar tarafından gerçekleştirilir Uygunluk Değerlendirmesi

13 MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAPI MALZEMELERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 04.04.2015İZMİR YAPI MALZEMELERİ VE PİYASA GÖZETİM DENETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ13 Düzenlenmiş Alan  AB tarafından çıkarılan bir mevzuat tarafından düzenlenen alandır,  Bu alanda yer alan bir ürünün ticareti ortak AB mevzuatına uygun bir şekilde yapılmalıdır! Düzenlenmemiş Alan  AB’nin ortak mevzuatının bulunmadığı, ulusal mevzuat ile düzenlenen alandır,  Üye ülkeler arasında ticaret “karşılıklı tanıma ilkesi” doğrultusunda gerçekleştirilir.karşılıklı tanıma ilkesi G

14 MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAPI MALZEMELERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 04.04.2015İZMİR YAPI MALZEMELERİ VE PİYASA GÖZETİM DENETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ14 Temel Gerek Ürünün; insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki yaşam ve sağlığı, çevre ve tüketicinin korunması açısından sahip olması gereken asgarî güvenlik koşulları Temel Karakteristik Temel gereklere ilişkin yapı malzemesinin temel özellikleri

15 MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAPI MALZEMELERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 04.04.2015 İZMİR YAPI MALZEMELERİ VE PİYASA GÖZETİM DENETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 15

16 MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAPI MALZEMELERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI -CE İşareti, Avrupa Birliği’nin, teknik mevzuat uyumu çerçevesinde 1985 yılında benimsediği Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında hazırlanan bir kısım Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamında yer alan ürünlerle ilgili olup, ürünlerin AB’nin ilgili direktiflerindeki temel gereklere uygun olduğunu ve gerekli bütün uygunluk değerlendirme faaliyetlerinden geçtiğini gösteren bir Birlik işaretidir. -Kalite işareti değildir, ürünün güvenli olduğunu gösteren işarettir. CE İŞARETİ NEDİR?

17 MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAPI MALZEMELERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Onaylanmış Kuruluş Var İse, !! TSE’nin onaylanmış kuruluş nosu :1783

18 MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAPI MALZEMELERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 04.04.2015İZMİR YAPI MALZEMELERİ VE PİYASA GÖZETİM DENETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ18

19 MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAPI MALZEMELERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Yönetmelik kapsamında ulusal standartlara tabi ürünlere “G işareti” iliştirilecek ve hakkında bir standart bulunmayan malzemeler, yenilikçi ürünler, takım malzeme olan ürünler ve prototip malzemeler ulusal teknik onay almak ve buna istinaden G işareti iliştirilmek suretiyle piyasaya arz edilebilecektir. Ayrıca yapı malzemelerinin içerisinde kullanıldıkları yapı işlerinin tabi oldukları temel gerekler bakımından beyan edilmesi gerekli olan ürün karakteristiklerinin standartlarca karşılanmaması halinde malzeme, eksik karakteristik/karakteristikler için ulusal teknik onaya tabi olacaktır. Ulusal standartlar kapsamındaki yapı malzemelerine Bakanlığımız tarafından görevlendirilen Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları tarafından düzenlenen G Uygunluk Belgesi verilir. 04.04.2015İZMİR YAPI MALZEMELERİ VE PİYASA GÖZETİM DENETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ19 G İŞARETİ

20 MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAPI MALZEMELERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 04.04.2015İZMİR YAPI MALZEMELERİ VE PİYASA GÖZETİM DENETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ20

21 MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAPI MALZEMELERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

22 MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAPI MALZEMELERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 04.04.2015İZMİR YAPI MALZEMELERİ VE PİYASA GÖZETİM DENETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ22

23 MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAPI MALZEMELERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 04.04.2015İZMİR YAPI MALZEMELERİ VE PİYASA GÖZETİM DENETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ23

24 MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAPI MALZEMELERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 24

25 MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAPI MALZEMELERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 04.04.2015İZMİR YAPI MALZEMELERİ VE PİYASA GÖZETİM DENETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ25 Güvensiz ürüne yönelik uygulanacak müeyyideler:  Ürünün piyasaya arzının yasaklanması,  Piyasaya arz edilmiş olan ürünlerin piyasadan toplanması,  Ürünlerin, güvenli hale getirilmesinin imkansız olduğu durumlarda, taşıdıkları risklere göre kısmen ya da tamamen bertaraf edilmesi,  Yukarıda belirtilen önlemler hakkında gerekli bilgilerin, ülke genelinde dağıtımı yapılan iki gazete ile ülke genelinde yayın yapan iki televizyon kanalında ilanı  Risk altındaki kişilerin yerel yayın yapan gazete ve televizyon kanalları vasıtasıyla bilgilendirilmesinin mümkün olduğu durumlarda, bu duyuru yerel basın ve yayın organları yoluyla, risk altındaki kişilerin tespit edilebildiği durumlarda ise bu kişilerin doğrudan bilgilendirilmesi yoluyla yapılır.

26 MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAPI MALZEMELERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞANTİYEDE YAPI MALZEMELERİNİN DENETİMİ 04.04.2015 İZMİR YAPI MALZEMELERİ VE PİYASA GÖZETİM DENETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 26 “Bir yapım işinin yaşanılan bütün süreçlerinde ilgili tüm mevzuata uyulmasından bütün taraflar mesuldürler.” Ancak asıl sorumluluk ilgili denetim görevlilerindedir. Bunlar;  81 ilimizde faaliyette bulunan yapı denetim şirketleri  Mücavir alan dışında ve kamu yapılarında görev kontrol mühendisleri  Mücavir alan içerisinde denetim işlemlerinden sorumlu belediye fenni mesulleridir.

27 MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAPI MALZEMELERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 04.04.2015İZMİR YAPI MALZEMELERİ VE PİYASA GÖZETİM DENETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ27

28 MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAPI MALZEMELERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞANTİYE ORTAMINDA PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ 04.04.2015İZMİR YAPI MALZEMELERİ VE PİYASA GÖZETİM DENETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ28 BELİRLİ YAPI MALZEMELERİ ŞANTİYE ORTAMINDA ÜRETİLEBİLİR !!!  Bir ürünün Yapı Malzemeleri Yönetmeliğinin hükümlerine tabi bir ürün olarak değerlendirilebilmesinin koşulu, ürünün piyasaya arz edilmesidir.  Bu takdirde piyasaya arz edilmeden doğrudan yapı işlerinde kullanılan Yapı Malzemeleri üründen ziyade yapı müteahhitlik hizmeti olarak kabul edilir.

29 MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAPI MALZEMELERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 04.04.2015İZMİR YAPI MALZEMELERİ VE PİYASA GÖZETİM DENETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ29 İlginiz için Teşekkür Ederim İZMİR YAPI MALZEMELERİ VE PİYASA GÖZETİM DENETİMİ ŞUBESİ

30 ETAG 004 İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ YAPI MALZEMELERİ VE PGD ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ETAG 004 standardı; EOTA (Avrupa Teknik Onay Organizasyonu) tarafından 89/106/EEC nolu Yapı Malzemeleri Direktifi altında yayınlanan, “dış cephe mantolama ve ısı yalıtım sistemleri” için Avrupa sınırları içinde zorunlu olan geniş kapsamlı bir performans ve dayanım de ğ erlendirme sistemidir. Isı yalıtım sistemlerinin performansının bir bütün olarak test edilmesini zorunlu kılan, bir araya gelen sistem bileşenlerinin (ısı yalıtım malzemesi, yapıştırıcı, sıva, donatı filesi, yüzey kaplama malzemeleri gibi) nihai performansını, gerçek koşulları simüle eden yaşlandırma testi ile belirleyen kapsamlı bir metottur.

31 ETAG 004 İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ YAPI MALZEMELERİ VE PGD ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ETAG 004 kılavuzundaki dayanım testlerinin nihai amacı; binanın ömrü boyunca cephede teknik ve estetik problem çıkarmadan ısı yalıtım görevini sürdürecek ısı yalıtım sistemlerinin tespitini sağlamaktır. Kısaca ürün veya ürün grupları belirli bir dönem yaşlandırma testlerine (ısı yalıtım sistemleri için 30 yıla tekabül eden) tabi tutularak, bu dönem içinde aşırı soğuk ve sıcaklarda, rüzgâr ve yağmur gibi çevresel etmenlere karşı dirençleri ölçülmektedir. Bu testleri başarılı geçen sistemlere akredite bir laboratuvar tarafından ETAG 004 belgesi verilir.

32 ETAG 004 İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ YAPI MALZEMELERİ VE PGD ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Bakanlığımızın 16.07.2014 tarih 2014/17 sayılı genelgesi ile binaların dış cephelerinde kullanılan ısı yalıtım sistemleri için ETAG 004 belgesi alma zorunluluğu getirilmiştir. Bakanlığımız Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünün 30.12.2014 tarih ve 16779 sayılı yazısı ile; sektörün hazırlık ve belgelendirme süreçlerinin tamamlanabilmesi için bu genelgenin uygulama başlangıcı 01.07.2015 tarihine ertelenmiştir.


"MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAPI MALZEMELERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ TEMEL KAVRAMLARI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları