Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

UMS 12 Kurum Kazancı Üzerinden Ödenen Vergiler Temel ilkeler Vergi matrahı Finansal tablolara alma Yeniden değerleme Makul değer düzeltmeleri Dağıtılmamış.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "UMS 12 Kurum Kazancı Üzerinden Ödenen Vergiler Temel ilkeler Vergi matrahı Finansal tablolara alma Yeniden değerleme Makul değer düzeltmeleri Dağıtılmamış."— Sunum transkripti:

1 UMS 12 Kurum Kazancı Üzerinden Ödenen Vergiler Temel ilkeler Vergi matrahı Finansal tablolara alma Yeniden değerleme Makul değer düzeltmeleri Dağıtılmamış karlar

2 Kar Üzerinden Alınan Vergilerin Muhasebeleştirilmesi Ertelenmiş Vergiler (Deferred Taxes): İşletme kârı (vergi öncesi kâr) ile vergi matrahı (vergi beyannamesindeki kârı), farklı muhasebe kurallarının uygulanması nedeni ile birbirlerine eşit olmayabilirler. Örnek: Gelirlerin ve giderlerin muhasebeleştirilmesinde işletmede Tahakkuk esası uygulanırken, vergisel açıdan Nakit esasının uygulanması. Farklılık Çeşitleri: Geçici Fark (Zamanlama Farkı) Kalıcı Fark

3 1.Geçici Fark Örnek: Kampüs İşletmesi’nin 200A ve 200B yılları faaliyet sonuçları aşağıdaki gibidir. İşletme finansal raporlama açısından gelirleri tahakkuk esasına göre muhasebeleştirirken, vergi matrahını bulurken nakit esasını uygulamaktadır. Her iki yılda da vergi oranı %20’dir. Gelirin Tanınma Zamanı200A200BToplam İşletme Kârı60.000 120.000 Vergi Matrahı30.00090.000120.000 Vergi Gideri (Defterde) Ödenecek Vergi (Fiilen Ödenecek Vergi) Fark 200A %20 x 60.000 = 12.000%20 x 30.000 = 6.0006.000,-TL 200B %20 x 60.000 = 12.000%20 x 90.000 = 18.000(6.000,-TL)

4 Örnek: 200A yılında, Bodrum İşletmesinin giderleri işletme kayıtlarında 50.000,-TL, vergi beyannamesinde ise 60.000,-TL’dır. Farklılık 200A yılında kira için yapılan ve tamamı vergi matrahından düşülen 10.000,- TL tutarındaki ödemeden kaynaklanmaktadır. Ancak, kira ödemesi gelecekteki iki yılı kapsamaktadır. Vergi oranı %20’dir. Giderin Tanınma Zamanı200A200B200CToplam Tahakkuk (Defterde)05.000 10.000 Nakit Esası (Vergi)10.00000 Fark10.0005.000 0 Gelecekte Vergilendirilecek Tutarlar200B200CToplam Önceden Ödenmiş Kira5.000 10.000 Vergi Oranı%20%20%20%20 31/12/200A itibarıyla Ert.Vergi1.000 2.000

5 Örnek: 31/12/200A tarihinde Kemer İşletmesi, 200A yılı satışları için 9.000,-TL garanti karşılığı ayıracaktır (bu tutar 200B yılında ödenecektir). Ödeme yapılmadıkça, garanti karşılığı kaydedilen giderler vergi matrahından indirilememektedir (K.K.E.G.). 200A ve 200B yıllarında vergi karşılığı %20’dir. Hem 200A hem de 200B yıllarında işletme karı (V.Ö.K.) 20.000,-TL olmuştur. 31/12/200AGaranti Gideri Garanti Karşılığı 9.000 Vergi Gideri (Defterde) Ödenecek Vergi (Fiilen Ödenecek Vergi) Fark 200A %20 x 20.000 = 4.000 %20 x 29.000 = 5.8001.800,-TL 200B %20 x 20.000 = 4.000 %20 x 11.000 = 2.200(1.800,-TL)

6 Temel İlkeler Tüm geçici farklar için ertelenmiş vergi hesaplanmalıdır Bilançodaki defter değeri ile vergi matrahı arasındaki fark

7 Geçici farklar Vergilendirilebilir geçici farklar İndirilebilir geçici farklar Varlığın/yükümlülüğün kayıtlı değerinin geri kazanıldığı/vadesi gelip ödendiği dönemlerde mali karın (mali zararın) tespitinde vergi matrahına dahil edilecek geçici farklar Varlığın/yükümlülüğün kayıtlı değerinin geri kazanıldığı/vadesi gelip ödendiği dönemlerde mali karın (mali zararın) tespitinde vergi matrahını azaltacak geçici farklar ERTELENEN VERGİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ ERTELENEN VERGİ VARLIKLARI Temel İlkeler

8 Vergi Matrahı Vergilendirme amacıyla bir varlık veya yükümlülüğün belirlenen değeri Yükümlülükler Yükümlülüğün kayıtlı değerinden gelecek dönemlerde söz konusu yükümlülük kapsamında vergilendirme bakımından indirilebilecek tutarın düşülmesiyle elde edilen tutar Yükümlülükler Yükümlülüğün kayıtlı değerinden gelecek dönemlerde söz konusu yükümlülük kapsamında vergilendirme bakımından indirilebilecek tutarın düşülmesiyle elde edilen tutar Varlıklar Gelecekte bu varlıkla ilgili vergilendirilebilir ekonomik faydalar dolayısıyla vergi matrahından indirilebilir tutar Ekonomik faydaların gelecekte vergi matrahına dahil edilmemesi durumunda varlığın kayıtlı değeri vergiye tabi değerine eşittir Varlıklar Gelecekte bu varlıkla ilgili vergilendirilebilir ekonomik faydalar dolayısıyla vergi matrahından indirilebilir tutar Ekonomik faydaların gelecekte vergi matrahına dahil edilmemesi durumunda varlığın kayıtlı değeri vergiye tabi değerine eşittir Bilançoda kayıtlı olmasalar bile bazı kalemlerin vergi matrahı olabilir.

9 Vergi Matrahı Örnekleri (1)Satışlar tahsilatlara dayalı olarak vergilendirildiğinde Vergi hesapları (000) Gelir tablosu Gelirler 4,500 Satışların maliyeti (3,000) Brüt kar 1,500 Bilanço Dönen varlıklar Stoklar 450 Ticari alacaklar - Vergi hesapları (000) Gelir tablosu Gelirler 4,500 Satışların maliyeti (3,000) Brüt kar 1,500 Bilanço Dönen varlıklar Stoklar 450 Ticari alacaklar - Finansal Tablolar (000) Gelir tablosu Gelirler5,000 Satışların maliyeti(3,000) Brüt kar2,000 Bilanço Dönen varlıklar Stoklar450 Ticari alacaklar500 Finansal Tablolar (000) Gelir tablosu Gelirler5,000 Satışların maliyeti(3,000) Brüt kar2,000 Bilanço Dönen varlıklar Stoklar450 Ticari alacaklar500 Defter değeri500 Eksi: Vergi matrahı (0) Vergilendirilebilir geçici fark500 D. değeriVergi matrahı

10 (2)Satışlar tahakkuk esasında vergilendirildiğinde Vergi Matrahı Örnekleri Finansal Tablolar (000) Gelir tablosu Gelirler5,000 Satışların maliyeti(3,000) Brüt kar2,000 Bilanço Dönen varlıklar Stoklar450 Ticari alacaklar500 Finansal Tablolar (000) Gelir tablosu Gelirler5,000 Satışların maliyeti(3,000) Brüt kar2,000 Bilanço Dönen varlıklar Stoklar450 Ticari alacaklar500 D. değeri Vergi hesapları (000) Gelir tablosu Gelirler5,000 Satışların maliyeti(3,000) Brüt kar2,000 Bilanço Dönen varlıklar Stoklar450 Ticari alacaklar500 Vergi hesapları (000) Gelir tablosu Gelirler5,000 Satışların maliyeti(3,000) Brüt kar2,000 Bilanço Dönen varlıklar Stoklar450 Ticari alacaklar500 Defter değeri500 Eksi: Vergi matrahı (500) Vergilendirilebilir geçici fark0 Vergi matrahı

11 (3)Karşılıklar sadece ödendiğinde vergiden indirilebildiğinde Vergi hesapları (000) Gelir tablosu Gelirler 5,000 Satışların Maliyeti (3,000) Brüt Kâr2,000 Karşılıklar (0) Faaliyet karı 2,000 Bilanço Kısa vadeli borçlar Karşılıklar - Vergi hesapları (000) Gelir tablosu Gelirler 5,000 Satışların Maliyeti (3,000) Brüt Kâr2,000 Karşılıklar (0) Faaliyet karı 2,000 Bilanço Kısa vadeli borçlar Karşılıklar - Finansal Tablolar (000) Gelir tablosu Gelirler 5,000 Satışların maliyeti (3,000) Brüt kar 2,000 Karşılıklar (120) Faaliyet karı1,880 Bilanço Kısa vadeli borçlar Karşılıklar120 Finansal Tablolar (000) Gelir tablosu Gelirler 5,000 Satışların maliyeti (3,000) Brüt kar 2,000 Karşılıklar (120) Faaliyet karı1,880 Bilanço Kısa vadeli borçlar Karşılıklar120 Defter değeri (120) Eksi: Vergi matrahı 0 İndirilebilir geçici fark (120) Vergi Matrahı Örnekleri D. değeriVergi matrahı

12 (4)Cezalar vergiden indirilemediğinde Vergi hesapları (000) Gelir tablosu Gelirler 5,000 Satışların maliyeti (3,000) Brüt kar 2,000 Ceza (0) Faaliyet karı 2,000 Bilanço Kısa vadeli borçlar Ceza - Vergi hesapları (000) Gelir tablosu Gelirler 5,000 Satışların maliyeti (3,000) Brüt kar 2,000 Ceza (0) Faaliyet karı 2,000 Bilanço Kısa vadeli borçlar Ceza - Finansal Tablolar (000) Gelir tablosu Gelirler 5,000 Satışların maliyeti (3,000) Brüt kar 2,000 Ceza (40) Faaliyet karı 1,960 Bilanço Kısa vadeli borçlar Ceza 40 Finansal Tablolar (000) Gelir tablosu Gelirler 5,000 Satışların maliyeti (3,000) Brüt kar 2,000 Ceza (40) Faaliyet karı 1,960 Bilanço Kısa vadeli borçlar Ceza 40 Defter değeri (40) Eksi: Vergi matrahı (0) Kalıcı fark (40) Tax base x ertelenen vergi oranı 0% Vergi Matrahı Örnekleri D. değeriVergi matrahı

13 (4) Cezalar vergiden indirilemediğinde Defter değeri (40) Eksi: Vergi matrahı (40) Geçici fark 0 VEYA Bir kalem vergilendirme amacıyla indirilemediğinde veya vergilendirilemediğinde hiçbir zaman ertelenen vergi oluşmaz. Bu nedenle ya: - geçici farkı gösterin ama %0 vergi uygulayın; ya da - vergi matrahını kayıtlı değere dayandırın Vergi matrahını defter değerine eşitle Vergi Matrahı Örnekleri

14 (5)Hızlandırılmış amortismanda vergi Vergi hesapları (000) Gelir tablosu Gelirler 5,000 Satışların maliyeti (3,000) Brüt kar 2,000 Amortisman (150) Faaliyet karı 1,850 Bilanço Duran varlıklar Maddi duran varlıklar 900 Vergi hesapları (000) Gelir tablosu Gelirler 5,000 Satışların maliyeti (3,000) Brüt kar 2,000 Amortisman (150) Faaliyet karı 1,850 Bilanço Duran varlıklar Maddi duran varlıklar 900 Finansal Tablolar (000) Gelir tablosu Gelirler 5,000 Satışların maliyeti (3,000) Brüt kar 2,000 Amortisman (100) Faaliyet karı 1,900 Bilanço Duran varlıklar Maddi duran varlıklar1,400 Finansal Tablolar (000) Gelir tablosu Gelirler 5,000 Satışların maliyeti (3,000) Brüt kar 2,000 Amortisman (100) Faaliyet karı 1,900 Bilanço Duran varlıklar Maddi duran varlıklar1,400 Defter değeri 1,400 Eksi: Vergi matrahı (900) Vergilendirilebilir geçici fark 500 Vergi Matrahı Örnekleri D. değeriVergi matrahı

15 (5)Hızlandırılmış amortismanda vergi Vergi hesapları (000) Bilanço Duran varlıklar Maddi duran varlıklar 1,050 Vergi hesapları (000) Bilanço Duran varlıklar Maddi duran varlıklar 1,050 Finansal Tablolar (000) Bilanço Duran varlıklar Maddi duran varlıklar 1,500 Finansal Tablolar (000) Bilanço Duran varlıklar Maddi duran varlıklar 1,500 Defter değeri 1,500 Eksi: Vergi matrahı (1,050) Vergilendirilebilir geçici fark 450 Bir yıl önce….. Vergi Matrahı Örnekleri D. değeriVergi matrahı

16 (5) Hızlandırılmış amortismanda vergi Vergi hesapları (000) Gelir tablosu Gelirler 5,000 Satışların maliyeti (3,000) Brüt kar 2,000 Amortisman (150) Faaliyet karı 1,850 Vergi hesapları (000) Gelir tablosu Gelirler 5,000 Satışların maliyeti (3,000) Brüt kar 2,000 Amortisman (150) Faaliyet karı 1,850 Finansal Tablolar (000) Gelir tablosu Gelirler 5,000 Satışların maliyeti (3,000) Brüt kar 2,000 Amortisman (100) Faaliyet karı 1,900 Finansal Tablolar (000) Gelir tablosu Gelirler 5,000 Satışların maliyeti (3,000) Brüt kar 2,000 Amortisman (100) Faaliyet karı 1,900 Ertelenen vergi yükümlülükleri (500 x 30%) 150 Eksi: Ertelenen vergi yükümlülükleri(450 x 30%)(135) Gelir tablosuna aktarılan ertelenen vergi 15 Dönem vergisi @ 30% (555) Vergi sonrası kar 1,295 Dönem vergisi @ 30% (555) Ertelenen vergi (15) Vergi sonrası kar1,330 Bu yıla geri dönersek….. Vergi Matrahı Örnekleri

17 Finansal Tablolara Alma UMS 12’ye göre, aşağıdaki durumlar hariç ertelenen vergi tüm geçici farklar için kaydedilir: (a)Şerefiyenin ilk defa kaydedilmesi; veya (b)Bir işlemde varlık veya yükümlülüğün ilk defa kaydedilmesi: (i)işletme birleşmesi durumu hariç; ve (ii)işlem tarihinde ticari karı veya mali karı etkilemediğinde. Vergiden muaf yardımlar ve değer düşüklüğü karşılıkları alınamayacak varlıkları da kapsar.

18 Finansal tablolara ilk alınışta: Örnek Bir işletme bir varlığın %50’sinin finansmanı için devletten teşvik almıştır. Teşvik vergiden muaftır ve ertelenmiş gelir olarak kaydedilmiştir. Varlığın tahmini kullanım ömrü yedi yıldır. Finansal Tablolar (000) Bilanço Duran Varlıklar Bina700 Dönen Varlıklar Kasa350 Uzun/Kısa Vadeli Borçlar Devlet teşviki350 Finansal Tablolar (000) Bilanço Duran Varlıklar Bina700 Dönen Varlıklar Kasa350 Uzun/Kısa Vadeli Borçlar Devlet teşviki350 Vergi hesapları (000) Bilanço Duran Varlıklar Bina 700 Dönen Varlıklar Kasa 350 Uzun/Kısa Vadeli Borçlar Devlet teşviki - Sermaye ve yedekler Birikmiş karlar 350 Vergi hesapları (000) Bilanço Duran Varlıklar Bina 700 Dönen Varlıklar Kasa 350 Uzun/Kısa Vadeli Borçlar Devlet teşviki - Sermaye ve yedekler Birikmiş karlar 350 Vergiyi etkilemez Gelir tablosu Finansal Tablolara Alma D. değeriVergi matrahı

19 Örnek Bir işletme bir varlığın %50’sinin finansmanı için devletten teşvik almıştır. Teşvik vergiden muaftır ve ertelenmiş gelir olarak kaydedilmiştir. Varlığın tahmini kullanım ömrü yedi yıldır. Finansal tablolara ilk alınışta: Defter değeri 350 Eksi: Vergi matrahı (350) Geçici fark 0 Defter değerine eşitleyin veya sıfır olarak bırakın ve %0 ertelenen vergi oranı uygulayın. Finansal Tablolara Alma

20 Yeniden Değerleme İşletmenin varlığı elden çıkarma yükümlülüğü olmasa bile yeniden değerleme kazançlarında, ileriye taşınan kazançlarda ve makul değer düzeltmelerinde (vergi amaçla gerçekleştirilmeyen düzeltmelerde) ertelenen vergi oluşur.

21 Doğrudan öz sermaye ile ilişkilendirilen veya alacaklandırılan kalemlerde ertelenen vergiler de öz sermayeyle ilişkilendirilir veya alacaklandırılır. Sermaye ve Yedekler Sermaye120,000 Birikmiş karlar570,000 Yeniden değerleme fonu (100,000 – 30,000)70,000 Y.DeğerlemeY.Değerleme VergietkisiVergietkisi Yeniden Değerleme

22 Makul Değer Düzeltmeleri Makul değer düzeltmelerinin vergi etkisi için satın alınan bağlı ortaklıklar için ertelenen vergi hesaplanmalıdır. Şerefiye hesaplaması m m Makul Değer120 Satın alınan varlık ve borçların makul değeri: Net varlıkların defter değeri66 Varlıkların piyasa değeri ile değerlemesi sonucu oluşan makul değer düzeltmeleri20 Makul değer düzeltmesi sonucu oluşan ertelene vergi yükümlülüğü @ %30 (6) 80 Şerefiye 40 Vergi matrahı üzerindeki defter değeri @ %30

23 Dağıtılmamış Karlar – Yurtdışı Faaliyetleri Bağlı ortaklık, iştirak veya şubelerin dağıtılmamış karları da geçici farklara yol açabilir – gelecekte elde edilecek olan temettülerin vergisi. Grup finansal tabloları (000) Yatırım/net varlıkların defter değeri250 Vergi matrahı (örn. orijinal maliyet)(140) Vergilendirilebilir geçici fark 110 Grup finansal tabloları (000) Yatırım/net varlıkların defter değeri250 Vergi matrahı (örn. orijinal maliyet)(140) Vergilendirilebilir geçici fark 110 Bu durum UMS 12’ye göre aşağıdaki şekilde ölçülür: Değer artışı gelecekteki potansiyel temettüler ve kur değişimlerinden kaynaklanmaktadır (tahsil edildiğinde vergilenecektir) UMS 12 – Aşağıdaki durumlar haricinde ertelenen vergi ayırın: Yatırımcı geçici farkın iptal edilmesini kontrol edebiliyorsa; ve Geçici farkların öngörülebilir gelecekte iptal edilmeyeceği muhtemel olduğunda.

24 Dağıtılmamış Karlar Ayrılacak vergi –Dağıtıma konu kar payı ödemesi yapıldığında ödenecek olan kurumlar vergisi Kar ve kur değişimleri –Defter değerindeki değişimler sadece kar nedeniyle değil döviz kuru değişimleri nedeniyle de olabilir –Kardan kaynaklanan ertelenen vergi gelir tablosuna aktarılmalı, döviz kuru değişimlerinden kaynaklanan vergi ise yedeklere aktarılmalıdır.

25 Gerçekleşmemiş Kar Tasfiyesi UMS 12’ye göre işletmeler stoklarının bulunduğu ülkelerdeki vergi oranlarını kullanmalıdır.

26 26,85010,350 Kapsamlı Örnek ABC İşletmesi 31 Aralık 2006 tarihinde aşağıdaki bilanço değerlerine sahiptir: DefterVergiGeçici değerimatrahıFarklar VARLIKLAR 000 000000 Maddi Duran Varlıklar 37,200 Geliştirme Harcamaları 6,650 Stoklar 4,320 Ticari alacaklar 7,900 Kasa 34 56,104 Notlar (1)Maddi duran varlıkların vergi matrahı yıl sonu itibariyle 26,850,000’dir. Defter değerine yıl içinde arazi için yapılan 1,950,000 tutarında yeniden değerleme dahil edilmiştir. Yeniden değerleme vergi matrahını veya vergilenebilir karı etkilemez. Yıl içinde maddi duran varlık alımı veya satımı yapılmamıştır.

27 -6,650 Defter VergiGeçici değerimatrahıfarklar VARLIKLAR 000 000000 Maddi Duran Varlıklar 37,200 26,850 10,350 Geliştirme Harcamaları 6,650 Stoklar 4,320 Ticari alacaklar 7,900 Kasa 34 56,104 Kapsamlı Örnek Notlar (2) Geliştirme harcamaları geliştirilmekte olan veya geçmişte geliştirilmiş olan yeni ürünlerin geliştirilme maliyetlerinden oluşmaktadır. Tüm geliştirme harcamaları oluştuğunda vergi gideri olarak alınmıştır.

28 4,450(130) DefterVergiGeçici değerimatrahıfarklar VARLIKLAR 000 000000 Maddi Duran Varlıklar 37,200 26,850 10,350 Geliştirme Harcamaları 6,650 - 6,650 Stoklar 4,320 Ticari alacaklar 7,900 Kasa 34 56,104 7,900- 34- Kapsamlı Örnek Notlar (3) Stoklar orijinal maliyetlerinin 130,000 altında, net gerçekleşebilir değerleri üzerinden gösterilmektedir. Stokların kayıttan düşülmesi sadece stoklar satıldığında vergisel nedenlerle gerçekleşmektedir. (4) Diğer varlıklar muhasebe ve vergisel olarak aynı şekilde raporlanmaktadır.

29 (5,400)- 16,600 (3,996)- (30)- -(270) DefterVergiGeçici DeğeriMatrahıfarklar ÖZ SERMAYE VE BORÇLAR 000 000000 Sermaye (15,000) Emisyon Primi (4,000) Yeniden Değerleme Fonu (arazi) (3,000) Geçmiş Yıllar Karlar ı (24,408) Ertelenen vergi yükümlülüğü (3,996) Cari Yükümlülükler-çevre kirletme cezası (30) -sağlık faydaları (270) -ticari borçlar (5,400) 56,104 Notlar (5)Yıl içinde işletmeye çevreye verdiği zarar nedeniyle 60,000 tutarında ceza kesilmiştir. Cezalar işletmenin kayıtlı olduğu bölgede vergiden indirilememektedir. (7)Diğer yükümlülüklerde vergi ve muhasebe farklılıkları bulunmamaktadır. Öz sermaye için ertelenen vergi hesaplanmaz- öz sermaye kalandır (6)Sağlık faydaları ödendiğinde vergiden indirilmektedir. Kapsamlı Örnek

30 1,897 Vergi giderlerinin önemli bileşenleri 000 Cari vergi gideri Geçici farkların oluşması ve iptali ile ilgili oluşan ertelenen vergi giderleri Gelir vergisi gideri Kapsamlı Örnek - Açıklama Notlar (8)Cari yıl vergi gideri 1,897,000. (9)Cari vergi vergi idaresine net yönteme göre ödenmekte (10)Cari yıl ve önceki yıl vergi oranları %30 (11)Dönem başı ertelenmiş vergi yükümlülüğü 3,996,000

31 Vergi giderlerinin önemli bileşenleri 000 Cari vergi gideri 1,897 Geçici farkların oluşması ve iptali ile ilgili oluşan ertelenen vergi giderleri Gelir vergisi gideri 000 Ertelenen vergi yükümlülüğü, dönem sonu (16,600 x 30%)4,980 Eksi: Ertelenen vergi yükümlülüğü, dönem başı(3,996) Eksi : yeniden değerleme fonuna aktarılan tutarlar (1,950 x 30%) (585) Gelir tablosuna aktarılan tutarlar 399 399 2,296 Kapsamlı Örnek - Açıklama

32 (Muhasebe karı x vergi oranı) ile gelir vergisinin mutabakatı 000 Muhasebe karı x vergi oranı (7,593 x 30%) Vergiye tabi karı belirlemede indirilemeyen giderlerin vergi etkisi: cezalar (60 x 30%) Gelir vergisi 2,278 18 2,296 Notlar (12)Yıl sonundaki muhasebe karı 7,593,000 Kapsamlı Örnek - Açıklama


"UMS 12 Kurum Kazancı Üzerinden Ödenen Vergiler Temel ilkeler Vergi matrahı Finansal tablolara alma Yeniden değerleme Makul değer düzeltmeleri Dağıtılmamış." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları