Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dr. ARZU DURSUN Neonatoloji Uzmanı Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi YENİDOĞAN CANLANDIRMASI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dr. ARZU DURSUN Neonatoloji Uzmanı Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi YENİDOĞAN CANLANDIRMASI."— Sunum transkripti:

1 Dr. ARZU DURSUN Neonatoloji Uzmanı Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi YENİDOĞAN CANLANDIRMASI

2 YENİDOĞAN ÖLÜMLERİ Lancet: 2010 Yıllık doğum: 130 milyon Yıllık YD ölümü: 4 milyon World Health Report 2005

3

4 4

5 Dr. Benjamin Pugh (1754) “Eğer bebek doğumun ardından hemen soluk alamazsa, ki bazen olabilir, ağzını silin, ağzınızı çocuğunkine bastırın, aynı anda da burnunu baş ve işaret parmaklarınızla sıkarak havanın kaçmasını engelleyin; akciğerleri şişirin, ateşin karşısında vücudunu ovalayın. Bu yöntemle ben birçoğunu kurtardım.”

6 Neonatal Resüsitasyon Programı NRP AAP-AHA programı İlk NRP kursu: 1987 1992: ILCOR-Uluslararası Resusi tasyon Komitesi işbirliği Kanıta dayalı verilerin toplanması Her 5 yılda güncelleme 130 ülkede

7 KORD KLEMPLENMESİ 7 NRP 2005 Öneri yok NRP 2010: Canlandırma ihtiyacı olmayan tüm bebeklerde en az 1 dakika geciktirilmeli Canlandırma ihtiyacı olanlarda canlandırmaya başlanması önceliklidir

8 %100 %10 %1 ‰2

9 MALZEME HAZIRLIĞI Tam olmalı Çalışır durumda olmalı Kullanıma hazır olmalı

10 Canlandırmanın ABCD’si Solunum yolunu aç A irway - Solunum yolunu aç (Pozisyon, aspirasyon, endotrakeal tüp) -Solunumu başlat B reathing - Solunumu başlat (Solunumun uyarılması, Pozitif Basınçlı Ventilasyon-PBV) Pozitif Basınçlı Ventilasyon-PBV) - Dolaşımı sağla C irculation - Dolaşımı sağla (Göğüs kompresyonu) (Göğüs kompresyonu) – İlaçlar (Adrenalin, volüm genişleticiler) D rugs – İlaçlar (Adrenalin, volüm genişleticiler) 10

11 Canlandırma Gereksinimi 11 Gestasyon term mi? Solunum var ya da a ğ lıyor mu? Kas tonusu iyi mi?

12 Gestasyon term mi? Solunum var ya da ağlıyor mu? Kas tonusu iyi mi? Isıtın, gerekiyorsa hava yolunu temizleyin, kurulayın, solunumu uyarın KAH <100 ya da solunumu yok ya da iç çekme tarzında solunum? Hayır Olağan bakım: Isıtın Gerekiyorsa hava yolunu temizleyin Kurulayın Değerlendirmeyi sürdürün Evet Anneye verin Solunum güçlüğü ya da inatçı siyanoz? Hayır Olağan Bakım

13 Başlangıç Basamakları Bebeğin ısıtılması Pozisyon verilmesi Gerekiyorsa solunum yolunun temizlenmesi Kurulanması Yeniden pozisyon verilmesi 13

14 Mekonyumlu bebek akış çizelgesi Canlı aktif bebek Spontan solunumu var Kas tonusu iyi Kalp atım hızı 100 atım/dk üzerinde

15 Kurulama İşlemi Solunumu uyarmak için 30 saniyenin sonuna kadar uygulanabilir Başı kurulamaya özen gösterilmelidir Kurulama sonrası ıslak havlu uzaklaştırımalıdır 15

16 Prematüre-Isının Korunması 16 Ortam sıcaklığı artırılır (25-26ºC) Radyant ısıtıcı daha erken açılır Polietilen plastik torba kullanılır Bebek kurulanmaz Boynuna kadar torba içine konulur Gebelik Ya ş ı < 29 Hafta

17 Taktil Uyaran Bebek apnede ise Uygun uyaranlardan sadece biri Kısa süreli (en fazla iki kez) 17 Ayak tabanına şaplak ya da fiske Bebeğin sırtının sıvazlanması

18 Bebeğin değerlendirilmesi 18 DE Ğ ERLEND İ RME

19 Gestasyon term mi? Solunum var ya da ağlıyor mu? Kas tonusu iyi mi? Isıtın, gerekiyorsa hava yolunu temizleyin, kurulayın, solunumu uyarın KAH <100 ya da solunumu yok ya da iç çekme tarzında solunum? Hayır Olağan bakım: Isıtın Gerekiyorsa hava yolunu temizleyin Kurulayın Değerlendirmeyi sürdürün Evet Anneye verin Solunum güçlüğü ya da inatçı siyanoz? Hayır CPAP Hava yolunu temizleyin, Spo ₂ izleyin, CPAP uygulamayı düşünün

20 Oksijenlenme Doğumu izleyen ilk birkaç dakika bebek siyanotik olabilir. 20 SPO 2 hedeften düşükse/artmıyorsa O2 verilmelidir

21 Oksijenlenme 21 Oksijen-hava karıştırıcı yoksa oda havası ile başlanmalı Term bebekler için oda havası ile başlanmalı sPO2 değerlerine göre oksijen artırılmalı Kalp masajı gereken bebeğe %100 oksijen verilmeli %100 Oksijende Oksidan Hasar Fazla

22 22 Yenidoğan canlandırmasında doğru ve etkin girişim bebeğin akciğerlerini ventile etmektir !

23 Ventilasyon endikasyonları Apne ya da iç çekme tarzında solunum Kalp hızının 100 atım/dakika altında olması %100 konsantrasyonda serbest akış oksijene karşın yetersiz oksijen satürasyonu KAH <100 ya da solunumu yok ya da iç çekme tarzında solunum? Evet PBV, Spo ₂ izlemi Gestasyon term mi? Solunum var ya da a ğ lıyor mu? Kas tonusu iyi mi? Hayır Isıtın, gerekiyorsa hava yolunu temizleyin, kurulayın, solunumu uyarın Do ğ um 30 sn 60 sn Ba ş langıç basamakları, yeniden de ğ erlendirme ve gerekiyorsa ventilasyonun ba ş latılması için 60 saniye

24 Ventilasyon Hızı Hedeflenen hız: 40 - 60 soluk/dakika Sık – iki – üç – sık – iki – üç... 24

25 25 Yeterli yanıt yoksa Etkinlik kontrolü ve ventilasyonu düzeltici adımlar 30 saniye etkin PBV’ye rağmen KAH 60 atm/dk altında ise; Göğüs Kompresyonu

26 26 Ventilasyonun sonlandırılması Kalp atım hızı 100 atım/dakika üzerinde VE Spontan solunum var

27 Göğüs Kompresyonu Aynı yere Aynı derinlikte Aynı hızda 27

28 Göğüs Kompresyonu Hızı 2 saniyede 3 kompresyon + 1 ventilasyon 1 dakikada 90 kompresyon + 30 ventilasyon 28 Bas Bırak Bas Bırak Bas Bırak Bekle = 2 saniyede bir döngü Bir veİki veÜç ve Sık (balon)

29 29 Göğüs kompresyonuna başlandığında kalp atım hızına; 60 saniye eşgüdümlü ve etkin kompresyonla ventilasyon sonrasında bakılmalıdır !

30 30 İşlemlerin sonlandırılması KAH 60 atım/dakika ve üzerinde ancak 100 atım/dakika altında ise: Göğüs kompresyonu sonlandırılır Ventilasyon sürdürülür KAH 100 atım/dakika üzerinde ve spontan solunum var ise: Pozitif basınçlı ventilasyon da sonlandırılır

31 Entübasyon uygulanabilecek durumlar Mekonyumlu deprese bebek Etkisiz PBV (Yetersiz yanıt, yetersiz göğüs hareketi) Uzun sürecek PBV Göğüs kompresyonu Diafragma hernisi ya da surfaktan verme gereksinimi 31

32 Adrenalin endikasyonu 30 saniye etkin pozitif basınçlı ventilasyon + 60 saniye etkin ventilasyon + kompresyon Kalp hızı 60 atım/dakika altında 32

33 Umbilikal Damar Yolu Açılması Steril koşullarda Kordona, 1-2 cm kalacak biçimde düz bir kesi yapılır Kateterin ucu umbilikal vene yerleştirilir (yaklaşık 4-5 cm) Enjektör geri çekilerek kanın geldiği görülür ve 0.5 ml SF verilerek kontrol edilir 33

34 Eğer bebek şokta görünüyor ve canlandırmaya yanıt vermiyorsa, volüm genişletici vermek düşünülmelidir. ! 34 Önerilen çözelti = Serum fizyolojik Önerilen doz = 10 ml/kg Önerilen yol = Umbilikal ven Önerilen veriliş hızı = 5 – 10 dakikada Solukluk,Kapiller dolma zamanında uzama, Zayıf nabız Düşük ya da “0” kan basıncı

35 Ventilasyonun yetersiz kalması Solunum yolu anomalileri Koanal atrezi Pierre-Robin sendromu Pnömotoraks Diafragma hernisi Konjenital kalp hastalığı 35

36 Canlandırma sonrası bakım Canlandırma uygulanmış bebekler Yenidoğana yoğun bakım hizmeti verilebilecek bir birimde 36 Gestasyon term mi? Solunum var ya da a ğ lıyor mu? Kas tonusu iyi mi? Isıtın, gerekiyorsa hava yolunu temizleyin, kurulayın, solunumu uyarın KAH <100 ya da solunumu yok ya da iç çekme tarzında solunum? PBV, Spo ₂ izlemi KAH <100? Ventilasyon düzeltici adımları uygulayın KAH <60? Entübe etmeyi dü ş ünün PBV ile birlikte gö ğ üs kompresyonu uygulayın KAH <60? IV Adrenalin uygulayın Hayır Evet Solunum güçlü ğ ü ya da inatçı siyanoz? Hayır Hava yolunu temizleyin, Spo ₂ izleyin, CPAP uygulamayı dü ş ünün Canlandırma sonrası bakım Hayır Evet

37 37


"Dr. ARZU DURSUN Neonatoloji Uzmanı Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi YENİDOĞAN CANLANDIRMASI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları