Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T. C. İstanbul Aydın Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Biyolojik Arıtma Tesisi Projeleri Proje Yönetim Metodolojisi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T. C. İstanbul Aydın Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Biyolojik Arıtma Tesisi Projeleri Proje Yönetim Metodolojisi."— Sunum transkripti:

1 T. C. İstanbul Aydın Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Biyolojik Arıtma Tesisi Projeleri Proje Yönetim Metodolojisi Yüksek Lisans Tezi Tez Danışmanı : Prof. Dr. Halil ÖNDER Hazırlayan : İnş. Müh. Mustafa KIRMIZI

2 Tez Bölümleri  1. Giriş ve Tezin Amacı  2. Atıksu Arıtma Tesisleri ve Önemi  3. Proje Yönetim Metodolojisi  4. Kaynak Kullanımı ve Analizler  5. Sonuç

3 1. Giriş ve Tezin Amacı Türkiye de dahil olmak üzere bütün Dünya ülkelerinde içme suyu ve kullanım suyu hızla tükenmektedir. Ekolojik dengenin düzgün olarak ilerleyebilmesi ve yaşamın devam ettirilebilmesi için sürekli suya ihtiyaç duyacağımız kaçınılmaz bir gerçektir. Mevcut su kaynaklarının, kullanım ihtiyacını karşılayabilmesi ve bunu devam ettirebilmesi için su takviye çalışmalarının yapılması gerekmektedir.

4 1. Giriş ve Tezin Amacı Atık su arıtma tesisleri imalatı tamamlandıktan sonra, atık halde bulunan sular temizlenerek tekrar doğaya kazandırılır. Böylelikle mevcut su kaynaklarının kullanımı, arıtılan sular ile birlikte azalır. Tekrar doğaya kazandırılacak atık suların kullanılması ile birlikte mevcut su, ileri zamanlarda kullanılmak üzere mevcut halde durmaya devam edecektir.

5 1. Giriş ve Tezin Amacı Çalışmanın amacı yürütülecek projenin sistematik şekilde devam edebilmesi ve belirli bir bütçe çerçevesinde kalarak projenin sonlandırılması için gerekli bütün aktivitelerin zamanında yapılabilmesidir. Oluşabilecek riskleri, aksaklıkları ve bütçe planlamasını kontrol altında tutacaktır.

6 2. Atıksu Arıtma Tesisleri ve Önemi Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı bilgilerine göre ülkemizde bulunan 326 atık su arıtma tesisinin yılda 2,72 milyar 3 atık suyu arıttığı gözlemlenmiştir. Ülkemizde bir bireyin günde ortalama 182 litre suyu kullandıktan sonra atık su şebekelerine iletmektedir. Şu andaki mevcut nüfus 76 milyon 667 bin kişi olarak belirlenmiştir. Bu durum, günde 14 milyar 3 suyu arıtmamız gerektiği gerçeğini ortaya koymaktadır.

7 2. Atıksu Arıtma Tesisleri ve Önemi İkinci dereceden biyolojik arıtma tesisinin yapıları; o Terfi Haznesi o Oksidasyon Havuzu o Çökeltim Havuzu o Geri Devir Yapısı o Dağıtım Yapısı o Deşarj Rögarı

8 3. Proje Yönetim Metodolojisi Kaynakların Belirlenmesi Kaynakların Ataması Kaynak Maliyetlerinin Belirlenmesi Aktivitelerin Kaynakları

9 3. Proje Yönetim Metodolojisi

10 4. Kaynak Kullanımı ve Analizler Analiz: Kalıp Tarihİşçi SayısıİmalatBirimÇalışma Saatiİmalat/Saat 11.11.2013 4248,608 31,00 12.11.2013 4196,806 32,00 13.11.2013 4265,308 33,00 14.11.2013 4200,007 28,00 15.11.2013 4102,608 12,00 16.11.2013 4168,707 24,00 21.11.2013 4210,768 26,00 22.11.2013 4255,508 31,00 23.11.2013 4275,128 34,00 25.11.2013 4285,048 35,00 26.11.2013 4236,568 29,00

11 4. Kaynak Kullanımı ve Analizler Analiz: Demir Tarihİşçi SayısıİmalatBirimÇalışma Saatiİmalat/Saat 11.11.2013 2126,707 18,00 12.11.2013 2135,657 19,00 13.11.2013 2125,607 17,00 14.11.2013 2110,146 18,00 15.11.2013 2108,906 18,00 16.11.2013 2104,807 14,00 21.11.2013 2105,007 15,00 22.11.2013 2112,407 16,00 23.11.2013 2118,606 19,00 25.11.2013 2110,006 18,00 26.11.2013 2120,507 17,00

12 4. Kaynak Kullanımı ve Analizler Analiz: Beton Dökümü Tarihİşçi SayısıİmalatBirimÇalışma Saatiİmalat/Saat 12.11.2013 3126,0004 31,500 16.11.2013 345,0002 22,500 21.11.2013 3165,0006 27,500 23.11.2013 384,0003 28,000 30.11.2013 3176,0006 29,333 04.12.2013 370,0004,5 15,566 07.12.2013 3156,0007 22,299

13 4. Kaynak Kullanımı ve Analizler Analiz: Kazı ve Tesviye TarihYakıt(LT)İmalatBirimÇalışma Saati 19.12.2013 110,0059,4001,00 26.12.2013 0,00345,6007,00 04.01.2014 120.0072,6501,15 08.01.2014 0,00148,7002,10 11.01.2014 100,00234,1206,00 14.01.2014 0,0039,0000,45 20.01.2014 95,00402,6007,50

14 4. Kaynak Kullanımı ve Analizler Analiz: Vinç Kullanımı TarihVinç SayısıİmalatBirimÇalışma SaatiYakıt(LT) 11.11.2013 1248,608 115,00 12.11.2013 1196,806 0,00 13.11.2013 1265,308 0,00 14.11.2013 1200,007 100,00 15.11.2013 1102,608 0,00 16.11.2013 1168,707 0,00 21.11.2013 1210,768 100,00 22.11.2013 1255,508 0,00 23.11.2013 1275,128 0,00 25.11.2013 1285,048 105,00 26.11.2013 1236,568 0,00

15 4. Kaynak Kullanımı ve Analizler Analiz: Kamyon Kullanımı TarihAraç SayısıİmalatBirimÇalışma SaatiYakıt(LT) 11.01.2014 182,0007 160,00 13.01.2014 146,0007 0,00 14.01.2014 155,0007 0,00 15.01.2014 165,0008 160,00 16.01.2014 158,0007 0,00 17.01.2014 176,0008 0,00 18.01.2014 112,0007 160,00 20.01.2014 159,0008 0,00 21.01.2014 168,0007 0,00 22.01.2014 171,0007 160,00 23.01.2014 157,0008 0,00

16 4. Kaynak Kullanımı ve Analizler Analiz Değerlendirmesi İş KalemiÇalışma SaatiMetrajBirimPeriyotOrtalama Kalıp Bağlanması 505,004 043,90sa 8,00 Kalıp Sökülmesi 110,504 293,82sa 38,00 Demir Bağlanması 422,002 295,96sa 5,50 Beton Dökme 97,50822,000sa 8,430 Vibrasyon 65,00822,000sa 12,650

17 4. Kaynak Kullanımı ve Analizler Hesap Detayları  Kaynakların kesin maliyetlerinin hesabı sırasında, işin başlatılabilmesi için gerekli olan malzemelerin bedelleri ayrı ayrı hesaplanacaktır. İşin başlatılabilmesi için gerekli bütçe ayrımı, bir defaya mahsus ödeme planı içindir.  Kaynakların sürekli saatlik giderleri hesaplanırken, işçinin aldığı aylık ücret üzerinden %14,5 SSK primi ve %2 İşsizlik Fonu eklenecektir.  Kaynakların sürekli saatlik giderleri hesaplanırken, işçinin gıda giderleri de eklenecektir.  Kaynakların maliyetleri hesaplanırken bir defaya mahsus ödeme ve sürekli ödemeye esas ayrı 2 hesap yapılacaktır.

18 4. Kaynak Kullanımı ve Analizler Analiz: Kalıp Hesabı

19 4. Kaynak Kullanımı ve Analizler Analiz: Demir Hesabı

20 4. Kaynak Kullanımı ve Analizler Analiz: Beton Hesabı

21 4. Kaynak Kullanımı ve Analizler Analiz: Kazı, Vinç, Kamyon

22 4. Kaynak Kullanımı ve Analizler Analiz: Analiz Maliyetleri

23 4. Kaynak Kullanımı ve Analizler Analiz: Kaynak Kullanımı

24 4. Kaynak Kullanımı ve Analizler Analiz: 1/3 Yıl

25 4. Kaynak Kullanımı ve Analizler Analiz: 2/3 Yıl

26 4. Kaynak Kullanımı ve Analizler Analiz: 3/3 Yıl

27 4. Kaynak Kullanımı ve Analizler Analiz: Maliyet / Yıl

28 4. Kaynak Kullanımı ve Analizler Analiz: Maliyet / Hafta

29 4. Kaynak Kullanımı ve Analizler Analiz: Toplam Maliyetler

30 5. Sonuç

31  Kaynak hiyerarşisi  Kaynak kullanım detayları  İş Kırılım Yapısı analizleri  İş programı kontrolü  Maliyet kontrolü  Görevler ve organizasyon şeması  Verimliliğin kontrolü  Bütçe planlaması  Yaklaşık maliyetin oluşturulması

32 5. Sonuç Devamı için..  Böyle bir çalışmanın devam ettirilebilmesi için öneriler;  Fiyatların «Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Birim Fiyatları» listesinden alınması, yaklaşık maliyeti daha hassas hale getirecektir.  İş programı hazırlanırken, aynı anda başlanabilir işler listesi oluşturulabilir. Böylelikle listede bulunan işler aynı tarihte başlayabilir, proje süresi kısalabilir.  Analizi yapılan imalatların kayıtları tutulurken, saatlik periyot kullanılabilir. Böylelikle işin verimliliği adına saatlik bazda müdahaleler söz konusu olabilir.  Analizi yapılan işin boyutu büyütülerek daha geniş bir yelpaze oluşturulabilir.  Yönetim Metodolojisi, Ergonomi ve Güvenlik koşulları ile bağdaştırarak İş Sağlığı ve Güvenliği konusu üzerine vurgular yapılabilir.

33 5. Sonuç Son Söz Tez çalışmamda emeği geçen tez danışmanım Fulya İNAL hocama, Halil ÖNDER hocama, Fatih ALTAN hocama, Emre CAN hocama teşekkür ederim.


"T. C. İstanbul Aydın Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Biyolojik Arıtma Tesisi Projeleri Proje Yönetim Metodolojisi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları