Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 AQAP-110 Bakanlıklararası Harita İşlerini Koordinasyon ve Plânlama Kurulu’nun Olağan Toplantısı (27 MART 2003) Bakanlıklararası Harita İşlerini Koordinasyon.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 AQAP-110 Bakanlıklararası Harita İşlerini Koordinasyon ve Plânlama Kurulu’nun Olağan Toplantısı (27 MART 2003) Bakanlıklararası Harita İşlerini Koordinasyon."— Sunum transkripti:

1 1 AQAP-110 Bakanlıklararası Harita İşlerini Koordinasyon ve Plânlama Kurulu’nun Olağan Toplantısı (27 MART 2003) Bakanlıklararası Harita İşlerini Koordinasyon ve Plânlama Kurulu’nun Olağan Toplantısı (27 MART 2003)

2 2 TAKDİM PLANI Harita yapımı ile ilgili bütçe aktarma hesaplarına esas olacak 2003 yılı birim fiyatlarının sunumu, Fiyatların kurulumuzca karara bağlanması.

3 3 Bakanlıklararası Harita İşlerini Koordinasyon ve Plânlama Kurulu Program ve Plânlama Komisyonu üyelerinin katılımı ile 11 Mart 2003 tarihinde Harita Genel Komutanlığında yapılan toplantıda belirlenen, harita yapımı ile ilgili bütçe aktarma hesaplarına esas olacak 2003 yılı birim fiyatları,

4 4 2002 yılında gerçekleşen toptan eşya ve tüketici fiyatlarındaki artış oranları, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ve diğer kurumların görüşleri, Harita Genel Komutanlığı tarafından üretilen mal, hizmet ve yapım işlerine ait fiyat ve maliyet analiz yönergesi, Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik konjüktür, Arz-talep durumu, dikkate alınarak belirlenmiş olup, yansılarda sunulmuştur.

5 5 NİRENGİ

6 6 Bu birim fiyatlar; nirengi yer seçimi, beton tesisi, ölçme ve hesaplamaları kapsamaktadır. Fotogrametrik nirengi yöntemine göre yapılan nirengi işlerinde, gerekli olan yatay ve düşey kontrol noktaları yanında bir paftada iki adet aplikasyon noktası da bulunmaktadır.

7 7 Dolgu yönteminde bir paftaya beş adet nirengi noktası düşmektedir. Harita üretiminde Kinematik GPS yöntemi kullanılması durumunda nirengi faaliyetlerine ilişkin fiyatlar, ayrıca belirlenir.

8 8 KIYMETLENDİRME

9 9 KIYMETLENDİRME (DEVAM)

10 10 KIYMETLENDİRME (DEVAM)

11 11 FOTOGRAMETRİK NİRENGİ

12 12 Kıymetlendirme fiyatlarına büroda yapılan fotogrametrik nirengi faaliyetleri dahil değildir. Güzergah kıymetlendirmesi güzergah ekseninin 250 m. sağı ve 250 m. solunu kapsar.

13 13 Bu fiyatlar yarı meskun alanlara göre belirlenmiş fiyatlardır. Meskun ve gayri meskun alanlara ilişkin büyük ölçekli kıymetlendirme, çalışılan bölgedeki detay yoğunluğuna bağlı olarak ayrıca tespit edilir.

14 14 FOTOĞRAF ALIMI Belirli Bir Alanda

15 15 FOTOĞRAF ALIMI (DEVAM) Belirli Bir Alanda

16 16 FOTOĞRAF ALIMI (DEVAM) Belirli Bir Alanda

17 17 FOTOĞRAF ALIMI (DEVAM) Belirli Bir Alanda

18 18 FOTOĞRAF ALIMI (DEVAM) Güzergah Boyunca

19 19 FOTOĞRAF ALIMI (DEVAM) Güzergah Boyunca

20 20 Asgari sahanın altındaki uçuşlar için asgari saha ücreti alınır. Verilmiş olan fiyatlar yalnızca uçuş ve film bedelleri olup, filmlerin banyo ve kart baskı işlemleri ayrıca hesaplanır. Fiyatlar doğu-batı, kuzey-güney standart uçuşlara göredir. İlave çapraz uçuş talep edilmesi durumunda fiyatlar ayrıca belirlenir. Kinematik GPS destekli uçuşlar için fiyatlar uçuş planına göre ayrıca belirlenir. FOTOĞRAF ALIMINDA:

21 21 UÇAĞIN İŞ BÖLGESİNE İNTİKALİNİN BİR SAATLİK ÜCRETİ FOTO-LABORATUAR HİZMETLERİ Uçuş, banyo ve kart baskı hizmetleri aynı kuruluşta yapılıyor ise, SİYAH-BEYAZ

22 22 RENKLİ İNFRARED 10.000 Km 2 üzerindeki hava fotoğrafı alımları ayrıca görüşmeye tabidir.

23 23 DİĞER HUSUSLAR Bu dokümanda belirtilmiş olan fiyatlar, yılın ilk üç ayında hava fotoğrafı alımı, banyo, nirengi ve kıymetlendirme faaliyetleri için geçerlidir.

24 24 Yılın geri kalan aylarında ayrıca ilan etmeye gerek kalmadan; Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından yayımlanan “Toptan Eşya ve Tüketici Fiyatları İndeks Bültenleri”nin ortalaması esas alınarak üçer aylık periyotlarla fiyatlar düzenlenecektir. Yukarıdaki tüm hizmetlere, ilan edilen KDV oranları ayrıca ilave edilir.

25 25 Bu fiyatlar, Kurulumuzca da uygun bulunması durumunda Millî Savunma Bakanı ve Bayındırlık İskan Bakanı’nın onayına sunularak yürürlüğe girecektir.


"1 AQAP-110 Bakanlıklararası Harita İşlerini Koordinasyon ve Plânlama Kurulu’nun Olağan Toplantısı (27 MART 2003) Bakanlıklararası Harita İşlerini Koordinasyon." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları