Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Personel Özlük İşleri & İş Dünyası Kanuni Uygulamalar İstanbul - 2012.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Personel Özlük İşleri & İş Dünyası Kanuni Uygulamalar İstanbul - 2012."— Sunum transkripti:

1 Personel Özlük İşleri & İş Dünyası Kanuni Uygulamalar İstanbul - 2012

2 İŞYERİ AÇILIŞI (4857. Md. 3) İş yeri faaliyete geçmeden SGK dan iş yeri sicil numarası alımı ve çalışılacak kişi sayısı bildirimi. 2 adet SSK işyeri bildirgesi (matbu) İşyeri Yetkili Bilgileri (matbu Müdürün ve ortakların nüfus cüzdanı Suretleri Müdürün ve ortakların ikametgah ilmühaberleri Vergi Levhası E-Bildirge Şifre Teslimini Almaya yetkili Kişinin Vekaleti Bağlı bulunduğu Oda, dernek veya birliklerden alınacak kayıt sureti Ticaret Sicili Kuruluş Gazetesi Müdür imza sirküleri Defter ve belge düzenleyen muhasebeci-mali müşavirlerin belgesi İş ihaleli ise İhale Makamı ile Yüklenici arasındaki Sözleşme Örneği

3

4 İŞYERİ AÇILIŞ Çalışma Bakanlığı Bildirimi; 5838 Sayılı Kanuna Göre SGK ya yapılan bildirim Yeterlidir ! ESKİ UYGULAMA SGK numarası alındıktan sonra 30 gün içerisinde ( takvim Günü ) Çalışma Bölge Müdürlüğü

5 İŞYERİ AÇILIŞ KRİTİK NOKTALAR SGK açılışında belirtilen kişi sayısının tam tutturulması. Aksi halde İ.P.C. Kişi Sayısı X A.Ü. 30 Gün geriye işe giriş. Çalışma Bakanlığına bildirimde 30 gün. Aksi halde kişi sayısıx100 TL – Tehlikeli İşler Kişi Sayısı X 1000 TL, Muvazaalı tespitlerde Kişi SayısıX10.000 TL. Düzeltme olmazsa her ay için aynı miktar. ( 4857 Md. 98 )

6 ÇALIŞMA ŞARTLARININ DÜZENLENMESİ Haftalık Çalışma Saati 45 NET. ( 4857 Md. 63 ) Haftanın çalışma günlerine eşit olarak bölünür. Telafi Çalışması; zorunlu nedenle iş durursa. İşveren 2 ay içinde bu sürenin telafisini isteyebilir. ( 4857 Md. 64 ) Günlük Çalışma ve Bitiş Saatleri.İşyerinin görülebilir bir noktasında çalışanlara duyurunun yapılması gereklidir. ( 4857 Md. 67 )

7 ÇALIŞMA ŞARTLARININ DÜZENLENMESİ Çalışma saatlerinden Sayılan Haller –Görevlendirme Usulu Yolda Geçen Süreler –İŞ görmek üzere beklenen süreler –İşveren tarafından başka bir yere gönderim neticesinde geçen zaman

8 GECE ÇALIŞMALARI & POSTALAR HALİNDE ÇALIŞMA –20:00 – 06:00 ARASINDAKİ GECE DÖNEMİ ÇALIŞMA DÖNEMİDİR. –7,5 SAATTEN FAZLA OLAMAZ. –GECE ÇALIŞMASI VARSA 2 YILDA BİR SAĞLIK KONTROLÜ YAPTIRILIR. –RAPORLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE VERİLMEKLE YÜKÜMLÜDÜR. –POSTA DEĞİŞİMİ YAPILDIĞINDA İKİ POSTA ARASINDA 11 SAAT GEÇMESİ ŞARTTIR.

9 İŞE GİRİŞ İŞLEMLERİ İşgören ile İşverenin Resmi olarak başlayan birlikteliği 2 Boyutu var Sosyal Güvenlik Sisteminde Kayıt Oluşturulması Personel Özlük haklarının takibi için dosyalama yapılması.

10 SGK İşlemleri

11

12 İŞLEMLER ESNASINDA DİKKAT 1 ) İŞVEREN servisinden işlemlerin yapılması 2 ) SSK butonunu seçiniz. 3 ) Doğru İşyeri Kodu ! Önemli 4 ) TC kimlik Numarası Muhakkak Bilinmeli.

13 İŞLEMLER ESNASINDA DİKKAT 5 ) İşe giriş Tarihi Muhakkak 1 gün sonrası. Sigorta Kolu Seçimi – Tüm Sigorta Kolları yada Emeklilik için ayrı seçim. Kısmı Süreli Çalışan ise DİKKAT İŞ Kolu seçimi Dosya Numarası Meslek Adı = E bildirge de Mecburi Tutulmuştur. Sigortalı Görev Kodu

14 İŞLEMLER ESNASINDA DİKKAT İnşaat işlerinde aynı gün işe bildirim yapılabilir. Pazartesi İşe Başlayanların bildirimleri de aynı gün yapılabilir. Emekli İşe Girişinde SGDP tabi seçim yapılmaz ise aksi durumda Tüm Sigorta Kolları seçilirse Emekli Maaşlarında Kesinti Meydana Gelir. Açılan İş Yerinde Alt İŞVEREN varsa bu firmanın elemanlarının işe girişi bir gün önceden yapılmalıdır.Aksi Durumda Kişi Başı 1 Asgari Ücret Meslek KODLARI Muhakkak bildirim 1774 SAYILI KİMLİK BİLDİRİM KANUNA GÖRE YENİ GİRİŞ VE ÇIKIŞLARDA 3 GÜN İÇİNDE KOLLUK KUVVETLERİNE BİLDİRİMİ

15 PERSONEL ÖZLÜK DOSYASI ( 4857 Md. 75 ) Standart Olarak Bulunması Gerekenler 4 Adet vesikalık fotoğraf Sağlık Raporu İkametgâh İlmühaberi Nüfus Cüzdanı Fotokopisi Adli Sicil Kaydı Diploma fotokopisi Yıl içinde ödenen kümülatif Vergi Matrahı ve Gelir Vergisi tutarı Kan Grubu Kartı Evli Personelin evlilik cüzdanı fotokopisi. Askerlik yapan personelin terhis belgesi fotokopisi veya askerlik durumu ile ilgili belgeler İş Başvuru formu, Referansları ve CV" si 4857 / 28. Madde Eski İşyeri Çalışma Belgesi İş Kanunu gereği hizmet akdi Aile Durum Bildirim Formu Asgari Geçim İndirimi taaahütnamesi Fazla çalışma için işçinin onayının alındığı yazı, Ödenen ücretlere ait hesap pusulalarının bir sureti, Kullanım Amaçlı Malzeme / demirbaş Teslim Tutanakları

16 PERSONEL ÖZLÜK DOSYASI ( 4857 Md. 75 ) Özel Şartlara Bağlı Bulunması Gereken Evraklar Bazı işkolları için, periyodik olarak sağlık muayenelerinden geçirildiklerine dair rapor. ( Gıda Sektörü – PORTÖR – Ağır Sanayi İŞİTME ÖLÇÜMLERİ ) Özürlü işçi ise Sakatlık Raporu aslı veya fotokopisi, Özürlü İndiriminden yararlanabilmesi için ilgili defterdarlıktan indirim uygulanacağına dair yazı, Özürlü işçi için İş Kur müracaat kayıt evrakı, Herhangi bir kanuni sebeple ücret kesme cezası uygulanırsa, yapılan kesintilerin sebebinin bildirildiği yazı, İşçilerin, iş sağlığı ve güvenliği konusunda ve karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler ve yasal hak ve sorumluluklar konusunda bilgilendirildiklerine dair yazı. Şoför işçi için ehliyet fotokopisi yada özel ehliyet gerektiren bir iş için gereken ehliyet srtifika yeterlilik belgesi ( SRC BELGELERİ )

17 PERSONEL ÖZLÜK DOSYASI ( 4857 Md. 75 ) İŞTEN AYRILAN PERSONELİN ÖZLÜK DOSYASI EVRAKLARI Sözleşmesi iş kanununun 17 ve 29. maddesine göre fesh edilen işçiye; aynı nitelikte personel ihtiyacı durumunda gönderilen davet yazısı, İşçiye verilen lehte ve aleyhte ihtar yazısı ve tutanaklar, İşten ayrılan işçi için İş Kur"a verilen İşten Ayrılma Bildirgesi (İAB)

18 İş Sözleşmeleri Standart Bir Sözleşmenin Bölümleri TANIMLAR ; TARAFLAR, İŞİN KONUSU ÜCRET VE ÖDEME ŞEKLİ ÇALIŞMA ŞARTLARI ; İŞE BAŞLAMA ZAMANI, DENEME SÜRESİ ÇALIŞMA SÜRESİ, FAZLA MESAİ UYGULAMALARI VE ÜCRETLERİ, İZİN UYGULAMALARI İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ SIR SAKLAMA KOŞULLARI VE REKABET ŞARTLARI SÖZLEŞMEDE OLMAYAN KONULAR HAKKINDA TEBLİGAT UYUŞMAZLIK HALLERİ

19 İŞ SÖZLEŞMELERİ BELİRSİZ / BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ İş sözleşmesinin belli bir süreye bağlı olarak yapılması belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesi arasında ayrımı oluşturur. Belirli süreli Sözleşme iki defa yenilerseniz belirsiz süreli sözleşme olur. DİKKAT. KISMI / TAM SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ İŞ Sözleşmesinde tam zamanlı haftalık calışma saatinden daha az calısma söz konusu ise kısmi süreli iş sözleşmesi düzenlenir. Sözleşmenin calışma koşulları maddesinde haftalık calışma süresi belirtilmelidir.

20 İŞ SÖZLEŞMELERİNDE DİKKAT TEBLİGAT ADRESİ ÖNEMLİ CEZAİ ŞARTLARIN BAĞLAYICILIĞI YOK. BÖLGESEL ORGANİZASYONLARDA GÖREVLENDİRME SECENEĞİ MUHAKKAK BELİRTİLSİN. REKABET VE TİCARİ SIR KAVRAMI DOĞRU TANIMLANSIN İMZA TARİHİNİ İŞE GİRİŞ İLE UYUMLU OLSUN SÖZLEŞME İLE BELİRLENMEYEN KONULAR İCİN MUHAKKAK REFERANS GÖSTERİN. TEMEL KURAL HİC BİR SÖZLEŞME KANUNLARA AYKIRI OLAMAZ.

21 FAZLA ÇALIŞMA UYGULAMALARI (md. 41-44-46) Calışanın onayı olmadan fazla mesaiye kalamazlar. Yılda 270 saatten fazla olamaz. Telafi calışması fazla mesaiden sayılmaz. Fazla Sürelerle Calışma ; Haftalık calışma 45 saatin altında ise, 40 – 45 arasındaki calısma saati fazla sürelerle calışma olarak adlandırılır. Telafi calısması günlük 3 saatten fazla olmaz. Denkleştirme yapılır. Fazla Calışma icin 1 saat = 1,5 saat, Fazla sürelerle calışma icin 1 saat = 1 Saat 15 Dk ( serbest Zamandır ) SKT si 6 aydır.

22 FAZLA ÇALIŞMA muvafakat namesi

23 FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLENDİRMESİ Bayram calışması, 1 yevmiye Hafta Tatili Ücreti = ( yedi günde 24 saat kesintisiz ücretli izin ) Calışırsan bir yevmiye daha Fazla Calışma = saat ücretinin % 50 zamlı olarak ödenmesi ile hesaplanır. Fazla Sürelerle calışma = Normal saat ücretinin % 25 zamlı ödenmesi ile hesaplanır.

24 YILLIK İZİN UYGULAMALARI YILLIK İZİN HAKLARI Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara on dört günden, Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara yirmi günden, Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmialtı günden, Az olamaz. Ancak onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi yirmi günden az olamaz. Yıllık izin süreleri iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri ile artırılabilir.

25 Yıllık ücretli izine hak kazanmak için gerekli sürenin hesabında işçilerin, aynı işverenin bir veya çeşitli işyerlerinde çalıştıkları süreler birleştirilerek göz önüne alınır Emekli olunsa da izin kıdemi devam eder. Askere gidip gelirseniz izin kıdemi devam eder. İstifa ederseniz kıdeminiz sonlanır. İşten ayrılırken izin paraya dönüşür. Yıllık İzin 10 günden az süreye bölünemez YILLIK İZİN UYGULAMALARI

26 Puantaj Örnekleri… Standart Puantaj TablosuMayıs Normal Çalışma26 Hafta Tatili4 Ücretsiz İzin0 Ücretli İzin0 İstirahat0 Fazla Çalışma1 Genel tatil Çalışma2 Mayıs Ayında izin kullanmayan bir calışan.1 gün Hafta ici Mesai, 1 Mayıs ta ve 19 Mayıs da calışmış Puantaj TablosuMayıs Normal Çalışma24 Hafta Tatili4 Ücretsiz İzin0 Ücretli İzin0 İstirahat3 Fazla Çalışma1 Genel tatil Çalışma2 Mayıs Ayında 3 gün istirahat eden bir calışan.1 gün Hafta ici Mesai, 1 Mayısta ve 19 Mayıs da calışmış

27 Puantaj bilgisi, birim ücret ile carpılarak kişinin hak edişleri hesaplanır. BORDRO lanır. Ücrete fazla calışmalar, ek ödemeler, dahil edilir. Bordro üzerinde. Kişi bilgi, TCK numarası, Calıştığı gün sayısı, Ücreti, Fazla Calışma Ücretleri, Ek Kazanclar, Sgk Primleri, İşsizlik Primi, Gelir Vergisi tutarı, Asgari Gecim İndirimi,Damga Vergisi Tutarı ve ödenen rakam tutarı olmak zorundadır. PUANTAJDAN BORDROYA GEÇİŞ

28 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİMLERİ İŞCİ ÜZERİNDEN SGK Primi İşci ; % 14 Brüt Ücret üzerinden İşsizlik Sigortası % 1 Brüt Ücret Üzerinden Brüt Ücret 1000 TL ise SGK Primine Esas Taban Ücret = 940,5 TL ( halk adıyla Asgari Ücret ) SGK Primine Esas Tavan Ücret = Taban Ücret x 6,5 ( halk adıyla ssk tavanı ) ( 6113,25TL) ÜCRET HESAPLANMASI BORDROLAMA İŞVEREN MALİYETİ ( + ) İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ İŞVEREN ( + ) SGK PRİMİ İŞVEREN BRÜT ÜCRET ( - ) SGK PRİMİ ( - ) İŞSİZLİK PRİMİ İŞCİ GELİR VERGİSİ MATRAHI ( - ) GELİR VERGİSİ ( - ) DAMGA VERGİSİ NET ÜCRET BRÜT ÜCRET 1000 SGK İŞCİ PRİMİ14%140 İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ1%10 GELİR VERGİSİ MATRAHI850

29 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİMİ İŞCİ SORUMLULUĞUNDA. SGK Primine Esas Taban Ücret = 886,5 TL ( halk adıyla Asgari Ücret ) SGK Primine Esas Tavan Ücret = Taban Ücret x 6,5 ( halk adıyla ssk tavanı ) ÜCRET HESAPLANMASI BORDROLAMA BRÜT ÜCRET 7000 SGK İŞCİ PRİMİ14%855,85 İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ1%61,13 GELİR VERGİSİ MATRAHI6083,01

30 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİMİ İŞVEREN SORUMLULUĞU İLK BASAMAK % 19,5. KURUMUN TEHLİKE SINIFINA GÖRE BU RAKAM % 25 E KADAR ULAŞABİLİR. ÜCRET HESAPLANMASI BORDROLAMA İŞVEREN MALİYETİ 1215 SGK İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ2%20 SGK İŞVEREN PRİMİ19,5%195 BRÜT ÜCRET 1000 SGK İŞCİ PRİMİ14%140 İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ1%10 GELİR VERGİSİ MATRAHI850 İŞVEREN MALİYETİ 7206 SGK İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ2%115 SGK İŞVEREN PRİMİ19,5%1094 BRÜT ÜCRET 6000 SGK İŞCİ PRİMİ14%806 İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ1%57,62 GELİR VERGİSİ MATRAHI5136

31 GELİR VERGİSİ MATRAHI BRÜT ÜCRET ÜZERİNDEN SGK İŞÇİ PRİMİ VE İŞSİZLİK SİGORTASI İŞÇİ PAYI DÜŞÜLDÜKTEN SONRA ULAŞILAN RAKAM GELİR VERGİSİ MATRAHIDIR. ÜCRET ÜZERİNDEN GELİR VERGİSİ İŞVEREN MALİYETİ 1215 SGK İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ2%20 SGK İŞVEREN PRİMİ19,5%195 BRÜT ÜCRET 1000 SGK İŞCİ PRİMİ14%140 İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ1%10 GELİR VERGİSİ MATRAHI850 İŞVEREN MALİYETİ 7206 SGK İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ2%115 SGK İŞVEREN PRİMİ19,5%1094 BRÜT ÜCRET 6000 SGK İŞCİ PRİMİ14%806 İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ1%57,62 GELİR VERGİSİ MATRAHI5136

32 FAZLA MESAİ TUTARLARI SGK primi işsizlik PRİMİ, Gelir vergisi ve Damga vergisi İKRAMİYE PRİM TUTARLARI SGK primi işsizlik PRİMİ, Gelir vergisi ve Damga vergisi SOSYAL YARDIM TUTARLARI SGK primi işsizlik PRİMİ, Gelir vergisi ve Damga vergisi AYNİ YARDIM TUTARLARI SGK primi işsizlik PRİMİ, Gelir vergisi ve Damga vergisi YEMEK BEDELLERİ ( BAKANLAR KURULU KARARI İLE BELİRLENEN TUTARA KARAR ARTI MALİYETSİZ.) YOL BEDELLERİ SGK primi işsizlik PRİMİ, Gelir vergisi ve Damga vergisi KIDEM TAZMİNATLARI - DAMGA VERGİSİ İHBAR TAZMİNATLARI GELİR VERGİSİ – DAMGA VERGİSİ BORDRO GELİR KALEMLERİ

33 ÜCRET HESAP PUSULASI

34 Gelir vergisi üzerinden sağlanan indirimdir. Kişinin Aile Durumu Bildirimi kayıtlarına göre hesaplanır. Bireysel vergi hesabında hata oluşturacağı için çalışandan ortaya çıkacak durumlar için A G İ Taahhütnamesi alınmalıdır. ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ

35 AGİ

36 Yüzde Oranı ASGARİ ÜCRET940,5MÜKELLEFİN KENDİSİ İÇİN50% YILLIK ASGARİ ÜCRET11286EŞ10% 1. Çocuk7,5% 2. Çocuk7,5% 3. Çocuk5% 4. Çocuk5% 5. Çocuk5% İndirim Yüzdesiyukarı daki oranların toplamına göre hesaplanır Asgari Geçim İndirim Matrahı(9.558 x % 67,5)7618,05 TL Asgari Geçim İndirim Yıllık Tutarı (6.451,15 x %15)1142,70 TL Asgari Geçim İndirim Aylık Tutarı (967,75: 12)95,22 TL ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ HESAPLANMASI

37 örnek uygulama zamanı

38 BRÜT ÜCRET900 ÇALIŞMA GÜN SAYISIYASAL KESİNTİLER NORMAL ÇALIŞMA26SGK PRİMİ İŞÇİ14%142,8A HAFTA TATİLİ4İŞSİZLİK PRİMİ İŞÇİ1%10,2B GENEL TATİL MESAİSİ1GELİR VERGİSİ MATRAHI867 FAZLA ÇALIŞMA MESAİSİ2GELİR VERGİSİ ( AGİ ÖNCESİ )% 15-% 30130,05 ÜCRETSİZ İZİN0DAMGA VERGİSİ0,66%5,7222C İSTİRAHAT0ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ59,74 HAKEDİŞGELİR VERGİSİ ( AGİ SONRASI )70,31D NORMAL ÇALIŞMA780 HAFTA TATİLİ KARŞILIĞI120TOPLAM YASAL KESİNTİLERA+B+C+D229,0322 GENEL TATİL KARŞILIĞI30DİĞER KESİNTİLER FAZLA ÇALIŞMA MESAİSİ KARŞILIĞI90MAAŞ AVANSI HAK EDİŞLER TOPLAMI1020 PERSONEL BORCU KIDEM TAZMİNATIHACİZ İCRA İHBAR TAZMİNATI NET ÜCRET 790,9678 ÖRNEK MAAŞ HESAPLAMA

39 ÇALIŞANIN KUSURUNDAN DOLAYI ÜCRET KESECEKSEK SÖZLEŞMEDE MUHAKKAK OLMALI 2 GÜNLÜK KAZANÇTAN FAZLASI OLMAZ. KESİNTİLER YAPILIR. T.C. ZİRAAT BANKASI ANKARA MERKEZ ŞUBESİ HESAP NO : 38775369 – 505 NOLU HESABA YATAR. BU PARA İŞÇİLERİN EĞİTİM VE SOSYAL HİZMETLERİ İÇİN KULLANILIR ÜCRET KESİNTİLERİ

40 Kök Ücret ( ÇIPLAK MAAŞ ) + Yan ödemeler = tüm ikramiyeler, tüm tazminatlar, tüm ayni yardımlar ve ek haklar.( SÜREKLİLİK KAZANMIŞ OLMASI ŞARTI VAR ) = GİYDİRİLMİŞ ÜCRET KIDEM TAZMİNAT HESABI MİKTARGİYDİRİLMİŞ ÜCRET ÇIPLAK ÜCRETAYLIK900 SERVİS BEDELİAYLIK50 YEMEK BEDELİAYLIK50 İKRAMİYEDÖNEMSEL3600300 KIYAFETDÖNEMSEL12010 KASA TAZMİNATIAYLIK20 MAKAM TAZMİNATIYILLIK1200100 GIDA YARDIMIDÖNEMSEL60050 1480

41 DÖNEMLER İTİBARİYLE KIDEM TAZMİNATI TAVANI UYGULAMA DÖNEMİTUTARI 01.07.2012 - İtibaren3033,98 KIDEM TAZMİNAT TAVANI Kişinin kök ücreti yada giydirilmiş ücreti ne olursa olsun kıdem tazminat tavanını geçtiği takdirde ödeme ve hesaplamalar tavan üzerinden yapılır. İhbar tazminatında tavan uygulaması yoktur. Kıdem tazminatı damga vergisine İhbar tazminatı damga ve gelir vergisine tabidir.

42 Kıdem tazminatı Hak Kazanma Koşulları Askerlik Sebebi ile İSTİFA EMEKLİLİK nedeni İSTİFA İşçinin Haklı Nedenle FESHİ İŞVERENİN Haklı nedenle FESHİ Evlilik Nedeni ile İSTİFA

43 GİYDİRİLMİŞ ÜCRET ÜZERİNDEN, BELİRLENEN İHBAR ÖNELİ İLE HESAPLANIR GÜNLÜK GİYDİRİLMİŞ ÜCRET = AYLIK GİYDİRİLMİŞ ÜCRET / 30 İHBAR ÖNEL SÜRESİ = 14 – 56 GÜN ARASINDA GÜNLÜK ÜCRET X İHBAR ÖNEL SÜRESİ = İHBAR TAZMİNAT RAKAMI GELİR VERGİSİ KESİLİR DAMGA VERGİSİ KESİLİR. ÇIKAN RAKAM NET İHBAR TAZMİNATIDIR. İHBAR TAZMİNAT HESABI

44 Örnek kıdem ve ihbar tazminatının manuel hesaplanması

45 İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi. ( İş Kanunu Md. 25. 2.Fıkra g Bendi ) YAPILACAK İŞLEM DEVAMSIZLIK TUTANAĞI ( GEREKİRSE NOTER ARACILIĞI İLE ) KİŞİYE TEBLİGAT NOTER KANALI İLE ( İŞİNİZE DÖNÜN VE GEÇERLİ MAZERET BİLDİRİN 3 İŞ GÜNÜ İÇİNDE ) GELMEZSE İŞ AKDİNİZ 25. MADDE KAPSAMINDA FESİH EDİLMİŞTİR. NOTER KANALI İLE. DEVAMSIZLIK NEDENİ İLE FESİH

46 KİŞİNİN İSTİFA YAZISI – EMEKLİLİK İÇİN SİGORTALI HESAP FİŞİ DOLDUR ONAYLA. ÇALIŞAN SİGORTADAN YAŞLILIK AYLIĞI ALIR BELGESİ İBRAZ EDER. BU BELGEYE GÖRE KIDEM TAZMİNATI VE DİĞER ALACAKLARI ÖDENİR. TARAFLAR ANLAŞIRSA SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİNE TABİ OLARAK ÇALIŞMAYA DEVAM EDER. EMEKLİLİK NEDENİ İLE FESİH

47 SGK Primi İŞVEREN % 19,5 İşsizlik SİGORTASI % 2 Toplam MALİYETİ verir. İŞVEREN MALİYETİ

48 E BİLDİRGE VERİLİR. İŞTEN ÇIKIŞLAR BİLDİRİLİR. ( 10 GÜN İÇERİSİNDE ) İAB FORMU ŞART DEĞİL. RAPORLU PERSONEL ÇALIŞMAZLIK BELGELERİ 5 İŞGÜNÜ İÇERİSİNDE SİSTEME GİRİLMESİ GEREKLİ. İŞ KAZASI İSE 1 GÜN DAHİ OLSA SİSTEME GİRİLECEK. E BİLDİRGE SİSTEM ÜZERİNDEN İŞLEMLER

49 Her ayın 23 ü son gün. SGK.gov.tr üzerinden. Dosya aktarım mantığı ile çalışanların 6111 TORBA YASA İLE ASMA ZORUNLULUĞU KALKTI E BİLDİRGE İŞLEMLERİ

50

51 Eksik Gün Bildirim Formu Ek 10 50 Personel üzerinde kişi çalışırsa iş yerinin gönderme zorunluluğu yoktur. Ek – 10 düzenlenecek, dosyada muhafaza edilecek. Eksik Gün Bildirimi

52 Muhakkak zaman planınız olsun. İşlerin hem devlet tarafında hem de çalışan tarafında gecikme durumlarına karşı tedbir. Her şey yazılı olsun. Muhakkak Personel Yönetmeliği Olsun. İş Gören – İş Veren ilişkisinde Adalet. PERSONEL ÖZLÜK İŞLERİ YÖNETİMİNDE


"Personel Özlük İşleri & İş Dünyası Kanuni Uygulamalar İstanbul - 2012." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları