Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HAYATIMIZDAKİ SAYILAR Eski zamanlarda insanlar değişik semboller kullanarak sayılar oluşturmuşlardır. Ulaşılan en eskibelgelerde eski Mısırlıların günümüzde.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HAYATIMIZDAKİ SAYILAR Eski zamanlarda insanlar değişik semboller kullanarak sayılar oluşturmuşlardır. Ulaşılan en eskibelgelerde eski Mısırlıların günümüzde."— Sunum transkripti:

1 HAYATIMIZDAKİ SAYILAR Eski zamanlarda insanlar değişik semboller kullanarak sayılar oluşturmuşlardır. Ulaşılan en eskibelgelerde eski Mısırlıların günümüzde kullandığımız onluk sayı sistemine uygun bir yöntem kullandıkları anlaşılmıştır. Eski Mısırlılar yazı yazmak için papirüs adı verilen ve o bölgede yetişen bir bitkiden faydalanıyorlardı. Şu an kullandığımız sayı sistemiyle Mısır sayıları arasında ne gibi benzerlikler görüyorsunuz? Farklılıklar var mı?Mısırlılar bir milyon için sembolünü kullanıyorlardı. Bu sembol şaşırmış bir insan modelini temsil etmektedir.

2 DOĞAL SAYILAR Türkiye'nin en uzun akarsuyu olan Kızılırmak'ın yaklaşık 1350 kilometre uzunluğunda olduğunu biliyor muydunuz? Yetişkin bir insanın günde ortalama kez nefes aldığını biliyor muydunuz? Gibi sayılar günlük hayatta heryerde karşımıza çıkıyor.Bu ve bunun gibi daha büyük basamaklı sayıları nasıl okuyacağız?

3 sayısı abaküste gösterelim. Oluşturduğumuz bu sayıyı okuyalım. Milyon Oluşturuyorum Birler bölüğü Binler bölüğü milyonlar bölüğü İki milyon dörtyüz otuz yedi bin beş yüz on altı Bir sayıyı okurken bölüklerden yararlanırız. Bölükler, kendi basamak grubundaki en küçük basamakla adlandırılır. Buna göre 7, 8 ve 9. basamakların bulunduğu bölüğe milyonlar bölüğü adı verilir.

4 B İ LG İ Doğal sayıların yazılışını ve okunuşunu kolaylaştırmak için, sayı sağdan sola doğru üçerli gruplara ayrılır. Bu gruplar da bölük olarak isimlendirilir. Her bölükteki sayılar birlik, onluk ve yüzlük kısmı dikkate alınıp sonuna bölük adı eklenerek okunur. Bu grupların her biri basamak olarak adlandırılır. Binler basamağı, on binler basamağı, yüzbinler basamağı gibi.

5 ÖRNEK Nüfusumuz 2050 yılında tahmini kişi olacaktır. Bu sayıyı basamak tablosunu yerleştirerek okumaya çalışalım m i l y o n l a r b i n l e r b i r l e r YAZILIŞI: OKUNUŞU: Doksan üç milyon dört yüz yetmiş altı bin altı yüz yetmiş altı

6 Dedektif Ahmet Açıkgöz, ortağından tuttuğu sayıyı bulmasını istemiştir. İpucu olarak şunları vermiştir:"Milyonlar bölüğü: 132, binler bölüğü: 164, birler bölüğü: 149«.Bu sayıyı yazıp okuyalım m i l y o n l a r b i n l e r b i r l e r YAZILIŞI: OKUNUŞU: Yüz yirmi bir milyon üç yüz altmış dört bin yedi yüz seksen dokuz.

7 Yapılan araştırmalara göre Türkiye’nin Dünya Kupası’nda 3. olduğu bu maçı ‘’ sekiz yüz yetmiş altı milyon beş yüz otuz iki bin altı yüz elli ‘’kişi televizyonlardan izlemiştir.Bu sayıyı yazalım

8 Doğum Günü Oyunu Tarihler, cumhuriyetin kuruluşu olan tarihinde olduğu gibi, ilk 2 hane gün, 2 hane ay ve son 4 hane yıl olmak üzere toplam 8 rakamdan oluşmaktadır.Şimdi herkes doğum tarihini defterlere yazıp oluşan sayının okunuşunu altına yazsın.

9 Abaküsteki Sayılar Abaküsteki 7 basamaklı doğal sayımızın, YAZILIŞI: OKUNUŞU: İki milyon dört yüz otuz altı bin sekiz yüz yetmiş üç

10 Abaküste gösterilen sayıları ve okunuşlarını inceleyelim: “iki milyon dört yüz otuz yedi bin beş yüz on altı” “Otuz beş milyon iki yüz dört bin üç yüz seksen yedi” ÖRNEK

11 BASAMAK VE SAYI DEĞERLERİ Ahmet arkadaşına 9 rakam söylemesini istemiştir. Arkadaşı da sırasıyla şu rakamları söylemiştir: 3, 7, 5, 4, 9, 8, 2, 6, 0 Burcu bu rakamlarla 9 basamaklı bir sayı oluşturmuştur.9 basamaklı doğal sayımızın, YAZILIŞI: OKUNUŞU: Üç yüz yetmiş beş milyon dört yüz doksan sekiz bin iki yüz altmış Doğal sayımızın basamak tablosu:

12

13 OKUNUŞU On yedi milyon yirmi bir bin dokuz yüz doksan dört olan doal sayımızın on binler basamağındaki rakamamın basamak değeri kaçtır? O n b i n l e r b a s a m a ğ ı 2x10 000=20 000

14 Sıra sizde doğal sayısının yüzler basamağındaki rakam kaçtır? doğal sayısının binler bölüğündeki rakamların toplamı kaçtır? doğal sayısının onlar basamağındaki rakam on binler basamağındaki rakamın basamak değerinden kaç azdır.?

15 Sıra sizde OKUNUŞU: ‘’Yirmi üç milyon yüz yirmi bir bin dokuz yüz doksan sekiz’’ Doğal sayımızın basamak tablosu oluşturup rakamların basamak değerlerini hesaplayınız. BÖLÜKLER BASAMAK ADI DOĞAL SAYI (Sayı değerleri) (Rakam) Basamak değerleri Birler Onlar Yüzler Binler Onbinler Yüzbinler Milyarlar On milyarlar Yüz milyarlar Milyonlar Bölüğü Binler BölüğüBirler Bölüğü 2 2 x x

16 İstenilen Özellikte Doğal Sayı Oluşturma ÖrNeK1: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 rakamlarını birer kez kullanarak 4 basamaklı çift sayılar oluşturalım ÖrNeK2: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 rakamlarını birer kez kullanarak 5 basamaklı büyük tek sayılar oluşturalım

17 Sıra Sizde 1 8, 3, 7, 0, 2 rakamlarını tekrarlamadan beş basamaklı; a.En büyük çift doğal sayıyı yazınız. b. En küçük çift doğal sayıyı yazınız. c. En büyük tek doğal sayıyı yazınız. ç. En küçük tek doğal sayıyı yazınız.

18 Sıra Sizde 2 0, 2, 4, 3, 9, 7 rakamlarıyla yazılan ve rakamları tekrarlanmayan altı basamaklı en büyük çift ve en küçük tek doğal sayının toplamını bulunuz

19 2010PYBS

20 Sıra Sizde Aşağıdaki doğal sayıları rakamla yazınız. a. Bir milyon dört yüz kırk dokuz bin beş yüz yirmi =………………………….. b. İki milyon yedi yüz kırk bin yetmiş üç =…………………….. c. Üç milyon beş yüz otuz altı bin beş =………………………. d. Dört milyon yedi yüz üç bin altı yüz altmış yedi =…………………….. e. Yedi milyon kırk dokuz bin sekiz yüz otuz yedi =…………………………

21 “ , , , ” doğal sayılarını aşağıdaki basamak tablosuna yerleştiriniz.

22

23 Aşağıdaki basamak tablolarındaki boş yerleri tamamlayınız.

24 Aşağıdaki basamak tablolarındaki boşlukları verilere göre tamamlayınız.

25 2010YBS Türkiye’nin 2008 yılındaki nüfusu 8 basamaklı bir doğal sayıdır. Bu sayının birler bölüğünde 100, binler bölüğünde 517 ve milyonlar bölüğünde 70 bulunduğuna göre, 2008 yılında Türkiye’nin nüfusu aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D)

26 2011PYBS

27 2012PYBS Aşağıdakilerin hangisinde binler bölüğündeki rakamların sayı değerleri toplamı, birler bölüğündeki rakamların sayı değerleri toplamından büyüktür? A) B) C) D)

28 2013PYBS sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? A) Elli altı milyon altı yüz iki bin elli B) Elli altı milyon altmış bin iki yüz elli C) Beş yüz altmış milyon altı bin iki yüz elli D) Beş yüz altmış milyon altmış bin iki yüz elli


"HAYATIMIZDAKİ SAYILAR Eski zamanlarda insanlar değişik semboller kullanarak sayılar oluşturmuşlardır. Ulaşılan en eskibelgelerde eski Mısırlıların günümüzde." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları