Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TESTLER 125.Yıl İ.Ö.OKULU Sınıf:5/B No:276. MATEMATİK  ÜNİTE 1  DOĞAL SAYILAR  1 (1-4) 1 (1-4)  2 (5-8) 2 (5-8)  3 (9-12) 3 (9-12)  4 (13-16) 4.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TESTLER 125.Yıl İ.Ö.OKULU Sınıf:5/B No:276. MATEMATİK  ÜNİTE 1  DOĞAL SAYILAR  1 (1-4) 1 (1-4)  2 (5-8) 2 (5-8)  3 (9-12) 3 (9-12)  4 (13-16) 4."— Sunum transkripti:

1 TESTLER 125.Yıl İ.Ö.OKULU Sınıf:5/B No:276

2 MATEMATİK  ÜNİTE 1  DOĞAL SAYILAR  1 (1-4) 1 (1-4)  2 (5-8) 2 (5-8)  3 (9-12) 3 (9-12)  4 (13-16) 4 (13-16)  5 (17-20) 5 (17-20)

3 DOĞAL SAYILAR 1  1. Yüz beş bin elli doğal sayısının rakamlarla yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? A) 105 050 B) 105 505 C) 105 500 D) 105 005 2. Yetmiş sekiz bin on dört doğal sayısının rakamla yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? A) 7814 B) 78140 C) 78014 D) 78104 3. 46 261 doğal sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? A) Kırk altı milyon iki yüz altmış bir B) Dört yüz altı bin iki yüz altmış bir C) Kırk altı bin iki yüz altmış bir milyon D) Kırk alı bin iki yüz altmış bir 4. 71239 doğal sayısındaki 1 ile 9’un basamak değerinin farkı kaçtır? A) 1991 B) 999 C) 991 D) 99

4 DOĞAL SAYILAR 2  5. 7563 + 2347 + 267 toplamına eşit olan sayı, dört basamaklı en büyük doğal sayıdan ne kadar fazladır? A) 146 B) 149 C) 164 D) 178 6. {6, 0, 5} rakamları birer defa kullanılarak kaç değişik 3 basamaklı doğal sayı yazılır? A) 6 B) 5 C) 4 D) 3 7. Aşağıdakilerden hangisi beş basamaklı doğal sayıdır? A) 500100 B) 69740 C) 3542 D) 743 8. 604 090 sayısının çözümlenmiş şekli aşağıdakilerden hangisidir? A) (6x100 000) + (4x10 000) + (9x10) B) (6x10 000) + (4x1000) + (9x10) C) (6x10 000) + (4x100) + (9x10) D) (6x100 000) + (4x1000) + (9x10)

5 DOĞAL SAYILAR 3  9. Otuz bin iki yüz altı doğal sayısının rakamlarla yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? A) 30260 B) 30206 C) 30602 D) 32006 10. Üç yüz bin yirmi beş doğal sayısının rakamlarla yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? A) 3025 B) 300 025 C) 302 500 D) 325 000 11. 5 basamaklı doğal sayıların en büyüğü ile en küçüğü arasındaki fark kaçtır? A) 89 999 B) 8 999 C) 80 000 D) 88 888 12. 73 456 sayısında, basamak değeri en küçük rakam hangisidir? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6

6 DOĞAL SAYILAR 4  13. Doğal sayıların yazılmasında kullanılan rakamların kümesi kaç elemanlıdır? A) 8 B) 9 C) 10 D) 11 14. Altı basamaklı en büyük doğal sayı kaçtır? A) 699 999 B) 899 999 C) 999 999 D) 998 999 15. Otuz altı bin beş yüz seksen yedi sayısının rakamlarla yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? A) 36 978 B) 36 958 C) 38 857 D) 36 587  16. 632709 doğal sayısındaki 2’nin basamak değeri kaçtır? A) 20 B) 200 C) 2 000 D) 20 000

7 DOĞAL SAYILAR 5  17. 127 127, 568 369, 804 326, 804 327 sayılarının küçükten büyüğe sıralanmış hali aşağıdakilerden hangisidir? A) 127 127 568 369 > 804 326 > 804 327 D)568 369 < 804 326 < 804 327 <127 127 18. 107 107 doğal sayısının birler ve binler basamağındaki rakamların basamak değerleri farkı kaçtır? A) 7993 B) 6993 C) 5993 D) 4993 19. 46265 sayısındaki 6 rakamlarının basamak değerleri farkı kaçtır? A) 6000 B) 7000 C) 5940 D) 5850 20. Aşağıdakilerden hangisi altı basamaklı ve aynı rakamla yazılan en küçük çift sayıdır? A) 11111 B) 111111 C) 22222 D) 222222


"TESTLER 125.Yıl İ.Ö.OKULU Sınıf:5/B No:276. MATEMATİK  ÜNİTE 1  DOĞAL SAYILAR  1 (1-4) 1 (1-4)  2 (5-8) 2 (5-8)  3 (9-12) 3 (9-12)  4 (13-16) 4." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları