Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Merhaba! Ben Bilgin.. Matematik derslerini birlikte işleyeceğiz. Hazır mısınız?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Merhaba! Ben Bilgin.. Matematik derslerini birlikte işleyeceğiz. Hazır mısınız?"— Sunum transkripti:

1

2 Merhaba! Ben Bilgin.. Matematik derslerini birlikte işleyeceğiz. Hazır mısınız?

3 Sayıları ifade etmeye yarayan sembollere rakam diyoruz. R= { } Rakamlar kümesini R ile gösterelim.

4 Doğal sayılar kümesi sembolü ile gösterilir Sıfırdan başlayarak sonsuza doğru sıralanan sayılara D oğal Sayılar denir. Doğal sayıları yazmak için rakamları kullanırız..

5 N = { }

6 Sayma sayıları kümesini sembolü ile göstereceğiz. Birden başlayarak sonsuza doğru sıralanan sayılara S ayma Sayıları denir. Saklambaç oynarken saymaya birden başlarız.Çünkü sayma sayıları birden başlar.

7 S = { }

8 Doğal sayılar ile sayma sayıları arasındaki fark Doğal Sayılar SIFIRDAN, Sayma Sayıları BİRDEN başlar.

9 Doğal sayılar kümesinin elemanlarını bir doğru üzerinde bir başlangıç noktası alıp soldan sağa doğru sıra ile gösterelim. Bu doğruya sayı doğrusu denir.

10 Sayılarda insanların düşünce ürünü olan soyut kavramlardır. Rakamlar ise sayıları göstermeye yarayan sembollerdir. (Soyut = Gözle görülüp elle tutulamayan)

11 2’ye kalansız olarak bölünen, yani ikinin katı olan sayılara çift doğal sayı denir. Ç = { } 2 ÇİFT SAYIDIR.

12 2’ye kalansız olarak bölünemeyen, yani ikinin katı olmayan sayılara tek doğal sayı denir. T = { } 3 TEK SAYIDIR.

13 Bir sayıda rakamların bulunduğu yere basamak denir. Bir sayı kaç rakamla yazılmış ise o kadar basamağa sahiptir. 3 BASAMAKLI

14

15 3 1 9 Üç yüz on dokuz Sekiz bin dokuz yüz kırk Yetmiş bin altı yüz seksen üç İki yüz otuz yedi bin dört yüz kırk bir

16 Sayıları kolayca okuyabilmemiz için basamakları sağdan sola doğru üçer üçer gruplara ayırırız. Bu üç basamağın her birine b ölük denir. Sayıları yazarken bölükler arasında bir rakamlık boşluk bırakılması sayıları yazıp okumada kolaylık sağlar

17 B ir sayıyı oluşturan rakamların bulunduğu basamağa göre aldığı değere rakamların basamak değerleri denir sayısının basamak değerini inceleyelim. 7 x 1 = 7 4 x 10 = 40 6 x 100 = x 1000 = 8000

18 sayısının basamak değerini inceleyelim. 5 x 1 = 2 x 10 = 8 x 100= 9 x 1000= 3 x 10000= 1 x =

19 B ir rakamın bulunduğu basamak Düşünülmeden tek başına ifade ettiği değere rakamın sayı değeri denir sayısının sayı değerini inceleyelim

20 Sayıyı basamak değerlerinin toplamı biçiminde yazmaya o sayıyı çözümleme denir sayısını birlikte çözümleyelim. 5876= 5 binlik + 8 yüzlük + 7 onluk + 6 birlik 5876=(5 x 1000) +(8 x 100) +(7 x 10) +(6 x 1)

21 sayısını çözümleyelim = (4 x ) + (0 x )+ (8 x 1 000) + (3 x 100) + (1 x 10) + (4 x 1)

22 1. Aşağıdaki beş basamaklı sayıları çözümleyiniz = …………………………………………… = …………………………………………… = …………………………………………… = …………………………………………… = ……………………………………………. 2x x x1 3x x x10 + 3x1 1x x x x10 +8x1 4x x x100 +1x10 + 4x1 8x x x1

23 2. Aşağıda çözümlenişleri verilmiş sayıları bulunuz. a. 2x x1 =……………………………………………. b. 2x x x x1 =………….. c. 1x x10 + 1x1 =………………………………

24 3. Aşağıdaki altı basamaklı sayıları çözümleyiniz =……………………………………………………………… =……………………………………………………………… =……………………………………………………………… =…………………………………………………………… =……………………………………………………………….. 1x x x10 3x x x x10 6x x x10 5x x x x10 6x x x x x10 + 9x1

25 Aralarında başka doğal sayı olmayan iki doğal sayıya ardışık doğal sayılar denir. 1 ile 2, 2 ile 3 gibi birbirini takip eden sayılardır.

26


"Merhaba! Ben Bilgin.. Matematik derslerini birlikte işleyeceğiz. Hazır mısınız?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları