Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Merhaba! Ben Bilgin.. Matematik derslerini birlikte işleyeceğiz. Hazır mısınız?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Merhaba! Ben Bilgin.. Matematik derslerini birlikte işleyeceğiz. Hazır mısınız?"— Sunum transkripti:

1

2 Merhaba! Ben Bilgin.. Matematik derslerini birlikte işleyeceğiz. Hazır mısınız?

3 Sayıları ifade etmeye yarayan sembollere rakam diyoruz. R= { } Rakamlar kümesini R ile gösterelim.

4 Doğal sayılar kümesi sembolü ile gösterilir Sıfırdan başlayarak sonsuza doğru sıralanan sayılara D oğal Sayılar denir. Doğal sayıları yazmak için rakamları kullanırız..

5 N = { }

6 Sayma sayıları kümesini sembolü ile göstereceğiz. Birden başlayarak sonsuza doğru sıralanan sayılara S ayma Sayıları denir. Saklambaç oynarken saymaya birden başlarız.Çünkü sayma sayıları birden başlar.

7 S = { }

8 Doğal sayılar ile sayma sayıları arasındaki fark Doğal Sayılar SIFIRDAN, Sayma Sayıları BİRDEN başlar.

9 Doğal sayılar kümesinin elemanlarını bir doğru üzerinde bir başlangıç noktası alıp soldan sağa doğru sıra ile gösterelim. Bu doğruya sayı doğrusu denir.

10 Sayılarda insanların düşünce ürünü olan soyut kavramlardır. Rakamlar ise sayıları göstermeye yarayan sembollerdir. (Soyut = Gözle görülüp elle tutulamayan)

11 2’ye kalansız olarak bölünen, yani ikinin katı olan sayılara çift doğal sayı denir. Ç = { } 2 ÇİFT SAYIDIR.

12 2’ye kalansız olarak bölünemeyen, yani ikinin katı olmayan sayılara tek doğal sayı denir. T = { } 3 TEK SAYIDIR.

13 Bir sayıda rakamların bulunduğu yere basamak denir. Bir sayı kaç rakamla yazılmış ise o kadar basamağa sahiptir. 3 BASAMAKLI

14

15 3 1 9 Üç yüz on dokuz 8 9 4 0 Sekiz bin dokuz yüz kırk 7 0 6 8 3 Yetmiş bin altı yüz seksen üç 2 3 7 4 4 1 İki yüz otuz yedi bin dört yüz kırk bir

16 Sayıları kolayca okuyabilmemiz için basamakları sağdan sola doğru üçer üçer gruplara ayırırız. Bu üç basamağın her birine b ölük denir. Sayıları yazarken bölükler arasında bir rakamlık boşluk bırakılması sayıları yazıp okumada kolaylık sağlar. 645 789

17 B ir sayıyı oluşturan rakamların bulunduğu basamağa göre aldığı değere rakamların basamak değerleri denir. 8 6 4 7 sayısının basamak değerini inceleyelim. 7 x 1 = 7 4 x 10 = 40 6 x 100 = 600 8 x 1000 = 8000

18 1 3 9 8 2 5 sayısının basamak değerini inceleyelim. 5 x 1 = 2 x 10 = 8 x 100= 9 x 1000= 3 x 10000= 1 x 100000= 5 20 800 9000 30000 100000 139825

19 B ir rakamın bulunduğu basamak Düşünülmeden tek başına ifade ettiği değere rakamın sayı değeri denir. 8 6 4 7 sayısının sayı değerini inceleyelim. 7 4 6 8

20 Sayıyı basamak değerlerinin toplamı biçiminde yazmaya o sayıyı çözümleme denir. 5876 sayısını birlikte çözümleyelim. 5876= 5 binlik + 8 yüzlük + 7 onluk + 6 birlik 5876=(5 x 1000) +(8 x 100) +(7 x 10) +(6 x 1)

21 408 314 sayısını çözümleyelim. 408 314 = (4 x 100 000) + (0 x 10 000)+ (8 x 1 000) + (3 x 100) + (1 x 10) + (4 x 1)

22 1. Aşağıdaki beş basamaklı sayıları çözümleyiniz. 24 005 = …………………………………………….. 33 033 = …………………………………………….. 12 348 = …………………………………………….. 46 114 = …………………………………………….. 88 008 = ……………………………………………. 2x10 000 + 4x1000 + 5x1 3x10 000 + 3x1000 + 3x10 + 3x1 1x10 000 + 2x1000 + 3x100 + 4x10 +8x1 4x10 000 + 6x1000 + 1x100 +1x10 + 4x1 8x10 000 + 8x1000 + 8x1

23 2. Aşağıda çözümlenişleri verilmiş sayıları bulunuz. a. 2x10 000 + 3x1 =……………………………………………. b. 2x10 000 + 2x1000 + 3x100 + 5x1 =………….. c. 1x10 000 + 1x10 + 1x1 =……………………………….. 20 003 22 035 10 011

24 3. Aşağıdaki altı basamaklı sayıları çözümleyiniz. 110 010 =……………………………………………………………….. 320 320 =………………………………………………………………. 606 060 =………………………………………………………………. 509 790 =…………………………………………………………….. 699 999 =……………………………………………………………….. 1x100 000 + 1x10 000 + 1x10 3x100 000 + 2x10 000 + 3x100 + 2x10 6x100 000 + 6x1000 + 6x10 5x100 000 + 9x1000 + 7x100 + 9x10 6x100 000 + 9x10 000 + 9x1000 + 9x100 + 9x10 + 9x1

25 Aralarında başka doğal sayı olmayan iki doğal sayıya ardışık doğal sayılar denir. 1 ile 2, 2 ile 3 gibi birbirini takip eden sayılardır.

26


"Merhaba! Ben Bilgin.. Matematik derslerini birlikte işleyeceğiz. Hazır mısınız?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları