Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EKONOMİK YAŞAM SINIRSIZ İNSAN İHTİYAÇLARININ KIT KAYNAKLARLA KARŞILANMASI SÜRECİNDE  Hangi mallar ve hizmetler NE miktarda üretilmelidir?  Bu mallar.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EKONOMİK YAŞAM SINIRSIZ İNSAN İHTİYAÇLARININ KIT KAYNAKLARLA KARŞILANMASI SÜRECİNDE  Hangi mallar ve hizmetler NE miktarda üretilmelidir?  Bu mallar."— Sunum transkripti:

1 EKONOMİK YAŞAM SINIRSIZ İNSAN İHTİYAÇLARININ KIT KAYNAKLARLA KARŞILANMASI SÜRECİNDE  Hangi mallar ve hizmetler NE miktarda üretilmelidir?  Bu mallar ve hizmetler NASIL ve KİMLER tarafından üretilmelidir?  Üretilen malları ve hizmetleri KİMLER kullanmalıdır?  Üretim ve dağıtım sonucu ortaya çıkan değerin paylaşımı NASIL olmalıdır?

2 İhtiyaçlarla - Kaynaklar arasındaki dengesizliğin azaltılması için  Tam kullanım  Etkin kullanım  Ekonomik Büyüme ve Kalkınma Yetenekleri geliştirilmelidir

3 İŞLETME Bir alet, makine veya aracı çalıştırma –[1] Işlemesini sağlamak, çalıştırmakIşlemesini –[2] Bir şeyi, bir kimseyi, bir yeri kullanarak veya çalıştırarak yarar sağlamak –[3] Şaka ve birtakım yalanlarla sezdirmeden birini kandırmak veya onunla eğlenmek Çeşitli iş ve çalışmaların yapıldığı İşyeri ingilizcesi workshop olan ve benim kulagima cok hos gelen bi sozcuk. darphane, demirhane, dokumhane, fabrika, isletme, islik, kombina, kurulus,workshop muessese, studyo, sirket, tamirhane, tersane, tesis, tesekkul, tezgah Maddi ve Beşeri fonksiyonlardan oluşan bir Üretim Birimi Ayrıca işletme insanların ihtiyaçlarını karşılamak ve gelir elde etmek amacıyla kurulan, kuruluşta girişimcilerin sermaye, emek ve doğal faktörleri bir araya getirerek mal veya hizmet üretmek ve\veya satmak doğrultusunda kurdukları iktisadi birimler olarak da değerlendirilir. İşletme insanları, ürün ya da hizmet üretmeye yönlendiren bir sosyal bilimdir.sosyal bilimdir

4 İşletme, insan ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan, işleyen veya işletilen  Amacı itibariyle iktisadi  Yapısı itibariyle teknik bir birimdir.  Kişi ve Kurumların ihtiyaçlarını karşılamak üzere  Üretim Faktörlerinin bir araya getirildiği  Mal veya Hizmetlerin üretildiği/pazarlandığı  Sonunda maddi veya manevi karın amaçlandığı İktisadi, teknik ve hukuki birimdir. İŞLETME

5  Kar amacıyla; (input) üretim faktörlerini ekonomik mal ve hizmetlere (output) dönüştüren sosyoteknik bir sistemdir.  İşletmeler bir toplumun yaşam düzeyinin yükseltilmesinin kilit taşlarıdır.  İşletme kurma girişiminin özünde alıcı – satıcı ilişkisi vardır.

6 KAR  Pazarın talep ettiği mal ve hizmetleri üretmek için; insan kaynaklarını, teknoloji ve bilgiyi bir araya getirerek risk alan kişinin ödülüdür. motivasyon saikidir.  İşletmenin satış gelirleri ile; bu gelirlerin elde edilmesi için katlanılan giderler arasındaki farktır. İşletmelerin;  kurulmasının,  genişletilmesinin,  rekabet gücü yüksek mal ve hizmet üretilmesinin sürdürülmesinin temel motivasyon saikidir.

7 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLAR (Not-for-profit organizations) Özel ve Kamu Sektöründe yer alan bu kuruluşlarda kar saikinin yerini topluma hizmet ölçütü alır. Bu tür girişimler de; kar amacı güden işletmelerin karşılaştığı sorunlarla aynı şekilde baş etmek zorundadırlar. En önemli sorunları ise kaynak yaratmaktır.

8 İŞLETME TARİHİNİN KİLİT TAŞLARI  Kapalı Şehirler Dönemi  Endüstri Devrimi  Sanayi Girişimciliği Dönemi  Üretim Dönemi  Pazarlama Dönemi  İlişkiler Ağı Dönemi

9 GELECEKTE İŞLETMELERİ BEKLEYEN TEMEL SORUNLAR  Teknolji Patlamasını Yönetmek  İlişkiler Yönetimine Geçmek  Kalite ve Müşteri Tatmini Yoluyla Değer Yaratmak  Küresel Pazarlarda Rekabet Etmek  Dünya Kalitesinde İşgücü Kullanmak ve Sürdürmek

10 Gelecekteki Ortamın İhtiyaç Duyacağı Yöneticiler  Vizyon Sahibi  Eleştirel Düşünebilmek ve Yaratıcı olmak  Değişimi Yönetebilmek Zorundalar!... GELECEKTE İŞLETMELERİ BEKLEYEN TEMEL SORUNLAR  Eleştirel Düşünme: Bilgiyi; sorun çözme ve fırsat yaratmak için kullanabilme yeteneği  Yaratıcılık: Örgütsel sorunlara alışılmadık çözümler üretme kapasitesi

11 İŞ AHLAKI ve SOSYAL SORUMLULUK İş Ahlakı  İşletme ortamındaki doğru ve yanlış davranışlarla ilgili manevi değerler ve davranış standartları Sosyal Sorumluluk  İş ahlakı kurallarıyla ilişkili olarak, yönetsel kararların sosyal ve ekonomik yönlerini dikkate alan ve uygulayan yönetim felsefesi

12 İktisadi mal ve hizmet üretirler. Sosyoteknik sistemlerdir. Yasalara uyarlar. Çeşitli teknikler kullanırlar. Kar etmeye, büyümeye ve sürekliliklerini korumaya çalışırlar. Borçlanabilir ve alacaklanabilirler. Hukuki varlıklardır. Risk alırlar. Durağan ve devingen yapıları vardır. Açık sistemlerdir. İŞLETMENİN ÖZELLİKLERİ

13 ÜRETİM FAKTÖRLERİ Ekonomik mal ve hizmetlerin üretilmesi için gerekli olan girdilerdir. Emek Doğal Kaynaklar Bilgi Teknoloji Girişim, Girişimci, Yönetici

14 AMAÇ  Gerçekleştirilmesi arzu edilen  Varılması gereken  Ulaşılmsı istenen sonuçlar

15 AMAÇLARIN ÖZELLİKLERİ  Kabul Edilebilir  Ulaşılabilir  Açık ve Kolayca Anlaşılabilir  Teşvik Edici  Çevresel Değişimlere Uyacak Şekilde Esnek Olmalı ve  Fırsat Maliyetlerini ve Çalışanların Katılımını sağlamalıdır.

16 İŞLETMENİN AMAÇLARI  KARLILIK  SÜREKLİLİK  TOPLUMA HİZMET

17 SÜREÇ Girdi Çıktı İşletme Faaliyelerinde AMAÇLARIN YERİ Üretim Faktörleri Emek Sermaye Doğal Kaynaklar Girişimçi Bilgi İşletme Faaliyetleri Üretim Pazarlama Finansman İnsan Kaynakları Ar - Ge Ürünler Mal ve Hizmetler AMAÇ

18 İşletmelerin Performans Ölçütleri  Verimlilik  Etkinlik  Yenilik  Dengeli Büyüme  Katılımcılık  Kalite

19 Verimlilik Verimlilik = Toplam Çıktı (Üretim Miktarı) Toplam Girdi (Üretim Faktörleri)  Akılclık  İstek ve Arzu  Teşvik  Standartlar

20 Performans Ölçütlerinin İşletme Faaliyetlerindeki Önemi Algılayıcı Karşılaştırıcı İŞLETME Girdi Çıktı Geri Besleme Düzeltici  Verimlilik  Etkinlik  Yenilik  Dengeli Büyüme  Katılımcılık  Kalite Performans Ölçütleri

21 İŞLETME İş Çevresi Genel Çevre Küresel Çevre G i r d i l e rÇ ı k t ı l a r Tüketiciler Rakipler Satıcılar SendikalarFinans Kuruluşları Sosyo Kültürel Teknolojik Ekonomik Hukuki ve Politik Doğal İŞLETME ve ÇEVRESİ

22 *Sistemin yapı ve sınırlarının tanımlanmasındaki zorluk İşletim Alt Sistemi Eşgüdüm Alt Sistemi Stratejik Alt Sistem Görev Çevresi Genel Çevre G i r d i l e rÇ ı k t ı l a r

23 *Tanımlanması zor görev süreçleri Temel Amaç ve Görevler Geniş Kapsamlı Amaçlar ve Örgütsel Hedefler Alt Sistemlerin Amaçları ve Uygulama Programları Uygulama Hedefleri,Proje İhtiyaçları Alt Unsurların Hedefleri veya İşleri


"EKONOMİK YAŞAM SINIRSIZ İNSAN İHTİYAÇLARININ KIT KAYNAKLARLA KARŞILANMASI SÜRECİNDE  Hangi mallar ve hizmetler NE miktarda üretilmelidir?  Bu mallar." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları