Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MEHMET ŞEREF EĞİNLİOĞLU ORTAOKULU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MEHMET ŞEREF EĞİNLİOĞLU ORTAOKULU"— Sunum transkripti:

1 MEHMET ŞEREF EĞİNLİOĞLU ORTAOKULU
ORTAK SINAVLAR 2015 ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA GEÇİŞ UYGULAMASI TERCİH VE YERLEŞTİRME e-KILAVUZU 2015

2

3 ÜST ÖĞRENİM KURUMLARI YEP İLE TERCİH EDİLECEK ÜST ÖĞRENİM KURUMLARI  Fen Liselerine,  Sosyal Bilimler Liselerine,  Anadolu Liselerine,  Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerine,  Çok Programlı Anadolu Liselerine,  Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezlerine,  Anadolu İmam‐Hatip Liselerine,  Açık öğretim Kurumlarına  Özel Öğretim Kurumları ÖZEL YETENEK SINAVI İLE ÖĞRENCİ ALAN KURUMLAR & Güzel Sanatlar Lisesi & Spor Liseleri

4 GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİ
ÖZEL LİSELER Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı özel okullar, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sisteminde yapılan merkezî sistem ortak sınavlarındaki derslerin tümünü veya bazılarını esas alarak kendi yönetmeliğine göre öğrenci alabilecektir. 2015–2016 öğretim yılı için özel okullar, kendi yönetmeliklerinde belirledikleri puan hesaplama sistemine göre 24 Haziran -05 Temmuz 2015 tarihleri arasında kayıt işlemlerini yapabilecektir. Yerleştirme sonuçları aynı öğretim yılı için geçerli olacaktır. Kayıt işlemini yapan bu öğrencilere tercih ekranı açılmayacaktır. Ancak bu öğrenciler okul değiştirmek isterlerse bu işlem nakil döneminde, nakil şartlarını taşıyanlar için mümkün olabilecektir. GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİ Güzel sanatlar lisesi ve spor liselerine yerleştirme işlemleri bu okulların giriş mevzuatı esas alınarak 10 Temmuz 2015 tarihinde tamamlanacaktır. Ancak, söz konusu okullara kayıt yaptıran öğrenciler, yerleştirme ve yerleştirmeye esas nakil tercihleri doğrultusunda bir okula yerleşmeleri hâlinde önceki okul (Güzel Sanatlar Lisesi veya Spor Lisesi) hakkından vazgeçmiş sayılacaklardır.

5 TERCİH İŞLEMLERİ 1 ) Tercih işlemi öğrenci/veli tarafından bireysel olarak https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul müdürlüğünden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır. 2) Tercih işlemleri, öğrenci velisi tarafından Temmuz 2015 (saat 13:00’e kadar) tarihleri arasında yapılacaktır. 3) Özel okullara kayıt yaptıran öğrenciler tercihte bulunamayacaktır. «ÖZEL OKULA KAYIT YAPTIRACAĞIM TERCİH YAPMAYACAĞIM butonunu işaretleyecekler. 4 ) Yerleştirmede öğrenciler 25 okula kadar tercihte bulunabileceklerdir. 5 ) Elektronik ortamda tercih işlemlerini yapamayan veliler için okul müdürlüğü, tercih işlemlerini öğrenci velisi adına, velinin doldurup imzalayarak verdiği Ek-1’deki “Yerleştirme Tercih Ön Çalışma Formu”na bağlı kalarak veli adına yapacaktır (16 Temmuz 2015 saat 13.00’e kadar). 6) Tercihlerin, tercih ve yerleştirme e‐kılavuzuna uygun olarak elektronik ortamda hatasız ve eksiksiz bir şekilde doldurulması gerekmektedir. Tercih listesinden öğrenci velisi, onay işleminden ise okul müdürlüğü ile veli birlikte sorumlu olacaktır.

6 7 ) Tercih ve yerleştirme işlemleriyle ilgili tüm bilgilendirmeler ile https://eokul.meb.gov.tr adreslerindeki veli bilgilendirme sisteminden sürekli olarak yapılacaktır 8 ) Yerleştirme sonuçları 14 Ağustosta açıklanacak. 9) Ağustos 2015, Ağustos 2015, 31 Ağustos-4 Eylül 2015 tarihlerinde yerleştirmeye esas nakil başvuru işlemi gerçekleştirilecektir. Yerleştirmeye esas nakil işleminde 3 (üç) tercih alınacak ve YEP üstünlüğüne göre yerleştirme takvimi doğrultusunda merkezî olarak yapılacaktır. 10) Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin öğrenim görmeye hak kazandıkları okullar belirlenmiş olup, kayıtları sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır. 11) Tercih yapmayan öğrenciler ile hiçbir tercihine yerleşemeyen öğrenciler, sistem tarafından açık öğretim kurumlarına yerleştirilecektir. Ancak, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin yerleştirme işlemleri bu kılavuzun 1.7, 1.8 ve 1.9 maddelerine göre gerçekleştirilecektir 12) Açık ortaöğretim kurumlarına yerleşen öğrencilerin, talep etmeleri halinde İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonunca, nakil mevzuatına göre boş kalan kontenjanlara Eylül 2015 tarihlerinde, 3 (üç) tercih alınarak, YEP üstünlüğüne göre il/ilçe sınırları içerisinde yerleştirmesi yapılacaktır.

7 13) Yerleştirme işlemleri bir defaya mahsus yapılacak olup yedek yerleştirme yapılmayacaktır.
14) «ÖZEL OKULA KAYIT YAPTIRACAĞIM TERCİH YAPMAYACAĞIM» butonunu işaretlediği halde 11 Eylül 2015 tarihine kadar herhangi bir okula kaydını yaptırmayan öğrencinin kaydı, bu tarihten itibaren açık ortaöğretim kurumuna otomatik olarak yapılacaktır. 15) Öğrencilerin yerleştirme sonuçları https://e-okul.meb.gov.tr adresinde açıklanacak olup sonuç bilgilerinde, kaydının yapıldığı okul bilgileri bulunacaktır. Ayrıca, SMS ile bilgilendirilmek isteyen velilere mobil bilgilendirme servisi aracılığı ile yerleştirme sonuçları bildirilecektir. 16) Genel ilköğretim programını tamamlayan özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden özel eğitim değerlendirme kurulu raporu doğrultusunda kaynaştırma yoluyla eğitim alacak öğrenciler, engel durumu ve özellikleri ile ikamet adresleri dikkate alınarak anadolu liseleri, anadolu imam hatip liseleri, mesleki ve teknik anadolu liseleri, çok programlı anadolu liseleri ile mesleki ve teknik eğitim merkezlerine her bir şubede iki öğrenciyi geçmeyecek şekilde il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu kararı ile şubelere dengeli bir şekilde yerleştirilebilecektir. 17) Özel okullarda %100 burslu okutulacak öğrenciler, Bakanlıkça puan üstünlüğü esasına göre %5’lik dilimden seçilerek yapılacaktır. Yerel şartları dolayısıyla Türkiye genelindeki ilk % 5’lik dilimden öğrenci alamayan özel okullar, tam bursluluğa karşılık gelen boş kontenjanlarını il genelindeki ilk % 5’lik dilimden karşılayabileceklerdir

8 YERLEŞTİRME ESASLARI & - Yerleştirme yapılacak okul kontenjan listeleri ve adreslerinde yayımlanacaktır. & - YERLEŞTİRME PUAN eşit olması hâlinde 1- 8’inci sınıf Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı 2- 8’inciYıl Sonu Başarı Puanı 3- 7’nci Yıl Sonu Başarı Puanı 4- 6’ncı Yıl Sonu Başarı Puanı 5- tercih önceliği, 6- özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı 7- öğrencinin doğum tarihine göre yaşça küçük olanların önceliği dikkate alınacaktır. KAYIT İŞLEMLERİ Kayıt işlemleri yerleştirme işlemleri ve esaslarına göre sistem üzerinden otomatik olarak yapılacaktır.

9 YERLEŞTİRME SONUÇLARININ AÇIKLANMASI
YEP ile öğrenci alan okulların yerleştirme sonuçları, 14 Ağustos 2015 tarihinde ve https://e-okul.meb.gov.tr adreslerinde ilan edilecektir. Öğrenciler, T.C. kimlik numarası ve okul numarasıyla sonuç bilgilerini sorgulayabilecektir. Öğrencilere ayrıca sonuç belgesi gönderilmeyecektir. OKUL TANITIM BİLGİLERİ YEP sonuçlarına göre öğrenci alan okulların “okul tanıtım bilgileri” adresinde yer almaktadır. Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerine ait “alan ve dal tanıtım bilgileri” adresinden öğrenilebilmektedir.

10 OKUL ADLARI VE TERCİH KODLARI
Öğrenci velisi, okulların genel ve özel başvuru şartlarına dikkat ederek istek sırasına göre farklı il ve ilçelerdeki okullar da dâhil olmak üzere okul türlerine göre aynı veya karışık olarak 25 (yirmi beş) okul tercihi yapabilecektir. a) Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liseleri (Tablo–1), b) Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı Anadolu Liseleri (Tablo–2), c) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı Çok Programlı Anadolu Liseleri (Tablo–3), ç) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri (Tablo4), d) Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı Anadolu İmam Hatip Liseleri ( e) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı ve YEP sonucuna göre öğrenci alan özel okullar (Tablo–6).

11 ÖNEMLİ DUYURU TÜM BİLGİLER ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA GEÇİŞ UYGULAMASI TERCİH VE YERLEŞTİRME e-KILAVUZU 2015 DAN ALINMIŞTIR. Detaylı bilgi almak isteyenler adresinden ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA GEÇİŞ UYGULAMASI TERCİH VE YERLEŞTİRME e-KILAVUZU 2015 indirebilir.

12

13 No İlçe Kurum Adı MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSELERİ 1 KARESİ
 1  KARESİ  Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi  2  Şamlı Çok Programlı Anadolu Lisesi  3  Balıkesir İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi  4  Karesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi  5  Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi  6  Hacıilbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi  7  ALTIEYLÜL  Pamukçu Çok Programlı Anadolu Lisesi  8  Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi  9  100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi  10  Organize Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi  11  Hüma Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi  12  Fahri Kiraz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi  13  Kurtdereli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi  14  Mehmet Vehbi Bolak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

14 MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSELERİ
A – ANADOLU MESLEK POGRAMI AMP B - ANADOLU TEKNİK PROGRAMI ATP & Öğrenciler AMP yerleşmek isterlerse sadece kendi okullarındaki alanlara yerleştiriliyorlar. Kontenjan açığı olursa başka okullardan nakil yapılmaktadır. & Öğrenciler ATP yerleşmek istelerse ATP puan üstünlüğüne göre başka okulları tercih edebilirler.

15 ANADOLU MESLEK POGAMI ( AMP ) MESLEK ALANLARINA
GEÇİŞ KOŞULLARI & 9 uncu sınıf yılsonu başarı puanının %60 ı ile ortaokul sınıflarının yılsonu başarı puanlarının aritmetik ortalamasının %40 ı toplanarak belirlenir. & AMP meslek alanlarını seçmek isteyen öğrenciler sadece kendi okullarında bulunan alanları öncelik sırasına göre tercih edeceklerdir. & Anne ve/veya babasına ait çalışır durumda bir işyeri bulunanlar istemeleri hâlinde; işyerini ve mesleğini ilgili meslek kuruluşlarından belgelendirmeleri şartıyla bu işyerindeki meslekle ilgili alana doğrudan kayıt edilir.

16 ANADOLU TEKNİK PROGRAMI (ATP) MESLEK ALANLARINA GEÇİŞ KOŞULLARI
& 9 uncu sınıfını doğrudan geçen & Yılsonu başarı puanı en az 55 olan & 9 uncu sınıf matematik, fizik, kimya, biyoloji ile dil ve anlatım derslerinin yılsonu başarı puanları toplamının aritmetik ortalamasına göre sıralanırlar ve oluşan puanlarına göre yerleştirilirler. & 9 uncu sınıf yılsonu başarı puanı eşit olan öğrencilerden sırasıyla matematik, fizik, kimya, biyoloji ile dil ve anlatım derslerinin yılsonu başarı puanı yüksek olanlara öncelik verilir. & ATP meslek alanlarına geçmek isteyen öğrenciler, kendi okulları dışında diğer okullarda bulunan ATP meslek alanlarını da seçebilirler. & ATP na mesleki ve Teknik Anadolu liseleri dışındaki diğer okulların 9 uncu sınıfını doğrudan geçen öğrenciler de başvurabilir.

17 2015 – 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İÇİN BALIKESİR KADRİYE KEMAL GÜREL GÜZEL SANATLAR LİSESİNE ÖĞRENCİ ALIM ESASLARI eğitim öğretim yılında okulumuz Balıkesir Kadriye Kemal Gürel Güzel Sanatlar Lisesi Görsel Sanatlar ve Müzik alanlarımıza ön kayıt ve yetenek sınavı ile 30’ar öğrenci alınacaktır. Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 2015/14 sayılı genelgesi doğrultusunda; 1- Ön kayıtlar Haziran 2015 tarihleri arasında doğrudan veya posta yolu ile okul müdürlüğüne yapılacaktır. (postadaki gecikmeler nedeniyle zamanında ulaşmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır) 2- Okul müdürlüğü sınava giriş belgesi (EK-1) düzenleyecek. Alanlara göre öğrenci listeleri Haziran 2015 tarihlerinde okulda ve okulun internet sitesinde yayınlanacak. 3- Öğrenci seçimine ilişkin yetenek sınavı bölümler bazında 29 Haziran-03 Temmuz 2015 tarihleri arasında tek aşamalı olarak komisyonlar marifetiyle yapılacaktır. 4- Öğrenci seçimi yetenek sınavının % 70’i ile yüzlük sisteme dönüştürülen ORTAÖĞRETİM YERLEŞTİRME PUANININ % 30’u alınarak 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacaktır. Yetenek sınavında 50 (elli) puan barajının altında kalan öğrenciler başarısız sayılarak değerlendirmeye alınmayacaktır. 5- En yüksek puandan aşağıya doğru yapılan sıralamaya göre bölümler bazında belirlenen kontenjan (30’ar) kadar asil ve yedek liste 03 Temmuz 2015 mesai bitiminde okul ve okulun internet sayfasında ilan edilecektir. 6- Öğrencilerin kesin kayıtları Temmuz 2015 tarihleri arasında mesai saatleri içinde  yapılacaktır. 7- Kesin kayıtlar sonucunda açık kontenjan bulunması durumunda, yedek listeden duyurulacak tarihte hak kazananlar ilan edilecek velilere bildirilecektir.

18


"MEHMET ŞEREF EĞİNLİOĞLU ORTAOKULU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları