Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TAM GÜN YASA TASARISI TIP FAKÜLTELERİNİN GÖRÜŞLERİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TAM GÜN YASA TASARISI TIP FAKÜLTELERİNİN GÖRÜŞLERİ."— Sunum transkripti:

1 TAM GÜN YASA TASARISI TIP FAKÜLTELERİNİN GÖRÜŞLERİ

2 Karar verici mekanizmaların,sağlıklı toplum sağlıklı birey hedefine ulaşmak için, sağlık politikaları üretirken ve yasa çıkarırken (özellikle gündemdeki tam gün yasası için ), Katılımcılık, uzlaşmacılık, gönüllülük ve çoğulculuk prensiplerine özen göstermeleri gerekir.

3 Eğitim ve sağlık bir ülkenin kalkınmışlık kriterlerini gösteren ve ülkemizin en önemli sorunları arasında yer alan 2 parametredir

4 Tıp fakültelerinde görev yapan öğretim üyeleri eğitim, araştırma ve sağlık hizmeti vermekte yükümlüdürler.

5 TIP FAKÜLTESİNDE EĞİTİM Tıp fakültesi öğrencileri Uzmanlık öğrencileri Mezuniyet sonrası eğitim

6 Tıp Fakültelerinde Sağlık Hizmeti Tıp Fakülteleri en karmaşık vakaların gönderildiği üçüncü basamak sağlık kurumlarıdır. Gerekli bilgi beceri ve deneyime sahip hekimlerin yanında özel bir donanım ve altyapı gereklidir.

7 Tıp Fakültele r inde Araştırma Tıp fakültelerindeki hekimlerin eğitim ve sağlık hizmetinin yanında bilime giderek artan katkıları bulunmaktadır.

8 Tam Gün Felsefesi Öğretim üyelerinin tam gün statüsünde çalışmaları,Tıp fakültelerinin istenen düzeyde eğitim, araştırma yapabilmelerini, sağlık hizmeti sunabilmelerini önemli ölçüde destekleyecektir.

9 Tam Gün – Özlük Hakları Hekimlerin, Tüm mesailerini kuruma gönül rahatlığı ile verebilmesi için özlük hakları korunmalı ve öğretim üyesine yakışır, emekliliğe yansıyacak bir temel maaş ile performansına göre değişen, döner sermayeye yaptıkları doğrudan gelir getirici faaliyetlere göre, sınırlandırılmamış katkı payı verilmelidir.

10 DÖNER SERMAYE Gerçekçi rakamlardan uzak olan BUT (Bütçe Uygulama Talimatı) fiyatları ile oluşan üniversitelerin döner sermaye gelirleri ile hastanelerin tüm masraf ve ihtiyaçlarının karşılanması, araştırmaya fon ayrılıp, kalan parayla öğretim üyelerine performanslarına göre yeterli düzeyde ek ödeme yapılabilmesi gerçekçi ve olanaklı görülmemektedir

11 Döner Sermaye Döner sermaye hizmet gelirleri, BUT ve SUT üzerinde üniversite hastaneleri için artı % 30 ödeme çarpanı oluşturularak veya tüm özel sağlık sigortaları tarafından da kıstas olarak Kabul edilen TTB fiyatları -%20 gibi bir fiyatlandırma ile güçlendirilmelidir.

12 ÖZEL MUAYENE VE AMELİYAT Öğretim Üyelerinin belirli bir performans geçildikten sonra hastanın özgür iradesine bırakılmak ve rasyonel alternatif sunmak kaydıyla üniversitede özel muayene ve ameliyat yapmasına olanak verilmelidir.

13 Özel Muayene ve Ameliyat Hastaların Hekim Seçme Özgürlüğü Hekimlerin Özlük Hakları Döner Sermayeye katkı

14 ÖZEL MUAYENE VE AMELİYAT Döner sermayelerin en önemli kaynaklarından biri hekimlerin özel hasta ve özel ameliyat yoluyla yaptığı doğrudan katkılardır. Birçok büyük üniversitenin toplam döner sermaye cirolarının yaklaşık yüzde 15’ini hekimlerin bu doğrudan katkısı oluşturmaktadır.

15 Özel Muayene ve Ameliyat B ir klinikte ayda 10 ameliyatın sorumluluğunu alan bir cerraha o ay saat 14’den sonra 10 özel ameliyat yapma izni verilmesi) Böyle bir düzenleme tam gün yasasının üniversitelerde başarıyla uygulanabilmesinin olmazsa olmaz şartıdır.

16 Karar vericiler, öğretim üyelerinin, temel maaş ve döner sermaye gelirlerini belirlerken, bu konuma nasıl geldiklerini, eğitim ve sağlıktaki vazgeçilemez katkılarını en iyi şekilde değerlendirmelidirler.

17 Tıp Fakültesi öğretim üyeleri,en yüksek puanlarla, ÖSYM sınavında % 1-2lik dilimler arasına girerek fakülteyi kazanan, haftada 32 saat ders programı ile en ağır ders yükü ile 6 yıllık eğitim sonrası mezun olan,2 yıllık mecburi hizmet sonrası, pratisyen hekimler arasında yapılan TUS sınavı sonucunda % 10 luk dilim içinde kalıp araştırma görevlisi olabilen,

18 4-5 yıllık geceli gündüzlü ağır çalışma temposu sonunda uzman olabilen ve çok az sayıda seçkin uzman arasına girip Tıp fakültelerinde göreve başlayabilen kişilerdir.Bu öğretim üyeleri yardımcı doçentlik,doçentlik ve profesörlük süreçlerinden geçtikten sonra kısmı statüde çalışma hakkını elde edebilmektedirler.

19

20 …bu asla tesadüf değildir. Bu gün büyük metropollerde kayıtsızca ve duyarsızca yürüdüğünüz caddelerin, sokakların, önlerinden geçtiğiniz parkların, bahçelerin, konser ve spor salonlarının isimlerinin pek çoğu bu “birinci sınıf” insanlara aittir. Andre’ Weil kuralı hiç değişmez! (1906-1998 yıllarında yaşamış ünlü matematikçi)


"TAM GÜN YASA TASARISI TIP FAKÜLTELERİNİN GÖRÜŞLERİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları