Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1.  Hukuk Veri Girişi Hukuk Veri Giriş Hataları Öneriler SUNUMUN İÇERİĞİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1.  Hukuk Veri Girişi Hukuk Veri Giriş Hataları Öneriler SUNUMUN İÇERİĞİ."— Sunum transkripti:

1 1

2  Hukuk Veri Girişi Hukuk Veri Giriş Hataları Öneriler SUNUMUN İÇERİĞİ

3   Veri giriş ekranları ve ihtiyaç duyulan yazılımlar Bakanlığımız Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanmaktadır.  Hazırlanan bu ekranlardan da ilgili adli birimler veri girişi yapmakta ve bu kayıtlar UYAP veri tabanında tutulmaktadır. HUKUK VERİ GİRİŞİ

4   ASİGM istatistik bilgi taleplerini karşılamak için, tüm birimlerce girilen bu adli kayıtlardan istatistiki bilgiler üretmektir.  İstatistiki veriyi bilgiye dönüştürmek için bu girilen kayıtların kalitesi ve güvenirliği önem arz etmektedir. HUKUK VERİ GİRİŞİ

5   Kayıtlar UYAP Sistemine düzgün ve hatasız girildiği takdirde doğru ve güvenilir istatistiki bilgi üretilebilir.  Hatalı girişlerin sorumluluğu veriyi giren memur ve o birimin yazı işleri müdürünün sorumluluğu altındadır.

6   UYAP’ dan alınan ham verileri incelediğimizde şu hatalar tespit edilmiştir.  Geriye dönük düzeltmeler  Fiziki ortamda bulunan eski bir dosyanın sisteme yeni esas olarak aktarımı HUKUK VERİ GİRİŞ HATALARI

7   Dosyaların fiziki olarak karara çıkartıldığı halde sisteme işlenmemesi  Devir hataları HUKUK VERİ GİRİŞ HATALARI

8   Dava veya tarafların girilmemesi  Tarafların eksik girilmesi(Gerçek ve tüzel kişiler)

9  HUKUK VERİ GİRİŞ HATALARI  Dava Türü hataları  Denklik  Hasımsız davalarda hasım olması (Davalı)

10  HUKUK VERİ GİRİŞ HATALARI

11  DEVİR HATALARI

12  HUKUK VERİ GİRİŞ HATALARI DEVİR HATALARI

13 HUKUK VERİ GİRİŞ HATALARI ÖRNEKLERİ DENKLİK HATALARI Davacı ve Davalı gerçek ve tüzel kişi içinde bu denklik geçerlidir

14 HUKUK VERİ GİRİŞ HATALARI

15

16 Boşanmada Dava Sayısı= Davacı sayısı =Davalı Sayısı olmalı

17 HUKUK VERİ GİRİŞ HATALARI

18

19   Emek israfı  Zaman israfı  Maliyette artış  Bilginin sunumunda gecikme HUKUK HATALI VERİ GİRİŞ SONUÇLARI

20   Bilgi taleplerine cevap verememe  Yanlış veriden kaynaklı yanlış kararlar alma  Güven kaybı  Ulusal ve uluslar arası olumsuz algı HUKUK HATALI VERİ GİRİŞ SONUÇLARI

21   Belirlenen kriterlere uygun olarak birimlerin veri giriş hatalarını en aza indirmek için sisteme gerekli kontroller konulmalı  Dosya içerikleri UYAP sisteminde belirlenen kriterlere göre girilmeli ÖNERİLER

22   Ekranlardaki zorunlu ve zorunlu olmayan alanlara doğru veri girilmeli ve boş geçilmemeli  Yıl içinde belirli zaman aralıklarında ( 2 aylık veya 3 aylık periyotlarda) veriler birimlerce test edilmeli, hatalı veri girişi ve işlem yapılmış ise aslına uygun olarak düzeltilmeli ve hatasız hale getirmeli ÖNERİLER

23   Hatalı kayıtları ve alanları tespit ve kontrol etmek için program (yazılım) eksikliği varsa, BİDB tarafından bu eksikliğin giderilmesi  Veri girişi esnasında hatalı girişlere neden olan UYAP siteminden veya yazılımdan kaynaklı ekran girişleri veya başka nedenler varsa belirlenerek üst amirler aracılığı ile BİDB’na bildirilmelidir. ÖNERİLER

24   Veri girişlerinin özenle girilip girilmediği birinci derecede sorumlu birim amirlerince (Yazı işleri müdürü, şef, v.s) takip ve kontrol edilmeli  Her bir kayıtın istatistik üretimi, Bakanlığımız ve ülkemiz içim çok önemli olduğu bilinmeli ÖNERİLER

25  TEŞEKKÜRLER


"1.  Hukuk Veri Girişi Hukuk Veri Giriş Hataları Öneriler SUNUMUN İÇERİĞİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları