Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKİYE DOPİNG KONTROL MERKEZİ 2014. WADA anti doping Kodu olarak her yıl yayınlanan kriterler Akredite laboratuarlarda kan dopingi, büyüme hormon deneyleri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKİYE DOPİNG KONTROL MERKEZİ 2014. WADA anti doping Kodu olarak her yıl yayınlanan kriterler Akredite laboratuarlarda kan dopingi, büyüme hormon deneyleri."— Sunum transkripti:

1 TÜRKİYE DOPİNG KONTROL MERKEZİ 2014

2 WADA anti doping Kodu olarak her yıl yayınlanan kriterler Akredite laboratuarlarda kan dopingi, büyüme hormon deneyleri gibi analizlerin yapılmasını zorunlu hale getirmiş, çalışılan değerler daha küçük miktarlara çekilmiş ve özellikle steroidal yapılarda daha hassas ve doğru sonuç verecek IRMS gibi yöntemlerin uygulanmasını ve düşürülen limitlere uyulmasını istemiştir. Sürekli değiştirilen bu koşul ve uygulamalar tarafımızdan hazır hale getirilmeye çalışılan Merkez Laboratuarımızın sürekli olarak yenilenmesini zorunlu kılmaktadır.

3 DENEYSEL ÇALIŞMALAR Alt yapı ve eğitim konusunda eksikler büyük ölçüde tamamlandığı WADA tarafından onaylandıktan sonra akreditasyondan önceki basamak olan yılda 4 kez tekrarlanan test numunelerinin analizleri kademesine geçilmiştir. Aday akredite merkez olarak diğer akredite merkezlere gönderilen idrar test numuneleri 10 farklı kodla WADA tarafından Nisan 2014, Haziran 2014, Ekim 2014 ve Ocak 2015 aylarında gönderilmiştir. Aynı numuneler diğer akredite merkez laboratuarlarına da eş zamanlı olarak gönderilmiştir. Merkezimiz tüm analizleri başarıyla çalışmış gerek teşhis gerekse de miktar tayininde tam sonuçları bulmuş ve WADA tarafından her analiz sonrasında kutlanmıştır.

4 Bu yılki çalışmalarda öncelikli olarak mevcut çalışan sistemlerimizin akreditasyona uygun hale getirilmiştir. Daha sonra Laboratuarımızdaki en önemli eksiklik olan ve daha önce yöntemleri oturtulmamış olan GC-C-IRMS cihazının sisteme kazandırılması ile kan dopingi ve sporcularda biyolojik pasaport çalışmalarında önemli rol oynayan eritropoetin ve insan büyüme hormon analizlerine öncelik verilmiştir. Cihazlarda yapılması zorunlu değişiklikler, yöntem validasyonları, ve ön çalışmalarına hız verilmiştir.

5 GC-C-IRMS çalışmaları Kolay ayrılamayan özellikle steroidal maddelerin analizleri için gerekli olan “GC-C-IRMS” cihazının sisteme kazandırılması çalışmalarına öncelik verilmiştir. IRMS ile ilgili önce cihaz eğitimleri yapılmış, Firma ve WADA tarafından uzman olarak önerilen isimler yurtdışından getirtilerek birlikte çalışılmıştır. Halen cihaz eksikleri olmasına rağmen kullanılmaya başlanmıştır. Halen cihazda WADA tarafından yapılması istenmiş olan popülasyon deneyleri yapılmaktadır. WADA yaptığı son kontrolde sistemi yerinde kontrol ederek uygun bulmuş ve analiz için göndereceği numunelerin 15 Mart 2015 tarihine kadar çalışılmasını talep etmiştir. Mevcut durumda sistem yürütülmeye çalışılmaktadır.

6 Eritropoetin ve Kan Analizleri Kanda çalışılan numunelerde önce yurt dışında 2 personelimiz eğitim almıştır. Daha sonra Laboratuarımızda yapılan deneysel uygulamalar sponsor olan Laboratuara gönderilerek doğrulanmıştır. Halen 2014 yılında kabul edilen koşullara uygun olarak analiz yapılabilmektedir. Ancak 2015 yılından itibaren bu grup analizlerde yeni bir yöntem olan SAR-PAGE yönteminin kullanılması istenmesi nedeniyle şu andaki çalışmalarımız bu yönteme yoğunlaştırılmıştır. Gerek TURKAK gerekse de WADA deneticileri çalışılan yöntemi valide edilmesini uygun bulmuşlardır. Burada da gönderilecek bir grup kan ve serum numunesinin Mart 2015 sonuna kadar analiz edilip sonuç gönderilmesi istenmiştir.

7 DENETİM TURKAK Denetimi WADA tarafından gönderilen bir, Türkiye’den iki ve stajyer bir denetici ile yapılan denetimlerde hem TURKAK hem de ISL kriterleri açısından denetim yapılmıştır. Denetim raporu WADA yetkililerine gönderilmiştir. Türkiye’den iki ve stajyer bir denetici ile yapılan denetimlerde hem TURKAK hem de ISL kriterleri açısından denetim yapılmıştır. Denetim tarihi TURKAK tarafından yurtdışından gelecek denetici nedeniyle birkaç kez değiştirilmiş ve Ekim ayında gerçekleşmiştir. 3 gün süren denetim sonunda oluşturulan rapor WADA yetkililerine ve Merkezimize gönderilmiş ve 3 ay içinde düzeltilmesi istenmiştir. Denetimde ağırlıklı olarak Merkezin yapısı, özerk yapı, özel bütçe, kimyasal ve tıbbi atık uygulamaları, iş güvenliği, ve sonuçların depolanması konularında uygunsuzluklar belirtilmiştir.

8 WADA Denetimi WADA tarafından gönderilen Kanada ve Finlandiyalı doping kontrol laboratuar uzmanı tarafından 4 gün süren denetimler sonunda rapor düzeltilmesi istenilen, tavsiye edici ve kuvvetle tavsiye edilen olmak üzere 3 grupta toplanmıştır. Düzeltici Faaliyet Host organization After the visit and following the corrective action of the local accreditation body (TURKAK), the laboratory has initiated an arrangement with the University to separate their own budget and to get a more independent management over it. These negotiations have proceeded well and the laboratory did not claim any risks in accomplishing this task. Bu amaçla 1989 yılında imzalanmış ve 1994 yılında revize edilmiş protokolün iptal edilmesi gerekmiştir.

9 PROTOKOL ÇALIŞMALARI Bu amaçla WADA ve TURKAK tarafından istenilen değişiklikler önce Gençlik Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürüne açıklandı. Gençlik Spor Bakanı cihaz ve malzeme temininde sorumlu olan Genel Müdürlüğün Merkezin talebi bütçeyi şartlı bağış olarak vermesi için yeni protokol çalışması yapılması konusunda talimat verildi. Üniversitemiz Strateji Daire Başkanlığı kanalı ile özel bütçede Laboratuar harcamaları için bir başlık oluşturuldu. Üniversitemizin diğer talepleri ile bu konu Spor Genel Müdürlüğüne iletildi. Spor Genel Müdürlüğü Hukuk Dairesi ile birlikte bir protokol taslağı hazırlandı. Taslak metin üzerinde Rektörümüzün yönlendirmesi ile Üniversitemiz Hukuk Müşavirliğinin görüşleri ve onayı alındı. Protokol halen Bakanın huzurunda Spor Genel Müdürü ile Rektörümüzün imzası için beklemektedir.

10 Sonuç olarak: 1.Spor Genel Müdürlüğü ile Üniversitemiz arasında imzalanacak protokol çalışması tamamlandı. 2.Dopingle Mücadele Komisyonu (NADO) ile protokol imzalanması için çağrı gönderildi. 3.Akreditasyon için zorunlu tutulan ve Mayıs 2015 tarihinde başlatılması planlanan Sorumluluk Sigortası için Lozan daki merkez ile işlemler başlatıldı. 4.Spor Genel Müdürlüğünce Merkezimize verilecek şartlı bağış konusunda Maliye Bakanlığında yasal zemin hazırlandı. 5.Laboratuar için 2015 ve 2016 yılları için lazım olan taslak bütçe hazırlanarak Spor Genel Müdürlüğüne bilgi için gönderildi. 6.Şu an eğitim ve uygulamada eksiklik çektiğimiz ve şartlı valide olduğumuz IRMS analizlerinde eğitim eksikliğini gidermek ve diğer merkezlerdeki çalışmalardan bilgi sahibi olmak amacıyla Almanya’da yapılan IRMS Çalıştayı’na 2 personelimiz gönderildi. 7.Teknik personel eksikliği konusunda Personel Daire Başkanlığı ile tekrar temas kuruldu. 8.Bilgi İşlem ile teknik altyapı konusunda çalışma başlatıldı. 9.WADA ve TURKAK denetim sonucunda verilen takvim doğrultusunda önce Mart 2015 Uzmanlar toplantısında, daha sonra Mayıs 2015 tarihinde yapılacak olan Yönetim Kurulunda görüşülecek dosyanın hazırlanmasına başlandı.

11 UYARI NOTU: Letters of Support: The laboratory shall provide updated letters of support from the NADO, University and the Ministry of Sport (if possible) which are in compliance to ISL article 4.1.3. by April 15 th in order to complete the dossier for the WADA Executive Committee. Insurance: The laboratory has contacted WADA’s group insurance and has formalized an agreement to join the group policy at the beginning of the next renewal period May 1, 2015. The Laboratory shall provide WADA evidence of the laboratory’s insurance policy as soon as possible. NADO-Lab relationship

12 Bir sonraki sunumumuzda yaptığımız analiz sayılarını ve gelirimizi görüşlerinize sunmak umuduyla teşekkür ederim.


"TÜRKİYE DOPİNG KONTROL MERKEZİ 2014. WADA anti doping Kodu olarak her yıl yayınlanan kriterler Akredite laboratuarlarda kan dopingi, büyüme hormon deneyleri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları