Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DEMOKRASİ İLK OLARAK İNGİLTEREDE DOĞDU. A.Herkesin can ve mal güvenliği sağlanacak B.Vergi sistemi yeniden düzenlenecek C.Herkes kanun önünde eşit.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DEMOKRASİ İLK OLARAK İNGİLTEREDE DOĞDU. A.Herkesin can ve mal güvenliği sağlanacak B.Vergi sistemi yeniden düzenlenecek C.Herkes kanun önünde eşit."— Sunum transkripti:

1 DEMOKRASİ İLK OLARAK İNGİLTEREDE DOĞDU

2

3

4

5 A.Herkesin can ve mal güvenliği sağlanacak B.Vergi sistemi yeniden düzenlenecek C.Herkes kanun önünde eşit kabül edilecek D.Azınlıklara seçme ve seçilme hakkı verilecek

6 A.Cumhuriyet Halk Fırkası B.İttihat ve terakki Partisi C.Serbest Cumhuriyet Fırkası D.Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası

7 A.Tanzimat Fermanı B.Islahat fermanı C.Senedi ittifak D.Kanuni Esasi

8 A.KanunEsasi B.Cumhuriyetile C.Islahat Fermanı ile D.Kanunnamei Ali Osman ile

9 A.I.Abdulhamit B.II.Abdulhamit C.Fatih D.I.Murat

10 A.Yöneticiler seçimle iş başına gelir B.Seçimler belli aralıklar ile yapılıır C.Muhalafet partilerine yer verilmiştir D.Yönetim belli aileler arasında olur

11 A.Referandum B.Veto C.Halk Vetosu D.Vesayet

12 A.Cumhuriyet B.Meşrutiyet C.Oligarşi D.Teokrai

13 A.Mebusan Meclisi üyeleri halk tarafından seçilir B.Ayan Meclisi üyeleri Padişah tarafından seçilir C.Padişahın halk tarafından seçilmesi kararlaştırılmıştır D.Padişaha meclisi açma kapama yetkisi verilmiştir

14 A.Millet B.Devlet C.Vatan D.Bakanluk

15 A.Güçlü devletlerin çıkarlarını korumak B.Üye devletlerin çıkarlarını korumak C.Barışı korumak D.İhracatı artırmak

16 A.Hammurabi yasaları B.Kanunname ali osman C.Senedi ittifak D.Kanuni Esasi

17 A.Seçme ve seçilme hakkı B.Düşünce Özgürlüğü C.Seyahat Özgürlüğü D.Yaşama Hakkı

18 A.Hürriyet ve Eşitlik B.Seçim veTemsil C.Milli Egemenlik D.Çoğulculuk ve Katılım

19 A.Tanrıya B.Halka C.Millete D.Zenginlere

20 A.Marcus Aurilus- 212 Roma Vatandaşlığı Yasası B.Hammurabi- M.Ö 1795 Hammurabi Yasaları C.Fatih Sultan Mehmet – Kanuni Esasi D.H.z Peygamber – Medine Vesikası

21 A.Osmanlılar B.Romalılar C.Sümerliler D.Hititler

22 A.Çoğunluk B.Çoğulculuk C.Hürriyet ve Eşitlik D.Tek Parti Yönetimi

23 A.Milliyetçilik B.Eşitlik C.Adalet D.Dindarlık

24 A.Çalışma Hakkı B.Ailenin Korunması Hakkı C.Dilekçe ve Bilgi edinme Hakkı D.Sendikaya üye olma Hakkı

25 A.Dilekçe hakkı B.Seyahat etme hakkı C.Eğitim hakkı D.Temiz bir çevrede yaşama hakkı

26 A.1934 B.1876 C.1920 D1923

27 A.1926 B.1930 C.1933 D.1923

28 A.Veda hutbesi B.Hammurabi kanunları C.B.M insan Hakları Evrensel Beyannamesi D.Kadeş Antlaşması

29 A.Önemli insanlar tarafından imzalanmış olması B.Kendinden sonrakilere önemli haklar vermiş olması C.Ticareti geliştir olmsına D.Milliyetçi Olmasına veya dindar nitelikte olmasına

30 A.90 B.45 C.32 D.25


"DEMOKRASİ İLK OLARAK İNGİLTEREDE DOĞDU. A.Herkesin can ve mal güvenliği sağlanacak B.Vergi sistemi yeniden düzenlenecek C.Herkes kanun önünde eşit." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları