Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DEMOKRASİNİN SERÜVENİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DEMOKRASİNİN SERÜVENİ"— Sunum transkripti:

1 DEMOKRASİNİN SERÜVENİ
DEMOKRASİ İLK OLARAK İNGİLTEREDE DOĞDU

2 BU SİZCE DOĞRUMUDUR?

3 İLK DEMOKRATİK ADIMLAR NE ZAMAN ATILDI?

4 DEMOS VE KRATOS

5 Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Fermanının kapsamında yer almaz?
A.Herkesin can ve mal güvenliği sağlanacak B.Vergi sistemi yeniden düzenlenecek C.Herkes kanun önünde eşit kabül edilecek D.Azınlıklara seçme ve seçilme hakkı verilecek

6 Aşağıdaki partilerden hangisi I
Aşağıdaki partilerden hangisi I.Meşrutiyet zamanında faaliyet göstermiştir? A.Cumhuriyet Halk Fırkası B.İttihat ve terakki Partisi C.Serbest Cumhuriyet Fırkası D.Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası

7 Aşağıdakilerden hangisi ile ilk kez hukuk üstünlüğü kabül edilmiştir?
A.Tanzimat Fermanı B.Islahat fermanı C.Senedi ittifak D.Kanuni Esasi

8 Osmanlıda yaşayan azınlıklar ilk kez hangi uygulama ile yönetiime katılma imkanı buldular?
A.KanunEsasi B.Cumhuriyetile C.Islahat Fermanı ile D.Kanunnamei Ali Osman ile

9 Hangi Osmanlı Padişahı Meşrutiyeti ilan etmiştir?
A.I.Abdulhamit B.II.Abdulhamit C.Fatih D.I.Murat

10 Aşağıdakilerden hangisi demokratik yönetimlerin özellikleri arasında yeralmaz?
A.Yöneticiler seçimle iş başına gelir B.Seçimler belli aralıklar ile yapılıır C.Muhalafet partilerine yer verilmiştir D.Yönetim belli aileler arasında olur

11 Meclis tarafından kabül edilmiş veya edilecek olan bir yasanın halkın görüşüne sunulmasına halkın oyuna sunulmasına ne denir? A.Referandum B.Veto C.Halk Vetosu D.Vesayet

12 Hangisi Kanuni Esasinin kabül edilmesiyle geçilen yönetim bi
A.Cumhuriyet B.Meşrutiyet C.Oligarşi D.Teokrai

13 Aşağıdakilerden hangisi Kanuni Esasinin özellikleri arasında
A.Mebusan Meclisi üyeleri halk tarafından seçilir B.Ayan Meclisi üyeleri Padişah tarafından seçilir C.Padişahın halk tarafından seçilmesi kararlaştırılmıştır D.Padişaha meclisi açma kapama yetkisi verilmiştir

14 Sınırları belirlenmiş bir toprak parçası üzerinde yaşayan insanların oluşturduğu en üst siyasi yapıya ne denir? A.Millet B.Devlet C.Vatan D.Bakanluk

15 Merkezi Nevyorktadır, II. Dünya savaşından sonra kurulmuştur
Merkezi Nevyorktadır, II.Dünya savaşından sonra kurulmuştur.Bazı özellekleri verilen uluslararası kuruluşun amacı nedir? A.Güçlü devletlerin çıkarlarını korumak B.Üye devletlerin çıkarlarını korumak C.Barışı korumak D.İhracatı artırmak

16 Tarihin bilinen en eski yasaları hangisidir?
A.Hammurabi yasaları B.Kanunname ali osman C.Senedi ittifak D.Kanuni Esasi

17 Hangisi en önemli temel haklarımızdandır?
A.Seçme ve seçilme hakkı B.Düşünce Özgürlüğü C.Seyahat Özgürlüğü D.Yaşama Hakkı

18 Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir sözü demokrasinin hangi ilkesi ile ilgilidir?
A.Hürriyet ve Eşitlik B.Seçim veTemsil C.Milli Egemenlik D.Çoğulculuk ve Katılım

19 Din kuralları ile yönetilen bir yerde yöneticiler kime hesap verdiği düşünülür?
A.Tanrıya B.Halka C.Millete D.Zenginlere

20 Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A.Marcus Aurilus- 212 Roma Vatandaşlığı Yasası B.Hammurabi- M.Ö 1795 Hammurabi Yasaları C.Fatih Sultan Mehmet – Kanuni Esasi D.H.z Peygamber – Medine Vesikası

21 12 Levha yasaları hangi uygarlığa aittir?
A.Osmanlılar B.Romalılar C.Sümerliler D.Hititler

22 Hangisi demokrasinin ilkelerinden biri değildir?
A.Çoğunluk B.Çoğulculuk C.Hürriyet ve Eşitlik D.Tek Parti Yönetimi

23 Hangisi Fransız İhtilalinin Yaydığı fikirlerden değildir?
A.Milliyetçilik B.Eşitlik C.Adalet D.Dindarlık

24 Hangisi sosyal ve ekonomik haklarımızdan değildir?
A.Çalışma Hakkı B.Ailenin Korunması Hakkı C.Dilekçe ve Bilgi edinme Hakkı D.Sendikaya üye olma Hakkı

25 Hangisi Siyasi haklarımızdandır?
A.Dilekçe hakkı B.Seyahat etme hakkı C.Eğitim hakkı D.Temiz bir çevrede yaşama hakkı

26 Ülkemizde kadınlara seçme ve seçilme hakkı ne zaman verildi?
B.1876 C.1920 D1923

27 Ülkemizde kadınlara ne zaman muhtar olabilme hakkı verildi?
C.1933 D.1923

28 Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin gelişimi aşamalarında yer almaz?
A.Veda hutbesi B.Hammurabi kanunları C.B.M insan Hakları Evrensel Beyannamesi D.Kadeş Antlaşması

29 Tarihi bir belgenin veya olayın demokrasi ile ilgil olabilmesi için gereken özelliği ne olmalıdır?
A.Önemli insanlar tarafından imzalanmış olması B.Kendinden sonrakilere önemli haklar vermiş olması C.Ticareti geliştir olmsına D.Milliyetçi Olmasına veya dindar nitelikte olmasına

30 Ülemizde seçilebilme yaşı kaçtır?
C.32 D.25


"DEMOKRASİNİN SERÜVENİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları