Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PowerPoint Konu Anlatımı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PowerPoint Konu Anlatımı"— Sunum transkripti:

1 PowerPoint Konu Anlatımı
5. Sınıflar

2 Konular PowerPoint Nedir? Yeni Slayt Ekleme Yöntemleri
Slayt – Sunu Arasındaki Fark Nedir? Slayt Düzenini Değiştirme Slayt Arka Planını Ayarlama Slayt Geçişlerini Hareketlendirme Ve Otomatik Olarak İlerlemesini Sağlama Yazı Ve Resimlere Animasyon Verme Ses Ve Video Ekleme Sunu Ve Gösteri Arasındaki Fark Sunuyu PowerPoint Gösterisi Olarak Kayıt Etme

3 PowerPoint Nedir? PowerPoint bir sunu hazırlama programıdır. Bu sunular kullanıcı kontrolünde ya da kendi kendine çalışan slayt gösterileri olarak sunulabilir. Programın logosu aşağıdaki gibidir.

4 Yeni Slayt Ekleme Yöntemleri
Bu işlemin birçok yöntemi vardır. Biz burada bu yöntemlerin birkaçına değineceğiz. 1. En sık kullanılan yöntemi ‘slayt paneli’ olarak adlandırılan, slaytların ön izlemesinin bulunduğu alanda herhangi bir slayta tıklanır ve klavyeden ‘Enter’ tuşuna basılarak yeni slayt ekleme işlemi yapılır.

5 Yeni Slayt Ekleme Yöntemleri
2. Yine slaytların ön izlemesinin bulunduğu ekranda herhangi bir slayta sağ tıklanır ve açılan pencereden ‘Yeni Slayt’ komutu seçilir.

6 Yeni Slayt Ekleme Yöntemleri
3. Şerit alanı üzerinde bulunan ‘Giriş’ sekmesinde Slaytlar komut grubundan ‘Yeni Slayt’ komutuna basılarak yeni slayt oluşturulur. 4. Yine resimde de görüldüğü gibi klavyeden ‘CTRL+M’ tuşlarına basılarak da yeni slayt eklenebilir.

7 Slayt – Sunu Arasındaki Fark Nedir?
Slayt, sunuyu oluşturan her bir sayfaya denir. Örnek verecek olursak; bir kitabı oluşturan her bir yaprağı slayta benzetebiliriz. Sunu, slaytların bir araya gelmesiyle oluşan yapıya denir. Örnek verecek olursak; sayfaların bir araya gelmesiyle oluşan kitabı sunuya benzetebiliriz.

8 Slayt Düzenini Değiştirme
3 ayrı noktadan slayt düzeni değiştirilebilir. İlki slaytların ön izlemesinin bulunduğu alanda sağ tıklanır ve açılan pencereden ‘Düzen’ komutuna tıklanarak istenen düzen seçilir. Aynı işlem slaydın üzerine sağ tıklanarak da yapılabilir.

9 Slayt Düzenini Değiştirme
Son olarak ‘Giriş’ sekmesinde ‘Slaytlar’ komut grubunda bulunan ‘Düzen’ komutuna tıklanarak da slaytların mevcut düzenleri değiştirilebilir.

10 Slayt Arka Planını Ayarlama
Hazırladığımız sununun daha etkili olması için arka planını renklendirmemiz gerekir. Bunun için ‘Tasarım’ sekmesinden beğeniye göre bir seçim yapılarak arka plana hareket kazandırılmış olur.

11 Slayt Arka Planını Ayarlama
Arka plan görüntüsünün renkleri değiştirilebilir. Yine ‘Tasarım’ sekmesinden ‘Renkler’ komutuna tıklayarak arka plan tasarımının farklı renklerde olması sağlanabilir.

12 Slayt Geçişlerini Hareketlendirme Ve Otomatik Olarak İlerlemesini Sağlama
Bir slayttan diğerine geçerken bu geçiş işleminin hareketlendirilmesi sunuyu daha etkili kılar. Bunun için ‘Geçişler’ sekmesinden beğeniye göre bir geçiş animasyonu seçilir.

13 Slayt Geçişlerini Hareketlendirme Ve Otomatik Olarak İlerlemesini Sağlama
Ses: Burada yazan ses slaytlar arasında geçiş olurken çalması istenen çok kısa(3-4 sn.) seslerdir. Alkış, daktilo, rüzgar sesi gibi.

14 Slayt Geçişlerini Hareketlendirme Ve Otomatik Olarak İlerlemesini Sağlama
Süre: Slayt geçişlerinde kullanılan geçiş animasyonunun kendi süresidir. Bir animasyon 2 sn. sürerken bazısı 4 sn., bazısı 1,20 sn. de sürebilir.

15 Slayt Geçişlerini Hareketlendirme Ve Otomatik Olarak İlerlemesini Sağlama
Tümüne Uygula: Ayarlanan slayt geçiş animasyonunun kaç tane slayt varsa hepsine uyarlanmasını sağlar.

16 Slayt Geçişlerini Hareketlendirme Ve Otomatik Olarak İlerlemesini Sağlama
Slaydı ilerlet: Bu bölüm slaytlarımızın otomatik olarak ilerlemesinin sağlandığı yerdir. Bunun için ‘Fare tıklatmasında’ yazan yerin işareti kaldırılmalı ve ‘Sonrasında’ kutucuğu işaretlemelidir. Daha sonra yandaki 2. şekildeki gibi slaytların geçiş saniyeleri isteğe göre ayarlanmalıdır. Yapılan işlemin tüm slaytlarda geçerli olması için de ‘Tümüne Uygula’ komutuna tıklanmalıdır. 1. Şekil 2. Şekil

17 Slayt Geçişlerini Hareketlendirme Ve Otomatik Olarak İlerlemesini Sağlama
Burada dikkat edilmesi gereken bazı slaytların içinde eğer yazıya fazla yer verilmişse; o slaytların geçiş süresi diğerlerine göre uzatılmalıdır. Ancak bu sefer ‘Tümüne Uygula’ komutuna basılmamalıdır.

18 Yazı Ve Resimlere Animasyon Verme
Animasyon sekmesi eğer şekildeki gibi görünüyorsa henüz herhangi bir nesne seçilmemiş yani fare ile üzerine tıklanmamış demektir.

19 Yazı Ve Resimlere Animasyon Verme
‘Giriş’ animasyonunun rengi yeşil, ‘Vurgu’ animasyonunun rengi sarı, ‘Çıkış’ animasyonunun rengi ise kırmızıdır.

20 Yazı Ve Resimlere Animasyon Verme
Yazı ya da resme animasyon verildiğinde nesnelerin yanına şekildeki gibi rakamlar yerleşir. Bu rakamlar bu nesnelerde animasyonun olduğunu ve bu animasyonların hangi sıra ile gerçekleşeceğini belirtir.

21 Yazı Ve Resimlere Animasyon Verme
‘Animasyon Bölmesi’ yapılan işlemleri gördüğümüz, animasyonların sırasını değiştirdiğimiz yerdir. Yandaki resimdeki süre; verilen animasyonun oluş süresini ifade etmektedir.

22 Yazı Ve Resimlere Animasyon Verme
Yandaki ilk resimde, resim ve yazılara 2’şer animasyon verildiği görülmektedir. Bir nesneye birden fazla animasyon ekleyebilmek için ‘Animasyon Ekle’ butonuna basılmalıdır.

23 Ses Ve Video Ekleme Eğer çalışmamıza ses ekleyeceksek - özel bir durum yoksa – sesin sununun ilk slaydına eklenmesi gerekir. Bunun için ‘Ekle’ sekmesine oradan da ‘Ses’ komutuna tıklanır.

24 Ses Ve Video Ekleme ‘Dosyadan Ses’ komutuna tıklandığında bilgisayarda kayıtlı müzikleri slaydımızda kullanabiliriz. Eğer ‘Küçük Resim Sesi’ komutu seçilirse PowerPoint programının yüklenirken kurulan ses dosyalarını sunumuza ekleyebiliriz.

25 Ses Ve Video Ekleme ‘Dosyadan Ses’ komutu tıklandığında bilgisayardaki müziklerden isteğe göre birini seçebileceğimiz pencere çıkar karşımıza. Buradan seçim yapılarak ‘Ekle’ butonuna basılır.

26 Ses Ve Video Ekleme Şekil 1 Müzik seçimi yapıldıktan sonra ekrana Şekil 1’deki pencere çıkar. Bu pencere bize müziğin slaydımıza eklenmekte olduğunu ifade eder. Müzik eklendikten sonra ise slayt üzerinde Şekil 2’deki hoparlör simgesi çıkar. Şekil 2

27 Ses Ve Video Ekleme Hoparlör simgesine tıklandığında şerit alanı üzerinde ‘Ses Araçları’ sekmesi çıkar. Bu sekmelerden ‘Kayıttan Yürüt’ sekmesine tıklanır.

28 Ses Ve Video Ekleme Bu sekmede müzik için önemli ayarlamalar yapılır. İlk olarak müziğin başlangıcı ‘Otomatik Olarak’ ayarlanmalıdır. Hoparlör simgesi slaytta görünmemesi için ise ‘Gösteri Sırasında Gizle’ seçeneği işaretlenmelidir.

29 Ses Ve Video Ekleme Eklediğimiz müziğin slaytların sonuna kadar çalması için bazı ayarlarının daha yapılması gerekmektedir. ‘Animasyonlar’ sekmesinden ‘Animasyon Bölmesi’ komutuna tıklanır. Buradan eklenen müziğe sağ tıklanır ve ‘Efekt Seçenekleri’ komutuna basılır.

30 Ses Ve Video Ekleme ‘Yürütmeye Başlat’ komutunu değiştirmiyoruz. Ancak ‘Yürütmeyi Durdur’ komutunu 3. seçenek olan ‘… Slayt Sonra‘ komutunu seçip, kaç tane slaydımız varsa ilgili kutucuğa yazıyor ve son olarak ‘Tamam’ butonuna basarak ses ekleme işlemini sonlandırmış oluyoruz.

31 Sunu ve Gösteri Arasındaki Fark
PowerPoint sunu olarak kayıt edildiğinde, bu üzerinde değişiklik yapılabilecek, henüz tamamlanmamış bir çalışmayı ifade eder. PowerPoint gösteri olarak kayıt edildiğinde, çalışma tamamlanmış demektir.

32 Sunu ve Gösteri Arasındaki Fark
PowerPoint sunu olarak kayıt edildiğinde, içine eklediğimiz müzik ve videolar sadece çalışmanın yapıldığı bilgisayardan açılabilir, çalışabilir durumda olurlar. PowerPoint gösteri olarak kayıt edildiğinde, içine eklediğimiz müzik ve videolar her bilgisayardan açılabilir, çalışabilir durumda olurlar.

33 Sunuyu PowerPoint Gösterisi Olarak Kayıt Etme
‘Dosya’ sekmesinden ‘Farklı Kaydet’ komutuna tıklanır. Yandaki gibi çıkan ekrandan dosyamızı kaydedeceğimiz yer seçilir. Daha sonra ‘Kayıt Türü, ’PowerPoint Gösterisi’ olarak seçilir ve ‘Kaydet’ butonuna tıklanarak işlem sonlandırılır.

34 Sunuyu PowerPoint Gösterisi Olarak Kayıt Etme
Şekil 1 Kayıt Türü, ’PowerPoint Gösterisi’ olarak seçilen dosya küçük simgeler halinde olduklarında Şekil 1’deki mavi simgeli baştaki ilk resim gibi görünür. Logolar büyük halleriyle birbirinden farksız bir görüntüye sahiptirler. (Şekil 2) Şekil 2

35 Sunuyu PowerPoint Gösterisi Olarak Kayıt Etme
PowerPoint Sunusu ve PowerPoint Gösterisi olarak kayıt edilen dosyanın özellikleri, logolarının ve kayıt türlerinin farkı yukarıdaki resimde gösterilmiştir.

36 Önemli Bilgiler 1. Yazı Türü 2. Yazı Boyutu 3-4. Yazıyı Büyült/Küçült
5 1 2 6 7 8 9 10 11 12 13 1. Yazı Türü 2. Yazı Boyutu Yazıyı Büyült/Küçült 5. Temizle 6. Kalın 7. İtalik Altı Çizili 9. Üstü Çizili 10. Gölge 11. Harf Aralığı 12. Büyük/Küçük Harf Değiştir 13. Yazı Rengi

37 Metni Hizalama Sola Hizala : Seçili paragraftaki metinleri sola hizalar. Ortala : Seçili paragraftaki metinleri ortaya hizalar. Sağa Hizala : Seçili paragraftaki metinleri sağa hizalar. İki Yana Yasla : Seçili paragraftaki metinleri iki yana yaslar.

38 İyi çalışmalar. Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Öğretmeni


"PowerPoint Konu Anlatımı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları