Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DÜNYADA NÜFUSUN ALANSAL DAĞILIŞI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DÜNYADA NÜFUSUN ALANSAL DAĞILIŞI"— Sunum transkripti:

1 DÜNYADA NÜFUSUN ALANSAL DAĞILIŞI

2 Nüfusun Dağılışını Etkileyen Faktörler

3 Tarım Ulaşım turizm Ticaret madencilik
YERŞEKİLLERİ Su imkanı Ulaşım turizm Bitki örtüsü Toprak özellikleri Ticaret madencilik

4 İklim

5 İklim Çok sıcak ve çok soğuk iklimlerin etkili olduğu yerler seyrek nüfusludur.

6 İklim Kutuplara yakın olan yerler,yüksek dağlık alanlar seyrek nüfusludur. Ekvatoral iklimin etkili olduğu Kongo Havzası ve çöller seyrek nüfusludur.

7 İklim Yağışların fazla kışların ılık geçtiği iklim bölgeleri sık nüfusludur.

8 Yüzey şekilleri

9 Yüzey şekilleri iklim şartları elverişli olsa bile dağlık kesimler, platolar seyrek nüfuslanmıştır.

10 Yüzey şekilleri Genelde düz alanlar,ovalar,deltalar, akarsu kenarları,kıyılar,dağ etekleri nüfusun yoğun olduğu yerlerdir.

11 ÖRNEK Dünya üzerinde Alp-Himalaya dağları ve And Dağları

12 Türkiye’de ise Menteşe yöresi Taşeli platosu Teke yarımadası
Hakkari yöresi gibi.

13 Su imkanı

14 Su imkanı Akarsu çevreleri su imkanı ve verimli tarım alanlarından dolayı sık nüfusludur.

15 Su imkanı Bu genellemeye Ekvatoral bölge akarsuları (Amazon, Kongo) ve Kutup iklim bölgesindeki akarsular uymaz.

16 Su imkanı Ekvatoral bölgede yüksek nem ve sıcaklıktan, kutuplarda ise düşük sıcaklıktan dolayı nüfus seyrektir.

17 Su imkanı Sık nüfuslu akarsu havzalarına örnek olarak; İndus, Ganj, Fırat-Dicle, Nil gösterilebilir.

18 Bitki örtüsü

19 Bitki örtüsü Ormanların sık ve gür olduğu alanlar seyrek nüfuslanmıştır. Örnek Amazon-Kongo Havzaları gibi.

20 Amazon

21 Toprak özellikleri

22 Kongo

23 Toprak özellikleri Dünya nüfusunun büyük bir kısmı kuzey yarım kürede ılıman kuşakta özellikle verimli toprakların bulunduğu yerlerdedir.

24 Toprak özellikleri

25 Toprak özellikleri Verimli toprakların bulunduğu alanlar özellikle delta alanları nüfusça kalabalık iken, Tundra ikliminin görüldüğü yerler ve çöllerde verimsiz topraklar bulunduğundan nüfus çok azdır.

26 Beşeri Faktörler

27 SANAYİ TARIM ULAŞIM TURİZM
BEŞERİ FAKTÖRLER SANAYİ TARIM ULAŞIM TURİZM MADENCİLİK

28 BEŞERİ FAKTÖRLER Sanayi Tarım Ulaşım Turizm Madencilik
Toprak Özellikleri

29 Sanayi

30 Sanayi Bütün Dünya'da sanayileşmenin arttığı yerlerde nüfus yoğunluğu artmıştır.

31 Sanayi Sanayi faaliyetleri o bölgedeki iş imkanlarını artırdığından dışarıdan yoğun bir göç almış ve nüfus oldukça artmıştır.

32 Sanayi Dünya üzerinde Japonya, Batı Avrupa ülkeleri ve A.B.D’nin doğusu sanayiden dolayı sık nüfusludur.

33 Tarım

34 TARIM Tarımın geliştiği yerler yoğun nüfusludur.
Çukurova, Gediz, Bafra ve Çarşamba ovaları çevresi gibi.

35 TARIM Özellikle verimli tarım alanlarının bulunduğu ve çok çeşitli tarım ürünlerinin yetiştirilebildiği bölgeler nüfus bakımından gelişmiş yerlerdir.

36 TARIM Güneydoğu Asya,Çin, Hindistan,A.B.D gibi.

37 Ticaret

38 TİCARET Alım-satım faaliyetleri de ekonomik getirisi itibariyle nüfusun fazla olmasına etki etmiştir.

39 TİCARET Günümüzde özellikle dünya çapında ticaretin geliştiği merkezler vardır.

40 TİCARET Hong-Kong,Singapur, Tayland, Dubai gibi.

41 Ulaşım

42 ULAŞIM Genelde ulaşımın geliştiği yerlerde,özellikle kavşak noktalarda bulunan merkezler nüfusun yoğun olduğu yerlerdir.

43 ULAŞIM İstanbul iki kıtayı birbirine bağladığından hem deniz yollarının,hem kara yollarının,hem de hava yollarının kavşak noktasında bulunmaktadır.

44 ULAŞIM Bu nedenle İstanbul çok yoğun nüfusludur.

45 ULAŞIM Yine Şam eskiden kavşak noktada olmasından dolayı yoğun nüfuslanmıştır.

46 Turizm

47 TURİZM Günümüzde nüfus artışında turizmin önemi büyüktür.
Özellikle deniz turizminin ve dini içerikli turizmin geliştiği yerler nüfus yönünden daha yoğun olan yerlerdir.

48 TURİZM Dünyada Hawai,Bahama adaları gibi deniz turizminin yoğun olduğu yerler ile Mekke,Kudüs gibi yerler din nedeniyle yoğun nüfusludur.

49 TURİZM

50 TURİZM Ülkemizde, Ege ve Akdeniz kıyılarındaki merkezlerde turizmden dolayı nüfus yoğunlaşmıştır.

51 Madencilik

52 Madencilik Madenlerin veya enerji kaynaklarının işletilmesinde yoğun nüfusa ihtiyaç olduğundan, bu alanlarda da nüfus fazladır. Zonguldak, Soma, Elbistan buna örnektir.

53 NOT Bir ülkenin nüfus dağılımında fiziki faktörler daha etkiliyse, o ülke sanayileşmemiştir

54 NOT Nüfus dağılımında beşeri ve ekonomik faktörler daha çok etkiliyse, o ülke sanayileşmiş ve gelişmiş ülke demektir.

55 YERYÜZÜNDE NÜFUSUN DAĞILIŞI

56 YERYÜZÜNDE NÜFUSUN DAĞILIŞI
Dünya nüfusu yeryüzüne eşit ve dengeli dağılmamıştır, kıtalara ve ülkelere göre farklılık göstermiştir.

57 YERYÜZÜNDE NÜFUSUN DAĞILIŞI
Kıta nüfusları, dünya nüfus artışına bağlı olarak geçmişten günümüze sürekli artmış ve değişmiştir.

58 YERYÜZÜNDE NÜFUSUN DAĞILIŞI
Ancak kıta nüfusları, tarihsel süreçte her zaman aynı oranda artış göstermemiştir.

59 YERYÜZÜNDE NÜFUSUN DAĞILIŞI
Dünya nüfusunun yaklaşık yarısı yeryüzünün %12’sinde yaşamaktadır.

60 YERYÜZÜNDE NÜFUSUN DAĞILIŞI
Nüfusun %90’ı kuzey yarımkürede toplanmıştır.

61 YERYÜZÜNDE NÜFUSUN DAĞILIŞI
Nüfusun %75’i kıyılarda ve alçak kesimlerde yaşamaktadır.

62 Dünya Nüfus Yoğunluğu Haritası

63 Dünya Nüfus Artış Oranları

64 SIK NÜFUSLU BÖLGELER

65 SIK NÜFUSLU BÖLGELER Muson iklim bölgesi (İndus, Ganj nehirleri, Japonya gibi):iklim ve sanayiden dolayı. Avrupa ülkeleri :Sanayinin gelişmiş olması. Kuzey Afrika’da Nil Nehri çevresi A.B.D’nin doğusu :Sanayinin gelişmiş olması

66 SEYREK NÜFUSLU BÖLGELER

67 SEYREK NÜFUSLU BÖLGELER
Kutup bölgeleri, Çöl bölgeleri Bataklıklar Yüksek dağlık bölgeler Ekvatorda 1000 metrenin altındaki yerler seyrek nüfusludur.

68 KITA NÜFUSLARI NEDEN FARKLIDIR?

69 1750-2005 yılları arasında kıtalara göre nüfus dağılış miktarları (milyon)

70 TABLO İLE İLGİLİ YORUMLAR

71 KITA NÜFUSLARI NEDEN FARKLIDIR?
Yukarıdaki tablo incelendiğinde, nüfusun kıtalara dengeli dağılmadığı ve yılları arasında en önemli nüfus artışlarının Asya ve Avrupa kıtalarında gerçekleştiği görülmektedir.

72 KITA NÜFUSLARI NEDEN FARKLIDIR?
Bu dönemde Asya Kıtası'ndaki hızlı nüfus artışının nedeni yüksek doğum oranıdır.

73 KITA NÜFUSLARI NEDEN FARKLIDIR?
Avrupa Kıtası'ndaki artış ise Sanayi Devrimi'nden sonra insanların yaşam düzeylerinin yükselmesi sonucu gerçekleşmiştir.

74 KITA NÜFUSLARI NEDEN FARKLIDIR?
Dünya nüfusu, son elli yılda gerek sayı gerekse alansal dağılış bakımından çok önemli değişimler göstermiştir. Bu dönemde en fazla nüfus Asya ve Avrupa kıtalarında toplanmıştır yılları arasında tüm kıtalardaki hızlı nüfus artışının temel nedeni, insanların yaşam düzeylerinin yükselmesidir.

75 KITA NÜFUSLARI NEDEN FARKLIDIR?
Asya Kıtası’nın nüfusu son 50 yıl içinde iki katına çıkmıştır. Asya 3,8 milyar ile dünya nüfusunun % 50’sinden fazlasına sahiptir. Avrupa’daki nüfus artış hızı Asya’daki kadar değildir. Bunun nedeni doğum oranlarındaki hızlı azalmadır. Afrika Kıtası’nda da hızlı bir nüfus artışı gerçekleşmiştir. Bu kıtadaki nüfus artışının nedeni yüksek doğum oranıdır. Afrika’nın nüfusu doğurganlığın yüksek olması nedeniyle yılında Avrupa nüfusunu geçmiştir. Amerika Kıtası’ndaki nüfus artışının nedeni ise Güney Amerika ülkelerinde doğum oranının fazla olması ve kıta geneline yapılan göçlerdir.


"DÜNYADA NÜFUSUN ALANSAL DAĞILIŞI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları