Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KTÜ FARABİ HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ A.D DR. SELMAN DEMİRCİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KTÜ FARABİ HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ A.D DR. SELMAN DEMİRCİ"— Sunum transkripti:

1 KTÜ FARABİ HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ A.D DR. SELMAN DEMİRCİ -14.04.2015
VAKA SUNUMU KTÜ FARABİ HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ A.D DR. SELMAN DEMİRCİ

2 VAKA 15 Yaşında bayan hasta Graves tanısıyla takipli
Metimazol tedavisine başlandıktan yaklaşık 2 ay sonra Psikotik semptomlarla başvuruyor (Depresyon, Halusinasyon ve intihar düşüncesi)

3

4 PRİMER DUYGUDURUM BOZUKLUĞU TANISI KONMADAN ÖNCE ORGANİK SEBEPLER DIŞLANMALIDIR.

5 Hangi çeşit psikiyatrik semptomlar Graves ile ilişkili?
Graves hastalarının büyük çoğunluğunda irritabilite, anksiyete, öfke, üzüntü gibi psikiyatrik şikayetler bildirilmiştir. Bu semptomlar hastalık seyrinde hastalığın diğer bulgularından daha fazla ön plana çıkabilir.

6 Bu psikiyatrik belirtiler genellikle bir psikiyatrik tanı koymak için gerekli olan bozukluk düzeyine ulaşmazken, hastaların ancak küçük bir azınlığında kesin bir tanı konulması için yeterli düzeyde semptom bulunmaktadır. Yakın zamanda tanı almış tedavi edilmemiş Gravesli hastalarda yapılan bir çalışmada hastaların % 45’inin bir anksiyete bozukluğu ölçütlerini karşıladığı ve % 30’unun major depresif bozukluk kriterlerini karşıladığı görülmüş.

7 Psikiyatrik belirtiler ile seyreden Graves hastalığını tedavi ederken dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? Hipertiroidiye sekonder psikiyatrik bozuklukları gidermek için altta yatan durumun tedavisi yeterlidir. Fakat hastanın psikiyatrik semptomları ciddiyse, hastanın güvenliği ile ilgili endişeler ortaya çıkmış ya da altta yatan durumun tedavisi tek başına hastanın ruhsal durumunda hızlı iyileşmeyi sağlamıyorsa daha radikal yaklaşımlar düşünülmelidir.

8 Hipertiroidinin bilinen fizyolojik komplikasyonlarını alevlendirme potansiyeli olan psikiyatrik ilaçlar dikkatle kullanılmalıdır veya bunlardan tamamen kaçınılmalıdır.  Örneğin, düşük potens antipsikotikler taşikardiyi arttırabilir. Ziprasidon gibi QTc uzamasına sebep olabilen ilaçlar, Hipertirodili hastalarda özellikle aritmi açısından yüksek risk oluşturabilir.

9 Çocuklarda Graves nasıl tedavi edilir?
Antitiroid ilaç genellikle pediatrik hastalar için tedavinin ilk basamağıdır.  Metimazol kullanımı propiltiyourasile tercih edilir ve ilaç son zamanlarda çocuklarda karaciğer yetmezliği riski çok yüksek olduğu için ABD Gıda ve İlaç İdaresi tarafından pediatrik açıdan bir uyarı olarak siyah-kutuda veriliyor.  Antitiroid ilaçlar, oksidasyonu ve iyot organifikasyonunu inhibe ederek hareket eder. 

10 Tiroid hormon düzeylerinin normalleşmesi yaklaşık 8-12 hafta sürer.
Bir kaç yıl içinde hiçbir remisyon sağlanamamışsa daha kesin tedavi için ikinci basamak tedaviye geçilir.  Radyoaktif iyot ve cerrahi tiroidektominin her ikisi de bu yaş grubunda hem etkili hem de güvenlidir.

11 Graves hastalığı için total tiroidektomi riskleri nelerdir?
Ultrason; bezin büyüklüğünü değerlendirmek için, inflamatuar değişikliklerin derecesini ve nodüllerin varlığını değerlendirmek için kullanılabilir.  Bilgisayarlı tomografi ve fiberoptik laringoskopi gerekli değildir.  Tek taraflı rekürren laringeal sinir (RLN) yaralanması %1-2 vakada oluşur ve yaralanma ve kalıcı ses kısıklığı, hışırtılı/fısıltı halinde ses, vokal kord paralizisi ve bazen de aspirasyon ile sonuçlanabilir.  Bilateral sinir yaralanması, çok nadir de olsa, iki vokal kordun da hareketsizliği ve zorunlu trakeostomi ile sonuçlanabilir.

12 Hastalarda gerilme veya zedelenmeye bağlı % 5'e kadar geçici RLN felçleri oluşabilir, ancak sinirler genellikle 6 ay içinde iyileşir. Özellikle superior laringeal sinirin eksternal dalı yaralanmışsa minör ses değişikliği de görülebilir.  Kalıcı hipoparatiroidi hastaların %2'sinde görülür.  Geçici hipoparatiroidi hastaların% 20'ye varan oranda oluşur ve Graves hastalığı olan çocuklar, kadınlar ve hastalarda daha sık görülür.  Boyun hematomu total tiroidektomi geçiren ve her zaman reoperasyon gerektiren ve yüksek vaskülarite gösteren yaklaşık 1/300 hastada oluşabilir. Graves hastalığı bu riski biraz daha arttırabilir.

13 Aşağıdaki belirtilerden hangisi hipotiroidide, hipertiroididen daha yaygındır?
A.Anksiyete B.Deresyon C.İrritabilite D.Psikoz

14 Aşağıdaki belirtilerden hangisi hipotiroidide, hipertiroididen daha yaygındır?
A.Anksiyete B.Deresyon C.İrritabilite D.Psikoz

15 SONUÇ Graves hastalarının büyük çoğunluğunda irritabilite, anksiyete, öfke, üzüntü gibi psikiyatrik şikayetler bildirilmiştir. Bu semptomlar hastalık seyrinde hastalığın diğer bulgularından daha fazla ön plana çıkabilir.

16 TEŞEKKÜRLER…


"KTÜ FARABİ HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ A.D DR. SELMAN DEMİRCİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları