Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hipotiroidi ve Subklinik hipotiroidi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hipotiroidi ve Subklinik hipotiroidi"— Sunum transkripti:

1 Hipotiroidi ve Subklinik hipotiroidi
Dr Mücahit GÖKTAŞ

2 Tiroid bezi..

3

4 Tiroid fonksiyonları…

5 Tiroid fonksiyonları…

6 Hipotiroidi Hipotiroidi,doku düzeyinde tiroid hormonu yetersizliği veya nadiren etkisizliği sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır.

7 Hipotiroidi semptomlar..

8

9

10

11

12

13 Halsizlik Yorgunluk Kilo alma Depresyon Saçlarda dökülme, unutkanlık, konsantrasyon zorluğu cilt kuruluğu boğuk kaba ses Reflexlerde yavaşlama Ödem(gag birikimine bağlı) Hiponatremi(övolemik, ADH?) Anemi Hiperlipidemi

14 Subklinik hipotiroidi prevalansı 4- 8.5% > 60y kadınlarda %14-20
Aşikar ve subklinik hipotiroidi sıklığı Aşikar hipotiroidi prevalansı 0.1-2% Subklinik hipotiroidi prevalansı % > 60y kadınlarda %14-20

15 NEDEN….??? Hipotiroidi: Tersiyer : TRH hormon yetmezliğine bağlı
Doku düzeyinde tiroid hormonu yetersizliği veya nadiren etkisizliği sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. NEDEN….??? Tersiyer : TRH hormon yetmezliğine bağlı Sekonder : TSH hormon yetmezliğine bağlı Primer : tiroid bezinde yetesizilik(%95)

16 Primer hipotiroidi… En sık nedenleri: süregen otoimmün tiroidit (Hashimoto tiroiditi)(en sık),iyot yetersizliği, tiroidektomi veya radyoaktif iyot tedavisi sonrası, ilaçlar(lityum,antitiroid,amiodaron,dopamin(T SHı baskılar),tiroid agenezi..)

17 Hashimato..(kronik lenfositik tiroidit)

18 İlaçlar..

19 Tanı???.......TSH… fT4… TSH: 0.5–4 mIU/L normal (gebelik hariç)
TSH: >10 mIU/L T4 ve/veya T3 düșük: așikar hipotiroidi TSH: >10 mIU/L, T3, T4 düșük ve organ yetersizliği: miksödem koma

20

21 Tedavi… Levotiroksin…

22 TEMD önerisi… Ortalama yerine koyma dozu 1,6 μg/kg olmakla beraber, (1.4–1.8 μg/kg) kișiden kișiye uygun dozlar değișiklik göstermektedir. Kardiyovasküler riski yüksek olan kișilerde levotiroksin 12,5 μg/gün düșük dozla bașlayıp 6–8 haftalık intervaller ile doz ayarlaması yapılarak hedeflenen TSH düzeyine ulașılmalıdır. Riski olmayan genç olgularda levotiroksin yarı dozda bașlanıp 4–6 hafta içinde tam doza çıkılabilir.

23 Levotiroksin replasman tedavisinde TSH hedefi:
Risk tașımayan gençlerde 0.5–2.5 mIU/L’dir. Kardiyovasküler riski yüksek olan kișilerde, 65 yaș üzerinde ,ileri osteoporozu olanlarda, AF varlığında TSH: 1–4 mIU/ Toplum çalıșmalarında ileri yașta TSH nın arttığı , TSH üst sınırının 70–79 yaș için 6 mIU/L, >80 yaș için 7.5 mIU/L olduğu hatırlanmalı ve replasman dozu ayarlanırken bu eșik değerler göz önüne alınmalıdır

24 Tedaviye bașladıktan 6–8 hafta sonra, dozun uygun olup olmadığının değerlendirilmesi
için, TSH düzeyine bakılmalıdır Doz ayarlaması ile 6–8 haftalık periodlar ile yapılmalı. Doz arttımak gerekirse 12.5–25 μg/gün artıșlar yapılmalıdır. Serum TSH düzeyi hedeflere ulașıncaya kadar izlemler 6–8 haftalık aralıklar ile yapılacaktır. Hedeflenen aralığa ulașıp stabilleștikten sonra 6 ay–1 yıllık aralıklarla TSH takibi yapılmalıdır.

25

26 Tarama… Otuz beș yaș üstü olanlarda her 5 yılda bir TSH bakılması önerilir.

27 TSH FT4 klinik Hipotiroidi subklinik klinik Hipertiroidi subklinik
This schematic is intended to illustrate the relationship between TSH and T4 levels in euthyroidism, mild and overt hypothyroidism, and mild and overt thyrotoxicosis. When both TSH and T4 are in the normal range, the patient is euthyroid. Mild hypothyroidism consists of a normal T4 with a elevated TSH. In overt hypothyroidism both TSH and T4 are out of the normal range. Mild thyrotoxicosis consists of a normal T4 with a below-normal TSH. In overt thyrotoxicosis both TSH and T4 are out of the normal range. Note: Schematic is not drawn to scale. ötiroidizm FT4

28 Subklinik hipotiroidi…
T3, T4 düzeylerinin normal, TSH düzeyinin yüksek (>4 mIU/L) ve așikar hipotiroidinin klinik bulgularının olmadığı durumdur. Hafif subklinik hipotiroidi: TSH: 4–10 mIU/L Ağır subklinik hipotiroidi: TSH: >10 mIU/L

29 Tedavi..(TEMD önerisi) Tedavi kararı verilmeden önce tiroid fonksiyon bozukluğunun kalıcı olduğuna karar verilmelidir.(3 aylık dönem içinde en az 2 kez ölç)

30 TSH > 10 mIU/L ve T3-T4 normal olan tüm vakalar tedavi edilmelidir.
TSH 4–10 mIU/L ve T3-T4 normal olan vakalarda așağıdaki faktörlerin birinin varlığında tedavi edilmelidir: Guatr varlığı Gebeler, ovulatuar disfonksiyonu, infertilitesi olan hastalar Tiroid antikorları (Anti-TPO ve/veya Anti- TG) pozitifl iği olan hastalar TSH değeri giderek artan hastalar TSH değeri iki kez 8 mIU/L bulunmuș olan hastalar Bipolar duygu durum bozukluğu olan hastala

31 Levotiroksin 25–75 μg/gün gibi dozlar
yeterli olur. Bașlangıç levotiroksin dozu 25 μg/gün alınıp hedef TSH düzeyine ulașana kadar 6–8 haftalık periodlar ile 12.5 μg/gün olacak șekilde arttırılması önerilir. Hedeflenen TSH değerine ulașıldıktan sonra 6–12 aylık dönemler ile kontrol edilmelidir.

32 Mixödem koması… Uzun süre tedavi edilmemiș hipotiroidi… Ağır klinik bulgular(hipotermi, bradikardi, hipoventilasyon, azalmıș kardiak kontraktilite, azalmıș intestinal motilite, paralitik ileus)+ilerleyici mental bozukluk.. Tedavinin esasları; tiroid hormonu verilmeli, hipotermi, hipotansiyon, hiponatremi, hipoglisemi ve hiperkalsemi gibi metabolik bozukluklar düzeltilmelidir.

33

34 TSH… fT4… TSH: 0.5–4 mIU/L normal (gebelik hariç)
TSH: 4–10 mIU/L mIU/L T3, T4 normal:hafif subklinik hipotiroidi TSH: >10 mIU/L T3, T4 normal: Ağır subklinik hipotiroidi TSH: >10 mIU/L T4 ve/veya T3 düșük: așikar hipotiroidi TSH: >10 mIU/L, T3, T4 düșük ve organ yetersizliği: miksödem koma

35

36 Teşekürler…

37 Kaynaklar mı…?! TEMD tiroid tanı-tedavi klavuzu(http://www.turkendokrin.org/ ) Lange Current medical diagnosis and treatment Tusem fizyoloji, patoloji, dahiliye oidi Google görsel  ….vs


"Hipotiroidi ve Subklinik hipotiroidi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları