Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dr Mücahit GÖKTAŞ 02.10.2014.  Hipotiroidi,doku düzeyinde tiroid hormonu yetersizliği veya nadiren etkisizliği sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dr Mücahit GÖKTAŞ 02.10.2014.  Hipotiroidi,doku düzeyinde tiroid hormonu yetersizliği veya nadiren etkisizliği sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır."— Sunum transkripti:

1 Dr Mücahit GÖKTAŞ 02.10.2014

2

3

4

5

6  Hipotiroidi,doku düzeyinde tiroid hormonu yetersizliği veya nadiren etkisizliği sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır.

7

8

9

10

11

12

13  Halsizlik  Yorgunluk  Kilo alma  Depresyon  Saçlarda dökülme,  unutkanlık,  konsantrasyon zorluğu  cilt kuruluğu  boğuk kaba ses  Reflexlerde yavaşlama  Ödem(gag birikimine bağlı)  Hiponatremi(övolemik, ADH?)  Anemi  Hiperlipidemi

14 Aşikar hipotiroidi prevalansı 0.1-2% Subklinik hipotiroidi prevalansı 4- 8.5% > 60y kadınlarda %14-20 Aşikar ve subklinik hipotiroidi sıklığı

15 Hipotiroidi: Doku düzeyinde tiroid hormonu yetersizliği veya nadiren etkisizliği sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. Hipotiroidi: Doku düzeyinde tiroid hormonu yetersizliği veya nadiren etkisizliği sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. Tersiyer : TRH hormon yetmezliğine bağlı Sekonder : TSH hormon yetmezliğine bağlı Primer : tiroid bezinde yetesizilik (%95) NEDEN….???

16  En sık nedenleri: süregen otoimmün tiroidit (Hashimoto tiroiditi)(en sık),iyot yetersizliği, tiroidektomi veya radyoaktif iyot tedavisi sonrası, ilaçlar(lityum,antitiroid,amiodaron,dopamin(T SHı baskılar),tiroid agenezi..)

17

18

19 TSH: 0.5–4 mIU/L normal (gebelik hariç)  TSH: >10 mIU/L T4 ve/veya T3 düük: aikar hipotiroidi  TSH: >10 mIU/L, T3, T4 düük ve organ yetersizliği: miksödem koma

20

21  Levotiroksin…

22  Ortalama yerine koyma dozu 1,6 μg/kg olmakla beraber, (1.4–1.8 μg/kg) kiiden kiiye uygun dozlar değiiklik göstermektedir.  Kardiyovasküler riski yüksek olan kiilerde levotiroksin 12,5 μg/gün düük dozla balayıp 6–8 haftalık intervaller ile doz ayarlaması yapılarak hedeflenen TSH düzeyine ulaılmalıdır. Riski olmayan genç olgularda levotiroksin yarı dozda balanıp 4–6 hafta içinde tam doza çıkılabilir.

23  Levotiroksin replasman tedavisinde TSH hedefi:  Risk taımayan gençlerde 0.5–2.5 mIU/L’dir.  Kardiyovasküler riski yüksek olan kiilerde, 65 ya üzerinde,ileri osteoporozu olanlarda, AF varlığında TSH: 1–4 mIU/  Toplum çalımalarında ileri yata TSH nın arttığı, TSH üst sınırının 70–79 ya için 6 mIU/L, >80 ya için 7.5 mIU/L olduğu hatırlanmalı ve replasman dozu ayarlanırken bu eik değerler göz önüne alınmalıdır

24  Tedaviye baladıktan 6–8 hafta sonra, dozun uygun olup olmadığının değerlendirilmesi için, TSH düzeyine bakılmalıdır  Doz ayarlaması ile 6–8 haftalık periodlar ile yapılmalı. Doz arttımak gerekirse 12.5–25 μg/gün artılar yapılmalıdır.  Serum TSH düzeyi hedeflere ulaıncaya kadar izlemler 6–8 haftalık aralıklar ile yapılacaktır. Hedeflenen aralığa ulaıp stabilletikten sonra 6 ay–1 yıllık aralıklarla TSH takibi yapılmalıdır.

25

26  Otuz be ya üstü olanlarda her 5 yılda bir TSH bakılması önerilir.

27 TSH FT 4 ötiroidizmklinik Hipotiroidi subklini k klinik Hipertiroidi subklinik

28  T3, T4 düzeylerinin normal, TSH düzeyinin yüksek (>4 mIU/L) ve aikar hipotiroidinin klinik bulgularının olmadığı durumdur.  Hafif subklinik hipotiroidi: TSH: 4–10 mIU/L  Ağır subklinik hipotiroidi: TSH: >10 mIU/L

29  Tedavi kararı verilmeden önce tiroid fonksiyon bozukluğunun kalıcı olduğuna karar verilmelidir.(3 aylık dönem içinde en az 2 kez ölç)

30  TSH > 10 mIU/L ve T3-T4 normal olan tüm vakalar tedavi edilmelidir.  TSH 4–10 mIU/L ve T3-T4 normal olan vakalarda aağıdaki faktörlerin birinin varlığında tedavi edilmelidir: Guatr varlığı Gebeler, ovulatuar disfonksiyonu, infertilitesi olan hastalar Tiroid antikorları (Anti-TPO ve/veya Anti- TG) pozitifl iği olan hastalar TSH değeri giderek artan hastalar TSH değeri iki kez 8 mIU/L bulunmu olan hastalar Bipolar duygu durum bozukluğu olan hastala

31  Levotiroksin 25–75 μg/gün gibi dozlar yeterli olur.  Balangıç levotiroksin dozu 25 μg/gün alınıp hedef TSH düzeyine ulaana kadar 6–8 haftalık periodlar ile 12.5 μg/gün olacak ekilde arttırılması önerilir.  Hedeflenen TSH değerine ulaıldıktan sonra 6–12 aylık dönemler ile kontrol edilmelidir.

32  Uzun süre tedavi edilmemi hipotiroidi…  Ağır klinik bulgular( hipotermi, bradikardi, hipoventilasyon, azalmı kardiak kontraktilite, azalmı intestinal motilite, paralitik ileus )+ilerleyici mental bozukluk..  Tedavinin esasları ; tiroid hormonu verilmeli, hipotermi, hipotansiyon, hiponatremi, hipoglisemi ve hiperkalsemi gibi metabolik bozukluklar düzeltilmelidir.

33

34 TSH: 0.5–4 mIU/L normal (gebelik hariç)  TSH: 4–10 mIU/L mIU/L T3, T4 normal:hafif subklinik hipotiroidi  TSH: >10 mIU/L T3, T4 normal: Ağır subklinik hipotiroidi  TSH: >10 mIU/L T4 ve/veya T3 düük: aikar hipotiroidi  TSH: >10 mIU/L, T3, T4 düük ve organ yetersizliği: miksödem koma

35

36

37  TEMD tiroid tanı-tedavi klavuzu(http://www.turkendokrin.org/ )http://www.turkendokrin.org/  Lange Current medical diagnosis and treatment  Tusem fizyoloji, patoloji, dahiliye  http://www.slideshare.net/DilekYavuz/hipotir oidi http://www.slideshare.net/DilekYavuz/hipotir oidi  Google görsel  ….vs


"Dr Mücahit GÖKTAŞ 02.10.2014.  Hipotiroidi,doku düzeyinde tiroid hormonu yetersizliği veya nadiren etkisizliği sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları