Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ORMAN EKOSİSTEMLERİNİN İZLENMESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ORMAN EKOSİSTEMLERİNİN İZLENMESİ"— Sunum transkripti:

1 ORMAN EKOSİSTEMLERİNİN İZLENMESİ
SEVİYE I (LEVEL I) PROGRAMI Seviye I Daimi Gözlem Alanı Aplikasyon Denetim Kılavuzu Antalya – Mart 2008

2 Madde 1. Amaç; Orman Genel Müdürlüğü(OGM), Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen Orman Ekosistemlerinin İzlenmesi Seviye I Daimi Gözlem Alanları(OEİSIDGA) aplikasyon iş ve işlemleri çalışmalarına başlanmış olunup, gerçekleşen iş ve işlemlerin denetimlerinin, “Seviye I Daimi Gözlem Alanı Aplikasyon Kılavuzu”nda belirtilen esaslar çerçevesinde yürütülmesini sağlamaktır.

3 Madde 2. OEİSIDGA Aplikasyon İş ve İşlemleri OGM-Orman Bölge Müdürlükleri-Plan Proje Şube Müdürlüklerindeki Amenajman Ofisleri tarafından yürütülür, Amenajman Ofislerinin bu program faaliyetlerini Plan Proje Şube Müdürleri denetler.

4 Madde 3. Merkezi denetim Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığınca yürütülür. Bunların üstünde bilimsel otorite denetimi ise İcra Kurulları ve Koordinasyon Noktalarında görevli bilimsel otorite temsilcileri tarafından yapılır.

5 Madde 4. Gerçekleşen iş ve işlemlerin denetlenmesinde merkezi deneticilerin ve bilimsel otorite deneticilerinin denetim programları OGM-Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı tarafından, Bölgesel deneticilerin denetim programları Orman Bölge Müdürlükleri tarafından düzenlenir.

6 Madde 5. Programın uygulanması ile ilgili ana faaliyetler ve denetim konuları; 1) Aplikasyon Öncesi İş ve İşlemler 2) Aplikasyon İş ve İşlemleri-Arazi 3) Aplikasyon Sonrası İş ve İşlemler şeklinde sınıflandırılır.

7 Madde 6. Madde 5’de sayılan denetim konuları ile ilgili detaylar ekteki Denetim Raporu’nda gösterilmiştir. Denetici, bu rapordaki gösterge ve ölçütleri göz önünde bulundurarak denetlemekle sorumlu oldukları birimlerin denetimini yapar.

8 Madde 7. Bölgesel deneticiler(Plan Proje Şube Müdürleri) bölgesindeki toplam gözlem alanlarının %20’sini, Merkezi deneticiler ülke genelindeki sorumlu oldukları toplam gözlem alanlarının %5’inin iş ve işlemlerini denetlemekle yükümlüdür. Bilimsel otorite deneticileri ise gerçekleşen bütün iş ve işlemleri değerlendirerek bilimsel kalitenin en üst düzeyde gerçekleşmesini sağlar.

9 Madde 8. Deneticiler Madde 5’te sayılan İş ve İşlemler sonucunda aplikasyonu tamamlanan daimi gözlem alanları ile ilgili iş ve işlemleri Madde 6 ve 7’deki sınırlar çerçevesinde denetledikten sonra sorumlu birimlere her denetim sonucu hakkında yazılı olarak bilgi verir.

10 Madde 9. Deneticiler denetim sırasında her bir gözlem alanı için ayrı olmak üzere ekte bir örneği verilen “Denetim Rapor”larını bilgisayar ortamında doldurur ve imzalayarak üç nüsha hazırlar. Bir nüshasını denetlenen birime ve bir nüshasını merkeze “OEİSIDGA Aplikasyon Denetim Raporu“ konu başlığıyla resmi bir yazı ile gönderir. Deneticiler görüş ve önerilerinin gereğinin yerine getirilmesini ve değişikliklerin ilgili formlara işlenmesini takip eder ve taraflara bilgi verilmesini sağlar.

11

12

13

14 ORMAN EKOSİSTEMLERİNİN İZLENMESİ
SEVİYE I (LEVEL I) PROGRAMI Seviye I Daimi Gözlem Alanı Aplikasyon Kılavuzu ve Seviye I Daimi Gözlem Alanı Aplikasyon Denetim Kılavuzu’nu bilgisayar ortamında Kısmından alabilirsiniz.


"ORMAN EKOSİSTEMLERİNİN İZLENMESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları