Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KURUM STANDARTLARI İLÇE-İL-MERKEZ DÜZEYLERDEKİ RAPORLARI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KURUM STANDARTLARI İLÇE-İL-MERKEZ DÜZEYLERDEKİ RAPORLARI."— Sunum transkripti:

1 KURUM STANDARTLARI İLÇE-İL-MERKEZ DÜZEYLERDEKİ RAPORLARI

2 İLÇE DÜZEYİ RAPORLARI

3 Alt Standartlara Göre Okulların Mevcut Durum Göstergeleri Gerçekleşme Durumu- İlçe (KS_M01b)

4 Bu raporda, ilçede bulunan tüm ilköğretim okullarının belirlenen bir alt standartta mevcut durum ile ilgili verilerine yer verilmiştir. KURUM LİSTESİ Gerçekleşme Oranı Gerçekleşme Yüzdesi (%) 30103-Acil ve Riskli Durumlarda Güvenlik 1 286706-A İlköğretim Okulu 14/14 100 2 678145-B İlköğretim Okulu 7/14 50 3 361411-C İlköğretim Okulu 0/14 0 4 537316-D İlköğretim Okulu 14/14 100 5 583945-E İlköğretim Okulu14/14100 Okulların, belirlenen alt standartta gerçekleştirme yüzdelerine bakılarak okulların o alt standarda ait önceliklendirilmesi aşamasında kullanılacaktır. KS_M01b

5 Alt Standart Bazında Mevcut Durumu Karşılama Yüzdelerine Göre Okulların Dağılımı- ilçe (KS_M02b)

6 Bu raporda ilçede yer alan tüm okul sayısının, tüm alt standartlar bazında “sayısal dağılımlara yer verilmektedir. ALT STANDARTLAR Mevcut Durum Göstergelerinin Gerçekleşme Oran Aralıkları (%) Toplam Okul Sayısı 81-10061-8041-6021-400-20 1- 20201 – Sosyal, Sanatsal, Kültürel, Sportif Etkinlikler 3250414 2- 10203 – Öğretmenlerin Okul Yönetimine Katılımı 1182214 3- 10207 – Çocuklara ve Okul Yönetimine Katılımı 12 3 35 14 4- 10205 – Velilerin Okul Yönetimine Katılımı 53 4 1 1 14 KS_M02b

7 Tüm alt standartların belirlenen aralık sınırları “0-20, 21-40, 41-60, 61-80, 81-100” olarak belirlenmiştir.

8 Bu rapordaki amaç okulları sıralamadan, onların alt standartlar bazında durumlarını görebilmektir. Bir alt standartta 0-20 aralığında olan okul başka bir alt standartta 81-100 aralığında olabilecektir.

9 Alt Standartlara Göre Okulların Performans Göstergeleri Gerçekleşme Durumu- İlçe (detay) (KS_P01b)

10 KURUM LİSTESİ Gerçekleşme Oranı Gerçekleşme Yüzdesi (%) 30103-Acil ve Riskli Durumlarda Güvenlik 1 286706-A İlköğretim Okulu8/17 47 2 678145-B İlköğretim Okulu10/17 59 3 361411-C İlköğretim Okulu11/17 65 4 537316-D İlköğretim Okulu6/17 35 5 583945-E İlköğretim Okulu17/17100 Bu raporda ilçede bulunan tüm ilköğretim okullarının belirlenen bir alt standardın ve bu standardın performans göstergelerinin verilerine yer verilmektedir. KS_P01b İlçede bulunan tüm okulların belirlenen alt standart bazında önceliklendirilmesinde kullanılacaktır.

11 Alt Standart Bazında Performans Göstergelerini Karşılama Yüzdelerine Göre Okulların Dağılımı İlçe (özet)(KS_P02b)

12 Bu raporda ilçede yer alan tüm okul sayısının, tüm alt standartlardaki performans göstergeleri aralıklarına uygun olarak “gerçekleşme yüzdelerinin” dağılımına yer verilmektedir. ALT STANDARTLAR Performans Göstergelerinin Gerçekleşme Oran Aralıkları (%) Toplam Okul Sayısı 81-10061-8041-6021-400-20 1- 20201 – Sosyal, Sanatsal, Kültürel, Sportif Etki 3250414 2- 10203 – Öğretmenlerin Okul Yönetimine Katılımı 1182214 3- 10207 – Çocuklara ve Okul Yönetimine Katılımı 4215214 4- 10205 – Velilerin Okul Yönetimine Katılımı 7130314 5- 30403- YİBO’da Yatakhanelerin Sağlığa Uygunluğu ve Temizliği 112 KS_P02b

13 Alt Standartlara Göre Okullardaki Aktörlerin Algılanan Yarar Düzeylerine İlişkin Dağılımı- İlçe (KS_A01b)

14 Bu raporda; okul aktörlerin tüm alt standartlara yönelik algılarının tepe değerleri (mod) okul okul belirtilmiştir. ALT STANDARTLARYöneticiÖğretmenÇocukVeli 10101- Okul Gelişimi 1 286706-A İlköğretim Okulu Paylaşım Varlık -- 2 678145-B İlköğretim Okulu PaylaşımYarar-- 3 361411-C İlköğretim Okulu Yarar -- 4 537316-D İlköğretim Okulu VarlıkPaylaşım -- 5 583945-E İlköğretim Okulu İşlevselPaylaşım -- 10204- Çocukların Okul Yönetimine Katılımı 1 329716-A İlköğretim Okulu YararVarlık - 2 453623-B İlköğretim Okulu YararİşlevselYarar- 3 342039-C İlköğretim Okulu YararVarlıkPaylaşım- 4 537316-D İlköğretim Okulu VarPaylaşım Yarar- 5 583945-E İlköğretim Okulu İşlevselPaylaşım - KS_A01b Örnek olarak verilmiş raporda “Okul Gelişimi” alt standardına yönelik yöneticilerin “paylaşım”, öğretmenlerin “varlık” düzeyinde algılarının olduğu görülmüştür. Çocuk ve veliler ise algısal yarar ölçeği doldurmadıkları için raporda “-“ işareti ile gösterilmiştir.

15 Alt Standartlara Göre Genel Rapor-İlçe (KS_G01b) detay

16 Bu raporda ilçede yer alan tüm ilköğretim okulları 43 alt standart bazında mevcut durum ve performans göstergelerinin “gerçekleşme oranı” ve “gerçekleşme yüzdeleri” ile okul aktörlerinin 5 düzeydeki algılarının tepe değerlerine yer verilmektedir. ALT STANDART: 10101-Okul Gelişimi Mevcut Durum Göstergeleri Performans Göstergeleri Algılanan Yarar Düzeyi Gerçekleşme Oranı Gerçekleşme Yüzdesi (%) Gerçekleşme Oranı Gerçekleşme Yüzdesi (%) Yönetici Öğretmen Çocuk Veli 1 286706-A İlköğretim Okulu5/11454/6 66 PYr -- 2 678145-B İlköğretim Okulu11/111005/6 83 İY -- 3 361411-C İlköğretim Okulu3/11 27 1/6 17 PP -- 4365136- D İlköğretim Okulu 6/11 55 4/6 66 PYr -- 5 284136- E İlköğretim Okulu 8/11726/6100 İY-- İKS_G01b

17 İL DÜZEYİNDE RAPORLAR

18 Seçilen Alt Standarttaki Mevcut Durumu Karşılama Yüzdelerine Göre Okulların Dağılımı- İl (KS_M01c) detay

19 Bu raporda ildeki her bir ilçe ayrı ayrı başlıklar halinde ele alınmış, bu ilçelerdeki toplam okul sayısının, seçilen alt standartlardaki “mevcut durum göstergeleri” aralıklarına uygun olarak dağılımına yer verilmiştir. ALT STANDART A.10101- Okul Gelişimi: Okulda, stratejik planlamaya dayalı etkili bir okul gelişim planlaması yapılır, uygulanır ve sürekli geliştirilir. Mevcut Durum Göstergelerinin Gerçekleşme Oran Aralıkları (%) İlçedeki Toplam Okul Sayısı 81-10061-8041-6021-400-20 A İLÇESİ 6209 13 30 B İLÇESİ 3147722 C İLÇESİ 1146 1146 D İLÇESİ 11 2495554 İl Düzeyinde Toplam Okul Sayısı 152 İS_M01c

20 Alt Standart Bazında Mevcut Durumu Karşılama Yüzdelerine Göre Okulların Dağılımı- İl (KS_M02c) özet

21 Bu raporda ildeki yer alan okul sayısının, tüm alt standartlardaki “mevcut durum göstergeleri” aralıklarına uygun olarak “gerçekleşme yüzde”lerinin dağılımına yer verilmektedir. ALT STANDARTLAR Mevcut Durum Göstergelerinin Gerçekleşme Oran Aralıkları (%) İl Düzeyinde Toplam Okul Sayısı 81-10061-8041-6021-400-20 1- 20201 – Sosyal, Sanatsal, Kültürel, Sportif Etkinlikler 30755042152 2- 10203 – Öğretmenlerin Okul Yönetimine Katılımı 50 5222820152 3- 10207 – Çocuklara ve Okul Yönetimine Katılımı 2537818 64 152 4- 10205 – Velilerin Okul Yönetimine Katılımı 43563887152 5- 30101 – Okulda Fiziki Güvenlik 1132234541152 6- 30202 - Okul ve Yakın Çevresinde Şiddet ve İstismarı Önlemeye Yönelik Uygulamalar 25351024 58 152 7- 20101 – Çocukların Gelişim ve Öğrenme İhtiyaçları 2537271845152 8- 20107 – Eğitsel Rehberlik Faaliyetleri 50 42122820152 KS_M02c

22 Seçilen Alt Standarttaki Performans Göstergelerini Karşılama Yüzdelerine Göre Okulların Dağılımı- İl (KS_P01c) detay

23 Bu raporda ildeki her bir ilçe ayrı ayrı başlıklar halinde ele alınmış, bu ilçelerdeki toplam okul sayısının, seçilen alt standartlardaki “performans göstergeleri” aralıklarına uygun olarak “gerçekleşme yüzde”lerinin dağılımına yer verilmiştir. A.10101- Okul Gelişimi: Okulda, stratejik planlamaya dayalı etkili bir okul gelişim planlaması yapılır, uygulanır ve sürekli geliştirilir. Performans Göstergelerinin Gerçekleşme Oran Aralıkları (%) İlçedeki Toplam Okul Sayısı 81-10061-8041-6021-400-20 A İLÇESİ 62091330 B İLÇESİ 3147722 C İLÇESİ 1146 1146 D İLÇESİ 112495554 İl Düzeyinde Toplam Okul Sayısı 152

24 Alt Standart Bazında Performans Göstergelerini Karşılama Yüzdelerine Göre Okulların Dağılımı- İl (KS_P02c) özet

25 ALT STANDARTLAR (39) Performans Göstergelerinin Gerçekleşme Oran Aralıkları (%) İl Düzeyinde Toplam Okul Sayısı 81-10061-8041-6021-400-20 Okul Gelişimi 30755042152 Kurum Çalışanlarının İstihdamı 505222820152 Mesleki Gelişim Etkinlikleri 253781864152 Oryantasyon Etkinlikleri 43563887152 Çocuklara, Velilere ve Okul Personeline Yönelik Motivasyon Artırıcı Çalışmalar: 1132234541152 Çocuğun Başarısı: 2535102458152 Çocukların Okul Yönetimine Katılımı 2537271845152 Velilerin Okul Yönetimine Katılımı: 5042122820152 Velilerin Eğitim Sürecine Etkin Katılımı: 30755042 152 Öğretmenlerin Okul Yönetimine Katılımı: 253781864152 Özel Bilgilerin Gizliliği: 43563887 152 Bu raporda ildeki yer alan okul sayısının, tüm alt standartlardaki “performans göstergeleri” aralıklarına uygun olarak “gerçekleşme yüzde”lerinin dağılımına yer verilmektedir. İKS_P02c

26 MERKEZİ DÜZEYDE RAPORLAR

27 Seçilen Alt Standarttaki Mevcut Durumu Karşılama Yüzdelerine Göre Okulların Dağılımı- Merkez (İKS_M01d)

28 Bu raporda iller ayrı ayrı başlıklar halinde ele alınmış, illerdeki toplam okul sayısının, seçilen alt standartlardaki “mevcut durum göstergeleri” belirlenen aralıklarına uygun olarak dağılımına yer verilmiştir. A.10101- Okul Gelişimi Mevcut Durum Göstergelerinin Gerçekleşme Oran Aralıkları (%) İldeki Toplam Okul Sayısı 81-10061-8041-6021-400-20 A İLİ 2141193536152 B İLİ 500520202802001520 C İLİ 1162843221163581196 D İLİ 3785110249136617 ……. Ülke Düzeyinde Toplam Okul Sayısı 33310 İKS_M01d

29 Alt Standart Bazında Mevcut Durumu Karşılama Yüzdelerine Göre Okulların Dağılımı Merkez (İKS_M02d) özet

30 ALT STANDARTLAR Mevcut Durum Göstergelerinin Gerçekleşme Oran Aralıkları (%) Ülke Düzeyinde Toplam Okul Sayısı 81-10061-8041-6021-400-20 1- 10203 – Öğretmenlerin Okul Yönetimine Katılımı 71063854611510018621733310 2- 10207 – Çocuklara ve Okul Yönetimine Katılımı 12134862322127120322133310 3- 10205 – Velilerin Okul Yönetimine Katılımı 81361021791602407339033310 4- 30105 – YİBO Pansiyon Mekanlarının Güvenliği 18223877836442 Bu raporda ülke genelindeki tüm illerde yer alan okul sayısının, tüm alt standart başlıklarında “mevcut durum göstergeleri” aralıklarına uygun olarak dağılıma yer verilmektedir. KS_M02d

31 Seçilen Alt Standarttaki Performans Göstergelerini Karşılama Yüzdelerine Göre Okulların Dağılımı Merkez (KS_P01d) detay

32 A.10101- Okul Gelişimi Performans Göstergelerinin Gerçekleşme Oran Aralıkları (%) İldeki Toplam Okul Sayısı 81-10061-8041-6021-400-20 A İLİ 2141193536152 B İLİ 500520202802001520 C İLİ 1162843221163581196 D İLİ 3785110249136617 Ülke Düzeyinde Toplam Okul Sayısı 33310 Bu raporda iller ayrı ayrı başlıklar halinde ele alınmış, illerdeki toplam okul sayısının, seçilen alt standartlardaki “performans göstergeleri” belirlenen aralıklarına uygun olarak dağılımına yer verilmiştir. İKS_P01d

33 Alt Standart Bazında Performans Göstergelerini Karşılama Yüzdelerine Göre Okulların Dağılımı Merkez (KS_P02d) özet

34 Bu raporda ülke genelindeki tüm illerde yer alan okul sayısının, tüm alt standart başlıklarında “performans göstergeleri” aralıklarına uygun olarak dağılımına yer verilmektedir. ALT STANDARTLAR Performans Göstergelerinin Gerçekleşme Oran Aralıkları (%) Ülke Düzeyinde Toplam Okul Sayısı 81-10061-8041-6021-400-20 1- 10203 – Öğretmenlerin Okul Yönetimine Katılımı 71063854611510018621733310 2- 10207 – Çocuklara ve Okul Yönetimine Katılımı 12134862322127120322133310 3- 10205 – Velilerin Okul Yönetimine Katılımı 81361021791602407339033310 4- 30105 – YİBO Pansiyon Mekanlarının Güvenliği 18223877836442 İKS_P02d

35 TEŞEKKÜRLER


"KURUM STANDARTLARI İLÇE-İL-MERKEZ DÜZEYLERDEKİ RAPORLARI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları