Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KURUM STANDARTLARI İLÇE-İL-MERKEZ DÜZEYLERDEKİ RAPORLARI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KURUM STANDARTLARI İLÇE-İL-MERKEZ DÜZEYLERDEKİ RAPORLARI."— Sunum transkripti:

1 KURUM STANDARTLARI İLÇE-İL-MERKEZ DÜZEYLERDEKİ RAPORLARI

2 İLÇE DÜZEYİ RAPORLARI

3 Alt Standartlara Göre Okulların Mevcut Durum Göstergeleri Gerçekleşme Durumu- İlçe (KS_M01b)

4 Bu raporda, ilçede bulunan tüm ilköğretim okullarının belirlenen bir alt standartta mevcut durum ile ilgili verilerine yer verilmiştir. KURUM LİSTESİ Gerçekleşme Oranı Gerçekleşme Yüzdesi (%) Acil ve Riskli Durumlarda Güvenlik A İlköğretim Okulu 14/ B İlköğretim Okulu 7/ C İlköğretim Okulu 0/ D İlköğretim Okulu 14/ E İlköğretim Okulu14/14100 Okulların, belirlenen alt standartta gerçekleştirme yüzdelerine bakılarak okulların o alt standarda ait önceliklendirilmesi aşamasında kullanılacaktır. KS_M01b

5 Alt Standart Bazında Mevcut Durumu Karşılama Yüzdelerine Göre Okulların Dağılımı- ilçe (KS_M02b)

6 Bu raporda ilçede yer alan tüm okul sayısının, tüm alt standartlar bazında “sayısal dağılımlara yer verilmektedir. ALT STANDARTLAR Mevcut Durum Göstergelerinin Gerçekleşme Oran Aralıkları (%) Toplam Okul Sayısı – Sosyal, Sanatsal, Kültürel, Sportif Etkinlikler – Öğretmenlerin Okul Yönetimine Katılımı – Çocuklara ve Okul Yönetimine Katılımı – Velilerin Okul Yönetimine Katılımı KS_M02b

7 Tüm alt standartların belirlenen aralık sınırları “0-20, 21-40, 41-60, 61-80, ” olarak belirlenmiştir.

8 Bu rapordaki amaç okulları sıralamadan, onların alt standartlar bazında durumlarını görebilmektir. Bir alt standartta 0-20 aralığında olan okul başka bir alt standartta aralığında olabilecektir.

9 Alt Standartlara Göre Okulların Performans Göstergeleri Gerçekleşme Durumu- İlçe (detay) (KS_P01b)

10 KURUM LİSTESİ Gerçekleşme Oranı Gerçekleşme Yüzdesi (%) Acil ve Riskli Durumlarda Güvenlik A İlköğretim Okulu8/ B İlköğretim Okulu10/ C İlköğretim Okulu11/ D İlköğretim Okulu6/ E İlköğretim Okulu17/17100 Bu raporda ilçede bulunan tüm ilköğretim okullarının belirlenen bir alt standardın ve bu standardın performans göstergelerinin verilerine yer verilmektedir. KS_P01b İlçede bulunan tüm okulların belirlenen alt standart bazında önceliklendirilmesinde kullanılacaktır.

11 Alt Standart Bazında Performans Göstergelerini Karşılama Yüzdelerine Göre Okulların Dağılımı İlçe (özet)(KS_P02b)

12 Bu raporda ilçede yer alan tüm okul sayısının, tüm alt standartlardaki performans göstergeleri aralıklarına uygun olarak “gerçekleşme yüzdelerinin” dağılımına yer verilmektedir. ALT STANDARTLAR Performans Göstergelerinin Gerçekleşme Oran Aralıkları (%) Toplam Okul Sayısı – Sosyal, Sanatsal, Kültürel, Sportif Etki – Öğretmenlerin Okul Yönetimine Katılımı – Çocuklara ve Okul Yönetimine Katılımı – Velilerin Okul Yönetimine Katılımı YİBO’da Yatakhanelerin Sağlığa Uygunluğu ve Temizliği 112 KS_P02b

13 Alt Standartlara Göre Okullardaki Aktörlerin Algılanan Yarar Düzeylerine İlişkin Dağılımı- İlçe (KS_A01b)

14 Bu raporda; okul aktörlerin tüm alt standartlara yönelik algılarının tepe değerleri (mod) okul okul belirtilmiştir. ALT STANDARTLARYöneticiÖğretmenÇocukVeli Okul Gelişimi A İlköğretim Okulu Paylaşım Varlık B İlköğretim Okulu PaylaşımYarar C İlköğretim Okulu Yarar D İlköğretim Okulu VarlıkPaylaşım E İlköğretim Okulu İşlevselPaylaşım Çocukların Okul Yönetimine Katılımı A İlköğretim Okulu YararVarlık B İlköğretim Okulu YararİşlevselYarar C İlköğretim Okulu YararVarlıkPaylaşım D İlköğretim Okulu VarPaylaşım Yarar E İlköğretim Okulu İşlevselPaylaşım - KS_A01b Örnek olarak verilmiş raporda “Okul Gelişimi” alt standardına yönelik yöneticilerin “paylaşım”, öğretmenlerin “varlık” düzeyinde algılarının olduğu görülmüştür. Çocuk ve veliler ise algısal yarar ölçeği doldurmadıkları için raporda “-“ işareti ile gösterilmiştir.

15 Alt Standartlara Göre Genel Rapor-İlçe (KS_G01b) detay

16 Bu raporda ilçede yer alan tüm ilköğretim okulları 43 alt standart bazında mevcut durum ve performans göstergelerinin “gerçekleşme oranı” ve “gerçekleşme yüzdeleri” ile okul aktörlerinin 5 düzeydeki algılarının tepe değerlerine yer verilmektedir. ALT STANDART: Okul Gelişimi Mevcut Durum Göstergeleri Performans Göstergeleri Algılanan Yarar Düzeyi Gerçekleşme Oranı Gerçekleşme Yüzdesi (%) Gerçekleşme Oranı Gerçekleşme Yüzdesi (%) Yönetici Öğretmen Çocuk Veli A İlköğretim Okulu5/11454/6 66 PYr B İlköğretim Okulu11/111005/6 83 İY C İlköğretim Okulu3/ /6 17 PP D İlköğretim Okulu 6/ /6 66 PYr E İlköğretim Okulu 8/11726/6100 İY-- İKS_G01b

17 İL DÜZEYİNDE RAPORLAR

18 Seçilen Alt Standarttaki Mevcut Durumu Karşılama Yüzdelerine Göre Okulların Dağılımı- İl (KS_M01c) detay

19 Bu raporda ildeki her bir ilçe ayrı ayrı başlıklar halinde ele alınmış, bu ilçelerdeki toplam okul sayısının, seçilen alt standartlardaki “mevcut durum göstergeleri” aralıklarına uygun olarak dağılımına yer verilmiştir. ALT STANDART A Okul Gelişimi: Okulda, stratejik planlamaya dayalı etkili bir okul gelişim planlaması yapılır, uygulanır ve sürekli geliştirilir. Mevcut Durum Göstergelerinin Gerçekleşme Oran Aralıkları (%) İlçedeki Toplam Okul Sayısı A İLÇESİ B İLÇESİ C İLÇESİ D İLÇESİ İl Düzeyinde Toplam Okul Sayısı 152 İS_M01c

20 Alt Standart Bazında Mevcut Durumu Karşılama Yüzdelerine Göre Okulların Dağılımı- İl (KS_M02c) özet

21 Bu raporda ildeki yer alan okul sayısının, tüm alt standartlardaki “mevcut durum göstergeleri” aralıklarına uygun olarak “gerçekleşme yüzde”lerinin dağılımına yer verilmektedir. ALT STANDARTLAR Mevcut Durum Göstergelerinin Gerçekleşme Oran Aralıkları (%) İl Düzeyinde Toplam Okul Sayısı – Sosyal, Sanatsal, Kültürel, Sportif Etkinlikler – Öğretmenlerin Okul Yönetimine Katılımı – Çocuklara ve Okul Yönetimine Katılımı – Velilerin Okul Yönetimine Katılımı – Okulda Fiziki Güvenlik Okul ve Yakın Çevresinde Şiddet ve İstismarı Önlemeye Yönelik Uygulamalar – Çocukların Gelişim ve Öğrenme İhtiyaçları – Eğitsel Rehberlik Faaliyetleri KS_M02c

22 Seçilen Alt Standarttaki Performans Göstergelerini Karşılama Yüzdelerine Göre Okulların Dağılımı- İl (KS_P01c) detay

23 Bu raporda ildeki her bir ilçe ayrı ayrı başlıklar halinde ele alınmış, bu ilçelerdeki toplam okul sayısının, seçilen alt standartlardaki “performans göstergeleri” aralıklarına uygun olarak “gerçekleşme yüzde”lerinin dağılımına yer verilmiştir. A Okul Gelişimi: Okulda, stratejik planlamaya dayalı etkili bir okul gelişim planlaması yapılır, uygulanır ve sürekli geliştirilir. Performans Göstergelerinin Gerçekleşme Oran Aralıkları (%) İlçedeki Toplam Okul Sayısı A İLÇESİ B İLÇESİ C İLÇESİ D İLÇESİ İl Düzeyinde Toplam Okul Sayısı 152

24 Alt Standart Bazında Performans Göstergelerini Karşılama Yüzdelerine Göre Okulların Dağılımı- İl (KS_P02c) özet

25 ALT STANDARTLAR (39) Performans Göstergelerinin Gerçekleşme Oran Aralıkları (%) İl Düzeyinde Toplam Okul Sayısı Okul Gelişimi Kurum Çalışanlarının İstihdamı Mesleki Gelişim Etkinlikleri Oryantasyon Etkinlikleri Çocuklara, Velilere ve Okul Personeline Yönelik Motivasyon Artırıcı Çalışmalar: Çocuğun Başarısı: Çocukların Okul Yönetimine Katılımı Velilerin Okul Yönetimine Katılımı: Velilerin Eğitim Sürecine Etkin Katılımı: Öğretmenlerin Okul Yönetimine Katılımı: Özel Bilgilerin Gizliliği: Bu raporda ildeki yer alan okul sayısının, tüm alt standartlardaki “performans göstergeleri” aralıklarına uygun olarak “gerçekleşme yüzde”lerinin dağılımına yer verilmektedir. İKS_P02c

26 MERKEZİ DÜZEYDE RAPORLAR

27 Seçilen Alt Standarttaki Mevcut Durumu Karşılama Yüzdelerine Göre Okulların Dağılımı- Merkez (İKS_M01d)

28 Bu raporda iller ayrı ayrı başlıklar halinde ele alınmış, illerdeki toplam okul sayısının, seçilen alt standartlardaki “mevcut durum göstergeleri” belirlenen aralıklarına uygun olarak dağılımına yer verilmiştir. A Okul Gelişimi Mevcut Durum Göstergelerinin Gerçekleşme Oran Aralıkları (%) İldeki Toplam Okul Sayısı A İLİ B İLİ C İLİ D İLİ ……. Ülke Düzeyinde Toplam Okul Sayısı İKS_M01d

29 Alt Standart Bazında Mevcut Durumu Karşılama Yüzdelerine Göre Okulların Dağılımı Merkez (İKS_M02d) özet

30 ALT STANDARTLAR Mevcut Durum Göstergelerinin Gerçekleşme Oran Aralıkları (%) Ülke Düzeyinde Toplam Okul Sayısı – Öğretmenlerin Okul Yönetimine Katılımı – Çocuklara ve Okul Yönetimine Katılımı – Velilerin Okul Yönetimine Katılımı – YİBO Pansiyon Mekanlarının Güvenliği Bu raporda ülke genelindeki tüm illerde yer alan okul sayısının, tüm alt standart başlıklarında “mevcut durum göstergeleri” aralıklarına uygun olarak dağılıma yer verilmektedir. KS_M02d

31 Seçilen Alt Standarttaki Performans Göstergelerini Karşılama Yüzdelerine Göre Okulların Dağılımı Merkez (KS_P01d) detay

32 A Okul Gelişimi Performans Göstergelerinin Gerçekleşme Oran Aralıkları (%) İldeki Toplam Okul Sayısı A İLİ B İLİ C İLİ D İLİ Ülke Düzeyinde Toplam Okul Sayısı Bu raporda iller ayrı ayrı başlıklar halinde ele alınmış, illerdeki toplam okul sayısının, seçilen alt standartlardaki “performans göstergeleri” belirlenen aralıklarına uygun olarak dağılımına yer verilmiştir. İKS_P01d

33 Alt Standart Bazında Performans Göstergelerini Karşılama Yüzdelerine Göre Okulların Dağılımı Merkez (KS_P02d) özet

34 Bu raporda ülke genelindeki tüm illerde yer alan okul sayısının, tüm alt standart başlıklarında “performans göstergeleri” aralıklarına uygun olarak dağılımına yer verilmektedir. ALT STANDARTLAR Performans Göstergelerinin Gerçekleşme Oran Aralıkları (%) Ülke Düzeyinde Toplam Okul Sayısı – Öğretmenlerin Okul Yönetimine Katılımı – Çocuklara ve Okul Yönetimine Katılımı – Velilerin Okul Yönetimine Katılımı – YİBO Pansiyon Mekanlarının Güvenliği İKS_P02d

35 TEŞEKKÜRLER


"KURUM STANDARTLARI İLÇE-İL-MERKEZ DÜZEYLERDEKİ RAPORLARI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları