Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KURUM STANDARTLARI İLÇE-İL-MERKEZ DÜZEYLERDEKİ RAPORLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KURUM STANDARTLARI İLÇE-İL-MERKEZ DÜZEYLERDEKİ RAPORLARI"— Sunum transkripti:

1 KURUM STANDARTLARI İLÇE-İL-MERKEZ DÜZEYLERDEKİ RAPORLARI

2 İLÇE DÜZEYİ RAPORLARI

3 Alt Standartlara Göre Okulların Mevcut Durum Göstergeleri Gerçekleşme Durumu- İlçe (KS_M01b)

4 Bu raporda, ilçede bulunan tüm ilköğretim okullarının belirlenen bir alt standartta mevcut durum ile ilgili verilerine yer verilmiştir. KS_M01b KURUM LİSTESİ Gerçekleşme Oranı Gerçekleşme Yüzdesi (%) 30103-Acil ve Riskli Durumlarda Güvenlik A İlköğretim Okulu 14/14 100 B İlköğretim Okulu 7/14 50 C İlköğretim Okulu 0/14 D İlköğretim Okulu E İlköğretim Okulu Okulların, belirlenen alt standartta gerçekleştirme yüzdelerine bakılarak okulların o alt standarda ait önceliklendirilmesi aşamasında kullanılacaktır.

5 Alt Standart Bazında Mevcut Durumu Karşılama Yüzdelerine Göre Okulların Dağılımı- ilçe (KS_M02b)

6 Mevcut Durum Göstergelerinin Gerçekleşme Oran Aralıkları (%)
Bu raporda ilçede yer alan tüm okul sayısının, tüm alt standartlar bazında “sayısal dağılımlara yer verilmektedir. KS_M02b ALT STANDARTLAR Mevcut Durum Göstergelerinin Gerçekleşme Oran Aralıkları (%) Toplam Okul Sayısı 81-100 61-80 41-60 21-40 0-20 – Sosyal, Sanatsal, Kültürel, Sportif Etkinlikler 3 2 5 4 14 – Öğretmenlerin Okul Yönetimine Katılımı 1 8 – Çocuklara ve Okul Yönetimine Katılımı  1 14  – Velilerin Okul Yönetimine Katılımı  5

7 Tüm alt standartların belirlenen aralık sınırları “0-20, 21-40, 41-60, 61-80, ” olarak belirlenmiştir.

8 Bu rapordaki amaç okulları sıralamadan, onların alt standartlar bazında durumlarını görebilmektir. Bir alt standartta aralığında olan okul başka bir alt standartta aralığında olabilecektir.

9 Alt Standartlara Göre Okulların Performans Göstergeleri Gerçekleşme Durumu- İlçe (detay) (KS_P01b)

10 Bu raporda ilçede bulunan tüm ilköğretim okullarının belirlenen bir alt standardın ve bu standardın performans göstergelerinin verilerine yer verilmektedir. KS_P01b KURUM LİSTESİ Gerçekleşme Oranı Gerçekleşme Yüzdesi (%) 30103-Acil ve Riskli Durumlarda Güvenlik A İlköğretim Okulu 8/17 47 B İlköğretim Okulu 10/17 59 C İlköğretim Okulu 11/17 65 D İlköğretim Okulu 6/17 35 E İlköğretim Okulu 17/17 100 İlçede bulunan tüm okulların belirlenen alt standart bazında önceliklendirilmesinde kullanılacaktır.

11 Alt Standart Bazında Performans Göstergelerini Karşılama Yüzdelerine Göre Okulların Dağılımı İlçe (özet)(KS_P02b)

12 Performans Göstergelerinin Gerçekleşme Oran Aralıkları (%)
Bu raporda ilçede yer alan tüm okul sayısının, tüm alt standartlardaki performans göstergeleri aralıklarına uygun olarak “gerçekleşme yüzdelerinin” dağılımına yer verilmektedir. KS_P02b ALT STANDARTLAR Performans Göstergelerinin Gerçekleşme Oran Aralıkları (%) Toplam Okul Sayısı 81-100 61-80 41-60 21-40 0-20 – Sosyal, Sanatsal, Kültürel, Sportif Etki 3 2 5 4 14 – Öğretmenlerin Okul Yönetimine Katılımı 1 8 – Çocuklara ve Okul Yönetimine Katılımı – Velilerin Okul Yönetimine Katılımı 7 YİBO’da Yatakhanelerin Sağlığa Uygunluğu ve Temizliği

13 Alt Standartlara Göre Okullardaki Aktörlerin Algılanan Yarar Düzeylerine İlişkin Dağılımı- İlçe (KS_A01b)

14 Bu raporda; okul aktörlerin tüm alt standartlara yönelik algılarının tepe değerleri (mod) okul okul belirtilmiştir. KS_A01b ALT STANDARTLAR Yönetici Öğretmen Çocuk Veli Okul Gelişimi A İlköğretim Okulu Paylaşım Varlık  - B İlköğretim Okulu Yarar C İlköğretim Okulu D İlköğretim Okulu Varlık E İlköğretim Okulu İşlevsel Çocukların Okul Yönetimine Katılımı A İlköğretim Okulu B İlköğretim Okulu C İlköğretim Okulu Var Örnek olarak verilmiş raporda “Okul Gelişimi” alt standardına yönelik yöneticilerin “paylaşım”, öğretmenlerin “varlık” düzeyinde algılarının olduğu görülmüştür. Çocuk ve veliler ise algısal yarar ölçeği doldurmadıkları için raporda “-“ işareti ile gösterilmiştir.

15 Alt Standartlara Göre Genel Rapor-İlçe (KS_G01b) detay

16 Algılanan Yarar Düzeyi
Bu raporda ilçede yer alan tüm ilköğretim okulları 43 alt standart bazında mevcut durum ve performans göstergelerinin “gerçekleşme oranı” ve “gerçekleşme yüzdeleri” ile okul aktörlerinin 5 düzeydeki algılarının tepe değerlerine yer verilmektedir. İKS_G01b ALT STANDART: Okul Gelişimi Mevcut Durum Göstergeleri Performans Algılanan Yarar Düzeyi Gerçekleşme Oranı Gerçekleşme Yüzdesi (%) Yönetici Öğretmen Çocuk Veli A İlköğretim Okulu 5/11 45 4/6 66 P Yr -- B İlköğretim Okulu 11/11 100 5/6 83 İ Y C İlköğretim Okulu 3/11 27 1/6 17 D İlköğretim Okulu 6/11 55 E İlköğretim Okulu 8/11 72 6/6

17 İL DÜZEYİNDE RAPORLAR

18 Seçilen Alt Standarttaki Mevcut Durumu Karşılama Yüzdelerine Göre Okulların Dağılımı- İl (KS_M01c) detay

19 Mevcut Durum Göstergelerinin Gerçekleşme Oran Aralıkları (%)
Bu raporda ildeki her bir ilçe ayrı ayrı başlıklar halinde ele alınmış, bu ilçelerdeki toplam okul sayısının, seçilen alt standartlardaki “mevcut durum göstergeleri” aralıklarına uygun olarak dağılımına yer verilmiştir. İS_M01c ALT STANDART A Okul Gelişimi: Okulda, stratejik planlamaya dayalı etkili bir okul gelişim planlaması yapılır, uygulanır ve sürekli geliştirilir. Mevcut Durum Göstergelerinin Gerçekleşme Oran Aralıkları (%) İlçedeki Toplam Okul Sayısı 81-100 61-80 41-60 21-40 0-20 A İLÇESİ 6 2 9 13 30 B İLÇESİ 3 1 4 7 22 C İLÇESİ 14 11 46 D İLÇESİ 24 5 54 İl Düzeyinde Toplam Okul Sayısı 152

20 Alt Standart Bazında Mevcut Durumu Karşılama Yüzdelerine Göre Okulların Dağılımı- İl (KS_M02c) özet

21 Bu raporda ildeki yer alan okul sayısının, tüm alt standartlardaki “mevcut durum göstergeleri” aralıklarına uygun olarak “gerçekleşme yüzde”lerinin dağılımına yer verilmektedir. KS_M02c ALT STANDARTLAR Mevcut Durum Göstergelerinin Gerçekleşme Oran Aralıkları (%) İl Düzeyinde Toplam Okul Sayısı 81-100 61-80 41-60 21-40 0-20 – Sosyal, Sanatsal, Kültürel, Sportif Etkinlikler 30 75 5 42 152 – Öğretmenlerin Okul Yönetimine Katılımı 50 52 2 28 20 – Çocuklara ve Okul Yönetimine Katılımı 25 37 8 18 64 – Velilerin Okul Yönetimine Katılımı 43 56 38 7 – Okulda Fiziki Güvenlik 11 32 23 45 41 Okul ve Yakın Çevresinde Şiddet ve İstismarı Önlemeye Yönelik Uygulamalar 35 10 24 58 – Çocukların Gelişim ve Öğrenme İhtiyaçları 27 – Eğitsel Rehberlik Faaliyetleri 12

22 Seçilen Alt Standarttaki Performans Göstergelerini Karşılama Yüzdelerine Göre Okulların Dağılımı- İl (KS_P01c) detay

23 Performans Göstergelerinin Gerçekleşme Oran Aralıkları (%)
Bu raporda ildeki her bir ilçe ayrı ayrı başlıklar halinde ele alınmış, bu ilçelerdeki toplam okul sayısının, seçilen alt standartlardaki “performans göstergeleri” aralıklarına uygun olarak “gerçekleşme yüzde”lerinin dağılımına yer verilmiştir. A Okul Gelişimi: Okulda, stratejik planlamaya dayalı etkili bir okul gelişim planlaması yapılır, uygulanır ve sürekli geliştirilir. Performans Göstergelerinin Gerçekleşme Oran Aralıkları (%) İlçedeki Toplam Okul Sayısı 81-100 61-80 41-60 21-40 0-20 A İLÇESİ 6 2 9 13 30 B İLÇESİ 3 1 4 7 22 C İLÇESİ 14 11 46 D İLÇESİ 24 5 54 İl Düzeyinde Toplam Okul Sayısı 152

24 Alt Standart Bazında Performans Göstergelerini Karşılama Yüzdelerine Göre Okulların Dağılımı- İl (KS_P02c) özet

25 Bu raporda ildeki yer alan okul sayısının, tüm alt standartlardaki “performans göstergeleri” aralıklarına uygun olarak “gerçekleşme yüzde”lerinin dağılımına yer verilmektedir. İKS_P02c ALT STANDARTLAR (39) Performans Göstergelerinin Gerçekleşme Oran Aralıkları (%) İl Düzeyinde Toplam Okul Sayısı 81-100 61-80 41-60 21-40 0-20 Okul Gelişimi 30 75 5 42 152 Kurum Çalışanlarının İstihdamı 50 52 2 28 20 Mesleki Gelişim Etkinlikleri 25 37 8 18 64 Oryantasyon Etkinlikleri 43 56 38 7 Çocuklara, Velilere ve Okul Personeline Yönelik Motivasyon Artırıcı Çalışmalar: 11 32 23 45 41 Çocuğun Başarısı: 35 10 24 58 Çocukların Okul Yönetimine Katılımı 27 Velilerin Okul Yönetimine Katılımı: 12 Velilerin Eğitim Sürecine Etkin Katılımı: Öğretmenlerin Okul Yönetimine Katılımı: Özel Bilgilerin Gizliliği:

26 MERKEZİ DÜZEYDE RAPORLAR

27 Seçilen Alt Standarttaki Mevcut Durumu Karşılama Yüzdelerine Göre Okulların Dağılımı- Merkez (İKS_M01d)

28 Bu raporda iller ayrı ayrı başlıklar halinde ele alınmış, illerdeki toplam okul sayısının, seçilen alt standartlardaki “mevcut durum göstergeleri” belirlenen aralıklarına uygun olarak dağılımına yer verilmiştir. İKS_M01d A Okul Gelişimi Mevcut Durum Göstergelerinin Gerçekleşme Oran Aralıkları (%) İldeki Toplam Okul Sayısı 81-100 61-80 41-60 21-40 0-20 A İLİ 21 41 19 35 36 152 B İLİ 500 520 20 280 200 1520 C İLİ 116 284 322 358 1196 D İLİ 37 85 110 249 136 617 ……. Ülke Düzeyinde Toplam Okul Sayısı 33310

29 Alt Standart Bazında Mevcut Durumu Karşılama Yüzdelerine Göre Okulların Dağılımı Merkez (İKS_M02d) özet

30 Mevcut Durum Göstergelerinin Gerçekleşme Oran Aralıkları (%)
Bu raporda ülke genelindeki tüm illerde yer alan okul sayısının, tüm alt standart başlıklarında “mevcut durum göstergeleri” aralıklarına uygun olarak dağılıma yer verilmektedir. KS_M02d ALT STANDARTLAR Mevcut Durum Göstergelerinin Gerçekleşme Oran Aralıkları (%) Ülke Düzeyinde Toplam Okul Sayısı 81-100 61-80 41-60 21-40 0-20 – Öğretmenlerin Okul Yönetimine Katılımı 7106 3854 6115 10018 6217 33310 – Çocuklara ve Okul Yönetimine Katılımı 12134 8623 2212 7120 3221 – Velilerin Okul Yönetimine Katılımı 8136 10217 9160 2407 3390 – YİBO Pansiyon Mekanlarının Güvenliği 18 223 87 78 36 442

31 Seçilen Alt Standarttaki Performans Göstergelerini Karşılama Yüzdelerine Göre Okulların Dağılımı Merkez (KS_P01d) detay

32 Performans Göstergelerinin Gerçekleşme Oran Aralıkları (%)
Bu raporda iller ayrı ayrı başlıklar halinde ele alınmış, illerdeki toplam okul sayısının, seçilen alt standartlardaki “performans göstergeleri” belirlenen aralıklarına uygun olarak dağılımına yer verilmiştir. İKS_P01d A Okul Gelişimi Performans Göstergelerinin Gerçekleşme Oran Aralıkları (%) İldeki Toplam Okul Sayısı 81-100 61-80 41-60 21-40 0-20 A İLİ 21 41 19 35 36 152 B İLİ 500 520 20 280 200 1520 C İLİ 116 284 322 358 1196 D İLİ 37 85 110 249 136 617 Ülke Düzeyinde Toplam Okul Sayısı 33310

33 Alt Standart Bazında Performans Göstergelerini Karşılama Yüzdelerine Göre Okulların Dağılımı Merkez (KS_P02d) özet

34 Performans Göstergelerinin Gerçekleşme Oran Aralıkları (%)
Bu raporda ülke genelindeki tüm illerde yer alan okul sayısının, tüm alt standart başlıklarında “performans göstergeleri” aralıklarına uygun olarak dağılımına yer verilmektedir. İKS_P02d ALT STANDARTLAR Performans Göstergelerinin Gerçekleşme Oran Aralıkları (%) Ülke Düzeyinde Toplam Okul Sayısı 81-100 61-80 41-60 21-40 0-20 – Öğretmenlerin Okul Yönetimine Katılımı 7106 3854 6115 10018 6217 33310 – Çocuklara ve Okul Yönetimine Katılımı 12134 8623 2212 7120 3221 – Velilerin Okul Yönetimine Katılımı 8136 10217 9160 2407 3390 – YİBO Pansiyon Mekanlarının Güvenliği 18 223 87 78 36 442

35 TEŞEKKÜRLER


"KURUM STANDARTLARI İLÇE-İL-MERKEZ DÜZEYLERDEKİ RAPORLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları