Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kavramları Öğreniyorum “ÇOCUKLARLA ÇOCUKLAR İÇİN”.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kavramları Öğreniyorum “ÇOCUKLARLA ÇOCUKLAR İÇİN”."— Sunum transkripti:

1 Kavramları Öğreniyorum “ÇOCUKLARLA ÇOCUKLAR İÇİN”

2 NoNo Kavramlar Özellikler Standart Alanı StandartAlt StandartAlt Standart Örtük Standa rt Mevcut Durum Gösterge leri Perfor- mans Göster- geleri Algılana n Yarar Düzeyi Özde- ğerlen- dirme Okul Ak- törle -ri 1Okul yöneticileri, öğretmenler, kuruma kayıtlı çocuklar ile kuruma kayıtlı çocukların velilerdir. İKS Kavramları Anlam Çözümleme Tablosu

3 NoNo Kavramlar Özellikler Standart Alanı StandartAlt StandartAlt Standart Örtük Standa rt Mevcut Durum Gösterge leri Perfor- mans Göster- geleri Algılana n Yarar Düzeyi Özde- ğerlen- dirme Okul Ak- törle -ri 2Mevcut durum girdileri kapsamındaki niceliksel verilerden elde edilirler. İKS Kavramları Anlam Çözümleme Tablosu

4 NoNo Kavramlar Özellikler Standart Alanı StandartAlt StandartAlt Standart Örtük Standa rt Mevcut Durum Gösterge leri Perfor- mans Göster- geleri Algılana n Yarar Düzeyi Özde- ğerlen- dirme Okul Ak- törle -ri 3Standart ve alt standartların çatısını oluşturur. İKS Kavramları Anlam Çözümleme Tablosu

5 NoNo Kavramlar Özellikler Standart Alanı StandartAlt StandartAlt Standart Örtük Standa rt Mevcut Durum Gösterge leri Perfor- mans Göster- geleri Algılana n Yarar Düzeyi Özde- ğerlen- dirme Okul Ak- törle -ri 4 Minimum düzeyde değerlendirme sağlamaya ve gelişmeye yönelik beklenen hedefler, durumlar veya temel ölçütlerdir. İKS Kavramları Anlam Çözümleme Tablosu

6 NoNo Kavramlar Özellikler Standart Alanı StandartAlt StandartAlt Standart Örtük Standa rt Mevcut Durum Gösterge leri Perfor- mans Göster- geleri Algılana n Yarar Düzeyi Özde- ğerlen- dirme Okul Ak- törle -ri 5İKS bu sürecin aracıdır. İKS Kavramları Anlam Çözümleme Tablosu

7 NoNo Kavramlar Özellikler Standart Alanı StandartAlt StandartAlt Standart Örtük Standa rt Mevcut Durum Gösterge leri Perfor- mans Göster- geleri Algılana n Yarar Düzeyi Özde- ğerlen- dirme Okul Ak- törle -ri 63 gruptur. İKS Kavramları Anlam Çözümleme Tablosu

8 NoNo Kavramlar Özellikler Standart Alanı StandartAlt StandartAlt Standart Örtük Standa rt Mevcut Durum Gösterge leri Perfor- mans Göster- geleri Algılana n Yarar Düzeyi Özde- ğerlen- dirme Okul Ak- törle -ri 7Özdeğerlendir menin algısal kanıtlarıdır. İKS Kavramları Anlam Çözümleme Tablosu

9 NoNo Kavramlar Özellikler Standart Alanı StandartAlt StandartAlt Standart Örtük Standa rt Mevcut Durum Gösterge leri Perfor- mans Göster- geleri Algılana n Yarar Düzeyi Özde- ğerlen- dirme Okul Ak- törle -ri 8 Alt standart belli bir temaya göre ilişkilendirerek çaprazlama gruplandırma ile elde edilir. İKS Kavramları Anlam Çözümleme Tablosu

10 NoNo Kavramlar Özellikler Standart Alanı StandartAlt StandartAlt Standart Örtük Standa rt Mevcut Durum Gösterge leri Perfor- mans Göster- geleri Algılana n Yarar Düzeyi Özde- ğerlen- dirme Okul Ak- törle -ri 943 tanedir. İKS Kavramları Anlam Çözümleme Tablosu

11 NoKavramlar Özellikler Standart Alanı StandartAlt StandartAlt Standart Örtük Standa rt Mevcut Durum Gösterge leri Perfor- mans Göster- geleri Algılana n Yarar Düzeyi Özde- ğerlen- dirme Okul Ak- törle -ri 1010 Yönetici, öğretmen, çocuk ve velilerin algılarıdır. İKS Kavramları Anlam Çözümleme Tablosu

12 NoNo Kavramlar Özellikler Standart Alanı StandartAlt StandartAlt Standart Örtük Standa rt Mevcut Durum Gösterge leri Perfor- mans Göster- geleri Algılana n Yarar Düzeyi Özde- ğerlen- dirme Okul Ak- törle -ri 11 Daha çok sosyal ve moral değerlere ilişkin standartlardır. İKS Kavramları Anlam Çözümleme Tablosu

13 NoNo Kavramlar Özellikler Standart Alanı StandartAlt StandartAlt Standart Örtük Standa rt Mevcut Durum Gösterge leri Perfor- mans Göster- geleri Algılana n Yarar Düzeyi Özde- ğerlen- dirme Okul Ak- törle -ri 12 Her biri standarda girdi sağlar. İKS Kavramları Anlam Çözümleme Tablosu

14 NoKavramlar Özellikler Standart Alanı StandartAlt StandartAlt Standart Örtük Standa rt Mevcut Durum Gösterge leri Perfor- mans Göster- geleri Algılana n Yarar Düzeyi Özde- ğerlen- dirme Okul Ak- törle -ri 1313İlköğretim kurumlarında ki temel hizmet süreçlerine göre ilişkili ve kategorik gruplardır. İKS Kavramları Anlam Çözümleme Tablosu

15 NoNo Kavramlar Özellikler Standart Alanı StandartAlt StandartAlt Standart Örtük Standa rt Mevcut Durum Gösterge leri Perfor- mans Göster- geleri Algılana n Yarar Düzeyi Özde- ğerlen- dirme Okul Ak- törle -ri 14 Okulun özdeğerlendir- mesine ilişkin kanıtların girdilerini sağlar. İKS Kavramları Anlam Çözümleme Tablosu

16 NoNo Kavramlar Özellikler Standart Alanı StandartAlt StandartAlt Standart Örtük Standa rt Mevcut Durum Gösterge leri Perfor- mans Göster- geleri Algılana n Yarar Düzeyi Özde- ğerlen- dirme Okul Ak- törle -ri 15 Alanlarda doğrudan ifade edilemeyen ancak alt standartlarda yapılacak yeni gruplamalarla birbiriyle tematik olarak ilişkilendirilir. İKS Kavramları Anlam Çözümleme Tablosu

17 NoNo Kavramlar Özellikler Stand art Alanı StandartAlt StandartAlt Standart Örtük Standa rt Mevcut Durum Gösterge leri Perfor- mans Göster- geleri Algılana n Yarar Düzeyi Özde- ğerlen- dirme Okul Ak- törle -ri 16 İlköğretim okullarının doğrudan yararlanıcılarıdır. İKS Kavramları Anlam Çözümleme Tablosu

18 NoNo Kavramlar Özellikler Standart Alanı StandartAlt StandartAlt Standart Örtük Standa rt Mevcut Durum Gösterge leri Perfor- mans Göster- geleri Algılana n Yarar Düzeyi Özde- ğerlen- dirme Okul Ak- törle -ri 17 Okulda yürütülen faaliyetlerin varlık-yokluk durumunu veya sayısal miktarını belirtir. İKS Kavramları Anlam Çözümleme Tablosu

19 NoKavramlar Özellikler Standar t Alanı StandartAlt StandartAlt Standart Örtük Standa rt Mevcut Durum Gösterge leri Perfor- mans Göster- geleri Algılana n Yarar Düzeyi Özde- ğerlen- dirme Okul Ak- törle -ri 18Okulların kendi durumlarını tespit, teşhis, değerlendirme ve geliştirilmesine odaklanır. İKS Kavramları Anlam Çözümleme Tablosu

20 TEŞEKKÜRLER… “ÇOCUKLARLA ÇOCUKLAR İÇİN”


"Kavramları Öğreniyorum “ÇOCUKLARLA ÇOCUKLAR İÇİN”." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları