Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kavramları Öğreniyorum

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kavramları Öğreniyorum"— Sunum transkripti:

1 Kavramları Öğreniyorum
“ÇOCUKLARLA ÇOCUKLAR İÇİN”

2 İKS Kavramları Anlam Çözümleme Tablosu
No Kavramlar Özellikler Standart Alanı Standart Alt Standart Örtük Standart Mevcut Durum Göstergeleri Perfor-mans Göster-geleri Algılanan Yarar Düzeyi Özde-ğerlen-dirme Okul Ak-törle-ri 1 Okul yöneticileri, öğretmenler, kuruma kayıtlı çocuklar ile kuruma kayıtlı çocukların velilerdir.

3 İKS Kavramları Anlam Çözümleme Tablosu
No Kavramlar Özellikler Standart Alanı Standart Alt Standart Örtük Standart Mevcut Durum Göstergeleri Perfor-mans Göster-geleri Algılanan Yarar Düzeyi Özde-ğerlen-dirme Okul Ak-törle-ri 2 Mevcut durum girdileri kapsamındaki niceliksel verilerden elde edilirler.

4 İKS Kavramları Anlam Çözümleme Tablosu
No Kavramlar Özellikler Standart Alanı Standart Alt Standart Örtük Standart Mevcut Durum Göstergeleri Perfor-mans Göster-geleri Algılanan Yarar Düzeyi Özde-ğerlen-dirme Okul Ak-törle-ri 3 Standart ve alt standartların çatısını oluşturur.

5 İKS Kavramları Anlam Çözümleme Tablosu
No Kavramlar Özellikler Standart Alanı Standart Alt Standart Örtük Standart Mevcut Durum Göstergeleri Perfor-mans Göster-geleri Algılanan Yarar Düzeyi Özde-ğerlen-dirme Okul Ak-törle-ri 4 Minimum düzeyde değerlendirme sağlamaya ve gelişmeye yönelik beklenen hedefler, durumlar veya temel ölçütlerdir.

6 İKS Kavramları Anlam Çözümleme Tablosu
No Kavramlar Özellikler Standart Alanı Standart Alt Standart Örtük Standart Mevcut Durum Göstergeleri Perfor-mans Göster-geleri Algılanan Yarar Düzeyi Özde-ğerlen-dirme Okul Ak-törle-ri 5 İKS bu sürecin aracıdır.

7 İKS Kavramları Anlam Çözümleme Tablosu
No Kavramlar Özellikler Standart Alanı Standart Alt Standart Örtük Standart Mevcut Durum Göstergeleri Perfor-mans Göster-geleri Algılanan Yarar Düzeyi Özde-ğerlen-dirme Okul Ak-törle-ri 6 3 gruptur.

8 İKS Kavramları Anlam Çözümleme Tablosu
No Kavramlar Özellikler Standart Alanı Standart Alt Standart Örtük Standart Mevcut Durum Göstergeleri Perfor-mans Göster-geleri Algılanan Yarar Düzeyi Özde-ğerlen-dirme Okul Ak-törle-ri 7 Özdeğerlendirmenin algısal kanıtlarıdır.

9 İKS Kavramları Anlam Çözümleme Tablosu
No Kavramlar Özellikler Standart Alanı Standart Alt Standart Örtük Standart Mevcut Durum Göstergeleri Perfor-mans Göster-geleri Algılanan Yarar Düzeyi Özde-ğerlen-dirme Okul Ak-törle-ri 8 Alt standart belli bir temaya göre ilişkilendirerek çaprazlama gruplandırma ile elde edilir.

10 İKS Kavramları Anlam Çözümleme Tablosu
No Kavramlar Özellikler Standart Alanı Standart Alt Standart Örtük Standart Mevcut Durum Göstergeleri Perfor-mans Göster-geleri Algılanan Yarar Düzeyi Özde-ğerlen-dirme Okul Ak-törle-ri 9 43 tanedir.

11 İKS Kavramları Anlam Çözümleme Tablosu
No Kavramlar Özellikler Standart Alanı Standart Alt Standart Örtük Standart Mevcut Durum Göstergeleri Perfor-mans Göster-geleri Algılanan Yarar Düzeyi Özde-ğerlen-dirme Okul Ak-törle-ri 10 Yönetici, öğretmen, çocuk ve velilerin algılarıdır.

12 İKS Kavramları Anlam Çözümleme Tablosu
No Kavramlar Özellikler Standart Alanı Standart Alt Standart Örtük Standart Mevcut Durum Göstergeleri Perfor-mans Göster-geleri Algılanan Yarar Düzeyi Özde-ğerlen-dirme Okul Ak-törle-ri 11 Daha çok sosyal ve moral değerlere ilişkin standartlardır.

13 İKS Kavramları Anlam Çözümleme Tablosu
No Kavramlar Özellikler Standart Alanı Standart Alt Standart Örtük Standart Mevcut Durum Göstergeleri Perfor-mans Göster-geleri Algılanan Yarar Düzeyi Özde-ğerlen-dirme Okul Ak-törle-ri 12 Her biri standarda girdi sağlar.

14 İKS Kavramları Anlam Çözümleme Tablosu
No Kavramlar Özellikler Standart Alanı Standart Alt Standart Örtük Standart Mevcut Durum Göstergeleri Perfor-mans Göster-geleri Algılanan Yarar Düzeyi Özde-ğerlen-dirme Okul Ak-törle-ri 13 İlköğretim kurumlarındaki temel hizmet süreçlerine göre ilişkili ve kategorik gruplardır.

15 İKS Kavramları Anlam Çözümleme Tablosu
No Kavramlar Özellikler Standart Alanı Standart Alt Standart Örtük Standart Mevcut Durum Göstergeleri Perfor-mans Göster-geleri Algılanan Yarar Düzeyi Özde-ğerlen-dirme Okul Ak-törle-ri 14 Okulun özdeğerlendir- mesine ilişkin kanıtların girdilerini sağlar.

16 İKS Kavramları Anlam Çözümleme Tablosu
No Kavramlar Özellikler Standart Alanı Standart Alt Standart Örtük Standart Mevcut Durum Göstergeleri Perfor-mans Göster-geleri Algılanan Yarar Düzeyi Özde-ğerlen-dirme Okul Ak-törle-ri 15 Alanlarda doğrudan ifade edilemeyen ancak alt standartlarda yapılacak yeni gruplamalarla birbiriyle tematik olarak ilişkilendirilir.

17 İKS Kavramları Anlam Çözümleme Tablosu
No Kavramlar Özellikler Standart Alanı Standart Alt Standart Örtük Standart Mevcut Durum Göstergeleri Perfor-mans Göster-geleri Algılanan Yarar Düzeyi Özde-ğerlen-dirme Okul Ak-törle-ri 16 İlköğretim okullarının doğrudan yararlanıcılarıdır.

18 İKS Kavramları Anlam Çözümleme Tablosu
No Kavramlar Özellikler Standart Alanı Standart Alt Standart Örtük Standart Mevcut Durum Göstergeleri Perfor-mans Göster-geleri Algılanan Yarar Düzeyi Özde-ğerlen-dirme Okul Ak-törle-ri 17 Okulda yürütülen faaliyetlerin varlık-yokluk durumunu veya sayısal miktarını belirtir.

19 İKS Kavramları Anlam Çözümleme Tablosu
No Kavramlar Özellikler Standart Alanı Standart Alt Standart Örtük Standart Mevcut Durum Göstergeleri Perfor-mans Göster-geleri Algılanan Yarar Düzeyi Özde-ğerlen-dirme Okul Ak-törle-ri 18 Okulların kendi durumlarını tespit, teşhis, değerlendirme ve geliştirilmesine odaklanır.

20 TEŞEKKÜRLER… “ÇOCUKLARLA ÇOCUKLAR İÇİN”


"Kavramları Öğreniyorum" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları