Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İ K S İlköğretim Kurumları Standartları RAPORLAMA.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İ K S İlköğretim Kurumları Standartları RAPORLAMA."— Sunum transkripti:

1 İ K S İlköğretim Kurumları Standartları RAPORLAMA

2 MEVCUT DURUM GÖSTERGELERİ PERFORMANS GÖSTERGELERİ
Alt Standart Öğretmenlerin Okul Yönetimine Katılımı: Öğretmenlerin okul yönetim sürecine etkin katılımı sağlanır. No. MEVCUT DURUM GÖSTERGELERİ EVET HAYIR 1 Bu döneme ait Öğretmenler Kurulu toplantı tutanakları vardır 2 Bu döneme ait OGYE toplantı tutanakları vardır 3 Yıl içinde gerçekleştirilen Öğretmenler kurulunda alınan karar sayısı 4 Yıl içindeki Öğretmenler Kurulu toplantılarında gerçekleştirilen karar sayısı 5 Yıl içinde gerçekleştirilen öğretmenler kurulu toplantı sayısı 6 Yıl içinde gerçekleştirilen OGYE toplantı sayısı No PERFORMANS GÖSTERGELERİ Ölçüt Gerçekleştirilen Öğretmenler Kurulu kararlarının alınan kararlara oranı %100 Yıl içinde yapılan öğretmenler kurulu toplantı sıklığı Yılda 3 kez Yıl içinde yapılan OGYE toplantı sıklığı YÖNETİCİ Öğretmenlerin okul yönetimine katılımı için kurul ve komisyonlar yoktur. Öğretmenlerin okul yönetimine katılımı için kurul ve komisyonlar vardır. Okuldaki kurul, komisyon ve yönetsel kararların alındığı toplantılara öğretmenlerin düzenli katılımı sağlanmaktadır. Okuldaki kurul, komisyon ve yönetsel kararların alındığı toplantılarda kararlar katılımcıların uzlaşması ile alınmaktadır. Okuldaki kurul, komisyon ve yönetsel kararların alındığı toplantılar öğretmenlerin okul yönetimine katılımına katkı sağlamaktadır. ÖĞRETMEN Okuldaki kurul, komisyon ve yönetsel kararların alındığı toplantılar düzenli olarak yapılmaktadır. Okuldaki kurul, komisyon ve yönetsel kararların alındığı toplantılarda kararlar bizlerin mutabakatı ile alınmaktadır. Okuldaki kurul, komisyon ve yönetsel kararların alındığı toplantılar bizlerin okul yönetimine katılımına katkı sağlamaktadır. ÇOCUK- VELİ Sorulmuyor. Rapor çeşitlerine geçmeden önce bu slaytla mevcut durum, Performans ve algılanan yarar düzeyine ilişkin raporların olduğu ve bu raporların okul, ilçe, il ve merkezi düzeyde özet ve detay raporlar şeklinde alınacağı vurgulanır. Ayrıca Mevcut durumdaki varlık bildiren yani evet/hayır olarak belirtilen bölümden mevcut durum raporlarının alındığı ve sayısal verilerden ise performans raporlarının hesaplandığı ifade edilir.

3 Rapor Çeşitleri a.Okul Düzeyinde Raporlar b.İlçe Düzeyinde Raporlar c.İl Düzeyinde Raporlar d.Merkezi Düzey Raporlar M.Mevcut Durum Göstergeleri Raporu P.Performans Göstergeleri Raporu A.Algılanan Yarar Düzeyleri Raporu G.Genel Rapor 01.Detay Rapor 02.Özet Rapor

4 Mevcut Durum Göstergeleri
Var Yok Sayı 1,2,3…

5 Varlık Bildiren Mevcut Durum Göstergeleri Raporu (Detay)- Okul (M01a)
10101 – Okul Gelişimi Cevap – Okulda TYK çalışması yapılmaktadır. Evet Bu dönem TYK izleme ve değerlendirme çizelgesi vardır. – Bu dönem için güncellenmiş brifing dosyası vardır. – Stratejik planda belirtilen süreye göre okul gelişim raporu vardır. – OGYE’ye yerel yönetim, STK, meslek odası katılımı vardır. – OGYE’ye göre öğrenci katılımı vardır. – Yazılı durum analiz / öz-değerlendirme (paydaş, SWOT, PEST Analizleri) sonuçları vardır. – Okulun stratejik planı vardır. Okul Gelisim Yönetim Ekibi (OGYE) vardır. OGYE ye veli katılımı vardır. Okulun fon saglamak amacıyla kurum bazında sundugu proje vardır. 11/11 Evet

6 Varlık Bildiren Mevcut Durum Göstergeleri Raporu (Detay)- Okul (M01a)
30102 – Okul Yakın Çevresinin Güvenliği Cevap Okul yakın çevresinin risk analizi vardır. Hayır Okul yakın çevresinde belirlenmiş risklerin ortadan kaldırılmasına yönelik girişimlere ilişkin kayıtlar (yazışmalar dahil) vardır. Evet Okulun yakın çevresindeki risk faktörleri ve bunlardan korunma yollarına ilişkin personel, çocuklar ve velilere yönelik bilgilendirme faaliyetleri vardır. Okul ulaşım yollarında trafik önlemleri alınmasına yönelik girişim/yazışmalar-kayıtlar vardır. Okulun 100m yakınında bar, eğlence merkezi yoktur (-S)* Okulun 200m yakınında baz istasyonu yoktur (-S)* Bu bölümde öncelikle (-S) kavramının okulun sorumluluğu dışında olup,ilçe,il ve Merkez Düzeyinde gerçekleştirilme sorumluluğu olan mevcut durum göstergesi olduğu açıklanır.Sonrasında ise (S-) dışında kaç mevcut durum girdisinin olduğu sorularak mouse tıklanır. Çıkan 4 rakamından sonra kaçının gerçekleştiği sorularak sunu tamamlanır. *(-S):Okulun sorumluluğu dışında. Hayır cevabı iyileştirmeye açık alandır. 3/4

7 Varlık Bildiren Mevcut Durum Göstergelerinin Gerçekleşme Durumu(Özet)- Okul (M02a)
ALT STANDARTLAR Gerçekleşme Oranı Gerçekleşme Yüzdesi(%) Okul Gelişimi 11/11 100 Personelin Mesleki Gelişimini Değerlendirme Çalışmaları 16/16 Mesleki Gelişim Etkinlikleri 1/2 50 Öğretmenlerin Okul Yönetimine Katılımı 2/2 Çocukların Okul Yönetimine Katılımı 13/14 93 Velilerin Okul Yönetimine Katılımı 8/8 Oryantasyon Etkinlikleri 7/7 Çocuklara Ve Okul Personeline Yönelik Motivasyon Arttırıcı Çalışmalar Örnek: Okul Gelişimi:alt standardına ait varlık bildiren 11 adet mevcut durum göstergesinin 11 ‘i de gerçekleşmiştir. Gerçekleşme yüzdesi bu yüzden %100’dür. Mesleki Gelişim Etkinlikleri alt standardına ait 2 adet mevcut durum göstergesinin 1 tanesi gerçekleşmiştir. Gerçekleşme yüzdesi bu yüzden %50’dir.

8 Performans Göstergeleri
Sıklık – Miktar Oran Sıklık – Miktar (Örn: okul servis aracı kontrol sıklığı, yılda gerçekleştirilen etkinlik sayısı) Güncellik (Örn: güncel Kriz Eylem Planı, çocukların güncellenmiş, e-okuldaki gelişim bilgileri, vb) Oran (Örn: Yıl içinde devamsızlık nedeniyle okuldan ayrılan çocuk sayısının toplam çocuk sayısına oranı, yatakhanelerin toplam hacminin toplam yatılı çocuk sayısına oranı gibi)

9 Performans Göstergeleri Raporu (Detay) Okul (P01a)
Personelin Mesleki Gelişimini Değerlendirme Çalışmaları Beklenen Gerçekleşen Sonuç* Eğitim öğretim yılında yönetici tarafından rehberlik ve denetim amaçlı dersine girilen öğretmen sayısının okuldaki öğretmen sayısına oranı 100 25 - Son iki yıl içinde okulda il eğitim denetmenleri tarafından yapılan denetim sayısı 1 2 Beklenen Performans Gerçekleşmiş - Beklenen Performans Gerçekleşmemiş olarak değerlendirilmektedir. Personelin Mesleki Gelişimini Değerlendirme Çalışmaları alt standardında yer alan “Son iki yıl içinde okulda eğitim denetmenleri tarafından yapılan denetim sayısı” performans göstergesinin beklenen performansı-ölçütü 1 iken gerçekleşen sayı 2 olarak tespit edilmiştir. Beklenen performansa-ölçüte ulaşıldığından dolayı sonucun gerçekleştiği değerlendirilmektedir. Gerçekleşmeyen performans göstergeleri iyileştirmeye açık alandır.

10 Performans Göstergeleri Raporu (Özet) Okul (P02a)
ALT STANDARTLAR Gerçekleşme oranı Gerçekleşme Yüzdesi (%) Okul Gelişimi 0/2 00,00 Mesleki Gelişim Etkinlikleri 1/3 33,33 Çocuklara ve Okul Personeline Yönelik Motivasyonu Arttırıcı Etkinlikler 6/6 100,00 Çocuklarda Çevre Bilincinin Geliştirilmesi 1/5 20,00 Mesleki Rehberlik ve Yöneltme 1/4 25,00 Acil ve Riskli Durumlarda Güvenlik 2/6 Okulda Sağlık Hizmetleri 0/5 Okul Tuvaletlerinin Sağlığa Uygunluğu 2/2 Gerçekleşme oranı tamamlanmayan ve gerçekleşme yüzdesi %100 altı olan performans göstergeleri iyileştirmeye açık alandır.

11 Algılanan Yarar Düzeyleri
Yönetici Öğretmen Çocuk Veli Okul yönetimi ve personel yaptıklarının çok olumlu ve verimli olduğunu düşünürken, uygulamaların sonuçları ve etkileri açısından veliler ve çocuklar bu şekilde düşünmeyebilirler. Ya da okul çalışanları yüksek beklentilerle kendi yaptıklarını yetersiz olarak algılarken, veliler ve çocuklar bunları yeterli bulabilirler. Bu tür sonuçlar; taraflar arası beklenti farklılıkları veya neler yapılmakta olduğuna ve bunların neyle ilgili olduğuna dair bilgi ve farkındalık yetersizliklerinden doğabilir. Bu çelişkiler okulun gelişiminde, aktörler arası uyum ve koordinasyon açısından olumsuzdur ve okulun kendini net olarak değerlendirmesini engelleyicidir. Bazen de algısal farklılıklar yerel ve bölgesel farklılıklardan da kaynaklanabilir. Bu durum da okulların gelişimi ve ulusal düzeyde belli nitelikleri karşılamadaki algıları yansıtmakta yanıltıcı olabilir.

12 Algılanan Yarar Düzeyleri
Yokluk Y Varlık V İşlevsellik İ Paylaşım P Yarar Yr Okulun yakın çevresindeki tehlikeli olan durumlar ve yerler hakkında bize bilgi verilmiyor. Okulun yakın çevresindeki tehlikeli olan durumlar ve yerler hakkında bize bilgi veriliyor. Okulun yakın çevresinde bizim için tehlikeli olan yerler ve durumlara karşı neler yapmam gerektiğini, kendimi nasıl koruyacağımı okulda öğreniyorum. Okulun yakın çevresindeki tehlikelerle ilgili yaşadıklarımı ve görüşlerimi öğretmenlerim dinliyor ve dikkate alıyor. Okuldaki bilgilendirmeler ve önlemler sayesinde çevredeki tehlikelere karşı kendimi koruyabiliyorum ve güvende hissediyorum.

13 Bu rapor okul aktörlerinin algılarının frekans dağılımlarını içerir.
Alt Standartlara Göre Aktörlerin Algılanan Yarar Düzeyleri-(Detay) Okul (A01a) 30103 – Acil ve Riskli Durumlarda Güvenlik Y V İ P YR Toplam Kişi Sayısı Yönetici 1 2 3 Öğretmen 5 7 26 Veli 11 23 39 29 128 Bu rapor okul aktörlerinin algılarının frekans dağılımlarını içerir. Yönetici Mod: Paylaşım Öğretmen Mod: İşlevsellik+Paylaşım=Paylaşım Veli Mod:İşlevsel

14 Alt Standartlara Göre Aktörlerin Algılanan Yarar Düzeyleri- Okul (A02a)
Yukarıdaki grafikte A gibi verisi olmayan dolayısıyla grafiği oluşmayan alanlar o okul türüne sorulmadığı şeklinde yorumlanmalıdır. Ayrıca aktörlerin “Yok” algılarıyla sorulmamış alt standartları birbirinden ayırt edebilmek için “0” değeri kullanılmıştır. Yokluk ile ayırt edilebilmesi için.

15 Alt Standartlara Göre Aktörlerin Algılanan Yarar Düzeyleri- Okul (A02a)
Yönetici algıları; en fazla (mod) paylaşım boyutundadır. Öğretmen algıları; en fazla (mod) yarar boyutundadır. Çocuk algıları; en fazla (mod) varlık boyutundadır. Veli algıları; en fazla (mod) paylaşım boyutundadır.

16 Alt Standartlara Göre Aktörlerin Algılanan Yarar Düzeyleri- Okul (A02a)
Bulgu: Çocuklar; “sınıfta projeler ve performans görevleri,ürün dosyası hazırlama,öz ve akran değerlendirme gibi uygulamalar yapıyoruz.” Öğretmenler; “Sınıfımda ölçme-değerlendirme uygulamalarının sonuçları,çocukların performansları, öğrenme ve gelişim düzeyleri ile ihtiyaçları hakkında, çocuklara ve velilerine geri bildirim vermekteyim.” Manidar Farktır!

17 ÖRTÜK STANDARTLAR Demokratik Okul İklimi Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Toplumsal Cinsiyete Duyarlılık Dezavantajlı Çocukların Eğitimi

18 Örtük Standartlar Raporu – Okul (o01a)
Mevcut Durum Göstergeleri Performans Göstergeleri Gerçekleşme Oranı Gerçekleşme yüzdesi (%) Gerçekleşme yüzdesi(%) Demokratik Okul İklimi Personelin Mesleki Gelişimini Değerlendirme Çalışmaları 16/16 100 1/4 25 Öğretmenlerin Okul Yönetimine Katılımı 2/2 Çocukların Okul Yönetimine Katılımı 14/14 3/5 60 Velilerin Okul Yönetimine Katılımı 8/8 3/3 10208 – Özel Bilgilerin Gizliliği 5/5 Okulun Eğitim Öğretim İçin Çevredeki Olanaklardan Yararlanması 9/9 1/2 50 Okulun Olanaklarının Çevre Tarafından Kullanılması 7/9 78 Kişisel rehberlik ve Psikososyal Destek 2/9 22 Okul ve Yakın Çevresinde Şiddet ve İstismarı Önlemeye Yönelik Uygulamalar 4/5 80 Gerçekleşme oranı tamamlanmayan ve gerçekleşme yüzdesi %100 altı olan performans göstergeleri iyileştirmeye açık alandır.

19 Örtük Standartlar Raporu – Okul (o01a)
Manidar farklılıklar iyileştirmeye açık alandır.

20 Algılanan Yarar Düzeyi
Genel Rapor -Okul (G01a) ALT STANDARTLAR Mevcut Durum Göstergeleri Performans Algılanan Yarar Düzeyi Gerçekleşme Oranı Gerçekleşme Yüzdesi Yönetici Öğretmen Çocuk Veli Okul Gelişimi 11/11 100 0/2 P V – Personelin Mesleki Gelişimini Değerlendirme Çalışmaları 16/16 1/4 25 Yr Mesleki Gelişim Etkinlikleri 2/2 1/3 33 Öğretmenlerin Okul Yönetimine Katılımı Çocukların Okul Yönetimine Katılımı 14/14 3/5 60 İ Velilerin Okul Yönetimine Katılımı 8/8 3/3 Ölçme-Değerlendirme 6/6 Okul Temizlik Hizmetleri 19/20 95

21 Genel Rapor -Okul (G01a) ALT STANDARTLAR Yorum
Mevcut Durum Göstergeleri Performans Algılanan Yarar Düzeyi Gerçekleşme Oranı Gerçekleşme Yüzdesi Yönetici Öğretmen Çocuk Veli 10205 Velilerin Okul Yönetimine Katılımı 6/8 75 2/3 66,66 Yr V İ Yorum Velilerin Okul Yönetimine Katılımı alt standardına ait Mevcut Durum Göstergelerinin 2’si, Performans Göstergelerinin 1 tanesi iyileştirmeye açık alan iken bu alanlara ait Yönetici algısı ise öğretmen ve veli algılarına göre yarar düzeyinde manidar bir fark ortaya koymaktadır.Bu alt standart için çocuk algısına başvurulmamıştır.

22 TEŞEKKÜRLER


"İ K S İlköğretim Kurumları Standartları RAPORLAMA." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları