Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İlköğretim Kurumları Standartları RAPORLAMA. Alt Standart 1.2.3. Öğretmenlerin Okul Yönetimine Katılımı: Öğretmenlerin okul yönetim sürecine etkin katılımı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İlköğretim Kurumları Standartları RAPORLAMA. Alt Standart 1.2.3. Öğretmenlerin Okul Yönetimine Katılımı: Öğretmenlerin okul yönetim sürecine etkin katılımı."— Sunum transkripti:

1 İlköğretim Kurumları Standartları RAPORLAMA

2 Alt Standart 1.2.3. Öğretmenlerin Okul Yönetimine Katılımı: Öğretmenlerin okul yönetim sürecine etkin katılımı sağlanır. No. MEVCUT DURUM GÖSTERGELERİEVETHAYIR 1Bu döneme ait Öğretmenler Kurulu toplantı tutanakları vardır 2Bu döneme ait OGYE toplantı tutanakları vardır 3Yıl içinde gerçekleştirilen Öğretmenler kurulunda alınan karar sayısı 4Yıl içindeki Öğretmenler Kurulu toplantılarında gerçekleştirilen karar sayısı 5Yıl içinde gerçekleştirilen öğretmenler kurulu toplantı sayısı 6 Yıl içinde gerçekleştirilen OGYE toplantı sayısı NoPERFORMANS GÖSTERGELERİÖlçüt 1 Gerçekleştirilen Öğretmenler Kurulu kararlarının alınan kararlara oranı%100 2 Yıl içinde yapılan öğretmenler kurulu toplantı sıklığıYılda 3 kez 3 Yıl içinde yapılan OGYE toplantı sıklığıYılda 3 kez YÖNETİCİ Öğretmenlerin okul yönetimine katılımı için kurul ve komisyonlar yoktur. Öğretmenlerin okul yönetimine katılımı için kurul ve komisyonlar vardır. Okuldaki kurul, komisyon ve yönetsel kararların alındığı toplantılara öğretmenlerin düzenli katılımı sağlanmaktadır. Okuldaki kurul, komisyon ve yönetsel kararların alındığı toplantılarda kararlar katılımcıların uzlaşması ile alınmaktadır. Okuldaki kurul, komisyon ve yönetsel kararların alındığı toplantılar öğretmenlerin okul yönetimine katılımına katkı sağlamaktadır. ÖĞRETMEN Öğretmenlerin okul yönetimine katılımı için kurul ve komisyonlar yoktur. Öğretmenlerin okul yönetimine katılımı için kurul ve komisyonlar vardır. Okuldaki kurul, komisyon ve yönetsel kararların alındığı toplantılar düzenli olarak yapılmaktadır. Okuldaki kurul, komisyon ve yönetsel kararların alındığı toplantılarda kararlar bizlerin mutabakatı ile alınmaktadır. Okuldaki kurul, komisyon ve yönetsel kararların alındığı toplantılar bizlerin okul yönetimine katılımına katkı sağlamaktadır. ÇOCUK- VELİ Sorulmuyor.

3 Rapor Çeşitleri a.Okul Düzeyinde Raporlar b.İlçe Düzeyinde Raporlar c.İl Düzeyinde Raporlar d.Merkezi Düzey Raporlar M.Mevcut Durum Göstergeleri Raporu P.Performans Göstergeleri Raporu A.Algılanan Yarar Düzeyleri Raporu G.Genel Rapor 01.Detay Rapor 02.Özet Rapor

4 Mevcut Durum Göstergeleri Var Yok Sayı 1,2,3…

5 Varlık Bildiren Mevcut Durum Göstergeleri Raporu (Detay)- Okul (M01a) 10101 – Okul Gelişimi Cevap 10101102 – Okulda TYK çalışması yapılmaktadır. Evet 10101103 - Bu dönem TYK izleme ve değerlendirme çizelgesi vardır. Evet 10101101 – Bu dönem için güncellenmiş brifing dosyası vardır. Evet 10101110 – Stratejik planda belirtilen süreye göre okul gelişim raporu vardır. Evet 10101111 – OGYE’ye yerel yönetim, STK, meslek odası katılımı vardır. Evet 10101107 – OGYE’ye göre öğrenci katılımı vardır. Evet 10101104 – Yazılı durum analiz / öz-değerlendirme (paydaş, SWOT, PEST Analizleri) sonuçları vardır. Evet 10101105 – Okulun stratejik planı vardır. Evet 10101106 - Okul Gelisim Yönetim Ekibi (OGYE) vardır. Evet 10101108 - OGYE ye veli katılımı vardır. Evet 10101109 - Okulun fon saglamak amacıyla kurum bazında sundugu proje vardır. Evet

6 Varlık Bildiren Mevcut Durum Göstergeleri Raporu (Detay)- Okul (M01a) 30102 – Okul Yakın Çevresinin Güvenliği Cevap 30102101-Okul yakın çevresinin risk analizi vardır. Hayır 30102102-Okul yakın çevresinde belirlenmiş risklerin ortadan kaldırılmasına yönelik girişimlere ilişkin kayıtlar (yazışmalar dahil) vardır. Evet 30102103-Okulun yakın çevresindeki risk faktörleri ve bunlardan korunma yollarına ilişkin personel, çocuklar ve velilere yönelik bilgilendirme faaliyetleri vardır. Evet 30102104-Okul ulaşım yollarında trafik önlemleri alınmasına yönelik girişim/yazışmalar-kayıtlar vardır. Evet 30102105-Okulun 100m yakınında bar, eğlence merkezi yoktur (-S)* Evet 30102106-Okulun 200m yakınında baz istasyonu yoktur (-S)*Evet *(-S):Okulun sorumluluğu dışında. Hayır cevabı iyileştirmeye açık alandır.

7 Varlık Bildiren Mevcut Durum Göstergelerinin Gerçekleşme Durumu(Özet)- Okul (M02a) ALT STANDARTLAR Gerçekleşme Oranı Gerçekleşme Yüzdesi(%) Okul Gelişimi11/11100 Personelin Mesleki Gelişimini Değerlendirme Çalışmaları16/16100 Mesleki Gelişim Etkinlikleri1/250 Öğretmenlerin Okul Yönetimine Katılımı2/2100 Çocukların Okul Yönetimine Katılımı13/1493 Velilerin Okul Yönetimine Katılımı8/8100 Oryantasyon Etkinlikleri7/7100 Çocuklara Ve Okul Personeline Yönelik Motivasyon Arttırıcı Çalışmalar2/2100 Örnek: Okul Gelişimi:alt standardına ait varlık bildiren 11 adet mevcut durum göstergesinin 11 ‘i de gerçekleşmiştir. Gerçekleşme yüzdesi bu yüzden %100’dür. Mesleki Gelişim Etkinlikleri alt standardına ait 2 adet mevcut durum göstergesinin 1 tanesi gerçekleşmiştir. Gerçekleşme yüzdesi bu yüzden %50’dir.

8 Performans Göstergeleri Sıklık – Miktar Oran

9 Personelin Mesleki Gelişimini Değerlendirme Çalışmaları Beklenen Gerçekleş en Sonuç* Eğitim öğretim yılında yönetici tarafından rehberlik ve denetim amaçlı dersine girilen öğretmen sayısının okuldaki öğretmen sayısına oranı 10025- Son iki yıl içinde okulda il eğitim denetmenleri tarafından yapılan denetim sayısı 12 Beklenen Performans Gerçekleşmiş - Beklenen Performans Gerçekleşmemiş olarak değerlendirilmektedir. Personelin Mesleki Gelişimini Değerlendirme Çalışmaları alt standardında yer alan “Son iki yıl içinde okulda eğitim denetmenleri tarafından yapılan denetim sayısı” performans göstergesinin beklenen performansı-ölçütü 1 iken gerçekleşen sayı 2 olarak tespit edilmiştir. Beklenen performansa-ölçüte ulaşıldığından dolayı sonucun gerçekleştiği değerlendirilmektedir. Gerçekleşmeyen performans göstergeleri iyileştirmeye açık alandır. Performans Göstergeleri Raporu (Detay) Okul (P01a)

10 ALT STANDARTLAR Gerçekleşme oranı Gerçekleşme Yüzdesi (%) 1- 10101- Okul Gelişimi 0/2 00,00 2- 10202- Mesleki Gelişim Etkinlikleri1/333,33 3- 10207- Çocuklara ve Okul Personeline Yönelik Motivasyonu Arttırıcı Etkinlikler6/6100,00 4- 20103- Çocuklarda Çevre Bilincinin Geliştirilmesi 1/5 20,00 5- 20202- Mesleki Rehberlik ve Yöneltme1/425,00 6- 30103- Acil ve Riskli Durumlarda Güvenlik2/633,33 7- 30301- Okulda Sağlık Hizmetleri0/500,00 8- 30402- Okul Tuvaletlerinin Sağlığa Uygunluğu2/2100,00 Gerçekleşme oranı tamamlanmayan ve gerçekleşme yüzdesi %100 altı olan performans göstergeleri iyileştirmeye açık alandır. Performans Göstergeleri Raporu (Özet) Okul (P02a)

11 YöneticiÖğretmen ÇocukVeli Algılanan Yarar Düzeyleri

12 Yokluk Y Varlık V İşlevsellik İ Paylaşım P Yarar Yr Okulun yakın çevresindeki tehlikeli olan durumlar ve yerler hakkında bize bilgi verilmiyor. Okulun yakın çevresindeki tehlikeli olan durumlar ve yerler hakkında bize bilgi veriliyor. Okulun yakın çevresinde bizim için tehlikeli olan yerler ve durumlara karşı neler yapmam gerektiğini, kendimi nasıl koruyacağımı okulda öğreniyorum. Okulun yakın çevresindeki tehlikelerle ilgili yaşadıklarımı ve görüşlerimi öğretmenlerim dinliyor ve dikkate alıyor. Okuldaki bilgilendirmeler ve önlemler sayesinde çevredeki tehlikelere karşı kendimi koruyabiliyorum ve güvende hissediyorum.

13 30103 – Acil ve Riskli Durumlarda Güvenlik YVİPYR Toplam Kişi Sayısı Yönetici001203 Öğretmen2 5775 26 Veli11 233929 26128 Bu rapor okul aktörlerinin algılarının frekans dağılımlarını içerir. Yönetici Mod: Paylaşım Öğretmen Mod: İşlevsellik+Paylaşım=Paylaşım Veli Mod:İşlevsel

14

15 Yönetici algıları; en fazla (mod) paylaşım boyutundadır. Öğretmen algıları; en fazla (mod) yarar boyutundadır. Çocuk algıları; en fazla (mod) varlık boyutundadır. Veli algıları; en fazla (mod) paylaşım boyutundadır.

16 Bulgu: Çocuklar; “sınıfta projeler ve performans görevleri,ürün dosyası hazırlama,öz ve akran değerlendirme gibi uygulamalar yapıyoruz.” Öğretmenler; “Sınıfımda ölçme-değerlendirme uygulamalarının sonuçları,çocukların performansları, öğrenme ve gelişim düzeyleri ile ihtiyaçları hakkında, çocuklara ve velilerine geri bildirim vermekteyim.” Manidar Farktır!

17 ÖRTÜK STANDARTLAR Demokratik Okul İklimi Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Toplumsal Cinsiyete Duyarlılık Dezavantajlı Çocukların Eğitimi

18 Örtük Standartlar Raporu – Okul (o01a) ÖRTÜK STANDARTLAR Mevcut Durum Göstergeleri Performans Göstergeleri Gerçekleşme Oranı Gerçekleşme yüzdesi (%) Gerçekleşme Oranı Gerçekleşme yüzdesi(%) Demokratik Okul İklimi 10201- Personelin Mesleki Gelişimini Değerlendirme Çalışmaları 16/161001/425 10203- Öğretmenlerin Okul Yönetimine Katılımı 2/21002/2100 10204- Çocukların Okul Yönetimine Katılımı 14/141003/560 10205- Velilerin Okul Yönetimine Katılımı 8/81003/3100 10208 – Özel Bilgilerin Gizliliği 5/5100 3/3100 20301- Okulun Eğitim Öğretim İçin Çevredeki Olanaklardan Yararlanması 9/91001/250 20302- Okulun Olanaklarının Çevre Tarafından Kullanılması 7/9781/250 30201- Kişisel rehberlik ve Psikososyal Destek 2/21002/922 30202- Okul ve Yakın Çevresinde Şiddet ve İstismarı Önlemeye Yönelik Uygulamalar 14/141004/580 Gerçekleşme oranı tamamlanmayan ve gerçekleşme yüzdesi %100 altı olan performans göstergeleri iyileştirmeye açık alandır.

19 Örtük Standartlar Raporu – Okul (o01a) Manidar farklılıklar iyileştirmeye açık alandır.

20 Genel Rapor -Okul (G01a) ALT STANDARTLAR Mevcut Durum Göstergeleri Performans Göstergeleri Algılanan Yarar Düzeyi Gerçekleşme Oranı Gerçekleşme Yüzdesi Gerçekleşme Oranı Gerçekleşme Yüzdesi Yönetici Öğretmen Çocuk Veli 1- 10101-Okul Gelişimi 11/111000/20PV 2- 10201 – Personelin Mesleki Gelişimini Değerlendirme Çalışmaları 16/161001/425PYrV 3- 10202 - Mesleki Gelişim Etkinlikleri 2/21001/333Yr 4- 10203 - Öğretmenlerin Okul Yönetimine Katılımı 2/21002/2100Yr 5- 10204 - Çocukların Okul Yönetimine Katılımı 14/141003/560İVV 6- 10205 - Velilerin Okul Yönetimine Katılımı 8/81003/3100YrVİ 7- 20106 - Ölçme-Değerlendirme 6/61000/20PYrVP 8- 30401 - Okul Temizlik Hizmetleri 19/20951/333PYrVİ

21 ALT STANDARTLAR Mevcut Durum Göstergeleri Performans Göstergeleri Algılanan Yarar Düzeyi Gerçekleşme Oranı Gerçekleşme Yüzdesi Gerçekleşme Oranı Gerçekleşme Yüzdesi Yönetici Öğretmen Çocuk Veli 10205 Velilerin Okul Yönetimine Katılımı 6/8752/3 66,66 YrVİ Yorum Velilerin Okul Yönetimine Katılımı alt standardına ait Mevcut Durum Göstergelerinin 2’si, Performans Göstergelerinin 1 tanesi iyileştirmeye açık alan iken bu alanlara ait Yönetici algısı ise öğretmen ve veli algılarına göre yarar düzeyinde manidar bir fark ortaya koymaktadır.Bu alt standart için çocuk algısına başvurulmamıştır. Genel Rapor -Okul (G01a)

22 TEŞEKKÜRLER


"İlköğretim Kurumları Standartları RAPORLAMA. Alt Standart 1.2.3. Öğretmenlerin Okul Yönetimine Katılımı: Öğretmenlerin okul yönetim sürecine etkin katılımı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları