Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AFET VE ACİL DURUM HABERLEŞMESİ VE KESİNTİSİZ VE GÜVENLİ HABERLEŞME SİSTEMİ T.C. BAŞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AFET VE ACİL DURUM HABERLEŞMESİ VE KESİNTİSİZ VE GÜVENLİ HABERLEŞME SİSTEMİ T.C. BAŞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 1."— Sunum transkripti:

1 AFET VE ACİL DURUM HABERLEŞMESİ VE KESİNTİSİZ VE GÜVENLİ HABERLEŞME SİSTEMİ T.C. BAŞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 1

2 KESİNTİSİZ VE GÜVENLİ HABERLEŞME SİSTEMİ Bilgi Sistemleri ve Haberleşme Dairesi 2 SUNU PLANI  Giriş  Haberleşme Problemleri  Kesintisiz ve Güvenli Haberleşme Sistemi Projesi (KGHS) (İkaz ve Alarm Bütünleşik Sistemi Ar-Ge Projesi)  KGHS Pilot Proje  Sonuç

3 KESİNTİSİZ VE GÜVENLİ HABERLEŞME SİSTEMİ Bilgi Sistemleri ve Haberleşme Dairesi 3 Haberleşme tarih boyunca insanların temel ihtiyaçlarından biri olmuştur. GİRİŞ

4 KESİNTİSİZ VE GÜVENLİ HABERLEŞME SİSTEMİ Bilgi Sistemleri ve Haberleşme Dairesi Bilinmelidir ki: Haber alınamıyorsa problem var demektir 4 GİRİŞ

5 KESİNTİSİZ VE GÜVENLİ HABERLEŞME SİSTEMİ Bilgi Sistemleri ve Haberleşme Dairesi 88/12777 sayılı Yönetmelik-İl Kurtarma ve Yardım Komitesi”nin Görevleri:  Haberleşmenin temini,  Ulaştırmanın sağlanması ve trafiğin düzenlenmesi,  Kurtarma,  Tıbbi ilk yardım,  Hasta ve yaralıların hastaneye nakli,  Yangın söndürme,  Emniyet ve asayişi sağlama,  Yedirme, giydirme, ısıtma ve aydınlatma,  Geçici barındırmayı sağlama  Ölülerin defini,  Enkaz kaldırma ve temizleme,  Elektrik, su ve kanalizasyon tesislerinin onarımı ve hizmete sokulması,  Karantina tedbirlerinin alınması, 5 GİRİŞ

6 KESİNTİSİZ VE GÜVENLİ HABERLEŞME SİSTEMİ Bilgi Sistemleri ve Haberleşme Dairesi KARASAL HATLAR BAZ İSTASYONU Telefon Faks GSM Afet Telefonu Afet Faksı HF Telsiz Uydu Telefonu VHF/UHF Telsiz Internet/e-posta VHF/UHF RÖLE GENELLİKLE : BAZEN : İyonesfer 6 HABERLEŞME PROBLEMLERİ Normal yaşam dönemi:

7 KESİNTİSİZ VE GÜVENLİ HABERLEŞME SİSTEMİ Bilgi Sistemleri ve Haberleşme Dairesi KARASAL HATLAR BAZ İSTASYONU Telefon Faks GSM Afet Telefonu Afet Faksı HF Telsiz Uydu Telefonu VHF/UHF Telsiz Internet/e-posta VHF/UHF RÖLE GENELLİKLE : BAZEN : İyonesfer 7 HABERLEŞME PROBLEMLERİ Lokal bir acil durumda:

8 KESİNTİSİZ VE GÜVENLİ HABERLEŞME SİSTEMİ Bilgi Sistemleri ve Haberleşme Dairesi KARASAL HATLAR Telefon FaksGSM Afet Telefonu Afet Faksı HF Telsiz Uydu Telefonu VHF/UHF Telsiz Internet/e-posta VHF/UHF RÖLE GENELLİKLE : BAZEN : İyonesfer 8 HABERLEŞME PROBLEMLERİ Orta ölçekte bir deprem: KESİNTİSİZ VE GÜVENLİ HABERLEŞME SİSTEMİ

9 Bilgi Sistemleri ve Haberleşme Dairesi KARASAL HATLAR BAZ İSTASYONU Telefon Faks GSM Afet Telefonu Afet Faksı HF Telsiz Uydu Telefonu VHF/UHF Telsiz Internet/e-posta VHF/UHF RÖLE GENELLİKLE : BAZEN : İyonesfer 9 HABERLEŞME PROBLEMLERİ Karasal hat hasarlı afetlerde:

10 KESİNTİSİZ VE GÜVENLİ HABERLEŞME SİSTEMİ Bilgi Sistemleri ve Haberleşme Dairesi 10 KARASAL HATLAR BAZ İSTASYONU Telefon FaksGSM Afet Telefonu Afet Faksı HF Telsiz Uydu Telefonu VHF/UHF Telsiz Internet/e-posta VHF/UHF RÖLE GENELLİKLE : BAZEN : İyonesfer HABERLEŞME PROBLEMLERİ Büyük bir afette:

11 KESİNTİSİZ VE GÜVENLİ HABERLEŞME SİSTEMİ Bilgi Sistemleri ve Haberleşme Dairesi 11 KARASAL HATLAR BAZ İSTASYONU Telefon FaksGSM Afet Telefonu Afet Faksı HF Telsiz Uydu Telefonu VHF/UHF Telsiz Internet/e-posta VHF/UHF RÖLE GENELLİKLE : BAZEN : İyonesfer Büyük bir afet sonrası HF haberleşmesinin yapılamadığı durumlarda. HABERLEŞME PROBLEMLERİ HF haberleşmesi yapılamazsa:

12 KESİNTİSİZ VE GÜVENLİ HABERLEŞME SİSTEMİ Bilgi Sistemleri ve Haberleşme Dairesi 12 KARASAL HATLAR BAZ İSTASYONU Tellefon FaksGSM Afet Telefonu Afet Faksı HF Telsiz Uydu Telefonu VHF/UHF Telsiz Internet/e-posta VHF/UHF RÖLE GENELLİKLE : BAZEN : İyonesfer HABERLEŞME PROBLEMLERİ Uydu haberleşmesi yapılamazsa:

13 KESİNTİSİZ VE GÜVENLİ HABERLEŞME SİSTEMİ Bilgi Sistemleri ve Haberleşme Dairesi 13 KARASAL HATLAR BAZ İSTASYONU Tellefon FaksGSM Afet Telefonu Afet FaksıHF Telsiz Uydu Telefonu VHF/UHF Telsiz Internet/e-posta VHF/UHF RÖLE GENELLİKLE : BAZEN : İyonesfer HABERLEŞME PROBLEMLERİ Hiçbir modern haberleşmesinin yapılamadığı bir durum olabilir mi?

14 KESİNTİSİZ VE GÜVENLİ HABERLEŞME SİSTEMİ Bilgi Sistemleri ve Haberleşme Dairesi 14 HABERLEŞME PROBLEMLERİ

15 KESİNTİSİZ VE GÜVENLİ HABERLEŞME SİSTEMİ Bilgi Sistemleri ve Haberleşme Dairesi 15 HABERLEŞME PROBLEMLERİ Görülüyor ki afet ve acil durumlarda gerek küçük, gerekse büyük çaplı olsun mutlaka bir haberleşme sorunu yaşanmaktadır. Kamu kurumlarının haberleşme sorunu yaşaması kaynak yönetiminde olduğu gibi acil kurtarma hizmetlerinde de aksamalara yol açmaktadır.

16 KESİNTİSİZ VE GÜVENLİ HABERLEŞME SİSTEMİ Bilgi Sistemleri ve Haberleşme Dairesi 16 HABERLEŞME PROBLEMLERİ Küçük çaplı afetlerde halkın yoğun haberleşme talebi nedeniyle telefon santralleri ile GSM şebekeleri kilitlenmektedir. Bu nedenle halk ve yetkililer afet bölgesi ile haberleşememektedir.

17 KESİNTİSİZ VE GÜVENLİ HABERLEŞME SİSTEMİ Bilgi Sistemleri ve Haberleşme Dairesi 17 HABERLEŞME PROBLEMLERİ Orta büyüklükte bir afette karasal haberleşme hatları zarar görebilir bu durumda yine halk ve yetkililer afet bölgesi ile haberleşemeyebilir. Afet ve acil durum yönetimi ve kurtarma hizmetleri aksayabilir.

18 KESİNTİSİZ VE GÜVENLİ HABERLEŞME SİSTEMİ Bilgi Sistemleri ve Haberleşme Dairesi 18 HABERLEŞME PROBLEMLERİ Büyük çaplı bir afette haberleşme hatlarının yanında elektrik kesintileri, ulaşım yollarının hasar görmesi nedeniyle yine felaket bölgesi ile iletişim tamamen kopabilir.

19 KESİNTİSİZ VE GÜVENLİ HABERLEŞME SİSTEMİ Bilgi Sistemleri ve Haberleşme Dairesi 19 Ülkemiz 1999 Marmara depreminde acı bir tecrübe yaşamıştır. Uzun süre felaket bölgesinin dış dünya ile iletişimi kesilmiştir. KGHS

20 KESİNTİSİZ VE GÜVENLİ HABERLEŞME SİSTEMİ Bilgi Sistemleri ve Haberleşme Dairesi 20 Bu tecrübelerden de ders çıkarılarak tüm il AFAD Merkezleri ile kurum kuruluşların AFAD Merkezleri arasında kesintisiz ve güvenli iletişim sağlamak amacıyla çalışma başlatılmıştır. İlk olarak TÜBİTAK ile 2011 yılında bir işbirliği protokolü imzalanarak ön çalışmalar başlatılmıştır. Öncelikle 4 il ve 15 uç birimi kapsayan pilot proje hazırlanmış, Kalkınma Bakanlığından Finansmanı sağlanmıştır. KGHS

21 KESİNTİSİZ VE GÜVENLİ HABERLEŞME SİSTEMİ Bilgi Sistemleri ve Haberleşme Dairesi 21 30.11.2012 tarihinde AFAD ile TÜBİTAK BİLGEM arasında sözleşme imzalanarak projenin hayata geçirilmesi için ilk somut adım atılmıştır. Aynı anda bu sistem üzerinde çalışması planlanan “Haber Alma ve Yayma Sistemi”, “İkaz ve Alarm (Siren) Sistemi” ve Mesajla Uyarı Sistemi”nden oluşan “İkaz ve Alarm Bütünleşik Sistemi AR-GE Projesi” için de sözleşme imzalanmıştır.“İkaz ve Alarm Bütünleşik Sistemi AR-GE Projesi” Pilot projenin 2014 sonunda tamamlanması planlanmış olsa da daha önce bitirilmesi söz konusudur. Pilot projenin tamamlanmasını müteakip ülke çapında yaygınlaştırma projesi başlatılacaktır. KGHS

22 KESİNTİSİZ VE GÜVENLİ HABERLEŞME SİSTEMİ Bilgi Sistemleri ve Haberleşme Dairesi 22 Afet ve Acil Durum Yönetimi ile ilgili tüm; Bilgi sistemleri, Erken uyarı sistemleri, Haber alma ve yayma sistemi, İkaz ve alarm sistemleri ve benzeri sistemler Kesintisiz ve Güvenli Haberleşme Sistemi üzerinde çalışacaktır. KGHS

23 KESİNTİSİZ VE GÜVENLİ HABERLEŞME SİSTEMİ Bilgi Sistemleri ve Haberleşme Dairesi İZMİR ANKARA AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI ERZURUM ADANA SAMSUN DİYARBAKIR BURSA VAN İSTANBUL TT AĞI GSM AĞI 23 ZONGULDAK ESKİŞEHİR KGHS

24 KESİNTİSİZ VE GÜVENLİ HABERLEŞME SİSTEMİ Bilgi Sistemleri ve Haberleşme Dairesi 24 Aynı proje kapsamında 2012 yılı bütçesinden HF telsizi olmayan, 1. ve 2. derece deprem bölgesinde bulunan 43 ilimize HF/SSB telsizi DMO kanalı ile tedarik edilmiş olup kurulum işlemleri devam etmektedir. KGHS

25 KESİNTİSİZ VE GÜVENLİ HABERLEŞME SİSTEMİ Bilgi Sistemleri ve Haberleşme Dairesi 25 Proje Fikrinin Kaynağı ve Dayanakları:  5902 sayılı kanunun 13/B Maddesi,  7126 sayılı kanunun 24’üncü ve 29’uncu maddeleri,  “Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi Eylem Planı 2010-2023” (KENTGES) Eylem 11.5.1  Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı (UDSEP 2023) Eylem C.3.1.1 KGHS

26 KESİNTİSİZ VE GÜVENLİ HABERLEŞME SİSTEMİ Bilgi Sistemleri ve Haberleşme Dairesi 26 Projenin Genel Amacı :  Afet ve acil durumlarla savaş ve seferberlik halinde; hızlı, kesintisiz ve güvenli haberleşmeyi sağlayarak, afet ve acil durum öncesi, sonrası ve özellikle afet ve acil durum sırasında afetin veya acil durumun yönetilmesi,  Afet ve acil durumlara yönelik bilgi sistemlerinin kesintisiz bir şekilde çalışmasının sağlanması,  Haber alma ve yayma sistemi, ikaz ve alarm sistemi, erken uyarı sistemleri ve benzeri sistemlerin kesintisiz ve güvenli iletişim alt yapısının sağlanması,  Afet ve acil durumlarda görev alacak kurum ve kuruluşların koordineli bir şekilde görevlerini yerine getirmesi için haberleşmenin sağlanması. KGHS

27 KESİNTİSİZ VE GÜVENLİ HABERLEŞME SİSTEMİ Bilgi Sistemleri ve Haberleşme Dairesi 27 Projenin Hedefleri : Başkanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi, merkezdeki kurum ve kuruluşların afet ve acil durum yönetim merkezleri ile il ve ilçe afet ve acil durum yönetim merkezlerinin (yaklaşık 150 lokasyon) kesintisiz ve güvenli olarak;  Ses,  Resim,  Görüntü,  e-posta,  Video konferans,  Data vb. iletişiminin sağlanması bu projenin hedefidir. KGHS

28 KESİNTİSİZ VE GÜVENLİ HABERLEŞME SİSTEMİ Bilgi Sistemleri ve Haberleşme Dairesi 28 Projenin Kapsamı: Kesintisiz Haberleşme Altyapısı Pilot Uygulama ile; –Uç birimler arasında 3G, Kablolu, Uydu, HF üzerinden anahtarlamalı olarak çalışacak bir kesintisiz ağın kurulması sağlanacaktır. –Ağ katmanı kripto cihazı ile şifrelenecektir. –Ağ üzerinde performanslı bir şekilde çalışması sağlanacaktır. –Prototip kapsamında 14 uç arasında sistem çalışmaya alınacaktır. Ankara (9) Eskişehir (2) Diyarbakır (2) Zonguldak (1) PİLOT PROJE

29 KESİNTİSİZ VE GÜVENLİ HABERLEŞME SİSTEMİ Bilgi Sistemleri ve Haberleşme Dairesi 29 Proje SafhasıTeslim TarihiYapılacak İşlerÜrün Adı ve İstenen Belgeler FAZ-1 (Planlama) T₀ + 1 ay Proje Yönetim Planı (PYP) Konfigürasyon Yönetim Planı (KYP) Doğrulama ve Geçerleme Planı (KTP) Kabul Test Planı (MİBB) Müşteri İsterleri Belirtim Belgesi (MİBB) FAZ-2 (Analiz ve Tasarım) T₀ + 6 ay Uydu ve Kablolu bağlantılar anahtarlanacaktır. Yüklenici tesislerinde deneme ve pilot uygulama gösterim ortamı kurulacaktır. KGHS v0b Yazılım İsterleri Belirtim Belgesi (YİBB) Donanım İsterleri Belirtim Belgesi (DİBB) Sistem Tasarım Tanımlama Belgesi (STTB) Kabul Test Tanımlama Belgesi(KTTB) FAZ-3 (Geliştirme v1) T₀ + 12 ay Uydu,3G, Kablolu bağlantılar anahtarlanacaktır. Geliştirilen birimler Ankara AFAD, Eskişehir BHHM, Diyarbakır BHHM ve Zonguldak AFAD İl Merkezine kurulacaktır. HAY sisteminin KGHS üzerinde çalışması sağlanacaktır. Video Konferans sisteminin KGHS üzerinde çalışması sağlanacaktır. KGHS v1 KGHS V1.0 Yazılımı KGHS V1.0 Donanımı FAZ-4 (Geliştirme v2) T₀ + 18 ay Mevcut anahtarlamaya HF anahtarlama eklenecektir. Ankara’da bulunan ve İdare tarafından irtibat sağlanan 8 uç birime kurulum yapılacaktır. Bu uç birimler, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğü (DMİ), Türkiye Atom Enerji Kurumu (TAEK), TRT Ankara Radyosu, TRT TV, Başkanlık AKM ve Yedek AKM olacaktır. 4 adet taşınabilir VSAT terminalin KGHS harici acil durumlar için kurulumu yapılacaktır. KGHS v2 KGHS V2.0 Yazılımı KGHS V2.0 Donanımı FAZ-5 (Geliştirme v3) T₀ + 24 aySisteme şifreleme yeteneği eklenecektir.KGHS v3 KGHS V3.0 Yazılımı KGHS V3.0 Donanımı PİLOT PROJE

30 KESİNTİSİZ VE GÜVENLİ HABERLEŞME SİSTEMİ Bilgi Sistemleri ve Haberleşme Dairesi 30 Proje Fiziksel Modeli PİLOT PROJE

31 KESİNTİSİZ VE GÜVENLİ HABERLEŞME SİSTEMİ Bilgi Sistemleri ve Haberleşme Dairesi 31 Ar-Ge Faaliyetleri: HF modemlerin kurulacak VLAN’a entegrasyon işleminin gerçekleştirilmesi IP paketleri (Kablolu, Uydu ve 3G) ile HF üzerinden gönderilecek veri paketleri arasında anahtarlama işleminin sağlanması Ağ katmanı şifreleme PİLOT PROJE

32 KESİNTİSİZ VE GÜVENLİ HABERLEŞME SİSTEMİ Bilgi Sistemleri ve Haberleşme Dairesi 32 Uçbirim Haritası Ankara Zonguldak Eskişehir Diyarbakır BHHM İAADM HKHM AFAD Sistem Merkezi AFAD Tali Merkez TRT RadyoTRT TV MGM DSİTAEK OGM PİLOT PROJE

33 KESİNTİSİZ VE GÜVENLİ HABERLEŞME SİSTEMİ Bilgi Sistemleri ve Haberleşme Dairesi 33 Uçbirim ve Anahtarlama Yapısı PİLOT PROJE

34 KESİNTİSİZ VE GÜVENLİ HABERLEŞME SİSTEMİ Bilgi Sistemleri ve Haberleşme Dairesi 34 Anahtarlama Senaryosu-1 34 Arızalı Bağlantı Çalışan Bağlantı İL MERKEZİSİSTEM MERKEZİ PİLOT PROJE

35 KESİNTİSİZ VE GÜVENLİ HABERLEŞME SİSTEMİ Bilgi Sistemleri ve Haberleşme Dairesi İL MERKEZİSİSTEM MERKEZİ Anahtarlama Senaryosu-2 35 Arızalı Bağlantı Çalışan Bağlantı PİLOT PROJE

36 KESİNTİSİZ VE GÜVENLİ HABERLEŞME SİSTEMİ Bilgi Sistemleri ve Haberleşme Dairesi İL MERKEZİSİSTEM MERKEZİ Anahtarlama Senaryosu-3 36 TÜRKSAT Arızalı Bağlantı Çalışan Bağlantı PİLOT PROJE

37 KESİNTİSİZ VE GÜVENLİ HABERLEŞME SİSTEMİ Bilgi Sistemleri ve Haberleşme Dairesi İL MERKEZİSİSTEM MERKEZİ Arızalı Bağlantı Çalışan Bağlantı Anahtarlama Senaryosu-4 37 Telsiz Haberleşme PİLOT PROJE

38 KESİNTİSİZ VE GÜVENLİ HABERLEŞME SİSTEMİ Bilgi Sistemleri ve Haberleşme Dairesi 38 HF Modemler ile Haberleşmenin Sağlanması 38 Seri-IP Dönüşümü IP-Seri Dönüşümü Veri Haberleşmesi E-Posta transferi Dosya transferi Sesli haberleşmenin telsizler üzerinden sağlanması PİLOT PROJE

39 KESİNTİSİZ VE GÜVENLİ HABERLEŞME SİSTEMİ Bilgi Sistemleri ve Haberleşme Dairesi Kablolu, 3G, Uydu (IP tabanlı bağlantılar) ve HF arasında anahtarlama yapabilme yeteneklerini haiz özel geliştirilmiş yönlendirici. Hedeflenen Sistem 39 PİLOT PROJE

40 KESİNTİSİZ VE GÜVENLİ HABERLEŞME SİSTEMİ Bilgi Sistemleri ve Haberleşme Dairesi ANKARA AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DİYARBAKIR TT AĞI GSM AĞI 40 ZONGULDAK ESKİŞEHİR PİLOT PROJE İkaz ve Alarm Bütünleşik Sistemi

41 KESİNTİSİZ VE GÜVENLİ HABERLEŞME SİSTEMİ Bilgi Sistemleri ve Haberleşme Dairesi 41 Projenin tamamının ülke çapında yaygınlaştırılma çalışmalarının 2017 yılında tamamlanması planlanmıştır. Ancak finansman sağlandığı taktirde daha önce tamamlanması söz konudur. Yine bu proje tamamlandığı taktirde afet ve acil durum haberleşmesi ile erken uyarı sistemlerinin ve afet ve acil durum bilgi sistemlerinin kesintisiz ve güvenli iletişim altyapı sorunu kalmayacaktır. Büyüklüğü ve işlevi açısından ülkemizin en önemli projeleri arasına girmiş olacaktır. SONUÇ

42 KESİNTİSİZ VE GÜVENLİ HABERLEŞME SİSTEMİ Bilgi Sistemleri ve Haberleşme Dairesi 42 5902 sayılı kanun Başkanlığımıza, 5809 sayılı kanun da Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına; afet ve acil durumlara ilişkin haberleşme sistemi kurma görev ve yetkisini vermiştir. Bu nedenle her iki kurum bu tür projelerde işbirliği yapmaktadır. Nitekim 2012 yılında tamamlanan UDHB tarafından finanse edilen 723 adet mobil uydu telefonu alımı projesi her iki kurumun işbirliği içinde gerçekleştirilmiştir. SONUÇ

43 KESİNTİSİZ VE GÜVENLİ HABERLEŞME SİSTEMİ Bilgi Sistemleri ve Haberleşme Dairesi 43 Ayrıca sayısal telsiz sistemi, Vimax gibi sistemlerin gelişmesi, ülkemizin otorite kuruluşlarınca kurulması ve yaygınlaştırılması halinde bu teknolojilerin ve sistemlerin afet ve acil durum haberleşmesinde de kullanılması her zaman söz konusudur. Bu bağlamda tüm kurum ve kuruluşlarımızdan, üniversitelerimizden ve STK’larımızdan afet ve acil durum haberleşmesi kapsamında bilgi, ilgi ve ortak çalışma bekliyoruz. SONUÇ

44 KESİNTİSİZ VE GÜVENLİ HABERLEŞME SİSTEMİ Bilgi Sistemleri ve Haberleşme Dairesi 44 TEŞEKKÜR EDERİM Ayhan ŞEN Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Bilgi Sistemleri ve Haberleşme Dairesi Başkanlığı Haberleşme Çalışma Grubu Başkanı


"AFET VE ACİL DURUM HABERLEŞMESİ VE KESİNTİSİZ VE GÜVENLİ HABERLEŞME SİSTEMİ T.C. BAŞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları