Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KONYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 28 – 29 KASIM 2013 TARİHİNDE YAPILACAK TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI 28-29 KASIM 2013 MERKEZİ ORTAK SINAVLAR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KONYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 28 – 29 KASIM 2013 TARİHİNDE YAPILACAK TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI 28-29 KASIM 2013 MERKEZİ ORTAK SINAVLAR."— Sunum transkripti:

1

2 KONYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 28 – 29 KASIM 2013 TARİHİNDE YAPILACAK TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI 28-29 KASIM 2013 MERKEZİ ORTAK SINAVLAR TAŞRA TEŞKİLATI GÖREVLERİ

3 KONYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 28 – 29 KASIM 2013 TARİHİNDE YAPILACAK TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI SINAVDAN ÖNCE YAPILACAKLAR

4 KONYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 28 – 29 KASIM 2013 TARİHİNDE YAPILACAK TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI 1- İl ve ilçelerde de sınav takip komisyonu oluşturulmalıdır. 2-İl ve ilçe Milli Eğitim Müdürleri mülki idare amirlerini sınavlar hakkında bilgilendirmelidir. 3-İl ve ilçe Milli Eğitim Müdürleri personellerini sınav uygulaması hakkında bilgilendirmelidir. 4-Yöneticiler, öğretmenler, öğrenciler ve veliler sınav yönergesi ve kılavuzu hakkında bilgilendirilmelidir. 5-Güvenliğe ve güvenli oda uygulamasına önem verilmelidir.

5 KONYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 28 – 29 KASIM 2013 TARİHİNDE YAPILACAK TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI 6-Okulda bulunan sınav evraklarının sınav esnasındaki güvenliği için yöneticilere bilgilendirme yapılmalıdır. 7-Sınav evrakının ilçelere ve köylere ulaştırılması ve toplanması hakkında tedbirler alınmalıdır. 8-Sınavlardaki oturma düzeni Bakanlık tarafından gönderilen oturma planlarına göre yapılmalıdır. 9-Sınav salonları, -ekstra bir sınıf ve gözetmen gerektirmemesi için- 20 kişinin sınav yapılacağı şekilde düzenlenmelidir.

6 KONYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 28 – 29 KASIM 2013 TARİHİNDE YAPILACAK TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI 10-Öğretmenlerin okullar arasında değiştirilmesi konusunda sınav öncesi planlar hazırlanmalıdır. 11-Sınavın yapıldığı dersin branş öğretmenlerine görev verilmemesine dikkat edilmelidir. 12-İlçelerdeki öğretmen sayısının az olması nedeniyle görevlendirmesi kendi okul ve dolayısıyla kendi öğrencisine çıkacak öğretmenlerin durumuyla ilgili gereken tedbirler alınmalıdır. 13-Sınav görevlisi öğretmenlerin öğrencilere sınav esnasında yardım etmemeleri için uyarılar yapılmalıdır.

7 KONYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 28 – 29 KASIM 2013 TARİHİNDE YAPILACAK TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI 14-Sınavın güvenliğini ve güvenilirliğini zedeleyecek davranışlara karşı önlemler alınmalıdır. 15-Zorlu hava koşulları ve bölgesel diğer sorunların öğrencilerin sınava katılımlarını ve sınav evrakının güvenliğini olumsuz yönde etkilememesi için gereken tüm tedbirler belirlenip uygulamaya konulmalıdır. 16-İlk kez sınav yapılacak ilçelerin hata yapma ihtimalini düşürmek amacıyla merkezden ya da diğer ilçelerden tecrübeli kişilerin bu ilçelere gönderilmesi ve ilçe personeli ve öğretmenlerine yol göstermeleri sağlanmalıdır.

8 KONYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 28 – 29 KASIM 2013 TARİHİNDE YAPILACAK TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI 17-Sınav gözetmenleri ve öğrenciler sınav esnasında cep telefonu vb. işlevdeki cihazları bulundurmamalıdır. 18-Taşımalı öğrencilerin sınav salonlarına getirilmesi ve yemek sorunlarını çözecek tedbirler alınmalıdır. 19-Merkeze uzak köylere görevlendirilmiş sınav gözetmeni öğretmenlerin görev yerlerine vaktinde ulaşabilmeleri için tedbirler alınmalıdır. 20-Sınav poşetlerinin öğrencilerin önünde açılması için sınav gözetmenlerine bilgilendirme yapılmalıdır.

9 KONYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 28 – 29 KASIM 2013 TARİHİNDE YAPILACAK TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI 21-Öğrencilerin esas sınav yerine, planlı bir şekilde telafi sınavlarına girmelerinin önüne geçebilmek adına öğrenciler ve veliler doğru şekilde bilgilendirilmelidir. 22-Okul müdürlerince, ortak sınava girmeyen öğrenciler mazeretine bakılmaksızın aynı gün içerisinde sisteme girilmelidir. 23-Açık ortaokul öğrencilerinin sınava girebilmeleri için başvuru merkezleri oluşturulmalıdır. 24- Engelli öğrencilerin ihtiyaç duyacağı sınav materyallerinin eksiksiz bir şekilde ulaştırılması için öğrencilerin RAM üzerinden yapacakları başvuruların acilen tamamlanması gerekmektedir.

10 KONYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 28 – 29 KASIM 2013 TARİHİNDE YAPILACAK TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI 25-Engel gruplarına göre sınava katılması gereken öğrencilerin net sayıları tespit edilip, sınav salonu planlamaları ve gözetmen öğretmen planlamaları buna göre yapılmalıdır. 26-Evde veya hastanede eğitim alan öğrencilerin merkezi ortak sınava girmelerinde sıkıntılar yaşanmaması için önlemler alınmalıdır. 27-Öğretmen eksikliğinden dolayı müfredatın gerisinde bulunan öğrencilere ek ders verilerek müfredata yetişmeleri sağlanmalıdır. 28-Merkezi ortak sınavda sorulacak 6 temel dersin öğretmen açığı tespit edilip, giderilmeye yönelik çalışmalar yapılmalıdır.

11 KONYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 28 – 29 KASIM 2013 TARİHİNDE YAPILACAK TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI 29-Mevcut öğretmen dağılımında 8. sınıfların ihtiyaçları öncelikli olarak karşılanmalıdır. 30-Bazı bölgelerde aynı ad ve soyada sahip öğrencilerin bulunmasının karışıklığa yol açmaması için tedbirler alınmalıdır. 31-Okullarda bulunan otomatik ziller sınav esnasında dikkat dağınıklığına sebep olduğu için iptal edilmelidir. 32-Özel okullarda sınavın uygulanmasında sınav güvenliği ve güvenilirliğine yönelik tedbirler alınmalıdır.

12 KONYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 28 – 29 KASIM 2013 TARİHİNDE YAPILACAK TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI 33-Özel okullara sınav evrakının getirip götürülmesi İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce gerçekleştirilecektir. 34-Özel okullarda bina sorumlusu başkanı İl veya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün belirlediği bir yetkili olacaktır. Özel okul müdürü bina sorumlusu olmayacak sadece komisyonda bulunacaktır. 35-Kampüs ortamında eğitim veren özel okullarda öğrencilerin sınavda dikkat dağınıklığı yaşamamaları için sınavın yapılacağı gün diğer kademeler de tatil edilecektir. 36-Özel okullarda çalışan öğretmenler sınavlarda gözetmen olarak görevlendirilmeyecektir.

13 KONYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 28 – 29 KASIM 2013 TARİHİNDE YAPILACAK TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI 37-Özel okullardaki derslik sayısı, sınıf büyüklükleri, öğrenci sayıları, fiziki uygunluk durumlarına yönelik tespit çalışmaları yapılmalı ve sınavda olumsuzluk yaşanmaması için önlemler alınmalıdır. 38-Özel okullardaki yöneticilere, öğretmenlere, öğrencilere ve velilere sınavın uygulanmasına yönelik bilgilendirme yapılmalıdır.

14 KONYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 28 – 29 KASIM 2013 TARİHİNDE YAPILACAK TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI SINAVDAN SONRA YAPILACAKLAR

15 KONYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 28 – 29 KASIM 2013 TARİHİNDE YAPILACAK TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI 1-Bazı okullardaki küçük sınıflara 20 öğrencinin tek sıra halinde oturması mümkün değildir. Bu nedenle bu sınıflara özgü oturma planları hazırlanarak sınav esnasında sorun yaşanmaması adına YEĞİTEK’e önceden bildirilmelidir. 2-Müfredatın eş zamanlı uygulanması için öğretmenler uyarılmalıdır. 3-Cevap kâğıtlarındaki öğrenci resimlerinin net ve güncel olmasına dikkat edilmelidir. 4-Dezavantajlı bölgelerdeki çocukların okula devam edebilmelerini sağlamak adına uygulanabilir tedbirler alınmalıdır. 5-Okullardaki derslik ve öğrenci sayısı bilgileri güncellenmelidir.

16 KONYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 28 – 29 KASIM 2013 TARİHİNDE YAPILACAK TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI 11 KASIM 2013 TARİHİNDE ANKARA BAŞKENT ÖĞRETMENEVİNDE GÖRÜŞÜLEN KONULAR VE ALINAN KARARLAR

17 KONYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 28 – 29 KASIM 2013 TARİHİNDE YAPILACAK TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI 1-Sınavla ilgili her türlü bilgi, belge ve dokümana http://oges.meb.gov.tr adresinden ulaşılabilir. http://oges.meb.gov.tr 2-Sınav öncesinde, salon yoklama listeleri e-okul sisteminden alınarak salon girişlerine asılmalıdır. 3-Sınavın yapıldığı dersin branş öğretmenlerine görev verilmemesine dikkat edilmelidir. 4-Özel okullarda çalışan öğretmenler sınavlarda gözetmen olarak görevlendirilmeyecektir.

18 KONYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 28 – 29 KASIM 2013 TARİHİNDE YAPILACAK TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI 6-Taşımalı eğitimde kullanılan araçlar ihtiyaç halinde görevlendirme yapılabilir. 7- T aşımalı öğrencilerin sınav salonuna getirilmesi ve yemek sorunlarını çözecek tedbirler alınmalıdır. 8-Sınav salonlarına, ekstra bir sınıf ve gözetmen gerektirmemesi için 20 kişinin sınav yapılacağı şekilde düzenlenmelidir. (Sınıfların en fazla 20 kişilik olacak şekilde ayarlanması gerekmektedir.) 9-Örneğin; evraklar 20 kişilik gelecek, sınıfta oturacak sıra 15 adet ise, sınıf ikiye bölünecek ve yapılan işlemler tutanak altına alınacaktır. 10-Sınav evrak sandığında azami 200 öğrencilik evrak olacaktır. (Bir günlük evrak)

19 KONYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 28 – 29 KASIM 2013 TARİHİNDE YAPILACAK TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI 11-Yeni açılan okullara nakil olan öğrenciler bir defaya mahsus (bu dönem sınavı için) eski okulunda sınava girecektir. 12-Başka yerleşim birimlerine nakil olan (münferit) öğrenciler yedek salonda sınava girecektir. 13-Öğrenci sayısı 20’nin altında olup öğrencileri başka bir okulda sınava girecek okulun idarecileri, sınava girilecek okulda hazır bulunacaktır. 14-Bir önceki maddede belirtilen okulların müdürleri sınav yapılacak okulun komisyonunda görevlendirilecektir.

20 KONYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 28 – 29 KASIM 2013 TARİHİNDE YAPILACAK TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI 14-Okul müdürlerince, ortak sınava girmeyen öğrenciler mazeretine bakılmaksızın aynı gün içerisinde sisteme girilmelidir. (Sınava girmeyen öğrenciler sınav günü 17.00’ye kadar sisteme girilecektir.) Öğrencisi 20 den az olduğu için başka okula aktarılan okulların müdürleri, gelmeyen öğrencileri kendileri girecektir. 15-Özel okullarda bina sınav komisyonu başkanı İl veya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün belirlediği bir yetkili olacaktır. Özel okul müdürü bina sorumlusu olmayacak, sadece komisyonda bulunacaktır. 16-Açık ortaokul öğrencilerinin sınava girebilmeleri için başvuru merkezleri oluşturulmalıdır.

21 KONYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 28 – 29 KASIM 2013 TARİHİNDE YAPILACAK TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI 17-Okullarda bulunan otomatik ziller sınav esnasında dikkat dağınıklığına sebep olduğu için iptal edilmelidir. 18-Sınav gözetmenleri ve öğrenciler sınav esnasında cep telefonu vb. işlevdeki cihazları bulundurmamalıdır. 19-Evde veya hastanede eğitim alan öğrencilerin merkezi ortak sınava girmelerinde sıkıntılar yaşanmaması için önlemler alınmalıdır. 20-Oges’de sınav ile ilgili bir link açılacak olup, sınavdan sorumlu yetkililer mebbis şifresi ile girip sınav ile ilgili bilgileri görebileceklerdir.

22 KONYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 28 – 29 KASIM 2013 TARİHİNDE YAPILACAK TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI 23-Hiçbir yerde gözükmeyen öğrenciler varsa ortaksinav@meb.gov.tr e-posta adresine bildirilecektir.ortaksinav@meb.gov.tr 24-İş okullarının sınav merkezi olarak gözüküp gözükmediği kontrol edilecek ve bu okullarda sınav yapılmayacaktır. 25-Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından illere bir Genelge gönderilecek. Buna göre okul, ilçe ve il tarafından kontrol listeleri düzenlenip Bakanlığa gönderilecektir. 26-Bakanlığımız tarafından bu sınav ile ilgili bilgilendirme broşürleri hazırlanmış olup, daha sonra öğrencilere ulaştırılacaktır.

23 KONYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 28 – 29 KASIM 2013 TARİHİNDE YAPILACAK TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI 27- http://oges.meb.gov.tr adresinde örnek sorular yayınlanacaktır. http://oges.meb.gov.tr 28-Sınav evrakları il ve ilçelere 1-2 gün önceden gönderilecektir. 29-Her araçta bir emniyet görevlisi bulundurulacaktır. 30-Sınav evraklarını ilçeden okul müdürlüklerinin alması halinde okuldan en az iki görevli bulunacaktır. 31-Araçlara üç veya daha fazla okulun sandığı alınarak dağıtılabilecektir. 32-Sınav evraklarının bulunduğu merkezlerden, sadece sınavın yapılacağı güne ait evrak sandıkları alınacaktır.

24 KONYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 28 – 29 KASIM 2013 TARİHİNDE YAPILACAK TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI 33-İlçelerde Kaymakam başkanlığında emniyet ve jandarma yetkililerinin de katılacağı bir toplantı yapılacaktır. 34-Sınav evrakının bulunduğu poşetler kesinlikle sınıfta açılacaktır. 35-Adı soyadı aynı olan öğrencilere dikkat edilecektir. 36-Öğretmenlere «+ beş saat» ücret ödenecektir. 37-İlkokul ve lise müdür, müdür yardımcıları komisyona alınabilir. 38-20’den fazla öğrencisi bulunan okulların sınıflarını Bakanlık iki sınıfa ayıracaktır.

25 KONYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 28 – 29 KASIM 2013 TARİHİNDE YAPILACAK TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI 39-Ağır ve orta düzey zihinsel engelliler sınava tabi olmayacaktır. 40-Hafif düzey ve kaynaştırma eğitimine tabi olanlar sınava alınacaktır. 41-Okullarda öğretmen, öğrenci, gerekli görülmesi halinde velilere sınavla ilgili bilgilendirme toplantısı yapılacaktır. 42-Sınav soru kitapçıkları öğrencilere ikinci günün sonunda verilecektir.

26 KONYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 28 – 29 KASIM 2013 TARİHİNDE YAPILACAK TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI 1-Sınav giriş çıkış süreleri Bakanlığımız tarafından daha sonra düzenlenerek bildirilecektir. 2-Öğretmen dışındaki görevlilerin ücretleri ile ilgili net bir durum yok. ŞU AN NET OLMAYAN KONULAR

27 KONYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 28 – 29 KASIM 2013 TARİHİNDE YAPILACAK TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI Mustafa UYSAL Şube Müdürü TEŞEKKÜR EDERİM.


"KONYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 28 – 29 KASIM 2013 TARİHİNDE YAPILACAK TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI 28-29 KASIM 2013 MERKEZİ ORTAK SINAVLAR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları