Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2013 – 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 28-29 KASIM 2013 MERKEZİ ORTAK SINAVLAR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2013 – 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 28-29 KASIM 2013 MERKEZİ ORTAK SINAVLAR."— Sunum transkripti:

1 2013 – 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 28-29 KASIM 2013 MERKEZİ ORTAK SINAVLAR

2 TAŞRA TEŞKİLATI GÖREVLERİ SINAVDAN ÖNCE YAPILACAKLAR  İl ve İlçelerde de sınav takip komisyonu oluşturulmalıdır.  İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürleri mülki idari amirlerini sınavlar hakkında bilgilendirmelidir.  İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürleri personellerini sınav uygulaması hakkında bilgilendirmelidir.  Yöneticiler, öğretmenler, öğrenciler ve veliler sınav yönergesi ve kılavuzu hakkında bilgilendirilmelidir.  Güvenliğe ve güvenli oda uygulamasına önem verilmelidir.

3  Okulda bulunan sınav evraklarının sınav esnasındaki güvenliği için yöneticilere bilgilendirme yapılmalıdır.  Sınav evrakının ilçelere ve köylere ulaştırılması ve toplanması hakkında tedbirler alınmalıdır.  Sınavlardaki oturma düzeni Bakanlık tarafından gönderilen oturma planlarına göre yapılmalıdır.  Sınav salonları, ekstra bir sınıf ve gözetmen gerektirmemesi için 20 kişinin sınav yapılacağı şekilde düzenlenmelidir.  Öğretmenlerin okullar arasında değiştirilmesi konusunda sınav öncesi planlar hazırlanmalıdır.  Sınavın yapıldığı dersin branş öğretmenlerine görev verilmemesine dikkat edilmelidir.

4  İlçelerdeki öğretmen sayısının az olması nedeniyle görevlendirmesi kendi okul ve dolayısıyla kendi öğrencisine çıkacak öğretmenlerin durumuyla ilgili gereken tedbirler alınmalıdır.  Sınav görevlisi öğretmenlerin öğrencilere sınav esnasında yardım etmemeleri için uyarılar yapılmalıdır.  Sınavın güvenliğini ve güvenirliğini zedeleyecek davranışlara karşı önlemler alınmalıdır.  Zorlu hava koşulları ve bölgesel diğer sorunların öğrencilerin sınava katılımlarını ve sınav evrakının güvenliğini olumsuz yönde etkilememesi için gereken tedbirler belirlenip uygulamaya konulmalıdır.

5  İlk kez sınav yapılacak ilçelerin hata yapma ihtimalini düşürmek amacıyla merkezden ya da diğer ilçelerden tecrübeli kişilerin bu ilçelere gönderilmesi ve ilçe personeli ve öğretmenlerine yol göstermeleri sağlanmalıdır.  Sınav gözetmenleri ve öğrenciler sınav esnasında cep telefonu vb. işlevdeki cihazları bulundurmamalıdır.  Sınav günü merkeze bağlı okullar saat 07.00 da açılmış olacaktır. ( her ilçe sınav evrakını yetiştirebilecek şekilde)  Taşımalı öğrencilerin sınav salonlarına getirilmesi ve yemek sorunlarını çözecek tedbirler alınmalıdır.

6  Sınav poşetlerinin öğrencilerin önünde açılması için sınav gözetmenlerine bilgilendirme yapılmalıdır.  Öğrencilerin esas sınav yerine planlı bir şekilde telafi sınavlarına girmelerinin önüne geçebilmek adına öğrenciler ve veliler doğru şekilde bilgilendirilmelidir.  Okul müdürlerince, ortak sınava girmeyen öğrenciler mazeretine bakılmaksızın aynı gün içerisinde sisteme girilmelidir.  Açık ortaokul öğrencilerinin sınava girebilmeleri için başvuru merkezleri oluşturulmalıdır.  Engelli öğrencilerin ihtiyaç duyacağı sınav materyallerinin eksiksiz bir şekilde ulaştırılması için öğrencilerin RAM üzerinden yapacakları başvuruların acilen tamamlanması gerekmektedir.

7  Engel gruplarına göre sınava katılması gereken öğrencilerin net sayıları tespit edilip, sınav salonu planlamaları ve gözetmen öğretmen planlamaları buna göre yapılmalıdır.  Evde veya hastanede eğitim alan öğrencilerin merkezi ortak sınava girmelerinde sıkıntılar yaşanmaması için önlemler alınmalıdır.  Öğretmen eksikliğinden dolayı müfredatın gerisinde bulunan öğrencilere ek ders verilerek müfredata yetişmeleri sağlanmalıdır.

8  Mevcut öğretmen dağılımında 8. sınıfların ihtiyaçları öncelikli olarak karşılanmalıdır.  Bazı bölgelerde aynı ad ve soyada sahip öğrencilerin bulunmasının karışıklığa yol açmaması için tedbirler alınmalıdır.  Okullarda bulunan otomatik ziller sınav esnasında dikkat dağınıklığına sebep olduğu için iptal edilmelidir.  Özel okullarda bina sorumlusu başkanı İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün belirlediği bir yetkili olacaktır. Özel okul müdürü bina sorumlusu olamayacak sadece komisyonda bulunacaktır.  Sınav günleri Sınav Merkezi olan okullar tatil edilecektir.

9  Kampüs ortamında eğitim veren özel okullarda öğrencilerin sınavda dikkat dağınıklığı yaşamamaları için sınavın yapılacağı gün diğer kademelerde tatil edilecektir.  Özel okullarda çalışan öğretmenler sınavlarda gözetmen olarak görevlendirilmeyecektir.  Özel okullardaki derslik sayısı, sınıf büyüklükleri, öğrenci sayıları, fiziki uygunluk durumlarına yönelik tespit çalışmaları yapılmalı ve sınavda olumsuzluk yaşanmaması için önlemler alınmalıdır.  Özel okullardaki yöneticilere, öğretmenlere, öğrencilere ve velilere sınavın uygulanmasına yönelik bilgilendirme yapılmalıdır.

10 -------------------------  Bazı okullardaki küçük sınıflara 20 öğrencinin tek sıra halinde oturması mümkün değildir. Bu nedenle bu sınıflara özgü oturma planları hazırlanarak sınav esnasında sorun yaşanmaması adına YEGİTEK’e önceden bildirilmelidir.  Müfredatın eş zamanlı uygulanması için öğretmenler uyarılmalıdır.  Cevap kağıtlarındaki öğrenci resimlerinin net ve güncel olmasına dikkat edilmelidir.  Dezavantajlı bölgelerdeki çocukların okula devam edebilmelerini sağlamak adına uygulanabilir tedbirler alınmalıdır.

11  Okullardaki derslik ve öğrenci sayısı bilgileri güncellenmelidir. MERKEZİ ORTAK SINAV İLE İLGİLİ SORU VE CEVAPLAR  Sandıkların gün içerisindeki teslimi ve güvenliği nasıl sağlanacak? Sınav evraklarının yer aldığı sandıklar il ve ilçe milli eğitim müdürünün görevlendirdiği kişiler tarafından yetkililere teslim edilecek. Sınav evrakı il ve ilçe merkezlerinde İçişleri Bakanlığı’nın koordinasyonuyla belirlenecek “güvenli odalarda” saklanacak. Sınav evrakının taşınması, ulaştırması ve teslimi yine kolluk güçlerinin yardımıyla gerçekleştirilecek.

12  Hasta olan, evde bakım gören öğrencilerin sınavı nerede yapılacak? Hastanede ya da evde bakım gören öğrenciler bulundukları yerlerde sınava girebilecekler. Bu öğrencilerin sınavına 2 sınav görevlisi eşlik edecek.  Sınav evraklarının ulaştırılmasında araçları kim temin edecek? İl-ilçe milli eğitim müdürlükleri sınav evraklarının dağıtımı için kullanılacak olan araçları kendileri temin edecekler. Eğer, ellerinde mevcut olan araçlar yetersiz kalırsa il özel idarelerinden araç tahsisi konusunda yardım talep edecekler. Yine de araçların yetersiz kalması durumunda hizmet alımı yapılacaktır.

13  Güvenliği sağlayan emniyet görevlilerine ücret ödenecek mi? Sınav güvenliğinin sağlanmasında görevlendirilen emniyet görevlilerine ücretler İl Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından ödenecektir.  Sınav aralarında öğrenciler dışarı çıkabilecek mi? Sınav esnasında öğrenciler dışarı çıkamayacak. Ancak gün içinde gerçekleşecek olan oturumlar sırasında öğrenciler dışarı çıkabilecekler.  İlçeler ve okullarda sınav komisyonları oluşturulacak mı? İlçelerde ve okullarda sınav komisyonları oluşturulacak.

14  Öğretmen görevlendirmelerini kim yapacak? Sınavlarda görev yapacak öğretmenlerin görevlendirmesi İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından yapılacak.  Sonuç analizleri yayınlanacak mı? Sonuç analizleri yayınlanmayacak. Dolayısıyla birinci olan iller ve öğrenciler açıklanmayacak.  Nisan ayındaki sınavda öğrenciler hangi konulardan sorumlu olacak? Öğrenciler, TTK’nın belirlediği müfredata göre sınava kadar işlenen konulardan sorumlu olacak.

15  Hava durumu müsait olmazsa ortak sınav nasıl yapılacak? Bu tür beklenmeyen durumlarda sınav takviminde yer alan mazeret sınavı oluşacak mağduriyetlerin önüne geçecek. Doğal felaket vb. durumlarda öğrenciler mazeret sınavına girecek. Böylece herhangi bir hak mağduriyeti yaşamayacak.  Öğretmenlere yolluk yevmiye ödenecek mi? Eskiden olduğu gibi öğretmenlere yolluk yevmiye ödemesi yapılmaya devam edecek.

16  İlçede bulunan okulda sınava girecek 8. Sınıf öğrencilerinin sayısı 20’den az. Bu durumda bu öğrenciler kendi okullarında mı sınava girecekler? Bakanlığımız, merkezi ortak sınavlara girebilecek öğrencisi bulunan tüm okullarda bu sınavı uygulayacaktır. Ancak öğrenci sayısı 20’nin altında olan okullar, İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerine öğrenci sayılarını bildirmek durumundadırlar. İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri gerek duyulması halinde bu okulları birleştirerek bir sınav merkezi haline getirilebilir.

17  Açık ortaokula devam edenler bu sınavlara girecek mi? Merkezî ortak sınavlara girmek isteyen açık ortaokul öğrencileri, illerde oluşturulacak başvuru merkezlerine başvurmak suretiyle sınavlara girebileceklerdir.  Sınav sonuçları nasıl açıklanacak. İl ve İlçe sıralaması yapılacak mı? Öğrencilerin sınav sonuçları Bakanlığımız tarafından e-okul sistemine işlenecektir. Ancak sınav sonuç analizi yapılmak suretiyle İl ve ilçe sıralaması yapılmayacaktır.

18  Öğretmen ve öğrencinin taşınamayacağı okullar var. Bu durumda aynı okuldaki branş öğretmenleri sınavda görevli olabilirler mi? Sınavda görevlendirilecek öğretmenlerin görevlendirilmesindeki kriter; aynı branş öğretmeninin aynı dersin sınavında görevlendirilmemesi esasıdır. Bu kriter göz önünde bulundurulmak suretiyle bahse konu olan okullarda öğretmenler kendi okullarında görevlendirilebilecektir.

19  Ek ders ücreti hakkı olan ancak okulun tatil edilmesi nedeniyle derse giremeyen ve sınavda da görevli olmayan öğretmenlerin ek ders ücreti ödenecek mi? Öğretmenlere, sınavda görev alıp almadığına bakılmaksızın sınavlar nedeniyle tatil edilen günlerde de o günün ek ders ücreti verilecektir.  Özel okullardaki öğretmenlere sınavda görev verilecek mi? Özel okul öğretmenleri sınavlarda görevlendirilmeyecektir.  Kaynaştırılmış eğitim alan öğrenciler bu sınava girecek mi? Kaynaştırma öğrencileri de bu sınava gireceklerdir.

20  Konservatuar, müzik ve bale ortaokulu var. Bu okullardaki öğrencilerin sınav uygulaması nasıl yapılacak? Bahsedilen bu tür okullarda da aynı müfredat uygulandığı için bu okul öğrencileri de aynı sınav uygulamasına tabi tutulacaktır.  Sınav evraklarının dağıtımından sonra nakil olan öğrenci nasıl sınava girecek? Sınav evrakında gönderilecek olan yedek kitapçık ve cevap anahtarları, nakil gelen öğrenciler için kullanılacaktır.  Yeterli sayıda asil öğretmen olmayan okullarda ücretli öğretmen görevlendirmesi yapılabilir mi? Yeterli sayıda asil öğretmen olmayan okullarda ücretli öğretmenler görevlendirilebilecektir.

21  Özel okullarda bina sorumlusu özel okul müdürü olabilir mi? Özel okullarda yapılacak sınavlar için kurulacak sınav komisyonlarının başkanı İl veya İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerince görevlendirilen bir personel olacaktır. Ancak o özel okulun müdürü de sınav komisyonunda yer alacaktır.  Sınav esnasında rahatsızlanan ve sınava devam edemeyen öğrenci mazeret sınavına girebilecek mi? Sınav esnasında rahatsızlanan ve sınava devam edemeyen öğrenci mazeret sınavına girebilecektir.

22  Her oturumda ayrı öğretmen mi görevlendirilecek? Öğretmen görevlendirmeleri oturuma göre değil sınav gününe göre yapılacağı için o günde görevlendirilen bir öğretmen üç oturumda da görevli olacaktır.  Mazeret sınavına da raporu dolayısıyla giremeyen öğrencilerin durumu ne olacak? Mazeret sınavına giremeyen öğrenciler sınava katılmamış olarak değerlendirilecektir.  İlkokul öğretmeni ortaokulda görevlendirilebilir mi? İlkokul öğretmeni ortaokulda görevlendirilebilir.

23  Bazı okullarda misafir öğrenci adı altında Suriye’den gelen öğrenciler var. Bu durumdaki öğrenciler sınava girecek mi? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı verilmiş olan misafir öğrenciler sınava gireceklerdir. Ancak geçici vatandaşlık verilmiş olan misafir öğrenciler sınava alınmayacaklardır.  Her sınıfta 20 öğrenci mi olacak? Her sınıfta azami 20 öğrenci olacaktır.

24  Geçerli bir mazereti olmadığı halde ortak sınava katılmayan öğrenciler mazeret sınavına girebilecek mi? Geçerli bir mazereti olmadığı halde ortak sınava katılmayan öğrenciler mazeret sınavına giremeyeceklerdir.  İş okullarındaki uygulama nasıl yapılacak? İş okulları bu sınav uygulamasına tabi tutulmayacaktır.

25 UŞAK İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ HİZMETLERİ TEŞEKKÜR EDERİZ….. UŞAK İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ HİZMETLERİ TEŞEKKÜR EDERİZ…..


"2013 – 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 28-29 KASIM 2013 MERKEZİ ORTAK SINAVLAR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları