Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ SINAVI UYGULAMA ESASLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ SINAVI UYGULAMA ESASLARI"— Sunum transkripti:

1 TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ SINAVI UYGULAMA ESASLARI

2 SUNUNUN AMACI Eskişehir ilindeki 100 Ortaokulda sekizinci sınıf öğrencilerine yönelik Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi sınavının nasıl yapılacağının, sınavla ilgili önemli noktaların ve karşılaşılabilecek sorunların görülmesi için bu sunumun hazırlanması amaçlanmıştır.

3 SUNUNUN KAPSAMI Bu sunum Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi Sınavının ilimiz genelinde 100 Ortaokulda sekizinci sınıf öğrencisinin Fen ve Teknoloji, Matematik, Türkçe, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi ile T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersleri hakkında değerlendirilmesinin nasıl yapılacağını kapsamaktadır.

4 ÖNEMLİ NOKTALAR

5

6

7

8 SINAVIN GENEL YAPISI Öğrenciler olağanüstü haller ve özel durumlar dışında kendi okullarında, belirlenen sınıflarda sınava alınacaklardır. Ortak sınavlarda her ders için çoktan seçmeli 20 soru sorulacak, değerlendirmede yanlış cevap sayısı doğru cevap sayısını etkilemeyecektir. Ortak sınavlarda A ve B kitapçığı olmak üzere iki çeşit kitapçık verilecektir. Sınav süresi her ders için 40 dakika olacaktır. Sınavlarda görevlendirilecek öğretmenler, kendi okullarından farklı bir okulda görevlendirileceklerdir.

9 SINAVIN GENEL YAPISI Ortak sınavlara katılamayan öğrencilerin bilgileri okul müdürlüğü tarafından sınav günü bitiminde e-okul sistemine işlenecektir. Ortak sınavlara katılamayan diğer öğrenciler, mazeret durumunu gösteren belgeleri ile mazeret sınavına girme taleplerini e-posta adresine, en geç ortak sınavlar tamamlandıktan bir gün sonra göndereceklerdir. Ortak sınavlara katılamayan öğrencilerin durumları, “ilköğretim kurumları yönetmeliği 38 inci maddesi” nde belirtilen hükümler çerçevesinde değerlendirilerek okul müdürlüğünce karara bağlanacak ve aynı gün il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine bildirilecektir. Mazereti okul müdürlüğünce uygun görülen öğrenciler için Bakanlıkça belirlenen tarih ve merkezlerde mazeret sınavı yapılacaktır.

10 SINAVIN GENEL YAPISI Geçerli mazereti olmadan ortak sınav/sınavlara katılmayan, öğrencilerin durumları puanla değerlendirilmeyecek, ancak dönem puanı ve ortaöğretime yerleştirmeye esas puan hesaplamalarında sınav adedi tam olarak alınacaktır. Parasız yatılılık ve bursluluk hakkından yararlanmak isteyen 8 inci sınıf öğrencileri ayrıca PYBS’ye girmeyecek, ortaöğretime yerleştirmeye esas puanı ile değerlendirilecektir.

11 OKUL MÜDÜRLÜKLERİNİN YAPACAĞI İŞLEMLER
Okulda kayıtlı olan öğrencilere ait bilgileri, e-Okul sistemindeki bilgilerle karşılaştırmak; doğruluğunu ve güncelliğini kontrol ve takip etmek, Ortak sınavlara girecek öğrenciler ile bu öğrencilerin velilerini bilgilendirmek ve rehberlik etmek, 6 ve/veya 7 inci sınıfı, yurt dışında öğrenim görmüş olup halen Bakanlığa bağlı bir okulda 8 inci sınıfa devam eden öğrencilerin bilgilerini e-Okul sistemine işlemek,

12 OKUL MÜDÜRLÜKLERİNİN YAPACAĞI İŞLEMLER
Mazeretlerini sınavlardan önce bildiren ve sınav günü mazeretli/mazeretsiz olarak ortak sınavlara girmeyen öğrencilerin bilgilerini sınav günü son oturumdan sonra e-okul sistemine işlemek,

13 İL/İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNİN YAPACAĞI İŞLEMLER
Öğrenci ve velilere ortak sınavlar ile ilgili gerekli açıklamaların yapılmasını sağlamak, Sınavlara girecek özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde sınav hizmeti ile ilgili ihtiyaçlarının, MEBBİS-RAM Modülü’nde öncelikli işlem görmesini sağlamak,

14 İL/İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNİN YAPACAĞI İŞLEMLER
Sınav günleri özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için gerekli tedbirleri alarak, oluşabilecek sorunları yerinde ve kılavuz hükümleri doğrultusunda çözmek, Mazeret sınavlarına girmesi okul müdürlüğünce uygun görülen öğrenciler ile ilgili iş ve işlemleri takip etmek.

15 ORTAK SINAVLARA GİRİŞ YERİ
Olağanüstü haller ve özel durumlar dışında 8 inci sınıfta öğrenim gören her öğrenci kendi okulunda sınava girecektir. Öğrencinin sınava gireceği sınıf ve sıra bilgisi e-okul ve veli bilgilendirme sistemi üzerinden yayımlanacaktır. Okul yöneticileri e-okul sisteminden, öğrenci velisi ise veli bilgilendirme sistemi üzerinden öğrencinin hangi sınıf ve sırada sınava gireceğini görebilecektir.

16 ORTAK SINAVLARIN UYGULANMASI

17 ORTAK SINAVLARIN UYGULANMASI-1
Ortak sınavlar, ülke genelinde sınav yapılması uygun görülen merkezlerde (09.00, ve 11.20’da) başlayacak ve aynı anda yapılacaktır. Sınavların yapıldığı günlerde okulda ders yapılmayacaktır. Ortak sınavlar, birinci günde üç oturum, ikinci günde üç oturum olmak üzere altı oturum halinde uygulanacaktır. Sınavlarda her oturum sadece bir dersi içerecek, her ders için çoktan seçmeli 20 soru sorulacak ve her bir oturum süresi 40 dakika olacaktır.

18 ORTAK SINAVLARIN UYGULANMASI-2
Sınav görevlileri, dağıtılan sınav evrakının öğrenciye ait olup olmadığını kontrol edecektir. Öğrenciler sınav öncesinde cevap kağıdını ve soru kitapçıklarını kontrol ederek eksik sayfa veya baskı hatası tespit ederse cevap kağıdını ve soru kitapçığının değiştirilmesini isteyecektir. Sınav bitiminden önce gelen tüm öğrenciler sınava alınacak, sınav bitmeden öğrenciler sınıflarından çıkmayacaktır. Geç gelen öğrencilere ek süre verilmeyecektir.

19 ORTAK SINAVLARIN UYGULANMASI-3
Öğrenci, cevap kâğıdı üzerindeki kitapçık türü ve cevap bilgileri işaretlemelerini kurşun kalemle yapacaktır. Öğrenci, cevap kâğıdındaki imza bölümüne imzasını silinmeyen bir kalemle kendisi atacaktır. Cevap kâğıdında bulunan “Bu Bölüme Dokunmayınız.” kısmı hiçbir şekilde işaretlenmeyecektir.

20 ORTAK SINAVLARIN UYGULANMASI-4
Soru kitapçığının A ve B olmak üzere iki ayrı türü olup öğrenci, A kitapçığını kullanıyorsa cevap kâğıdında kitapçık türü bölümünün “A” yuvarlağını, B kitapçığını kullanıyorsa “B” yuvarlağını işaretleyecektir. Sınav görevlileri de doğru işaretlemenin yapılmasını kontrol edecektir. Her sorunun 4 (dört) seçeneği vardır. Bu seçeneklerden sadece bir tanesi doğru cevaptır. Çift işaretlenmiş veya iyi silinmemiş cevaplar optik okuyucular tarafından yanlış cevap olarak değerlendirilecektir.

21 ORTAK SINAVLARIN UYGULANMASI-5
Cevap kâğıdına işaretlenmeyen cevaplar değerlendirme işlemine alınmayacaktır. Sınavlar esnasında kopya çekildiğinin tespit edilmesi hâlinde kopya çeken öğrencilerin sınavları iptal edilecektir.

22 ORTAK SINAVLARIN UYGULANMASI-6
Sınav bitiminden sonra, i) Öğrenciler, cevap kâğıdını sınav görevlilerine teslim edecek ve sınav yoklama tutanağına imzalarını atacaktır. ii) Sınav görevlileri, sınava ait evrakı öğrencilerin önünde kontrol ederek toplayacak, cevap kâğıtlarını sınav güvenlik torbasına koyup kapattıktan sonra soru kitapçıklarıyla birlikte bina sınav komisyonuna teslim edecektir. iii) Bina sınav komisyonu, sınıflardan gelen sınav güvenlik torbalarını dönüş sınav evrak kutularına koyarak seri numaralı güvenlik kilidi ile bu kutuları kapatacak ve görevli kuryelere tutanakla teslim edecektir. Kitapçıklar okullarda bırakılacak olup aynı gün oturumlar tamamlandıktan sonra isteyen öğrenciye verilecektir.

23 SINAV BİTTİKTEN SONRA

24 SINAV BİTTİKTEN SONRA-1
Öğrenciler, cevap kâğıdını sınav görevlilerine teslim edecek ve sınav yoklama tutanağına imzalarını atıp atmadıkları kontrol edilecektir. Sınav görevlileri, sınava ait evrakı öğrencilerin önünde kontrol ederek toplayacak, cevap kâğıtlarını sınav güvenlik torbasına koyup kapattıktan sonra soru kitapçıklarıyla birlikte bina sınav komisyonuna teslim edecektir.

25 SINAV BİTTİKTEN SONRA-2
Bina sınav komisyonu, sınıflardan gelen sınav güvenlik torbalarını dönüş sınav evrak kutularına koyarak seri numaralı güvenlik kilidi ile bu kutuları kapatacak ve görevli kuryelere tutanakla teslim edecektir. Kitapçıklar okullarda bırakılacak olup aynı gün oturumlar tamamlandıktan sonra isteyen öğrenciye verilecektir.

26 MAZERET SINAVININ UYGULANMASI

27 MAZERET SINAVININ UYGULANMASI
Ortak sınav/sınavlara girmeyen öğrencilerden mazeretleri okul müdürlüğünce uygun görülenlerin mazeret sınavları, sınav takviminde belirtilen tarihlerde (14-15 Aralık ve Mayıs 2014) yapılacaktır. Mazeret sınavları da her gün üç oturum olmak üzere altı oturum halinde Bakanlık tarafından belirlenecek okullarda yapılacaktır.

28 ORTAK SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ

29 ORTAK SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ
Ortak sınavların sonuçları Bakanlık tarafından, sınav takviminde belirtilen tarihlerde e-Okul sistemine işlenecektir. Öğrencilere sınav sonuç belgesi ayrıca gönderilmeyecektir.

30 DİĞER HUSUSLAR

31 DİĞER HUSUSLAR-1 Soru kitapçıkları Sınav öncesinde Merkezi Sınav Yönergesine uygun şekilde İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerinde güvenlik önlemleri alınarak muhafaza edilerek, Sınav gününde okullara teslim edilecek. Sınav merkezlerinde odalar oluşturulacak ve bu odalar güvenlik güçleri tarafından korunacak. Kapılarına asma kilit takılacak halkalar oluşturulacaktır. Sınava geç gelen öğrenciler sınava kabul edilecek ancak ek süre verilmeyecek. Sınavda cevaplama işlemini erken bitirenler sınav bitimine kadar salondan çıkamayacak.(Bununla ilgili çalışma yapılıyor)

32 DİĞER HUSUSLAR-2 Sınav salonuna yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra nakil gelen öğrenciler yedek salonlarda sınava alınacaklar. Öğrencilerin e-okul sisteminde fotoğraflarının her yıl güncellenmesi gerekmektedir. Fotoğrafların güncellenmemiş olması nedeniyle sınav kâğıtlarındaki fotoğraflardan öğrencilerin tanınmasını zorlaştıracaktır. Günceleştirme işlemlerinin derhal yapılması sağlanacak ve fotoğraf güncellenmemesi nedeniyle bu sınavda öğrencilerin mağdur edilmesine fırsat verilmeyecek.

33 DİĞER HUSUSLAR-4 Salon görevlileri belirlenirken mümkün olduğunca sınavın yapıldığı dersin branş öğretmenlerine görev verilmemesine dikkat edilecek. Öğrencilerin ortak yapılan sınavlara girmelerinin esas olduğu velilere ve öğrencilere anlatılmalı, mazeret sınavlarının başka yerde, başka kişilerle, ulaşım zorlukları vb. nedenlerle dezavantajlı sonuçlar oluşturabileceği vurgulanmalı.

34 DİĞER HUSUSLAR-6 Özel okullarda görev yapan öğretmenlere sınav görevi verilmeyecek. Özel okullarda yapılacak sınavlarda, resmi okullarda görev yapan öğretmenler görevlendirilecek.

35 DİĞER HUSUSLAR-7 Sınav salonlarında öğretmenler 3 oturum için görevlendirilecek, öğretmen yetersizliği nedeniyle Zorunlu durumlarda ücretli öğretmenlere de sınav görevi verilebilecek. Sınavda görevlendirilen öğretmenlere sınav ücreti ödenecek, sınavda görevi bulunmayan öğretmenler sınavın yapıldığı günlerde programlarında var ise ek ders görevini yapmış sayılacaklar.

36 DİĞER HUSUSLAR-8 Sınav sırasında rahatsızlanan öğrenci sınav tamamlanmadan salondan çıkmak zorunda kaldığı takdirde mazeret sınavına alınacaktır. Hastalık nedeniyle mazeretinin uzun sürmesi durumunda ortak sınava ve mazeret sınavına katılamayacak öğrenciler bulunduğu yerde hastanede veya evinde sınava alınabilecek.

37 DİĞER HUSUSLAR-9 Görme engeli öğrencilerin sınavlarında görevlendirilecek öğretmenlerin seçiminde diksiyon, yabancı dil vb. konulara dikkat edilecek. Öğrenci sayısı 20 den az olan okullar yeniden değerlendirilerek öğrencilerin taşınması uygun ise başka okulda sınava alınması; öğretmen ve soruların ulaştırılması daha uygun ise kendi okullarında sınav yapılması değerlendirilmelidir.

38 Tüm öğrenciler 20 kişilik standart sınıf ortamında sınav olmaktadır.
SINAV UYGULAMA Tüm öğrenciler 20 kişilik standart sınıf ortamında sınav olmaktadır.

39 SINAV HAKKINDA Öğrenciler, aynı anda 20 kişinin sınav yapıldığı standart salonda sınavlarını olurlar.Eger sınıfta 20 tek kişilik sıra konulamayacaksa sınıf eşit olarak dağıtılacak.ancak tek sınıf gibi işlem yapılacak aynı torbaya evraklar koyulacak,öğretmen görevlendirmesi bölünmüş sınıf ilave edilecek. Öğrenciler kendi okullarında belirlenen sınav salonlarda sınava girerler. Öğretmenler kendi çalıştıkları okulun dışında başka okullarda sınav gözetmeni olarak görevlendirilirler. İl Eğitim Denetmenleri, İl Müdür yardımcıları ve şube müdürleri sınavın sağlıklı yürütülmesi amacıyla 3 okula 1 kişi bakacak şekilde görevlendirilir.

40 SINAV EVRAKI DAĞITIM ŞEMASI
Sınav evrakları Sınav öncesinde Bakanlık tarafından İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerine güvenlik önlemleri alınarak ulaştırılacaktır. İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerinde güvenlik önlemleri alınarak muhafaza edilen evraklar, Sınav gününde okullara teslim edilecektir. Bağlı olduğu İlçe Milli Eğitim müdürlüğünden evraklarını alan okul okulda sınavın uygulanmasını sağlayacaktır.

41 SINAV EVRAKI TOPLAMA ŞEMASI
Gerekli güvenlik önlemleri alınarak Bakanlığa ulaştırılan sınav evrakları bakanlığın ilgili birimleri tarafından okunarak değerlendirilecektir. Okullardan gelen evraklar İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri tarafın gerek güvenlik önlemleri alınarak muhafaza edilecek ve Bakanlık kuryelerine teslim edecektir. Sınav sonrasında gerekli güvenlik önlemleri alınarak okullar sınav evraklarını bağlı olduğu İlçe Milli Eğitim müdürlüğüne götürecektir.

42 SINAVDA İHTİYAÇ DUYULAN KAYNAKLAR-1
10547 (Öğrenci sayısı) X 6 (Oturum sayısı) = (Toplam optik form sayısı) 10547 (Öğrenci sayısı) X 6 (Oturum sayısı) = (Toplam kitap sayısı) Her bir oturumda bir ders için yaklaşık olarak A kitapçığı B kitapçığı kullanılacaktır.

43 SINAVDA İHTİYAÇ DUYULAN KAYNAKLAR-2
10547 (Öğrenci sayısı) / 20 (salonda sınava girebilecek kişi sayısı) = 527 (Salon sayısı) 527 (Salon sayısı)/20(her 20 salona 1 yedek salon) = 26 (Yedek salon sayısı) 527 (Salon sayısı)+ 26 (yedek salon sayısı) = 553 ( Toplam salon sayısı)

44 SINAVDA İHTİYAÇ DUYULAN KAYNAKLAR-3
553 (Toplam salon sayısı) X 2 (salon başına düşen görevli sayısı) = 1106 (Toplam salon görevlisi sayısı) 100 (Ortaokul sayısı) X 3 (Okul sınav komisyonu üye sayısı) = 300 (Toplam Okul sınav komisyonu üye sayısı) 1106 (Toplam salon görevlisi sayısı) (Toplam Okul sınav komisyonu üye sayısı) = (Toplam okullardaki görevli sayısı)

45 SINAVDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
Soru kitapçıklarının sınav öncesinde okullara ve ilçelere ulaştırılması, sınav sonucunda cevap kâğıtlarının teslim edilmesinde güvenlik tedbirleri alınması için güvenlik birimleri (Emniyet Müdürlüğü veya jandarma) ile işbirliği yapılacaktır. Soru kitapçıkları Sınav öncesinde Merkezi Sınav Yönergesine uygun şekilde İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerinde güvenlik önlemleri alınarak muhafaza edilerek, Sınav gününde okullara teslim edilecek.(Okullara müdür,müdür yard ve polis eşliğinde tutanakla teslim edilip teslim alınacak)

46 İl ve ilçelerde sınav takip komisyonu oluşturulacaktır.
Öğrencilerin e-okul sisteminde fotoğraflarının her yıl güncellenmesi gerekmektedir. Fotoğrafların güncellenmemiş olması nedeniyle sınav kâğıtlarındaki fotoğraflardan öğrencilerin tanınmasını zorlaştıracaktır. Günceleştirme işlemlerinin derhal yapılması sağlanacak ve fotoğraf güncellenmemesi nedeniyle bu sınavda öğrencilerin mağdur edilmesine fırsat verilmeyecek. (Bunu engellemek için özellikle öğrenci azlığı nedeniyle başka okula taşınan öğrencinin okulunun idarecisi taşınılan okulun sınav komisyonuna üye olarak görevlendirecektir. Bu kişilerin okullarından gelmeyen öğrenci anında e okula işlenecektir.

47 Sınava katılmayan öğrenciler mutlaka sınavın bitiminde aynı gün e-okul sistemine işlenecek. Mazereti var ise yönetmelikte öngörülen süre içerisinde okul müdürlüğüne bildirilecek mazeret belgeleri incelenecek ve ortak sınav dışındaki sınavlarda yönetmelik gereği yapılan uygulamada olduğu gibi mazereti kabul edilen öğrenciler mazeret sınavına katılabilecekler. Özel okullarda görev yapan öğretmenlere sınav görevi verilmeyecek. Özel okullarda yapılacak sınavlarda, resmi okullarda görev yapan öğretmenler görevlendirilecek. Özel okulların sınav komisyonlarını tecrübeli okul müdürlerinden görevlendirme yapılacak.

48 Güvenliğe ve güvenli oda uygulamasına önem verilecektir.
Sınav salonlarında öğretmenler 3 oturum için görevlendirilecek, öğretmen yetersizliği nedeniyle Zorunlu durumlarda ücretli öğretmenlere de sınav görevi verilebilecek. Sınavda görevlendirilen öğretmenlere sınav ücreti ödenecek, sınavda görevi bulunmayan öğretmenler sınavın yapıldığı günlerde programlarında var ise ek ders görevini yapmış sayılacaklar. İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleri mülki amirlerini sınav hakkında bilgilendirecekler ve okullara sınav evrakları ilçe emniyet yada jandarmadan yardım alacaklardır. Güvenliğe ve güvenli oda uygulamasına önem verilecektir. Sınavlarda oturma düzeni bakanlığın gönderdiği oturma planı gibi olacak ancak 20 sıra sığmıyorsa sınıf eşit olarak bölünecek görevlendirmeler buna göre yapılacaktır. Önceden bu okullar tespit edilmelidir.

49 Öğretmen görevlendirilmesi yapılırken her konu önemle dikkate alınmalıdır.
sınava olan dersin öğretmeni sınavda görev alamayacaktır. Öğretmenler günlük olarak görevlendirilecektir. Bu yüzden o günkü derslerin haricinde görevlendirme yapılmalıdır. İlk kez sınav yapılacak okullarda hata olmaması için komisyonlara tecrübeli kişiler görevlendirilmelidir. sınav gözetmeleri ve öğrenciler sınav esnasında cep telefonu vb işlevdeki cihazları yanlarında bulundurmayacaklar. Merkeze ve köylere görevlendirilmiş sınav gözetmeni öğretmenlerin görev yerlerine vaktinde ulaşmaları için gerekli tedbirler alınacaktır.

50 Okullarda bulunan otomatik ziller sınav günleri iptal edilecektir.
Kampus ortamında eğitim veren özel okullarda öğrencilerin sınavda dikkat dağınıklığı yaşamamaları için sınavın yapılacağı gün diğer kademelerde tatil edilecektir. Özel okullarda sınıf sayıları sınavlardan önce kontrol edilmeli ve gerekli tedbirler alınmalıdır. Kitapçıkların dağıtılması Pazartesi günü yapılabilir. Aynı gün sınav kitaplarını vermeyeceğiz. Özel okullara sınav konularında yardım edilecek. Sınav evrakları özel okullara ilçe mem tarafından teslim edilecektir. Öğretmen görevlendirmelerinde ilçede tek okul varsa öğretmen yetersizse diğer içlerden görevlendirme yapılabilir. Yada diğer okullardan liseden boş dersi olan varsa görevlendirme yapılabilir. Yöneticiler görevlendirilebilir.

51 Oges.meb.gov.tr adresi sık ziyaret edilecek buradan bilgilendirmeler olacak. Videolar ve sunumlar izlenecek. 200 kişiye bir kutu gelecek. Kutu öğretmen huzurunda açılacak. Kutudan 3 dersin ayrı zarfı çıkacak örneğin matematik,fen,türkçe İlk oturum matematikse o dağıtılacak diğerleri oturum saatinde dağıtılacak. Dersin poşeti sınıfta öğrencilerin gözü önünde açılacak.

52

53

54

55

56

57

58 DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ
Arif DEDE İl Milli Eğitim Müdürü


"TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ SINAVI UYGULAMA ESASLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları