Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ATATÜRK KÖŞKÜ Trabzon’a hakim So ğ uksu sırtlarında, çam ormanları içinde yer alan bina, Kostantin Kabayanidis tarafından 1890 yılında yazlık olarak.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ATATÜRK KÖŞKÜ Trabzon’a hakim So ğ uksu sırtlarında, çam ormanları içinde yer alan bina, Kostantin Kabayanidis tarafından 1890 yılında yazlık olarak."— Sunum transkripti:

1

2 ATATÜRK KÖŞKÜ

3 Trabzon’a hakim So ğ uksu sırtlarında, çam ormanları içinde yer alan bina, Kostantin Kabayanidis tarafından 1890 yılında yazlık olarak yaptırılmı ş tır.

4 Atatürk, 15-17 Eylül 1924 tarihlerinde Trabzon’u ilk kez onurlandırdı ğ ında bu gün Trabzon Müzesi olarak düzenlenen konakta a ğ ırlanmı ş tır.

5

6 15 Eylül günü So ğ uksu semtine yaptı ğ ı gezintide Kö ş kü görmü ş ve çok be ğ enmi ş tir. 27–29 Kasım 1930 tarihlerinde Trabzon’u ikinci kez onurlandırdı ğ ında da Eski Türk Oca ğ ı binasında a ğ ırlanmı ş tır.

7 Daha sonra gerekli çalışmalar sürdürülerek bina 1930 yılında Trabzon Özel İdaresince tescil edilerek İl Daimi Encümeninin 18.5.1931 tarih ve 361 sayılı kararıyla Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine “ temlik” edilmiştir. Daha sonra Trabzon’dan oluşturulan bir heyet Ankara’ya giderek köşkün tapusunu ve anahtarını Atatürk’e teslim etmiştir.

8 Atatürk, 10–12 Haziran 1937 tarihlerinde üçüncü ve son kez Trabzon’u onurlandırdı ğ ında ise, iki gece bu Kö ş kte kalmı ş tır.

9 Bina 1943 yılından itibaren müzeye dönü ş türülerek hizmete açılmı ş olup halk arasında “Atatürk Kö ş kü” adıyla anılmaktadır.

10 Atatürk kendi ifadesiyle büyük mutluluk ya ş ayarak Kö ş kte geçirdi ğ i iki gece, Trabzon ve Trabzonlular için oldu ğ u kadar Türk Tarihi için de sonsuza denk unutulmayacak ve sürekli örnek te ş kil edecek bir olu ş uma tanık olmu ş tur.

11 Müzede, 19. yy sonu ile 20. yy ait, mobilyalar, porselenler, halılar vb. ile Atatürk’e ait tablolardan olu ş an Etnografik nitelikli 344 adet eser sergilenmektedir. Müze, haftanın 7 günü ziyarete açıktır. Müzeye Atatürk Alanından her yarım saatte bir kalkan Belediye otobüsleri ile ula ş ım sa ğ lanmaktadır

12

13

14


"ATATÜRK KÖŞKÜ Trabzon’a hakim So ğ uksu sırtlarında, çam ormanları içinde yer alan bina, Kostantin Kabayanidis tarafından 1890 yılında yazlık olarak." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları