Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HACI NAZM İ YE-HACI MEHMET TÜMBÜL TUR İ ZM E Ğİ T İ M MERKEZ İ (TUREM) Ilıca Mahallesi 436. Sokak NO:5/1 MANAVGAT/ANTALYA www.manavgatturem.meb.k12.tr.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HACI NAZM İ YE-HACI MEHMET TÜMBÜL TUR İ ZM E Ğİ T İ M MERKEZ İ (TUREM) Ilıca Mahallesi 436. Sokak NO:5/1 MANAVGAT/ANTALYA www.manavgatturem.meb.k12.tr."— Sunum transkripti:

1 HACI NAZM İ YE-HACI MEHMET TÜMBÜL TUR İ ZM E Ğİ T İ M MERKEZ İ (TUREM) Ilıca Mahallesi 436. Sokak NO:5/1 MANAVGAT/ANTALYA www.manavgatturem.meb.k12.tr

2 Hacı Nazmiye Hacı Mehmet Tümbül Turizm E ğ itim Merkezi de öncelikle bölgesindeki turizm işletmelerine yönelik olmak üzere turizm sektörünün ihtiyacı olan nitelikli, sertifika sahibi ara insan gücü yetiştirmek amaçlanmaktadır.

3 Bunun için merkezimizde şu dört temel alanda ücretsiz ve iş garantili kurslar düzenlenmektedir. 1.AŞÇI YARDIMCISI

4 2.SERV İ S ELEMANI

5 3.ÖN BÜRO

6 4.KAT H İ ZMETLER İ ELEMANI (HOUSEKEEPING) Kurslar, Okul E ğ itimi ve İ şletmelerde Mesleki E ğ itim (STAJ) olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır.

7 Okul e ğ itimi, Hacı Nazmiye-Hacı Mehmet Turizm E ğ itim Merkez’nde Ekim-Mart aylarında (altı ay) hafta içi her gün saat 08.30-15.00 saatleri arasında yapılmaktadır.

8 Ö ğ renciler staj süresince, brüt aylık asgari ücretin en az %60’ı oranında aylık ücret almakta; merkezimiz tarafından da hastalık ve kazalara karşı sigortalanmaktadır. İ şletmelerde Mesleki E ğ itim(STAJ) ise Mayıs ayından itibaren başlamakta ve en az dört aylık bir süreyi kapsamaktadır.

9 Okul e ğ itimini ve işletmelerde mesleki e ğ itimini başarı ile bitiren her ö ğ renciye, e ğ itim aldı ğ ı alanda nitelikli eleman oldu ğ unu gösterir MEB’ince kabul edilen sertifika verilmektedir. Örne ğ in, aşçı yardımcısı kursunu bitiren her ö ğ renciye “AŞÇI YARDIMCISI” sertifikası verilmektedir

10 PANS İ YON ve YATILI KALMA İ MKANI Merkezimizde, Manavgat dışından gelecek kursiyerlerin parasız yatılı olarak kalabilecekleri 32 kişilik bayan kursiyer; 48 kişilik erkek kursiyer kapasiteli pansiyon bulunmaktadır. ( Pansiyonda kalacak kursiyerlerin konaklama ve üç ö ğ ün yemek ihtiyacı Merkezimiz tarafından ücretsiz karşılanacaktır)

11 BAŞVURU KOŞULLARI 1)Ön Büro Elemanı için en az Lise mezunu olmak, di ğ er dallar için ilkö ğ retim mezunu olmak. 2)16 yaşını tamamlamış olmak; 30 yaşından gün almamış olmak. 3)Erkek adayların askerlikle ilişi ğ i olmamak. NOT: Yatılı kalacak kursiyerlerin ayrıca a)16 yaşını doldurmuş olmaları b)20 yaşından gün almamış olmaları c)Evli olmamaları şarttır

12 YED İ ADET DERSL İ K, YED İ ADET ATÖLYE, İ K İ ADET MUTFAK, B İ R ADET ÇOK AMAÇLI SALON

13 PARASIZ YATILI KALMA İ MKANI 48 K İ Ş İ L İ K ERKEK PANS İ YON 32 K İ Ş İ L İ K KIZ PANS İ YON

14 ÜCRETS İ Z E Ğİ T İ M MODERN DONANIM

15 YAPARAK YAŞAYARAK Ö Ğ RENME

16 B İ Z İ Y İ B İ R A İ LEY İ Z

17 GELECE Ğİ N ŞEFLER İ

18

19

20

21

22

23

24 TEŞEKKÜRLER


"HACI NAZM İ YE-HACI MEHMET TÜMBÜL TUR İ ZM E Ğİ T İ M MERKEZ İ (TUREM) Ilıca Mahallesi 436. Sokak NO:5/1 MANAVGAT/ANTALYA www.manavgatturem.meb.k12.tr." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları