Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Tüketim Gelir 7580 88100 95120 125140 115160 127180 165200 172220 183240 225260.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Tüketim Gelir 7580 88100 95120 125140 115160 127180 165200 172220 183240 225260."— Sunum transkripti:

1

2 Tüketim Gelir

3 ÖRNEK REGRESYON DENKLEMİ Katsayıların Tahmini §Normal Denklemler ile, §Doğrudan Formüller ile, §Ortalamadan Farklar ile,

4 NORMAL DENKLEMLER  Y = n +  X  XY=  X +  X 2  Y=?,  X=?,  XY= ?,  X 2 = ?, n

5 Y XYX X2X  Y=1370  X 2 =  X=1700  YX=258220

6 NORMAL DENKLEMLER  = 10 +   =  +  -170 / -  =   =  +  = = =

7 ÖRNEK REGRESYON DENKLEMİ

8 = DOĞRUDAN FORMÜLLER

9 =

10 ÖRNEK REGRESYON DENKLEMİ

11 ORTALAMADAN FARKLAR  yx=?  x 2 =? y=? x=?

12 Y X  Y=1370  x=0  X=1700  y=0 ORTALAMADAN FARKLAR

13 x2x2 yx y2y2  yx=25320  x 2 =33000  y 2 =20606

14 ORTALAMADAN FARKLAR = = =137-(0.7672).(170)

15 ÖRNEK REGRESYON DENKLEMİ

16 ELASTİKİYETLERİN HESAPLANMASI Nokta Elastikiyet Ortalama Elastikiyet

17 NOKTA ELASTİKİYET X 0 = 130

18 NOKTA ELASTİKİYET 0.94

19 ORTALAMA ELASTİKİYET = 0.95

20 Tahminin Standart Hatası ve Varyansı (n  30 ise) (n<30 ise)

21 Tahminin Standart Hatası ve Varyansı

22 Tüketim Gelir  Y=1370  e=0  e 2 =

23 Tahminin Standart Hatası ve Varyansı = s 2 =  Y 2 =?  Y = ?  YX=? b 1 =?b 2 =? =

24 Tahminin Standart Hatası ve Varyansı  y 2 = ?  yx = ? b 2 = ? =

25 DEĞİŞKENLİKLER Y X  YiYi  XiXi 

26  y 2 =20600  e 2 =

27 DEĞİŞKENLİKLER y2y2 = e2e = =

28 BELİRLİLİK KATSAYISI = =

29 BELİRLİLİK KATSAYISI = =

30 DAĞILMA DİYAGRAMLARI

31 STANDARTLAŞTIRILMIŞ HATA TERİMLERİ eiei e i /s XiXi

32

33 Katsayıların Standart Hataları = =

34 Gauss-Markov Teoremi 1. Doğrusal olmalıdır, regresyon modelindeki bir stokastik değişken olan Y'nin doğrusal fonksiyonu olmalıdır. 2. Sapmasız olmalıdır, yani ortalaması veya beklenen değeri E( ), gerçek b 2 değerine eşit olmalıdır: E( )=b 2 3. Doğrusal sapmasız tahminciler sınıfında minimum varyanslı olmalıdır; minimum varyanslı sapmasız bir tahminciye etkin tahminci denir.

35 Aralık Tahminleri ± t  /2. s( ) =  (0.0668) <  2 < =  (11.99) <  1 <

36 Hipotez Testleri <  2 < <  1 < Güven Aralığı Yaklaşımı İle

37 Hipotez Testleri Anlamlılık Testi Yaklaşımı İle Hipotezlerin Formüle Edilmesi Tablo Değerlerinin Bulunması Test İstatistiğinin Hesaplanması Karar Verilmesi

38 Hipotez Testleri 1.Aşama H 0 :  2 = 0 H 1 :  2  0 2.Aşama  = ? = 0.05 ;S.d.=?= n-k= 10-2=8 t ,sd =?t 0.05,8 =?=2.306

39 t-tablosundan kritik değer bulma sd=8 ve çift yanlı  =0.05 için t tablo değeri: t 0.05, 8 = 2.306

40 Hipotez Testleri 1.Aşama H 0 :  2 = 0 H 1 :  2  0 2.Aşama  = ? = 0.05 ;S.d.=?= n-k= 10-2=8 3.Aşama t ,sd =?t 0.05,8 =?=2.306 = Aşama|t hes = | > |t tab = | H 0 hipotezi reddedilebilir

41 Regresyon ve Varyans Analizi

42

43 v 1 : serbestlik derecesi= n-k v 2 : bağımsız değişken sayısı= k -1 Fv 1,v 2,  =F 5,2,0.10 için F tablo değeri: F 5,2,0.10 =3.78 F Tablosundan kritik değer bulma Fv 1,v 2,  tablo değeri: v 1 = n-k v 2 = k-1  =anlamlılık düzeyi

44 EKK Modelinde Önceden Tahmin İleriye Ait Tahmin Önceden Tahmin Örnekten tahmin Edilen İlişkinin Ayni Kaldığı X Değerlerinin Aynı Eğilimde Olacağı

45 Y’nin Aralık Tahmini

46 0 Y ˆ X 0 =80 = ±  )80(    Y 0 | X 0 

47 Y’nin Ortalamasının Aralık Tahmini 0 Y ˆ ± t  /2. s 2  2 0 x )XX( n 1  

48 Y’nin Ortalamasının Aralık Tahmini 0 Y ˆ X 0 =80 = ±  )80( 10 1    E(Y 0 | X 0 ) 

49 Y’nin Güven Aralıkları X0X0 Alt SınırÜst Sınır Alt Sınır Y’ninAralık TahminleriY’nin OrtalamasınınAralık Tahminleri

50


"Tüketim Gelir 7580 88100 95120 125140 115160 127180 165200 172220 183240 225260." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları