Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Tüketim Gelir 7580 88100 95120 125140 115160 127180 165200 172220 183240 225260.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Tüketim Gelir 7580 88100 95120 125140 115160 127180 165200 172220 183240 225260."— Sunum transkripti:

1

2 Tüketim Gelir 7580 88100 95120 125140 115160 127180 165200 172220 183240 225260

3 ÖRNEK REGRESYON DENKLEMİ Katsayıların Tahmini §Normal Denklemler ile, §Doğrudan Formüller ile, §Ortalamadan Farklar ile,

4 NORMAL DENKLEMLER  Y = n +  X  XY=  X +  X 2  Y=?,  X=?,  XY= ?,  X 2 = ?, n

5 75 88 95 125 115 127 165 172 183 225 Y 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 XYX X2X2 6000 8800 11400 17500 18400 22860 33000 37840 43920 58500 6400 10000 14400 19600 25600 32400 40000 48400 57600 67600  Y=1370  X 2 =322000  X=1700  YX=258220

6 NORMAL DENKLEMLER  = 10 +   =  +  -170 / -  = -1700 -   =  +  25320 = 33000 = 0.7672727 = 6.5636364

7 ÖRNEK REGRESYON DENKLEMİ

8 = 6.5636364 DOĞRUDAN FORMÜLLER

9 = 0.7672727

10 ÖRNEK REGRESYON DENKLEMİ

11 ORTALAMADAN FARKLAR  yx=?  x 2 =? y=? x=?

12 75 88 95 125 115 127 165 172 183 225 Y 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 X -62 -49 -42 -12 -22 -10 28 35 46 88 -90 -70 -50 -30 -10 10 30 50 70 90  Y=1370  x=0  X=1700  y=0 ORTALAMADAN FARKLAR

13 5580 3430 2100 360 220 -100 840 1750 3220 7920 8100 4900 2500 900 100 900 2500 4900 8100 3844 2401 1764 144 484 100 784 1225 2116 7744 x2x2 yx y2y2  yx=25320  x 2 =33000  y 2 =20606

14 ORTALAMADAN FARKLAR = 0.7672727 = 6.5636364=137-(0.7672).(170)

15 ÖRNEK REGRESYON DENKLEMİ

16 ELASTİKİYETLERİN HESAPLANMASI Nokta Elastikiyet Ortalama Elastikiyet

17 NOKTA ELASTİKİYET X 0 = 130

18 NOKTA ELASTİKİYET 0.94

19 ORTALAMA ELASTİKİYET = 0.95

20 Tahminin Standart Hatası ve Varyansı (n  30 ise) (n<30 ise)

21 Tahminin Standart Hatası ve Varyansı

22 Tüketim 67.9455 83.2909 98.6364 113.9818 129.3273 144.6727 160.0182 175.3636 190.7091 206.0545 75 88 95 125 115 127 165 172 183 225 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 Gelir 7.0545 4.7091 -3.6364 11.0182 -14.3273 -17.6727 4.9818 -3.3636 -7.7091 18.9455 49.7666 22.1755 13.2231 121.4003 205.2707 312.3253 24.8185 11.3140 59.4301 358.9302  Y=1370  e=0  e 2 =1178.6545

23 Tahminin Standart Hatası ve Varyansı =12.138 s 2 = 147.3318  Y 2 =?  Y = ?  YX=? b 1 =?b 2 =? = 12.138

24 Tahminin Standart Hatası ve Varyansı  y 2 = ?  yx = ? b 2 = ? = 12.138

25 DEĞİŞKENLİKLER Y X  YiYi  XiXi 

26  y 2 =20600  e 2 =1178.6545 3844 2401 1764 144 484 100 784 1225 2116 7744 49.7666 22.1755 13.2231 121.4003 205.2707 312.3253 24.8185 11.3140 59.4301 358.9302 4768.5302 2884.6664 1471.7686 529.8367 58.8707 529.8367 1471.7686 2884.6664 4768.5302

27 DEĞİŞKENLİKLER y2y2 = e2e2 + 20606 = 19427.3455 + 1178.6545 2575.75 = 2428.4182 + 141.3318

28 BELİRLİLİK KATSAYISI = 0.9428 = 0.0572

29 BELİRLİLİK KATSAYISI = 0.9428 = 0.9710

30 DAĞILMA DİYAGRAMLARI

31 STANDARTLAŞTIRILMIŞ HATA TERİMLERİ eiei e i /s 0.5812 0.38796 -0.29959 0.90774 -1.18037 -1.45598 0.41043 -0.27712 -0.63512 1.56084 7.0545 4.7091 -3.6364 11.0182 -14.3273 -17.6727 4.9818 -3.3636 -7.7091 18.9455 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 XiXi

32

33 Katsayıların Standart Hataları = 11.99 = 0.0668

34 Gauss-Markov Teoremi 1. Doğrusal olmalıdır, regresyon modelindeki bir stokastik değişken olan Y'nin doğrusal fonksiyonu olmalıdır. 2. Sapmasız olmalıdır, yani ortalaması veya beklenen değeri E( ), gerçek b 2 değerine eşit olmalıdır: E( )=b 2 3. Doğrusal sapmasız tahminciler sınıfında minimum varyanslı olmalıdır; minimum varyanslı sapmasız bir tahminciye etkin tahminci denir.

35 Aralık Tahminleri ± t  /2. s( ) = 0.7672727  2.306 (0.0668) 0.6132319<  2 <0.9213135 = 6.5636364  2.306 (11.99) -21.0853 <  1 < 34.2126

36 Hipotez Testleri 0.6132319<  2 <0.9213135 -21.0853 <  1 < 34.2126 Güven Aralığı Yaklaşımı İle

37 Hipotez Testleri Anlamlılık Testi Yaklaşımı İle Hipotezlerin Formüle Edilmesi Tablo Değerlerinin Bulunması Test İstatistiğinin Hesaplanması Karar Verilmesi

38 Hipotez Testleri 1.Aşama H 0 :  2 = 0 H 1 :  2  0 2.Aşama  = ? = 0.05 ;S.d.=?= n-k= 10-2=8 t ,sd =?t 0.05,8 =?=2.306

39 t-tablosundan kritik değer bulma sd=8 ve çift yanlı  =0.05 için t tablo değeri: t 0.05, 8 = 2.306

40 Hipotez Testleri 1.Aşama H 0 :  2 = 0 H 1 :  2  0 2.Aşama  = ? = 0.05 ;S.d.=?= n-k= 10-2=8 3.Aşama t ,sd =?t 0.05,8 =?=2.306 =11.4861 4.Aşama|t hes = 11.4861 | > |t tab = 2.306 | H 0 hipotezi reddedilebilir

41 Regresyon ve Varyans Analizi

42

43 v 1 : serbestlik derecesi= n-k v 2 : bağımsız değişken sayısı= k -1 Fv 1,v 2,  =F 5,2,0.10 için F tablo değeri: F 5,2,0.10 =3.78 F Tablosundan kritik değer bulma Fv 1,v 2,  tablo değeri: v 1 = n-k v 2 = k-1  =anlamlılık düzeyi

44 EKK Modelinde Önceden Tahmin İleriye Ait Tahmin Önceden Tahmin Örnekten tahmin Edilen İlişkinin Ayni Kaldığı X Değerlerinin Aynı Eğilimde Olacağı

45 Y’nin Aralık Tahmini

46 0 Y ˆ X 0 =80 = 67.9455 67.9455 ±  2 33000 )80( 10 1 1   170 35.47840  Y 0 | X 0  100.41251

47 Y’nin Ortalamasının Aralık Tahmini 0 Y ˆ ± t  /2. s 2  2 0 x )XX( n 1  

48 Y’nin Ortalamasının Aralık Tahmini 0 Y ˆ X 0 =80 = 67.9455 67.9455 ±  2 33000 )80( 10 1   170 51.49402  E(Y 0 | X 0 )  84.39689

49 Y’nin Güven Aralıkları 35.47840 52.01572 68.28577 84.26359 99.93034 115.27579 130.29996 145.01304 159.43390 173.58749 100.41251 114.56610 128.98696 143.70004 158.72421 174.06966 189.73641 205.71423 221.98428 238.52160 80.00 100.00 120.00 140.00 160.00 180.00 200.00 220.00 240.00 260.00 51.49402 69.33821 86.90184 103.99618 120.34284 135.68829 150.03254 163.62911 176.75639 189.60311 84.39689 97.24361 110.37089 123.96746 138.31171 153.65716 170.00382 187.09816 204.66179 222.50598 X0X0 Alt SınırÜst Sınır Alt Sınır Y’ninAralık TahminleriY’nin OrtalamasınınAralık Tahminleri

50


"Tüketim Gelir 7580 88100 95120 125140 115160 127180 165200 172220 183240 225260." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları