Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hatalarda Normal Dağılım

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hatalarda Normal Dağılım"— Sunum transkripti:

1 Hatalarda Normal Dağılım
EKK tahmincilerinin olasılık dağılımları ui’nin olasılık dağılımı hakkında yapılan varsayıma bağlıdır. b tahminleri için uygulanan testlerin geçerliliği ui’nin normal dağılmasına bağlıdır. Çünkü ui normal dağılıyorsa, EKK b1 ve b2’nin tahmincileri de normal dağılır. Normal dağılmış değişkenleri olan bir doğrusal fonksiyonun kendisi de NORMAL DAĞILIR.

2 - + E(ui)=0 ui değerleri

3 Jarque-Bera Normallik Testi
1.Aşama H0: ui’ler normal dağılımlıdır H1: ui’ler normal dağılımlı değildir c2a,sd =? 2.Aşama sd=? a = ? 3.Aşama JB > c2a,sd 4.Aşama H0 hipotezi reddedilebilir

4 Jarque-Bera Normallik Testi

5 Jarque-Bera Normallik Testi
7.054 4.709 11.018 4.981 e e2 e3 49.77 22.18 13.22 121.40 205.27 312.32 24.82 11.31 59.43 358.93 Se2 = 351.0 104.43 -48.09 123.6 -38.06 Se3 = 491.76 174.8 615.9 128.0 Se4 = Se = 0

6 Jarque-Bera Normallik Testi
= = s2 = = =-0.023 = 2.09

7 Jarque-Bera Normallik Testi
1.Aşama H0: ui’ler normal dağılımlıdır H1: ui’ler normal dağılımlı değildir 2.Aşama a = 0.05 Sd=2 c2a,sd =5.991 3.Aşama 0.3459 4.Aşama JB < c2a,sd H0 hipotezi reddedilemez.

8 NORMAL DAĞILIM UYGULAMASI
On ülkede günlük gazete satış adedi (Y), nüfus (X2) ve gayrisafi milli hasıla (X3) verilerden elde edilen doğrusal modelin hata terimlerinin normal dağılıp dağılmadığını test etmek için: i) H0: Hatalar normal dağılıma sahiptir H1: Hatalar normal dağılıma sahip değildir. ii) JB test istatistiği hesaplanır:

9 iv) JB =19 > 5.99 H0 red Hatalar normal dağılıma sahip değildir.

10 Eviews ile normal dağılımı test edilirse
iv) JB =19.06 > ya da prob= 0.000< H0 red Hatalar normal dağılıma sahip değildir.


"Hatalarda Normal Dağılım" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları