Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

CUMHUR İ YET ORTAOKULU 5. SINIFLAR ARASI B İ LG İ YARIŞMASI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "CUMHUR İ YET ORTAOKULU 5. SINIFLAR ARASI B İ LG İ YARIŞMASI."— Sunum transkripti:

1 CUMHUR İ YET ORTAOKULU 5. SINIFLAR ARASI B İ LG İ YARIŞMASI

2 F İ NAL YARIŞMASI

3 TÜRKÇE

4 SORU 1 ”Ya ğ muru seviyorum diyorsun Ya ğ mur ya ğ ınca şemsiyeni açıyorsun Güneşi seviyorum diyorsun Güneş çıkınca gölgeye kaçıyorsun Rüzgârı seviyorum diyorsun Rüzgâr çıkınca pencereni kapatıyorsun İ şte, bunun için korkuyorum Beni de sevdi ğ ini söylüyorsun” Bu şiire hâkim olan duygu aşa ğ ıdakilerden hangisidir? A) Kaygı B) Pişmanlık C)Merak D)Ümit

5 CEVAP A) Kaygı

6 SORU 2 Aşa ğ ıdaki cümlelerin hangisinde eylemin gerçekleşmesi bir koşula (şarta) ba ğ lanmıştır? A) Bilgisayar kursuna gitmeyi çok istedim ama gerçekleşmedi. B) Onu da pikni ğ e götürdük ama o,memnun kalmadı. C) Kısa sürede bu işi bitiririm ama bana yardımcı olursan D)Hasta oldu ğ unu biz de duyduk ama ziyaretine gidemedik.

7 CEVAP C) Kısa sürede bu işi bitiririm ama bana yardımcı olursan

8 SORU 3 Aşa ğ ıdaki cümlelerin hangisinde betimleme yapılmıştır? A) Saat ondan önce köyde olmalıyım. B) Kalbi kırık insanları teselli etmekten hoşlanır. C) Üstünde yünden, yamalı bir kazak vardı. D) Beş ö ğ renci kütüphanede ders çalışacakmış.

9 CEVAP C) Üstünde yünden, yamalı bir kazak vardı.

10 SORU 4.”Ak saçlı başını alıp eline, Kara hülyalara dal anneci ğ im. O titrek kalbini bahtın yeline, Bir ince tüy gibi sal anneci ğ im.” Yukarıdaki dizelerde aşa ğ ıdakilerden hangisinin örne ğ i vardır? A) Benzetme B) Kişileştirme C) Konuşturma D) Abartma

11 CEVAP A) Benzetme

12 MATEMAT İ K

13 SORU 5 Satış fiyatı 120 TL olan bir ayakkabıya önce %20 daha sonra indirimli fiyatı üzerinden %25 indirim uygulanıyor. Ayakkabının yeni satış fiyatı kaç TL olur? A)96 B)72 C)48 D)24

14 CEVAP B)72

15 SORU 6 5 – 13 – 37 – 109 - X - - 973 I II III IV V VI Yukarıdaki örüntüde V. Adım Kaçtır? A) 327 B)325 C)328 D)324

16 CEVAP B)325

17 SORU 7 A x 3= 63 A x B = 105 B x C = 55 İ se verilenlere göre C nin de ğ eri nedir A. 10 B. 11 C. 12 D. 13

18 CEVAP B. 11

19 SORU 8 I.Köşegenler dik kesişir II.Kenarları Eşittir III.Köşegenleri ayrı ayrı açıortaydır IV. Düzgün çokgen de ğ ildir. Yukarıda özellikleri verilen çokgen hangisidir? A)Kare B)Eşkenar Dörtgen C)Dikdörtgen D)ParelelKenar

20 CEVAP B)Eşkenar Dörtgen

21 FEN B İ LG İ S İ

22 SORU 9 Kaynama olayı ile ilgili verilenlerden hangisi do ğ rudur? A ) Kaynama her sıcaklıkta olmaktadır. B ) Kaynama sıvının üst kısmında olmaktadır. C ) Kaynama esnasında sıcaklık sabit kalmaktadır. D ) Kaynama sırasında buharlaşma durmaktadır.

23 CEVAP C ) Kaynama esnasında sıcaklık sabit kalmaktadır.

24 SORU 10 Aşa ğ ıdakilerden hangisi maddenin ayırt edici bir özelli ğ idir? A ) Kütle B ) Genleşme C ) Hacim D ) Yo ğ unluk

25 CEVAP

26 SORU 11 Bir maddenin yo ğ unlu ğ u o maddenin kütle ve………….ba ğ lıdır.Verilen cümlede boşlu ğ a gelmesi gereken sözcük aşa ğ ıdakilerden hangisidir? A ) A ğ ırlı ğ ına B ) Alanına C ) Hacmine D ) Uzunlu ğ una

27 C ) Hacmine

28 SOSYAL B İ LG İ LER

29 SORU 12 -"Ben ailemle birlikte yaşıyorum. Evimizin karşısındaki okula gidiyorum. Okulda izcilik Kulübü'nde görevliyim. Ayrıca hayvanları severim." Ezgi, kendisiyle ilgili bilgi vermiştir. Yukarıdaki bilgilere göre Ezgi toplam kaç grup ve kurumun üyesidir? a. 1 b. 2 c. 3 d. 4

30 CEVAP b. 2

31 SORU13 1) Topkapı Sarayı 2) Abant Gölü 3) Selimiye Cami 4) Peri Bacaları 5) Pamukkale Travertenleri Ülkemize gelen bir turist yukarıda numaralandırılmış yerleri gezmiştir. Gezdi ğ i yerlerden hangileri tarihi eserdir? a) 1-2-3 b) 3-4 c) 1-3d) 1-3-5

32 CEVAP c) 1-3

33 SORU 14 Kadınlarımızın her konuda yükselmesini sa ğ layaca ğ ız. Kadınlar, gelece ğ e do ğ ru erkeklerle birlikte yürüyecekler ve birbirinin yardımcısı olacaklardır. Aşa ğ ıdakilerden hangisi Atatürk’ün bu sözü do ğ rultusunda yapılmış bir çalışmadır? A. Kadınlara, seçme-seçilme hakkı verilmesi B. Cumhuriyetin ilan edilmesi C. Saltanatın kaldırılması D. Nüfus sayımının yapılması

34 CEVAP Kadınlara, seçme-seçilme hakkı verilmesi

35 İ NG İ L İ ZCE

36 SORU 15 ) Lake Van is in …………………… A) Mediterranean Region B) Black Sea Region C) Marmara Region D) Eastern Anatolia Region

37 CEVAP

38 SORU 16 Kars is ________ and Ankara is __________. Kars Ankara A) snowy----sunny B) windy---sunny C) rainy---- snowy D) snowy---windy

39 CEVAP

40 Soru 17 Kimin bilgisi yanlıştır bulalım. Garfield: The capital of Turkey is Ankara. Tweety: The capital of France is Paris. Tom:The capital of England is Rome. Gargamel: The capital of Spain is Madrid A) Garfield: B) Tweety C) Tom: D) Gargamel

41 CEVAP C) Tom:

42 D İ N KÜLTÜRÜ VE AHLKA B İ LG İ S İ

43 SORU 18 Aşa ğ ıdakilerden hangisi sünnet olan ibadete örnektir? A)Beş vakit namaz kılmak B)Cenaze namazı kılmak C)Kurban kesmek D)Tırnak kesmek

44 CEVAP

45 GENEL KÜLTÜR

46 SORU 19 Milli E ğ itim Bakanın ismi nedir? A)Ramazan ÇEL İ K B)Ömer D İ NÇER C)Hüseyin ÇEL İ K D)Nimet ÇUBUK

47 CEVAP B)Ömer D İ NÇER

48 SORU 20 1903 yılında kurulan ve renkleri siyah beyaz olan takım aşa ğ ıdakilerden hangisidir? A)Beşiktaş B)Fenerbahçe C)Galatasaray D)Eskişehir Spor

49 CEVAP A)Beşiktaş

50 YEDEK SORULAR

51 YEDEK SORU 1.”Siz de kendinizi biran için benim yerime koyarak düşündünüz mü?” cümlesinde hangi sözcük yanlış yazılmıştır? A) kendinizi B) biran C) Siz de D) düşündünüz mü?

52 CEVAP B) biran

53 YEDEK SORU 2 3, 7, 15, 32, 63 Verilen örüntüde kuralı bozan sayı hangisidir? A. 7 B. 15 C. 32 D. 63

54 CEVAP C. 32

55 YEDEK SORU 3 Sigaranın içinde bulunan ve ba ğ ımlılık yapan madde hangisidir? A ) Katran B) Benzen C ) Karbon monoksit D ) Nikotin

56 CEVAP

57 YEDEK SORU 4 * Edirne’de inşa edilmiştir. * Mimar Sinan’ın ustalık eseridir. * Taş, mermer, çini ve ahşap işlemeleriyle ünlüdür. Özellikleri verilen tarihi eserimiz aşa ğ ıdakilerden hangisidir? A) Aspendos Tiyatrosu B) Çifte Minareli Medrese C) Selimiye Camii D) İ shak Paşa Sarayı

58 CEVAP C) Selimiye Camii

59 YEDEK SORU 5 __________ is in the east of Turkey. A) İ stanbul B) Samsun C) Antalya D) Van

60 CEVAP D) Van

61 YARIŞMA SONA ERD İ


"CUMHUR İ YET ORTAOKULU 5. SINIFLAR ARASI B İ LG İ YARIŞMASI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları